Покана за транснационално сътрудничество по програма "Административен капацитет"

Обявена е покана за "Транснационално и междурегионално сътрудничество" по приоритетна ос 1 "Добро управление" на  Оперативна програма "Административен капацитет".


Цел:


-Да подобри капацитета на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво;
- да създаде партньорство и сътрудничество между българската държавна администрация и администрации от държави членки на ЕС.


Допустими кандидати:


Настоящият конкурс е насочен към централната, областните и общинските администрации.


Допустими дейности:


Трябва да са насочени към създаване на партньорство и сътрудничество между българската държавна администрация и администрации от държави членки на ЕС за реализиране на съвместни инициативи в областта на доброто управление.


Примерни допустими дейности по процедурата:


- съвместно разработване на анализи, провеждане на проучвания (включително проучвания на място както в България, така и в държавата/ите партньор/и), изследвания, оценки;


- идентифициране и трансфер на конкретни добри практики от други държави членки, свързани с доброто управление на държавната администрация;


- съвместни консултации в областта на доброто управление;


- съпътстващи обучения в областта на доброто управление. Разходите за тях трябва да са до 10% от общата стойност на проекта. Обученията включват смесени групи от представители на кандидата и партньора/ите;


- обмен на експерти (провеждане на работни посещения);


- провеждане на стажове с продължителност до 5 месеца;


-общо и координирано разработване/усъвършенстване, тестване и утвърждаване на методологии, вътрешни правила и процедури, на инструкции и наръчници, указания за работа, планове за действие;


- съвместно разработване на практически наръчници и ръководства;


- провеждане на съвместни информационни и комуникационни кампании в администрациите-партньори;


- създаване на съвместни транснационални партньорски мрежи от експерти;


- създаване на Информационни центрове за обмен на информация между партньорите в областта на доброто управление, Консултативни центрове и платформи съвместно с държавата/ите партньор/и;


- публикации, провеждане на конференции, работни групи, кръгли маси, семинари, дискусии в България и в държави членки на ЕС за обмен на опит в областта на доброто управление;


- дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта.


Бюджет: 4.5 млн. лв.


Минимална стойност на проектите: 100 000 лв.


Максимална стойност на проектите: няма


Краен срок: 12 ноевмври 2010 г.


Срок на изпълнение на проектите: 18 месеца


Допълнителна информация:


Пълния текст на поканата можете да намерите тук или на официалния сайт на Оперативна програма "Административен капацитет" в секция  ДОКУМЕНТИ, Документи за новите процедури, Насоки за кандидатстване по подприоритет 1.6.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK