Предложение за подобряване на комуникацията между бизнеса и държавните администрации

Програма:
ОП "Конкурентоспособност"


Рубрика "Дебати" е онлайн платформа за обсъждане на проблеми и предложения за подобрения по оперативните програми и ПРСР. Целта е събраните тук идеи да бъдат обединени и изпратени до институциите, отговарящи за средствата от ЕС.
Научете повече за инициативата и
участвайте в дебатите.

Участник в дебата:
Веселина Николова, управляващ партньор, "ОГРА консултинг" ООД


Предложение:
Политика по отношение на подобряване на комуникацията между бизнеса и държавните администрации:


- Липса на срокове за предоставяне на отговор
При по-голямата част от администрациите, с които често ни се налага да общуваме (ИАНМСП, МИЕ, АЗ, МТСП, ДФЗ, МЗХ), когато се подаде официално писмо и то бъде заведено с входящ номер, няма конкретен срок за предоставяне на отговор - или ако има, то държавните служители не информират за такъв. Липсата на информация относно срокове за предоставяне на отговор в случая е административна пречка при осъществяване на комуникация между бизнеса и държавната администрация.


Препоръка: По възможност на интернет страницата на съответната институция в раздела с публикувана контактна информация - телефони, факсове, електронни пощи, да бъде публикуван срок за предоставяне на отговор при постъпило запитване.


- Липса на информация за отговорни лица
Изключително често, най-вече в изпълнителните агенции (ФАР към МИЕ, АЗ и др.) липсва информация за отговорните лица по конкретна схема/процедура/дейност. Пример 1 - за всички процедури по ОП "Конкурентоспособност", публикувани на страницата на Междинното звено за изпълнение на проекти в ИАНМСП липсва информация за отговорните лица. Пример 2 - Изпълнителна агенция по програма ФАР към Министерството на икономиката и енергетиката също не предоставя подобна информация.
Липсата на тази информация е административна пречка за нас и нашите клиенти както на етап кандидатстване, така и в етапа при реализирането на проекти, която води до неточности, загуба на време, а понякога и на средства. Отговорността трябва да има лице, излишно е да споменавам българската законодателна база и европейски регламенти по въпроса.


Препоръка: Да бъдат посочвани отговорните лица.


- Липса на човешки ресурс
Липсата на институционална експертиза в нашия сектор е очевидна. Изключително трудната ситуация в момента обаче не е извинение за наличието на некомпетентни служители, които дават разнопосочна и невярна информация. За да се превърне един чиновник в експерт, е необходимо време, обучения, справяне с различни ситуации и казуси, а повечето новоназначени служители нямат необходимия опит и експертиза. Това е пречка за бизнеса, защото на подобни служители (поради липсата на други) се възлагат дейности като формиране на политики, законодателни промени, определяне на приоритети и прочие, което влияе върху развитието на предприемачеството и бизнеса в нашата страна.


Препоръка: Да се организират повече обучения за държавните служители, да се насърчават срещи, конференции, кръгли маси за обмяна на опит и комуникация между бизнеса и държавните институции.


- Интернет среда
Да се съблюдава как администрациите се отнасят към интернет страниците си - пример (един от многото) Комисията за защита от дискриминация, на чийто сайт повечето линкове са на английски език. Изключително нефункционално са създадени и интернет страниците на изпълнителните агенции, с които бизнесът се сблъсква най-често - ИАНМСП, АЗ. Трудно или нефункциониращо търсене, грешни линкове, невярна и неточна информация, формите за регистрация, които не работят.


Препоръка: Да се създаде образец на интернет страница с множество възможности, която да бъде ползвана като аналог или "ръководство" за всички страници на държавните институции или поне на еднородните от тях. Така ще бъде значително улеснен всеки гражданин или преприятие, което търси информация, иска да се регистрира, изпрати запитване, намери публичен документ.


- Практика да не се публикуват официални решения и документи
Често срещано явление е да се публикува само част от решение или друг документ или да не се публикува изобщо, който би трябвало да бъде предоставен публично. Интересен е също и начинът на публикуване на информацията - ползват се файлове с различни разширения. Това затруднява представителите на бизнеса, а и всички граждани, да разчитат информация, която принципно трябва да е достъпна.


Препоръка: Всяка администрация да има официален регистър на публично достъпните документи, в който да може да се търси по дата, име, номер и пр. Всички типове документи да се публикуват в определен формат – например .pdf.


В заключение искам да допълня, че съществуват множество процеси на регистрация, които могат да бъдат съкратени или облекчени - регистрация на юридическо лице, подаване на заявки към различни институции и прочие, които обаче фундаментално стъпват върху осъществяването на по-добра политика по отношение на подобряване на комуникацията между бизнеса и държавните администрации.


Това предложение е част от писмо на г-жа Веселина Николова до г-н Ели Анави. Пълния текст на писмото можете да прочетете на интернет страницата на МИЕТ.


Вижте всички направени предложения в рубрика Дебати.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK