Покана за проекти за популяризиране и подкрепа на социалните предприятия

Агенцията за социално подпомагане обявява покана за проектни предложения по операция ''Социално преприемачество - популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Операцията е в рамките на Приоритетна ос 5 ''Социално включване и насърчаване на социалната икономика'' на оперативна програма ''Човешки ресурси''.

Описание


Операцията ще подкрепя развитието на услуги и дейности за повишаване на обществената информираност и разбиране на значимостта и възможностите на социалното предприемачество за социалното включване на изолирани групи от населението. Ще бъдат финансирани инициативи за създаване на устойчиви и гъвкави модели на социални предприятия, насочени към осигуряването на защитена и подкрепена заетост под формата на социални услуги за хора в неравностойно положение.


Чрез инструментите на операцията ще бъде подкрепяно адаптирането и оборудването на работни места за хора с увреждания и ще се насърчи развитието на социалното консултиране.
Компоненти


Операцията има два компонента:


- Компонент 1. Подкрепа за развитие на дейността на съществуващи социални предприятия за повишаване на обхвата и многообразието на предоставяните услуги;
- Компонент 2. Подкрепа за създаване на нови социални предприятия.


Цели


- да се създадат и/или доразвият нови успешни модели на социални предприятия;
- да се създадат защитени работни места за лица от уязвими групи, които не са в състояние да участват в реална трудова дейност.
- да се създадат и развият центрове за подкрепа на лица от целевите групи за преход към реалния пазар на труда.
- да бъдат обучени доставчици на социални услуги, работодатели, юридически лица с нестопанска цел за създаване на работни места в сферата на социалната икономика.
- да се проведат национални кампании за привличане на гражданското общество и повишаване на обществената информираност за възможностите на социалното предприемачество
- да се създадат и развият консултативни групи, доброволчески и общностни инициативи


Бенефициенти


Проектите се изготвят от водеща организация и партньорска организация


Изисквания за Компонент 1:


Водещата организация трябва да отговаря на следните изисквания:


Да е регистрирана и учредена като Юридическо лице с нестопанска цел или като Търговско дружество при условие, че приходите, при изпълнението на проекта се реинвестират в дейностите по проекта, пряко насочени към целевата група. Допустими кандидати са и специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, доставчици на социални услуги.


Изисквания за Компонент 2:


Водещата организация трябва да е учредена и регистрирана като Юридическо лице с нестопанска цел, Кооперация, регистрирана по реда на Закона за кооперациите, при условие, приходите, реализирани при изпълнението на проекта ще се реинвестират в дейностите по проекта, пряко насочени към целевата група. Могат да кандидатстват и български общини, които са доставчици на социални услуги.


Изисквания за партньорските организации:


- да са учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство.
- да са доставчици на социални услуги, когато ролята им е пряко свързана с предоставяне на социална услуга за целевата група по проекта
- да са учредени по реда на Закона за професионално образование и обучение, когато ролята им в изпълнението на проекта е свързана единствено с дейности за образование и обучение на целевата група (ако е приложимо);
- да са изпълнители на здравни услуги - лечебни заведения съгласно Закона за лечебните заведения. Такива са диспансери; домове за медико – социални грижи; или хосписи, когато ролята им е свързана със специфична медико-социална рехабилитация за лица от целевата група.


Бюджет и финансиране:


Общият бюджет по процедурата е 15 680 000 лв., разпредели съответно на 7 500 000 лв. за Компонент 1 и 8 180 000 лв. за Компонент 2. Минималният размер на фиансирането е 50 хил. лв., а максималният – 350 хил.лв.


Краен срок: 22 май 2009 г.


Повече информация и документи за кандидатстване:
На интернет страницата на АСП

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Аз
    *****
    Неутрално
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK