Покана по Програмата за развитие на селските райони

Рубрика Еврофинансиране се поддържа с експертната подкрепа на Консулто България.


Финансираща програма:
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Мярка 4 "Инвестиции в материални активи"
Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"по реда на Наредба №9 от 21.03.2015 г.


Общ бюджет:
Общият наличен бюджет възлиза на 150 000 000 евро.
Размер на безвъзмездната помощ:
Финансовата помощ за проектиje е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.
Финансовата помощ се увеличава с 15 на сто за:инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 – 2013 г.; кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване по реда на тази наредба и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 г.


Финансовата помощ се увеличава с 20 на сто за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
- Максималният размер на финансовата помощ за проект, подаден от кандидат земеделски стопанин и/или група/организация на производители и/или юридическо лице, включващо от 6 до 10 члена, е не повече от 70 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
- Максималният размер на финансовата помощ за проект, подаден от юридическо лице, включващо над 10 члена, е не повече от 90 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.


Какви дейности се финансират:


Инвестиции, извършени от земеделски стопани в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
Инвестиции извършени от признати групи или организации на производители, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.
В процедурата изрично са посочени кои са допустимите за подпомагане непреработени земеделски продукти.
Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника. В рамките на първия прием по подмярка 4.1 не са допустими за финансова помощ разходи, които са свързани с инвестиции за напояване и отводняване, и тези по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти.


Кой може да кандидатства:


Настоящата покана е насочена към земеделски стопани; признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г.
За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица.


Краен срок за кандидатстване:


Сроковете за изпращане на заявленията са:
1.За заявленията за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18.05.2015 г.,
2. За заявления, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 08.06.2015 г.
Заявления се подават във всички областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие"

Линк за допълнителна информация:
Пълният текст на насоките, заедно с формулярите за кандидатстване, могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:
http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/

Ключови думи към статията:

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK