Покана за подкрепа на кариерното израстване на преподавателите във висшите училища

Обявена е покана за представяне на предложения "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища". Поканата е по Приоритетна ос 3 "Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието", Основна област на интервенция 3.1. "Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението".


Цел


Операцията ще създаде възможности за допълнително финансиране на дейности, насочени към създаване на модерна система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища. Тя ще бъде насочена към продължаващи обучения в ключови области като чуждоезикови умения, умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в преподаването, придобиване на специфични професионални знания и компетенции, свързани със съвременните програми за обучение.
Допустими кандидати


По поканата могат да кандидатстват висши училища, създадени в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование.


Допустими дейности


Дейностите, които ще получат подкрепа включват:


1. Осигуряване на обучения за преподавателите във висшите училища по въвеждане на съвременни методи за преподаване чрез ИКТ,
2. Провеждане на интензивно специализирано чуждоезиково обучение,
3. Провеждане на курсове, свързани с:


- идентифицирани потребности на преподавателите във висшите училища от специализирани обучения,
- прилагане на съвременните образователни стратегии и технологии,
- разработване на учебно съдържание, планове и програми обвързани със Системата за натрупване и трансфер на кредити (ECTS),
- методика на академичното преподаване и научно-изследователската дейност.


4. Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда.


5. Създаване, апробиране и усъвършенстване на система за кариерно израстване на преподавателите във висшите училища.


Дейности 3, 4 и 5 са със задължителен характер, а дейности 1 и 5 могат да се извършват само на територията на Република България.


Бюджет:


Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 4 000 000 лева.


Краен срок: 25 юни 2012 г.


Допълнителна информация


Пълният пакет документи за кандидатстване можете да намерите на страницата на структурните фондове в България.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK