Покана по програма "Административен капацитет"

Обявена е покана за "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление" по Оперативна програма "Административен капацитет".


Цел:


Да се осигури качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса, като се насърчи и развитието на електронното управление.
Допустими кандидати:


Настоящият конкурс е насочен към централната, областната и общинските администрации.


Допустими дейности:


Примерни допустими дейности по процедурата:


- разработване на методологии, инструкции за работа, наръчници (например усъвършенстване на методологии за подобряване на качеството на административното обслужване и др.);


- провеждане на проучвания, оценки и анализи (например анализ на възможностите за подобряването на електронни услуги и за въвеждане на иновативни добри практики в обслужването, анализи разходи-ползи относно конкретни услуги и др.);


- усъвършенстване на съществуващите и/или внедряване на нови електронни регистри, необходими в процеса на предоставяне на услуги;


- усъвършенстване на съществуващи и/или разработване и внедряване на нови електронни административни услуги (например предоставяне на електронни административни услуги в областта на културата, здравеопазването и др., в зависимост от услугите, предлагани от съответната администрация), включително тяхното сертифициране;


- разработване и внедряване на нови системи/модули към съществуващите информационни системи в съответните администрации, включително тяхното сертифициране;


- създаване на електронни системи за управление на архивите (от институции, поддържащи архиви, необходими в процеса на предоставяне на услуги);


- създаване и/или усъвършенстване на бази данни (например създаване на бази
данни за статистика и справки в процеса на предоставяне на услуги);


- реинженеринг на конкретни процеси в администрациите конкретно с цел подобряване на обслужването (например осигуряване на свързаност на системите на всички звена в рамките на една администрация);


- провеждане на съпътстващи обучения (например за работа с нови системи и софтуер, използвани при обслужването на граждани и бизнеса). Разходите за тях трябва да са до 10% от общата стойност на проекта;


- разработване и разпространение на информационни материали относно гореописаните нововъведения в процеса на административното обслужване;


- дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта.


Бюджет: 1 млн. лв.


Минимална стойност на проектите: 100 000 лв.
Максимална стойност на проектите: няма


Краен срок: 12 ноември 2010 г.
Срок на изпълнение на проектите: 18 месеца


Допълнителна информация:


Пълния текст на поканата можете да намерите тук или на официалния сайт на Оперативна програма "Административен капацитет" в секция  ДОКУМЕНТИ, Документи за новите процедури, Насоки за кандидатстване по подприоритет 3.1.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK