Финансова подкрепа за мобилност на творци и артисти

Финансираща програма:
"Творческа Европа" (2014—2020 г.)
Подпрограма "Култура"
Изпълнителна агенция за образование аудиовизия и култура към Европейската комисия; Покана за представяне на предложения EACEA 47/2014: Европейски платформи


Общ бюджет:
Бюджет за 2015 г. по настоящата покана - около 3 400 000 евро.


Размер на безвъзмездната помощ:
Годишният размер на безвъзмездните средства, отпуснати по рамковото споразумение за партньорство, не може да надвишава 500 000 EUR.
Размерът на безвъзмездните средства, за които се кандидатства, не може да надвишава 80 % от допустимия годишен бюджет
Какви дейности се финансират:


Допустими дейности:


- насърчаване на мобилността и осезаемото присъствие на творците и артистите, по-специално на новите таланти и тези, които не са имали изяви на международно равнище;
стимулиране на истинско общоевропейско програмиране на културните и артистичните дейности с цел улесняване на достъпа до европейски ненационални културни произведения чрез международни турнета, събития, изложби, фестивали и т.н.;


- изпълнение на стратегия за комуникация и изграждане на "отличителна марка", включително, когато е целесъобразно, разработване на европейски знак за качество (или сходна дейност за отличаване) с цел да се установят и насърчат членовете на платформата, които са показали силна и стойностна професионална ангажираност към целите на платформата в частност и към целите на "Творческа Европа" като цяло;


- оказване на принос за привличането на по-голяма публика чрез широко използване на информационни и комуникационни технологии и новаторски подходи;


- осигуряване на видимост на ценностите и различните култури на Европа, чрез което се постига и по-голяма осведоменост за Европейския съюз (наричан по-надолу ЕС).


Кой може да кандидатства:


Допускат се заявления за кандидатстване от правни субекти, които трябва да са установени в държава- членка на ЕС или в държавите в процес на присъединяване, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия и процедури за участието на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решенията на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения;държавите от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ЕИП; Конфедерация Швейцария, въз основа на двустранно споразумение, което следва да бъде сключено с тази държава; държавите, включени в европейската политика за съседство, в съответствие с процедурите, установени с тези държави съгласно рамковите споразумения, в които се предвижда тяхното участие в програмите на Европейския съюз.


Участниците (кандидатите) трябва да са културни и творчески организации, чиито цели са:


− насърчаване на развитието на нови таланти и стимулиране на транснационалната мобилност на деятелите в областта на културата и творчеството и разпространението на произведения, което има потенциал да оказва широко влияние върху секторите на културата и творчеството и да осигурява трайно въздействие;
- съдействие за увеличаване на признанието и осезаемото присъствие на артистите и творците със силна ангажираност към европейските програми посредством комуникационни дейности и стратегия за изграждане на "отличителни марки", включително, когато е целесъобразно, създаване на европейски знак за качество.


Краен срок за кандидатстване:


15 февруари 2015 г.


Допълнителна информация

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK