Покана за сътрудничество в областта на човешките ресурси по програма "Административен капацитет"

Обявена е покана за "Транснационално и междурегионално сътрудничество" по Приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси" по Оперативна програма "Административен капацитет".


Цел:


Да подобри капацитета на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво чрез използване на опит и добри практики от други държави членки в областта на човешките ресурси в държавната администрация.
Допустими кандидати:


Настоящият конкурс е насочен към централната, областните и общинските администрации.


Допустими дейности:


Примерни допустими дейности по процедурата:


- съвместно разработване между бенефициента и партньора(ите) на анализи, провеждане на проучвания;


- идентифициране и трансфер на конкретни добри практики от други държави членки;


- обмен на експерти;


- провеждане на стажове с продължителност до 5 месеца по конкретни теми, свързани с повишаване на професионалната квалификация на служителите;


- общо и координирано усъвършенстване на процеса на управление на човешките ресурси;


- съвместно разработване на наръчници и ръководства, съдържащи конкретни практики за отделни аспекти от процеса на управление на човешките ресурси;


- провеждане на информационни и комуникационни кампании в областта на управлението на човешките ресурси в администрацията;


- създаване на съвместни транснационални партньорски мрежи от експерти, работещи в областта на управлението на човешките ресурси в администрацията;


- създаване на Информационни центрове, Консултативни центрове и платформи по управление на човешки ресурси;


- организиране на обучителни посещения в държави членки на ЕС за споделяне на добри практики;


- провеждане на конференции, работни групи, кръгли маси, семинари, дискусии в България и в държави членки на ЕС;


- дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта.


Бюджет: 5 млн. лв.


Минимална стойност на проектите: 100 000 лв.


Максимална стойност на проектите: няма


Краен срок: 12 ноември 2010 г.


Срок на изпълнение на проектите: 18 месеца


Допълнителна информация:


Пълния текст на поканата можете да намерите тук или на официалния сайт на Оперативна програма "Административен капацитет" в секция  ДОКУМЕНТИ, Документи за новите процедури, Насоки за кандидатстване по подприоритет 2.5.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK