Покани за проекти по програма "Култура"

Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Култура".


Цели


Основната цел на програма "Култура" е да насърчи културното сътрудничество между европейците.
Трите специфични цели на програмата са да насърчи:
— транснационалната мобилност на участниците в областта на културата,
— транснационалното движение на произведения на изкуството и на културни и художествени произведения,
— междукултурния диалог.


Направления


Настоящата покана включва следните направления на програма "Култура":


1. Подкрепа на проекти за културно сътрудничество


Основната цел на това направление е да се подпомага сътрудничеството между театри, музеи, професионални сдружения, научноизследователски центрове, университети, културни институти и обществени органи.


Направлението е разделено в три категории.


- Направление 1.1: Проекти за многогодишно сътрудничество (от три до пет години)


Първата категория е насочена към засилване на многогодишните транснационални културни връзки. Целта е да се насърчи работата на минимален брой от шест културни субекта от най-малко шест страни участнички в програмата за сътрудничество в рамките на различни сектори за период от три до пет години. Наличните средства са в границите между 200 000 евро минимум и 500 000 евро максимум за година. Подкрепата на ЕС не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи.


- Направление 1.2.1: Проекти за сътрудничество (до 24 месеца)


Втората категория се отнася до дейности, които се осъществяват от най-малко три културни субекта от най-малко три участващи страни с максимална продължителност две години. Наличните средства са между 5 000 евро и 200 000 евро. Подкрепата на ЕС не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи.


- Направление 1.3.5: Специални действия за сътрудничество с трети страни (до 24 месеца)


Третата категория има за цел подкрепа на проекти за културно сътрудничество и културен обмен между страните участнички в програмата и трети страни, които са сключили споразумение за асоцииране или сътрудничество с ЕС.


Проектите за сътрудничество обхващат най-малко три културни субекта от най-малко три участващи страни и предвиждат културно сътрудничество с най-малко една организация от избраната трета страна и/или културни дейности, осъществени в избраната трета страна. Наличните средства са между 50 000 евро и 200 000 евро. Подкрепата на ЕС не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи.


2. Проекти за превод на литература (до 24 месеца) (направление 1.2.2)


Целта на това направление е увеличаване на познанията за литературата и литературното наследство и насърчаване на обмена на литературни творби между страните. На издателствата се отпускат помощи за превод на публикации и литературни творби от един на друг европейски език. Наличните средства са между 2 000 евро и 60 000 евро. Подкрепата на ЕС не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи.


3. Подкрепа за европейски културни фестивали (проекти с продължителност до 12 месеца) (направление 1.3.6)


Целта на това направление е да подпомогне фестивали с европейско измерение, които имат принос към общите цели на програмата. Максималната сума на безвъзмездните средства е 100 000 евро, които представляват най-много 60 % от допустимите разходи. Подкрепата може да се предостави за едно или за три издания на фестивала.


4. Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на културата (направление 2) (безвъзмездни средства за оперативни разходи с продължителност 12 месеца)


Предоставените безвъзмездни помощи по това направление са за подпомагане на оперативните разходи, направени при постоянните дейности на организациите бенефициери.


Три категории организации могат да участват по това направление:


- посланици
- мрежи за представяне и подкрепа
- платформи за структуриран диалог.


Подкрепата на ЕС не може да надвишава 80 % от общите допустими разходи.


5. Проекти за сътрудничество между организации, участващи в анализа на културната политика (до 24 месеца) (направление 3.2)


Целта на тази категория е подкрепа за проекти за сътрудничество между частни или публични организации, които притежават практически опит за анализи, оценяване или изчисляване на въздействието на културните политики на местно, регионално, национално и/или европейско ниво.
Действията трябва да включват най-малко три организации, които са правно установени в най-малко три страни участнички в програмата.


Максималната сума на безвъзмездните средства е 120 000 евро, които представляват най-много 60 % от допустимите разходи.


Допустими дейности и кандидати


Допустими кандидати са публични или частни организации, чиято основна дейност е в областта на културата. Те трябва да имат седалище в държава членка на ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Турция, Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина. Албания може да участва, при условие че сключи меморандум за разбирателство относно участието.


По програмата могат да кандидатстват културни дейци, при условие че организациите упражняват нестопански културни дейности.


Аудиовизуални културни индустрии и дейности (включително филмови фестивали), които вече са обхванати от програма МЕДИЯ, не са допустими по програма "Култура". Въпреки това организации с основна дейност в сферата на аудиовизуалния сектор, упражняващи нестопанска дейност, са допустими по направление 2 на програма "Култура", категория "Мрежи".


Физически лица не могат да кандидатстват за помощи по тази програма.


Бюджет


Програмата разполага с общ бюджет от 400 млн. евро за периода от 2007 до 2013 г. Годишните бюджетни кредити, включително за дейностите, които не са част от ръководството, могат да варират от приблизително 43 млн. евро до около 58 млн. евро, в зависимост от годината.


Планиран бюджет за 2012 г. за следните направления:


- направление 1.1:
Проекти за многогодишно сътрудничество - 20 600 000 евро
- направление 1.2.1:
Проекти за сътрудничество -19 000 000 евро
- направление 1.2.2:
Проекти за превод на литература - 2 915 371 евро
- направление 1.3.5:
Проекти за сътрудничество с трети страни -1 500 000 евро
- направление 1.3.6:
Подкрепа за европейски културни фестивали - 2 700 000 евро
- направление 2:
Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на културата - 6 100 000 евро
- направление 3.2:
Проекти за сътрудничество между организации, участващи в анализа на културната политика - 700 000 евро


Крайни срокове


- направление 1.1:
Проекти за многогодишно сътрудничество - 5 октомври 2011 г.
- направление 1.2.1:
Проекти за сътрудничество - 5 октомври 2011 г.
- направление 1.2.2:
Проекти за превод на литература - 3 февруари 2012 г.
- направление 1.3.5:
Проекти за сътрудничество с трети страни - 3 май 2012 г.
- направление 1.3.6:
Подкрепа за европейски културни фестивали - 16 ноември 2011 г.
- направление 2:
Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на културата - 15 септември 2011 г.
- направление 3.2:
Проекти за сътрудничество между организации, участващи в анализа на културната политика - 5 октомври 2011 г.


Пълния текст на поканата и насоки за кандидатстване можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой C 247 от 25.8.2011 г.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK