Покана за проекти, насърчаващи иновациите и качеството в образованието

Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Младежта в действие" — поддействие 4.4: Проекти, насърчаващи иновациите и качеството.


Цели


Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се подпомогнат проекти, насочени към въвеждане, прилагане и насърчаване на иновационни и качествени елементи в неформалното образование и работата с младите хора.
Тези иновационни аспекти може да са свързани със:


— съдържанието и целите,  и/или
— прилаганата методика, като реализират нови идеи и подходи в областта на неформалното образование и младежта.


Допустими кандидати


Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел или мрежи, които развиват дейности в областта на младежта. Те включват неправителствени младежки организации, публични органи на регионално или местно равнище.


Към посочения краен срок за подаване на предложенията кандидатите трябва да са юридически регистрирани от най-малко две години в една от държавите по програмата (страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Хърватия и Турция).


Проектите трябва да се основават на транснационално партньорство между поне четирима организатори от различни държави по програмата, от които поне една е държава членка на ЕС.


Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства по настоящата покана за представяне на предложения.


Допустими дейности


Проектът трябва да включва дейности с нестопанска цел, които са свързани с областта на младежта и неформалното образование.


Проектите трябва да започнат между 1 януари 2013 г. и 30 април 2013 г. Минималната им продължителност на проектите е 12 месеца, а максималната — 18 месеца.


Бюджет


Общият бюджет, отпуснат за съфинансиране на проекти по настоящата покана за представяне на пред­ ложения, възлиза на 1 500 000 евро. Финансова помощ се предоставя за не повече от 70% от общата стойност на допустимите разходи за проекта. Максималният размер на безвъзмездните средства не може да надхвърля 100 000 евро.


Краен срок: 3 септември 2012 г.


Допълнителна информация


Пълният текст на поканата можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой C 187 от 27 юни 2012 г.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK