Специфична програма "Хора" (FP7)

Искате ли научна кариера в Европа?

Специфична програма "Хора" (FP7)

© РойтерсСпецифична програма "Хора" от 7РП (FP7)
Бюджет: 4.7 млрд. евро


Подробно за Седма рамкова програма


Специфична програма "Хора" - Резюме
Програмата "Хора" предлага възможност за професионално развитие в сферата на научните изследвания. Европейските изследователи трябва да бъдат насърчавани да остават в Европа, а в същото време най-добрите изследователи в света трябва да бъдат привличани от европейските върхови постижения и инфраструктура на научните изследвания. Като надгражда положителния опит на "Дейностите Мари Кюри", програма "Хора" трябва да продължи да насърчава заинтересованите да се насочват към научна кариера; да структурира тяхното обучение в областта на изследванията като им предлага възможни варианти за избор; и да насърчава мобилността в рамките на един и същи сектор. Мобилността на изследователите не само е ключ към развитието на тяхната кариера, но също така е от жизненоважно значение за споделянето на опит и трансфера на знания между страните и секторите.


Подробно за програмата:


Обществото се нуждае от висококвалифицирани изследователи, за да се подобри начинът на живот на гражданите и да се засили икономическият растеж.


Каква е ползата за гражданите


За да сме конкурентноспособни в световен мащаб трябва да разполагаме с хора, които се развиват професионално като научни работници, и на които да се предостави основата за отворен пазар на труда. Поради тази причина Европа трябва да се превърне в привлекателно място, където иновациите и генерирането на нови познания се насърчават и научните работници получават мотивация да останат. Седма рамкова програма (7РП) предвижда организирането на серия от научни дейности, финансирани по линията на ЕС, които да подпомогнат продължаващото обучение, изследователската дейност и мобилността на висококвалифицирани учени в Европа и по целия свят. С изпълнението на горепосочените цели ще се насърчи създаването и разпространението на центрове за върхови постижения в ЕС и техния принос в нови области на изследване и разработване на технологии


Каква е ползата за изследователите


Надграждайки успеха на инициативата "Мари Кюри", програма "Хора" се стреми да увеличи човешкия потенциал в европейските научни изследвания и технологично развитие като покрие всички етапи от професионалния живот на изследователите, като се започне от първоначалното обучение и се стигне до обучението през целия живот и развитие на научната кариера.


Програма "Хора" предвижда следните дейности:


-Първоначален тренинг на изследователи посредством мрежите "Мари Кюри". Това ще подобри техните изследователски умения и ще им помогне да станат членове на вече утвърдени изследователски екипи. В същото време се предоставя допълнително обучение, което да даде по-добри перспективи за професионално развитие в публичния и в частния сектор.


-Обучение през целия живот и професионалното развитие посредством индивидуални стипендии за научна работа и програми със съвместно финансиране на международно, национално и регионално ниво. По този начин на опитните изследователи се предлага възможност да придобият нови умения, да повишат мобилността си, а после да се реинтегрират в изследователската общност.


-Международното измерение се изразява в изпращане и приемане на учени-стипендианти, което да доведе до акумулиране на научен талант извън Европа и насърчаване провеждането на съвместни изследвания от взаимна полза с учени извън Европа. В тази дейност са включени мерки за противодействие на "изтичането на мозъци" и създаване на мрежи от европейски учени, работещи в други страни.


-Специфични дейности с цел подпомагане създаването на истински европейски пазар на труда за научните работници, като това включва премахване на пречките пред мобилността на учените и подобряване на перспективите за професионално развитие. На обществените институции се предлагат стимули за насърчаване на мобилността, качеството и профила на своите научни работници и присъждане на награди с цел повишаване обществената информираност на дейностите в рамките на мрежата "Мари Кюри" и нейните цели.


Каква е ползата за индустрията и малките и средни предприятия (МСП)


В рамките на инициативата "Мари Кюри" се предвижда и участие на промишления сектор, както и на малките и средни предприятия. Участието на индустрията ще се подпомага усилено посредством дейности насочени към първоначалното обучение на изследователи. В същото време, ще се прилага и друга мярка, която има за цел изграждането на дългосрочни взаимоотношения между академичната общност, промишлеността и малките и средни предприятия. Целта е да се стимулира мобилността между секторите и да се увеличи обменът на познания посредством съвместни изследвания и партньорства. Набирането на опитни учени за участие в тези партньорства ще се засили и посредством обмен на персонал между секторите и организиране на различни събития.


Как да научите още?


За да научите повече за 7РП, използвайте следните подходи:


Консултирайте се с уеб сайта на 7РП в портала CORDIS: Този сайт съдържа всичко, което трябва да знаете за програмата, включително последната актуална информация, покани за предложения, често задавани въпроси (FAQ) и др. Обърнете се към националните контактни лица (NCP) за вашата страна, които биха могли да дадат съвети за потенциални кандидати в страната.


Вижте списъка от адреси на националните контактни лица (NCP) по сфера на дейност. Свържете се с бюрото за информационно обслужване на 7РП, което помага на новите участници в Рамковата програма за научни изследвания. Вижте също така раздела за 7РП на уеб сайта за европейски научни изследвания.


Източник: Главна дирекция "Изследвания" на Европейската комисия


Communication Unit
B-1049 Brussels
Fax: +32 2 295 82 20
© Европейски общности, 2007 г.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK