Покана за представяне на предложения по програма MEDIA Mundus

Обявена е покана за представяне на предложения за 2013 г. по програмата за сътрудничество в областта на аудио-визията с професионалисти от трети държави MEDIA Mundus.


Цел


Целите на програмата са засилване на конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия, осигуряване на възможност Европа да изпълнява по-ефективно своята културна и политическа роля в световен мащаб, увеличаване на избора на потребителите и на културното многообразие. Програмата ще се стреми да подобри достъпа до пазарите на трети държави и да изгради доверие и работни отношения с дългосрочен характер.
С програмата MEDIA Mundus се оказва подкрепа на проекти за сътрудничество между европейски професионалисти и такива от трети държави с оглед на взаимната полза за европейския аудиовизуален сектор и за участващата трета държава.


Допустими кандидати


Проектите, които ще бъдат финансирани в рамките на MEDIA Mundus, трябва:
— да бъдат предлагани и изпълнявани съвместно от европейски професионалисти и от професионалисти от трети държави, за да може да им се предостави финансиране в рамките на програмата,


— да се стремят да насърчават създаването на мрежи за международно сътрудничество. За тази цел, с изключение на проектите, представени в рамките на действие 1 — вариант 1, всеки проект трябва да бъде прилаган и изпълняван от група, която отговаря на три критерия:


1. Групата трябва да е съставена от минимум трима партньори (включително координатора). Независимо от това могат да бъдат допускани проекти, в които участват само двама партньори (включително координатора), ако е гарантирано създаването на необходимите мрежи за международно сътрудничество.


Създаването на мрежи е гарантирано, ако координаторът на проекта е европейска мрежа от професионалисти/дружества в областта на аудиовизията, обхващаща повече от десет европейски държави членки.


2. Координаторът на групата трябва да има седалище в държавa - членкa на Европейския съюз, или в Исландия, Лихтенщайн или Норвегия. Също така имат право да участват проекти, започващи след 1 юли 2013 г., които са представени от координатори със седалище в Хърватия. Не се допускат до участие кандидатури, подавани от физически лица.


3. Групата трябва да включва най-малко един събенефициер, свързан с аудиовизуалния сектор, който има седалище в държава извън ЕС (с изключение на Хърватия и Швейцария). Не се допускат до участие кандидатури, подавани от физически лица.


Допустими дейности


Предвидени са следните действия:ОИУ


— действие 1 — Подкрепа за обучение: това действие има за цел повишаване на уменията на европейски професионалисти и на професионалисти от трети държави.


— с вариант 1 се подкрепя включването на студенти/професионалисти и на преподаватели от държави извън ЕС в схеми за първоначално или непрекъснато обучение, подкрепяни в рамките на програмата МЕДИА 2007


— с вариант 2 се подкрепя създаването на схема за непрекъснато обучение, която е специфична за MEDIA Mundus.


— действие 2 — Подкрепа за достъп до пазара: с това действие се подкрепят проекти за насърчаване на достъпа до международните пазари на аудиовизуални творби. Тези проекти се отнасят до етапите на разработване и/или преди реализиране на творбите (например международни пазари за съвместни продукции) и до дейностите надолу по веригата (мероприятия за улесняване на продажбите на творбите на международно равнище).


действие 3 — Подкрепа за разпространение и популяризиране: това действие има за цел насърчаване на дистрибуцията, популяризирането, представянето пред публика и разпространението на европейски творби на пазарите на трети държави и на аудиовизуални творби от трети държави в Европа при оптимални условия.


— действие 4 — Взаимосвързани дейности: това действие има за цел да подкрепя проекти с взаимосвързан характер, т.е. имащи отношение към няколко от приоритетите на настоящата програма, например обучения с последващи мероприятия за намиране на партньори и инвеститори и срещи, свързани със съвместни продукции.


Настоящата покана обхваща проекти, започващи в периода от 1 февруари 2013 г. до 30 юни 2014 г., като проектите трябва да приключат най-късно до 1 октомври 2014 г. Свързаните с подготовката на проектите разходи са приемливи най-рано от 1 януари 2012 г.


Бюджет:


Сумата на разположение по настоящата покана за представяне на предложения е 4 626 000 евро. Финансовата подкрепа от страна на комисията не може да надхвърля 50%, 60% или 70% от общите приемливи разходи в зависимост от характера на дейността.


Краен срок: 28 септември 2012 г.


Допълнителна информация


Пълния текст на поканата можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой C 199 от 7 юли 2012 г.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK