Покана за проекти на работодатели за отваряне на нови работни места

Рубрика Еврофинансиране се поддържа с експертната подкрепа на Консулто България.


Финансираща програма:
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Процедура "Ново работно място"


Общ бюджет:
Общият наличен бюджет възлиза на 40 000 000 лева.
Размер на безвъзмездната помощ:


Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер:


Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева


Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:391 166 лева


Съфинансиране:


За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране.


За бенефициенти – големи предприятия, минималното съфинансиране е в размер от 20% от размера на безвъзмездната финансова помощ.


Какви дейности се финансират:


Наемане на безработни лица за период до 12 месеца - задължителна дейност;
Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите лица.
Предоставяне на обучение на вече наетите лица по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици", Ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност"
Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост
Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души едновременно – представители на целевата група


Срокът за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е до 31.12.2017 г.


С приоритет ще бъдат финансирани проекти, в които минимум 50 % от целевата група е съставена от поне една от следните специфични категории:
Безработни лица с ниска степен на образование (под ISCED ;


Продължително безработни и неактивни лица;


Безработни или неактивни лица с увреждания;


Безработни лица на възраст над 54 г.;


Безработни младежи до 29 г. вкл.


Кой може да кандидатства:


Настоящата покана е насочена към работодатели със самостоятелна правосубектност, регистрирани и имащи право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.


За целите на настоящата процедура под "Работодател" следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.


Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.


Краен срок за кандидатстване и правила за подаване на проекти:


Проектните предложения по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg
Всеки кандидат по настоящата процедура има право да участва с едно проектно предложение в настоящата процедура.


Подаването на проектното предложение се извършва чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване, като проектното предложение се подписва с КЕП на лицето, оправомощено да представлява кандидата. Кандидатите трябва да представят Формуляра за кандидатстване и приложенията на български език.


Крайният срок за подаване на проектните предложения, подписани с КЕП през системата ИСУН 2020 е 14.09.2015 г. 23:59 часа.


Линк за допълнителна информация
Пълният текст на насоките, заедно с формулярите за кандидатстване, могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7088

Ключови думи към статията:

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на murttle
    murttle
    Рейтинг: 879 Неутрално

    Пак ще се раздават едни пари на наши фирми.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK