ФАР: Покана за проекти за финансиране на строително-ремонтни дейности в райони с етнически смесено население

Краен срок: 21 януари 2008 г., 16.00 ч.

Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" при Министерство на финансите на Република България кани желаещите общини да представят проектни предложения по програма ФАР, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ:


"Подобряване състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите".

Идентификационен номер: BG 2005/017-353.01.03


Цели и обхват:
Настоящата схема за безвъзмездна помощ включва 2 компонента и ще покрива изпълнението на следните приоритетни области:


Компонент 1:

Изграждане и доизграждане, реконструкция/рехабилитация/ремонт на необходимата техническа и социална инфраструктура в населени места или части от населени места (райони/квартали) с концентрация на ромско население. Минимален размер на безвъзмездната помощ: 100 000 евро; Максимален размер на безвъзмездната помощ: 400 000 евро.


Дейности:

- Подобряване на техническа инфраструктура в населени места или части от населени места (райони, квартали) с концентрация на ромско население - водоснабдяване, канализация, улици и тротоари, улично осветление при координация с енерго-разпределителните дружества и други благоустройствени дейности.


- Подобряване на социалната инфраструктура - реконструкция, ремонт или рехабилитация на сгради публична общинска или държавна собственост (с или без смяна на предназначението) в урегулирани имоти - публична общинска или държавна собственост, намиращи се в или в близост до кварталите с концентрация на ромско население - за нуждите на здравеопазването, културата, административното обслужване, спорта и др.


Компонент 2:

Реконструкция/рехабилитация/ремонт на сгради на училища, предоставящи интегрирано образование на ученици от ромски произход в етнически смесени класове. Училищата, чийто ремонт се предлага за финансиране по схемата за безвъзмездна помощ, трябва да предоставят интегрирано образование на деца от ромски произход. Минимален размер на безвъзмездната помощ: 50 000 евро; Максимален размер на безвъзмездната помощ: 200 000 евро.


Дейности:

- Ремонт, реконструкция или рехабилитация на сградите на училища, предоставящи интегрирано образование на ученици от ромски произход в етнически смесени класове.
Финансиране:


-Безвъзмездната помощ не може да надвишава 95 % от общите допустими разходи по проекта. Разликата трябва да бъде осигурена от собствени средства на кандидата или на неговите партньори, или от източници извън бюджета на Европейската общност. Няма ограничения относно общата сума на разходите по проекта, но исканата безвъзмездна помощ трябва да се вмества в ограниченията за минимална и максимална сума.


Изисквания към и допустимост на бенефициентите:


Всеки кандидат за безвъзмездна помощ и по двата компонента трябва да отговаря на следните условия:


1. Да е община или район (в градовете с районно административно деление) и
2. Да отговаря пряко за изпълнението на проекта, а не да действа в качеството си на посредник.


-По настоящата покана за представяне на проектни предложения участието на поне един партньор е задължително (организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и седалището й или областния клон да е регистриран; За Компонент 2 следните партньори са също допустими: Училища, Училищни настоятелства).


-Общините-бенефициенти на безвъзмездната помощ трябва да възложат осъществяването на дейностите по проектиране, строително-монтажните работи, авторски и строителен надзор на изпълнители. Изпълнителите не са нито партньори, нито асоциирани партньори и са предмет на правилата на договаряне съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).


Краен срок: 21 януари 2008 г., 16.00 ч.


Продължителност на проектите:


Планираната продължителност на проекта и по двата компонента не може да бъде по-малка от 6 месеца и не може да надвишава 14 месеца.
При всички случаи, проектът трябва да приключи не по-късно от 30 април 2009, независимо от това кога ще стартира.


Допълнителни изисквания:


Инвестиционните дейности и по двата компонента трябва да се осъществяват на терени/сгради, които са публична общинска или държавна собственост. Всички новоизградени, ремонтирани, реконструирани или рехабилитирани дълготрайни активи трябва да останат публична държавна или общинска собственост минимум 5 години след края на проекта.


Предлаганите проекти и по двата компонента трябва да са в изпълнение на заложени в Общинския план за развитие или друг стратегически документ приоритети/мерки за подобряване на техническата и/или социална инфраструктура в квартал/район/населено място на територията на общината.


Кандидатстване:


Пакет документи, необходим за кандидатстване


Информационни срещи:

10 януари, 10 часа, Сливен
14 януари, 10 часа, Добрич


Семинар на тема "Разработване на проекти" във връзка с покана за набиране на проектни предложения по проект BG 2005/017-353.01.03:

София:
10 януари, 9-17 часа
Сливен:
10 януари/14-18 часа + 11 януари/9-17 часа
Добрич:
14 януари/14-18 часа + 15 януари/9-17 часа

За повече информация:

Интернет страницата на проекта


тел.: 02/813 78 00, факс: 02/813 78 01


e-mail [email protected]

Източник:

Електронен седмичник на Фондация за реформа в местното самоуправление

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на :)
    *****
    Неутрално

    То направо без коментар Що не неправят информационните дни след крайния срок на проекта?
    Или информационните дни за някой са минали още преди обявата, а пък тия са за останалите

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK