Покана за предложения по програма "Култура"

Програмата разполага с общ бюджет от 400 млн. EUR за периода от 2007 г. до 2013 г.

Поканата: Изпълнение на дейностите по програмата: проекти за многогодишно сътрудничество; мерки за сътрудничество; специални дейности (трети страни); и подкрепа на органи, действащи на европейско равнище в областта на културата


Подробно за Програма "Култура" (2007 – 2013)


I. Цели

Трите специфични цели на програмата са:
— насърчаване на транснационалната мобилност на участниците в областта на културата,
— поощряване на транснационалното движение на произведения на изкуството и на културни и художествени произведения,
— поощряване на междукултурния диалог.


II. Направления

Настоящата покана включва следните направления на програма "Култура":


1. Подкрепа на културни проекти (направление 1)


На културните организации се предоставя подкрепа на проекти за съвместна трансгранична работа и за създаване и изпълнение на културни и творчески дейности.


Бенефициенти по направлението:

Целта на това направление е да се подпомага сътрудничеството между организации като театри, музеи, професионални сдружения, научноизследователски центрове, университети, културни институти и обществени органи от различни страни, които участват в програма "Култура", така че различните сектори да работят съвместно и да разширят своята културна и творческа дейност отвъд досегашните граници.


Направлението е разделено в четири категории, които са описани подробно по-долу.


Направление 1.1: Проекти за многогодишно сътрудничество (продължават от три до пет години)

Първата категория е насочена към засилване на многогодишните транснационални културни връзки чрез насърчаване на минимален брой от шест културни субекта от най-малко шест страни участнички в програмата за сътрудничество и работа в рамките на и между различни сектори за развитие на съвместни културни дейности за период от три до пет години.


Бюджет и финансиране:

Между 200 000 EUR и 500 000 EUR за година, като подкрепата на Европейския съюз е ограничена до максимум 50 % от общите допустими разходи.


Направление 1.2.1: Проекти за сътрудничество (продължават до 24 месеца)

Втората категория се отнася до дейностите, които се споделят от най-малко три културни субекта, които работят в различни сектори, от най-малко три участващи страни за максимален срок от две години.


Допустими са предимно дейностите, които изследват начини за дългосрочно сътрудничество.


Бюджет и финансиране:

Между 50 000 EUR и 200 000 EUR, като подкрепата на Европейския съюз е ограничена до максимум от 50 % от общите допустими разходи.


Направление 1.2.2: Проекти за превод на литература (с продължителност до 24 месеца)

Третата категория се отнася до подкрепата на проекти за превод. Подкрепата на Европейския съюз за превод на литература е насочена към увеличаване на познанията за литературата и литературното наследство на европейските страни чрез насърчаване на обмена на литературни творби между страните. На издателствата се отпускат помощи за превод на публикации и литературни творби от един на друг европейски език.


Бюджет и финансиране:

Наличните средства са между 2 000 EUR и 60 000 EUR, като подкрепата на Европейския съюз е ограничена до максимум от 50 % от общите допустими разходи.


Направление 1.3: Проекти за сътрудничество с трети страни (с времетраене до 24 месеца)

Четвъртата категория подпомага проекти за културно сътрудничество, насочени към културен обмен между страни участнички в програмата и трети страни, които са сключили споразумения за асоцииране или сътрудничество с Европейския съюз, при условие че в тези споразумения се съдържат клаузи в областта на културата. Всяка година една или повече трети страни се избират за съответната година.


Проектите за сътрудничество включват най-малко три културни субекта от най-малко три страни участнички в програмата и културно сътрудничество с най-малко една организация от избраната трета страна, и/или включват културни дейности, провеждани в избраната трета страна.


Бюджет и финансиране:

Между 50 000 EUR и 200 000 EUR, като подкрепата на Европейския съюз е ограничена до максимум от 50 % от общите допустими разходи.


2. Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на културата (Направление 2)

Културните организации, които работят или имат желание да работят на европейско равнище в областта на културата, могат да получат подкрепа за техните оперативни разходи. Това направление е насочено към организации, които насърчават чувството за споделен културен опит с истинско европейско измерение. Предоставените безвъзмездни помощи по това направление са за подпомагане на оперативните разходи,


направени при постоянните дейности на организациите бенефициенти. Това съществено се различава от които и да е други безвъзмездни помощи, които могат да бъдат отпускани по другите направления на програмата.


Бенефициенти по направлението:

Четири категории организации могат да участват по това направление:


а) посланици;
б) мрежи за подкрепа;
в) фестивали;
г) структури за подкрепа на политиката за дневния ред на програма "Култура", допълнително разделени в две подкатегории:


i) платформи за структуриран диалог;
ii) групи за анализ на политиката.


Финансиране:

Подкрепата на Европейския съюз е ограничена до максимум от 80 % от общите допустими разходи.


III. Допустими дейности, бенефициенти и условия за участие

Програма "Култура" подпомага проекти, организации, дейности за популяризиране и научноизследователска дейност във всички сфери на културата. Творците и дейците в областта на културата, включително предприятията в областта на културата, могат да участват в програма "Култура", при условие че осъществяват културна дейност с нестопанска цел.


Допустимите кандидати трябва:


— да са публични или частни организации, притежаващи правосубектност, чиято основна дейност е в областта на културата (културния и творческия сектор), и
— да имат седалище в една от страните участнички в програмата.


Физически лица не могат да кандидатстват.


IV. Страни участнички в програмата

— държавите-членки на Европейския съюз
— страните от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия),
— страните — кандидатки за членство в Европейския съюз (Хърватия, Турция и Македония) плюс Сърбия.


V. Бюджет


Програмата разполага с общ бюджет от 400 млн. EUR за периода от 2007 г. до 2013 г.


Планиран бюджет за 2009 г. за следните направления:

Направление 1.1 Проекти за многогодишно сътрудничество: 18 200 000 EUR


Направление 1.2.1 Проекти за сътрудничество: 17 049 440 EUR


Направление 1.2.2 Проекти за превод на литература: 2 000 000 EUR


Направление 1.3 Проекти за сътрудничество с трети страни: 1 024 000 EUR


Направление 2 Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на културата: 7 100 000 EUR


VI. Крайни срокове за подаване на заявления


1. Направление 1 Подкрепа на културни проекти:

-Направление 1.1 Проекти за многогодишно сътрудничество: 1 октомври 2008 г.


-Направление 1.2.1 Проекти за сътрудничество: 1 октомври 2008 г.


-Направление 1.2.2 Проекти за превод на литература: 1 февруари 2009 г.


-Направление 1.3 Проекти за културно сътрудничество с трети страни: 1 май 2009 г.


2. Направление 2 Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на културата: 1 ноември 2008 г.


VII. Допълнителна информация

Подробните условия за кандидатстване са изложени в Програмните насоки за програма "Култура" на следните електронни адреси:


Генерална дирекция "Образование и култура" на Европейската комисия:


http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm


Изпълнителна агенция "Образование, аудиовизия и култура" на Европейската комисия:


http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm


Източник: ЕК

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK