Покана за проекти в областта на младежките дейности

Обявена е покана за представяне на предложения за подкрепа за организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в сферата на младежта.


Цел


Целта на настоящата покана е да се подпомогнат организации, които чрез своите дейности допринасят за целите на програмата "Младежта в действие". Тези дейности трябва да насърчават участието на младите хора като граждани в обществения живот, както и осъществяването на европейско сътрудничество в сферата на младежта.
Допустими кандидати


Поканата е насочена към организации от държавите-членки на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Хърватия, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, бивша югославска република Македония, Косово, Черна гора и Сърбия , Беларус, Молдова, Русия и Украйна.


Могат да кандидатстват следните групи организации:


1. Европейски неправителствени организации:


- европейски представителни организации, които имат филиали в поне 8 допустими държави,
- официални европейски мрежи, които имат официален статут на организации членки в поне 8 допустими държави.


2. Неофициални европейски мрежи, съставени от организации, независими една от друга, и действащи в поне 8 допустими държави.


За да има право на безвъзмездни средства за оперативни разходи, организацията трябва да отговаря на следните условия:


- да е организация с нестопанска цел,
- да е неправителствена организация,
- да е регистрирана съгласно изискванията на закона в допустима държава най-малко една година преди датата на подаване на заявленията,
-  да е младежка организация или структура с по-широки цели, част от дейностите на които са предназначени за младежта,
- да привлича младите хора в управлението на дейностите, развивани в тяхна полза,
- да има най-малко един постоянен член на персонала (независимо дали получава трудово възнаграждение).


Допуска се изключение за организации, които никога не са получавали безвъзмездни средства по настоящото действие и които възнамеряват да наемат постоянен член на персонала в случай на предоставяне на безвъзмездни средства


Допустими дейности


Ще бъдат финансирани следните дейности:


- представителство на европейско равнище на възгледите и интересите на младите хора в тяхното многообразие,
- младежки обмен и доброволчески дейности,
- неинституционализирано и неформално обучение и програми за младежки дейности,
- насърчаване на междукултурното познание и разбиране,
- дебати по европейски въпроси, политиките на Европейския съюз или младежките политики,
- разпространение на информация за действия на Общността,
- действия, насърчаващи участието и инициативите от страна на младежите.


Бюджет:


Общият бюджет по настоящата покана е 800 000 евро. Максималният размер на безвъзмездните средства за всяка организация ще бъде 35 000 евро за годишно споразумение. Финансовото участие на ЕС не може да превишава 80% от предвидените разходи.


Краен срок: 15 ноември 2011 г.


Пълния текст на поканата и насоки за кандидатстване можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой C 270 от 13.9.2011 г.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK