Покана за проекти в областта на здравеопазването

Финансираща програма:


Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014


Норвежки финансов механизъм 2009-2014
Министерство на здравеопазването "Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве"


Общ бюджет:


Тази покана е за финансиране на проекти на обща стойност 5 347 000 евро, разпределени по мерки, както следва:


- Мярка 1 - 2 000 000 евро


- Мярка 2 – 680 000 евро


- Мярка 5 – 1 987 000 евро


- Мярка 6 – 680 000 евро


Размер на безвъзмездната помощ:


Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна за един проект:


- от 170 000 до 300 000 евро за проекти по мярка 1


- от 170 000 до 340 000 евро за прoекти по мерки 2, 5 и 6


Максималният процент на безвъзмездната финансова помощ достига до 100%.


Какви дейности се финансират:


Министерството на здравеопазването в качеството му на Програмен оператор на Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве" кани потенциални бенефициенти да представят проектни предложения по цитираната по-горе покана за следните мерки на Програмата:


Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани


Мярка 2: Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години с акцент върху уязвимите групи, най-вече роми и хора, живеещи в отдалечени райони


Мярка 5: Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)


Мярка 6: Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години за групи в риск с акцент върху ромите


Продължителността на дейностите по всички мерки е до 30.04.2016 г.

Допустими дейности:


По Мярка 1: По тази мярка дейностите са разделени в три компонента.


- Компонент 1 "Подобряване на условията за живот за хора в държавните психиатрични болници" . Задължителна дейност – Ремонт, реконструкция, обновяване на стационарни психиатрични отделения. Примерни допълнителни дейности – доставка на медицинско оборудване, Провеждане на анализи и оценки на нуждите на психичноболните от специализирани услуги, др.;


- Компонент 2 "Развитие на услуги, базирани в местните общонсти и на кампетентна работна сила". Засължителни дейности- Развиване на допънителни дейности/нови услуги, Провеждане на специализирано обучение за минимум 100 медицински специалисти и персонал; Примерни допълнителни дейности – Ремонт и оборудване в центровете за психично здраве, Обучения за повишаване на професионалния капацитет на персонала, Професионална ориентация и реализация на индивидуални програми за социално включване, др.;


- Компонент 3 "Борба срещу стигмата за недискриминация и равно третиране" – Задължителна дейност – Провеждане на минимум две национални инхормационни кампании, насочени за постигане на целите по проекта. Примерни допълнителни дейности – провеждане на проучвания, отпечатване на брошури и дипляни, семинари, и др.


Мярка 2: Задължителни дейности – Работа на терен с млади хора на възраст 10-19-години (поне 50 % ромско население) с цел консултиране за безопасно сексуално певедение; Изследване на млади хора на възраст 10-19-години (поне 50 % ромско население) за сексуално предавани инфекции; Картографиране на районите; Консултиране и насочване на млади хора на възраст 10-19-години (поне 50 % ромско население) за изследвания за сексуално предаване инфекции; Подобряване на информираността на младите хора на възраст 10-19-години (поне 50 % ромско население) относно вторичен стерилитет, рискови аборти, преносими инфекции; Предоставяне на здравнообразователни материали, Провеждане на образователни кампании, Повишаване на знанията и уменията на индивида и двойката по отношение на семейното планиране и контрацепция, Обучения и услуги за дородилни грижи; Образование по въпросите за човешката сексуалност, репродуктивното здраве и отговорното родителство;


Мярка 5: Създаване/реновиране/оборудване на центрове за терапии, рехабилитация и лечение на деца с ментални, генетични и онко-хематологични заболявания и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания; Развиване на нови/допълнителни здравни, терапевтични, образователни и рехабилитационни програми, услуги или дейности за децата и техните семейства; Обучение на специалисти; Обучение на членовете на семействата на децата от съответната целева група; Информационни кампании;


Мярка 6: Здравно-информационни кампании по въпроси, свързани с опазване на здравето на детето или на жената по време на бременност и в периода на отглеждане на детето от раждането до 3 години; Подобряване на майчиното и детското здраве чрез предлагане на неонатални и педиатрични услуги на целевата група, както и прилагане на политики на репродуктивно майчино здраве и семейно планиране; Като поддейности са разписани – наблюдения и консултации, обучения от различно естество, домашни посещения и др.;


Кой може да кандидатства:


Допустими кандидати/партньори:


По Мярка 1: Държавни психиатрични болници (бюджетни организации, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването); Лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно чл. 8, ал. , от ЗЛЗ и лечебни заведения съгласно чл. 5, ал. 1 и чл. 10 от ЗЛЗ; Лечебни заведения за болнична помощ, съгласно чл.9 от ЗЛЗ; Общини; Неправителствени организации – учредени в обществена полза, да не са с търговска цел, да са независими от местни регионални и централни власти, от публични дружества, политически партии и търговски организации;


По Марка 2, Мярка 5 и Мярка 6: Лечебни заведения за извънболнична помощ, съгласно чл. 8, ал. , от ЗЛЗ и лечебни заведения съгласно чл. 5, ал. 1 и чл. 10 от ЗЛЗ; Лечебни заведения за болнична помощ, съгласно чл.9 от ЗЛЗ; Общини; Неправителствени организации – учредени в обществена полза, да не са с търговска цел, да са независими от местни регионални и централни власти, от публични дружества, политически партии и търговски организации;


Краен срок за кандидатстване:


Краен срок за представяне на проектните предложения: 30 април 2015 г., 17:00 часа местно време.


Проектните предложения са подават на адрес: Министерство на здравеопазването , гр. София, п.к. 1000, пл. "Света Неделя" № 5


Линк за допълнителна информация:


Пълният текст на насоките, заедно с формулярите за кандидатстване, могат да бъдат намерени на следния интернет адрес.Ключови думи към статията:

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK