Покана "Подкрепа за информационни мерки в областта на ОСП"

Обявена е покана за представяне на предложения "Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)" за 2014 г.


Допустими кандидати


Заявителят (и свързаните с него субекти, ако има такива) трябва да е юридическо лице, законно установено в държава членка от поне две години към момента на подаване на предложението.
Примери за допустими организации са организация с нестопанска цел (частна или обществена), държавни органи (национални, регионални, местни), европейски сдружения, университети, образователни институции, изследователски центрове, дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация).


Допустими дейности


В контекста на настоящата покана за представяне на предложения са допустими два вида дейности за интегрирана обществена комуникация:


1. на национално равнище (дейности с отражение само на регионално равнище не са допустими),
2. на европейско равнище (в няколко държави членки).


Дейностите следва да включват няколко комуникационни дейности или инструмента, изброени по-долу (списъкът не е изчерпателен):


- изготвяне и разпространение на аудиовизуални и мултимедийни материали,
- производство и разпространение на печатни материали (публикации, плакати и т.н.),
- създаване на интернет инструменти и инструменти на социална мрежа,
- медийни мероприятия,
- конференции, семинари и работни срещи,
- мероприятия от типа "ферма в града" и т.н., които спомагат за обясняване на градското население на значимостта на селското стопанство,
- мероприятия от типа "отворени врати", които показват на гражданите ролята на селското стопанство,
- стационарни или мобилни изложби или информационни бюра.


Бюджет: 3 000 000 евро


Краен срок: 30 ноември 2013 г.


Допълнителна информация


Пълният текст на поканата можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой С 264 от 13 септември 2013 г.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK