Срещу апатията, или как да мотивираш младите хора да гласуват

Срещу апатията, или как да мотивираш младите хора да гласуват

© ReutersАпатични ли са младите хора, приемат ли придобивките за даденост и разбират ли важността на гласуването. На фона на наближаващите избори за Европейски парламент и традиционно ниската избирателна активност особено сред младежите тези въпроси изникват в съзнанието, когато стане дума за кампания за насърчаване на младите да гласуват. "Дневник" разговаря за тях с някои от "посланиците" на една такава инициатива.


Нови форми на участие в политиката


Пабло Гийерна, координатор на проекта #GiveAVote (#Гласувай), коментира, че той е политически неутрална кампания за мотивиране на младежите, организирана от асоциацията Европейска младежка карта (EYCA) с подкрепа от Европейската комисия и Европейския парламент. Кампанията се води от 25 младежи от 13 държави членки – България, Белгия, Хърватия, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Малта, Полша, Португалия и Словения.


Младите активисти работят заедно с организацията - членка на EYCA, в съответната държава, за да провеждат различни дейности, с които да подпомогнат информирането на младите хора за предстоящите евроизбори и за значението на гласуването. От информационни сесии в университетите до обиколки из страната и срещи с политици активистите опитват да убедят възможно най-много хора, че е важно да гласуват и да се информират за изборите. Във всяка страна се организират дебати с кандидати за евродепутати, а млади хора имат възможност да задават въпроси.
По думите на Гийерна младите гласуват по-малко в сравнение с другите поколения на избори като цяло и в частност на евроизбори. На вота за Европейски парламент през 2014 г. цялостната избирателна активност беше 42.61%, но сред младите хора под 24 години тя бе 28%. "Ние смятаме, че има няколко причини за това. Едната е липсата на информация за ЕС и за това как се взимат решенията в Брюксел. Повечето млади хора не са наясно с правомощията на Европейския парламент и е нужно едно спорно решение като това за чл. 13 (от Директивата за авторското право - бел. ред.), за да стане ясно, че Европейският парламент и взимането на решения в ЕС може и ще засегне начина, по който родените в епохата на цифровите технологии живеят".


И макар много млади хора да обръщат гръб на избирателните секции и на формалните начини за участие в демокрациите, те са активни в социалните мрежи в подкрепа на каузи, за които ги е грижа и пример за това са т.нар. Петъци за бъдеще срещу бездействието за климатичните промени, обяснява Гийерна. Според него има нови форми на политическо и демократично участие, които показват, че младежите са наясно с нещата и искат да направят промяна.


"Ние вярваме, че младите хора са способни да взимат собствени решения, но се нуждаят от информация, те трябва да научат повече за силата, която имат ЕС като цяло и Европейският парламент в частност. Те трябва да бъдат информирани за областите, в които ЕС законодателства и оказва влияние върху живота им, по начин, който да е лесен за разбиране", допълва Гийерна.


Шанс за бъдеще


Кристин Колева, ученичка в 12 клас от Софийската математическа гимназия, е един от двамата представители на България в международната кампания GiveAVote. Нейната роля е да разпространява кампанията както онлайн, така и на местно ниво посредством събития, насочени към младите. Например едно от събитията е дебат между млади хора и кандидати за членове на Европейския парламент, разказва Кристин пред "Дневник".


Според нея един от въпросите, от които се интересуват най-много младите хора днес, е именно какви мерки смятат да вземат политиците, за да ограничат климатичните промени. "Готови ли са на спешни и в известен смисъл радикални промени? Движението на #ПетъциЗаБъдеще, което стигна дори и в България, е изключително показателно за това какво вълнува младите хора по целия свят - те искат шанс за бъдеще", допълва Кристин, която се интересува и от това какво може да направи ЕС за корупционно-захващащите модели на управление в някои от страните членки.


Според нея приоритетите в политиката на ЕС трябва да са адресиране на климатичните проблеми, борба с крайнодесния популизъм и евроскептицизъм, както и борба с безработицата и то най-вече младежката безработица, която в някои държави е много висока. Също така да се изисква публичност на информацията за това колко данъци плащат големите корпорации е нещо, което смята за изключително важно.


По нейни наблюдения младите хора, и особено най-младите, които ще гласуват за пръв път, по-скоро не са мотивирани да гласуват. "Твърде често не се чувстват достатъчно информирани, или пък са напълно обезверени от сегашната политическа обстановка, не вярват във върховенството на закона и в правовата държава, в медиите - всичко това допринася за ниската избирателна активност на хората на моята възраст", казва Кристин.


Кристин Колева

© Личен архив

Кристин Колева


Тя смята, че за да се промени това всеобщо усещане, трябва да се измине дълъг път, но в контекста на наближаващите избори за Европейски парламент ще е полезно практически да се покаже на младите връзката между това, което наистина ги вълнува като каузи и институционалната политика. "Младите хора не са апатични към всичко - те имат интереси, каузи и интуиции, но просто наистина не виждат връзката между тях и динамиката на съвременната социално-политическа обстановка", казва още Кристин.


По нейно мнение в България със сигурност няма достатъчно мерки в подкрепа на младите хора или те не се прилагат адекватно. "Може би би могло да се мисли в посока реформа на образователната система, която да предвижда повече гражданско образование и повече професионална насоченост, за да се адресира проблема с младежката безработица. Същевременно ми се струва наистина важно да се финансират адекватни програми за неформално образование, подобни на краткосрочните проекти на "Еразъм+", или пък менторски програми, но по някакъв начин да се включват наистина социално слаби деца, такива от непривилегеровани среди, защото в момента по-скоро за тях кандидатстват почти само млади хора от елитни училища или университети и често подобни програми особено в чужбина биват виждани като "купон, финансиран от ЕС", а не като обогатяващи и ценни преживявания. Неплатените стажове са нещо, което също смятам, че би следвало да се разглежда като проблематично и съответно да се адресира", смята Кристин.


Необезпокоявано безгрижие


Давид Иванов е другият български посланик на каузата. За себе си той казва, че се интересува и се опитва да се занимава с фотография, дезайн и програмиране, а ролята му в кампанията е да промотира каузата ѝ - популяризирането на активното участие в европейските избори сред младите хора и значението им за едно по-устойчиво бъдеще.


Въпросите, които той би искал да зададе на политиците, са свързани с това как протича процесът на мислене в тяхното съзнание, когато трябва да вземат решение, което потенциално може да повлияе на милиони ежедневия. "Когато пред тях стоят гръмки и обемисти проблеми като климатичните проблеми или разклатената вяра в Европейския съюз и неговите институции в много страни, на кое първо се опитват да "угодят"- национални интереси, интересите на конкретната политическа група или лични такива. Или пък най-лошият вариант - в процеса не се влагат особени усилия, той става по-скоро автоматизиран", казва Давид.


Поптан дали младите хора в България са мотивирани да гласуват, той отговаря: "Определено не. Цари едно необезпокоявано безгрижие. Няма чувство за отговорност и по-лошото е, че в много случай в тях са се вселили чувства на безсилие и обезвереност. А борбата с тях е много трудна и определено няма да бъде спечелена с банални слогани и недообмислени кампании. В много от нас няма вселено чувство за демокрация и правителственият апарат в последните две десетилетия определено не го предполага. Но надежда винаги има и младите хора тук с лекота и интерес биха се отнесли към демократичния процес, стига да се нарисува една ясна, точна и без излишни и претенциозни термини картина. Тя просто трябва да илюстрира какво наистина е гласуването отвъд пускането на бюлетината, важността на информирания избор и директните последствия, които могат да прецакат и техния живот при липса на първите два компонента. Мотивацията ще се отключи само когато се намери начин да се говори с тях, да се получи един съвсем човечен диалог, в който се свързват обикновения човек и неговите притеснения и желания и костюмираната институция. Когато се изравним и заговорим от една и съща платформа, нещата ще потръгнат".


С членството на България в ЕС се появяват нови инициативи, които подкрепят и креативността, и уменията на младите хора, смята Давид. Проблемът по негово мнение идва с това че "пазарът" се е наводнил с огромен брой проекти, фондации, инициативи, които най-често постигат резултати само на хартия, която отива в някоя си папка в някоя сграда, а "младите хора" си остават с материали в ръце, но с липсващо развитие. Казано с едно клише, в България има много талант във всякакви форми и сфери. С 2-3 прости стъпки може този талант да се "отгледа" и да творят тук, а не някъде по света.


Давид Иванов

© Личен архив

Давид Иванов


Новите възможности са концетрирани в няколко точки, които предвид икономическата и социална ситуация в България са недостижими за повечето младежи, допълва Давид, според когото освен това тези мерки за подкрепа на младежта трябва да се обновяват постоянно.


Според него на преден план в ЕС трябва да застанат тези проблеми, които са належащи, пряко засягат европейския гражданин и са една рискована, но рентабилна инвестиция в бъдещето на континента. "Фокусът върху младите хора и снабдяването им с повече възможности, за да може те да открият и впоследствие да разгърнат своя потенциал и да "върнат услугата" под формата на иновации и нови услуги. Сигурността и как конкретно може да бъде осигурена тя в едни времена на напрежение от изток и недоволство от запад - европейска армия, повече развитие в киберсигурността? Катастрофалните на места климатични промени, които все по често чукат на вратата ни. Да, абсолютно спасение няма, но какви мерки могат да се имплементират, за да закърпим раната, която сами сме си причинили".


Даденост


Според Тимо Шевик, който е един от младежите участници в кампанията от Германия, е важно всеки, който може, да гласува, защото само по този начин един парламент може да представлява мнението на хората възможно най-добре. "Забелязахме, че значителен брой млади хора не са гласували или не гласуват, защото много от преимуществата на нашето общество се взимат за даденост", коментира той пред "Дневник".


Тимо Шевик (вдясно) заедно с втория участник в кампанията в Германия

© Личен архив

Тимо Шевик (вдясно) заедно с втория участник в кампанията в Германия


"Една от ключовите области, в които задаваме въпроси на политиците, е какво възнамеряват да направят, за да бъдат по-добре разбрани посланията им... Вярваме, че за да гласуват младите хора на следващите европейски избори, е важно да разберат по-добре как работи системата и защо гласът им има значение", допълва Тимо.


Той отбелязва, че младите хора са групата с най-ниска избирателна активност, което важи особено за евроизборите, а "негласуването значи да се позволи на други хора да взимат решения за вашето бъдеще". Тази тенденция трябва да се промени, казва още Тимо.


За ситуацията в своята страна той посочва, че като цяло образователната система е прилична, но трябва да се направи повече, за да признаят хората значението на гласа си.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  “как да мотивираш младите хора да гласуват“
  ——
  Лесно, блокираш им телефонната връзка докато не гласуват... не че това ще направи процеса по-малко нелеп

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 2. 2 Профил на Сиромахомил
  Сиромахомил
  Рейтинг: 966 Весело

  Много просто. Политиците мъже да редят рап рими, политиците-жени да пеят и изглеждат като чалга певици, а политиците дето не могат да се определят мъж ли са, жена ли са да пеят микс от рап и чалга. После се дава възможност на “младите” да гласуват за тях по смартфона в Instagram, YouTube и Snapchat. Това е. 😂

  Акъла е нещото което най-лесно се дава когато ти е в недостиг.
 3. 3 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 1503 Гневно

  Само с електронно гласуване може да се повиши активността на младите. Това обаче нашите мастити политици в никакъв случай не искат да го допуснат.

 4. 4 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 4127 Неутрално

  а колко партии разчитат младите да гласуват за тях? едва ли има верен отговор как да накараш , но пък възможно най грешния е с образ като Тафров

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 5. 5 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3284 Неутрално

  Като гражданин и аз повтарям, че трябва да се гласува, защото инак друг решава вместо нас.
  Забавно е, че го казват и политиците. Кой знае защо те смятат, че ако един апатичен бъде мотивиран да гласува, ще даде гласа си точно за тях.

  Еретик
 6. 6 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 2995 Неутрално

  Поредната пропаганда тип "Червената къща". И до болка познат прийом от времето на соца - навиране в очите на някакъв мираж в далечната, много далечна бъдеще. Гарнирано с информация за историята на много далечното минало. За да не става дума за сегашната хибридна война и за основните оръжия в нея - медии, анализатори, социолози, политолози... Въобще 20% недебили формират мисленето на 80% дебили...

  Да, ама не, светла му памет.

  Сценарий на хибридната война:
  „1/Организират се протести. Един след друг, понякога и по два на ден. По проблеми, които най-често изключват намесата на държавата в демократична среда и пазарно стопанство.
  2/В парламента Корнелия Нинова и БСП отказват да работят, не се регистрират, а когато го правят, скандалите по всеки повод отравят работата на депутатите.
  3/Масова политическа реторика на краен популизъм и заиграване със страховете на хората /в един глас с Радев за минималния данък върху старите коли/, бедност, цените на хляба, на енергоносителите, безогледна атака и компроментиране на всички институции.
  4/Социологически агенции като Афис пускат бомбастични изследвания с данни, че БСП вече изпреварва ГЕРБ, ДПС е с двоен резултат пред патриотите, а извънпарламентарните десни дори не ги хваща изследването.
  5/А от висотата на президентската институция Радев рисува с най-черни краски състоянието на държавата на която е държавен глава…“ - http://vevesti.bg/196231/rumen-radev-prezidentat-masha/

 7. 7 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 13313 Неутрално

  Мисля, че все по-малко ще гласуват. Трябва да се гледа в корена - сегашните политици, дневния ред, който те налагат и нефелните им решения

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 8. 8 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1703 Неутрално

  Младите не гласуват , защото мислят , че всичко с което разполагат сега - право на мнение , пътуване свободно до всяка точка на света /с изключение миже би на Северна Корея/ , развлечения , облекло както си пожелаят , музика която обичат ... Това преди около 30 години не беше таака ! И сега едни хора , чийто деца са в "свободния свят " САЩ например , като синът на Нинова искат да минимизират броя , на гласуващите млади хора !Корнелия Нинова, заобиколена от ретроградни евразийски глашатаи като Александър Симов и Крум Зарков превръщат БСП в копие на Атака. Ядрото от избирателите на БСП мечтаят за реабилитация на комунистическия режим и за завръщане в прегръдките на Москва.! И това ще се случи , ако оставите на пенсиите _ носталгици да определят бъдещето ви

 9. 9 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 1229 Неутрално

  а колко партии разчитат младите да гласуват за тях? едва ли има верен отговор как да накараш , но пък възможно най грешния е с образ като Тафров
  —цитат от коментар 4 на дерибеев


  Имаш много поздрави от хакерите на Путин.

 10. 10 Профил на KA2
  KA2
  Рейтинг: 3194 Неутрално

  Всъщност не е така при всички. От няколко дни сина ми има право на глас и е амбициран да гласува. Най-интересното е че ме навива и аз да го направя.

 11. 11 Профил на ajsayder
  ajsayder
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  Само с електронно гласуване може да се повиши активността на младите. Това обаче нашите мастити политици в никакъв случай не искат да го допуснат.
  —цитат от коментар 3 на paf


  Е-вотът ще промени всичко..
  Технологията на гласуване ще е следната - едни хора /един човек/ ще стои в някакво помещение с компютри, при него, в индианска нишка, ще се точат роми или работници във фирмата на Ковачки, или хора взели кредит .. тези точещи се в нишка, ще казват на оператора, някакъв код за достъп-или ще му подават листче с егн-та-а той ще въвежда данните за дадена партия ..
  Няма да я има неизвестността - дали малоумниците, ще се объркат в стаичките и ще налашкат с палав химикал преференции, дали няма да се объркат с числата, дали въобще ще гласуват и няма да те излъжат.
  С Е-Вота, ще се постигне най-доброто при закупката на стоки и услуги-ще е гарантирана услугата ..
  Даваш 100 лв. , или 200 лв. , или 300 лв. - но пък контролираш целия процес - даже може и сам да присъстваш - и лично да гледаш как се гласува!

  Kак ли ще са технологичните подробности? Дали, ще се гласува въвеждайки ЕГН, или със специален индивидуален код? Ако е с ЕГН ще е тарикатско - изведнъж огромен брой хора, отивайки, да рече, до урните, ще разбират, че май вече са гласували - ей я, системата така казва ..

  Ако пък е с някакви кодове / както навремето ТАН кодовете, за банкиране в Германия, да речем/ - нищо не пречи, като се купят, още на първия избор данните .. срещу 200-300 лева .. те да се ползват със здраве, и на следващите избори ..

  та така ще е с Е-вота .. ромските махали, да предвидя от СЕГА, ще са 100% електронизирани ..
  Там, да сме яестни са и НАЙ-МНОГОТО МЛАДИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ ..

  И тогава предвиждам такъв живот ..

 12. 12 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 3579 Неутрално

  Ами то апатията сред младите я има от по-стари времена. Като младеж ме нямаше в къщи кажи речи осем години и помня, че имаше някакви избори през 70-те, бях студент, но не отидох. Беше неделя, пролет, имах нова хубава приятелка, кви избори. Аз обаче бих поставил въпроса по-иначе: какво искат младите хора от политиците, че да отидат да гласуват. Да питам аз един младок, къде искаш да живееш, в Русе или Париж. Той казва Париж. Е добре, аз ти обещавам, че ако гласуваш за мен, ще построя в Русе Монмартър на мястото на боровата горичка, а на центъра ще дигна Триумфална арка. Стига ли ти? Може и още.

 13. 13 Профил на ajsayder
  ajsayder
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  [quote#9:"Боби Бобев"][/quote]
  Че що са ни хакери?

  . ... ти Читателю , да речем , си Марешки, или си Пеевски, или Ковачки .... искаш да си сигурен на изборите - а то не може да се направи нищо!
  Има там едни малки стаички, па отпред-полиция, и комисии от всяка партия, па и журналисти, па и наблюдатели. И виж - тъпи правила, трябва човек, САМ ДА ВЛЕЗНЕ В СТАИЧКАТА, па и е забранено да му се напомни, за коя баш партия трябва да се хвърля, нито плакати може да се лепят ни нищо!
  А малоумникът дето готов да му платиш и той е готов да ти вземе парите -кой знае как ще гласува , валидно или не .. и какви преференции ще налашка .. и дали въобще ще гласува.

  А електронно !? ..
  Песен електронна е електронното гласуване - проблемите се решават!!
  .. и ще видите, приятели-доста хора, ако се приеме електронното гласуване-ще инвестират в разработването на тази ниша!

  Ще се открият нови работни места .. на територията на всяка секция, ще има поне 4-5 пункта за въвеждане с поне 7-8 млади момчета и момичета, дето да въвеждат гласуването , с данните които се диктуват ...
  Ще има и мнооооого силен емигрантски вот .. "
  .. невероятно много хора от списъците с неясни адреси и ЕГН-та, ще се окажат изведнъж на екзотични места и от там ще гласуват, гласуват, гласуват ..

  Въобще-време е! ..

 14. 14 Профил на ajsayder
  ajsayder
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  Ами то апатията сред младите я има от по-стари времена. Като младеж ме нямаше в къщи кажи речи осем години и помня, че имаше някакви избори през 70-те, бях студент, но не отидох. Беше неделя, пролет, имах нова хубава приятелка, кви избори. Аз обаче бих поставил въпроса по-иначе: какво искат младите хора от политиците, че да отидат да гласуват. Да питам аз един младок, къде искаш да живееш, в Русе или Париж. Той казва Париж. Е добре, аз ти обещавам, че ако гласуваш за мен, ще построя в Русе Монмартър на мястото на боровата горичка, а на центъра ще дигна Триумфална арка. Стига ли ти? Може и още.
  —цитат от коментар 12 на man_un


  Мани го бе .. кво ще му строиш..
  Да ходи в циганията в Париж!

 15. 15 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 4395 Неутрално

  Колкото повече от тях почнат собствен бизнес, работят като самонаети, толкова повече ще се променя и начина на мислене и отношението към държавата.
  Със сегашният манталит на чакащи, някой да им даде заплата или да се "спасят" някъде - толкова. Собствениците и дребните "чорбаджии" са гръбнака на едно общество.
  Пролетариата и ратаите - прослойката без която не може нито едно модерно общество, но тя е силно манипулируема и безпринципна.

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 16. 16 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 677 Неутрално

  Аз вече не съм чак толкова млад, но ставам рано, отивам, чакам си на опашката (обикновено 5 минути), рисувам един голям кур и задължението ми като истински българин, е изпълнени. В крайна сметка, всеки може да отдели 30-тина минути от неделния си ден, за да "нахрани" някого.

 17. 17 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1703 Неутрално

  До коментар [#12] от "man_un":

  Другарю , защо манипулиращ младите и непомнещите онова време , когато избори се печелеха с 99,99% от БКП ! Тогава , дори на УМИРАЩИТЕ по болниците слагаха бюлетина в ръката, за да гласуват "доброволно " в подвижната урна , а рано сутрин минаваше кварталното ЧЕНГЕ и ни призоваваше по- скоро да излезем и гласуваме , за да спечелим "соц.съревнованиеето " !А който не гласува , тежко му , другарски съд беше най-малкото наказание ! Имаше и отстраняване от университет , работа за неопределено време !
  И аз бях студент 60 - 70 -те години и помня !

 18. 18 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 4395 Неутрално

  До коментар [#16] от "chepokalipsis":

  +++
  Между другото, това е точно активна гражданска позиция. Хем се възползвате от правата си, хем не подкрепяте зорлем никого.
  Това, което правите е 100х по—добре, отколкото да се мрънка, че нямало смисъл и за кого.

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 19. 19 Профил на arcanum
  arcanum
  Рейтинг: 3562 Неутрално

  Ако не искате Пеевски или БКП да ви представляват , гласувайте. Отнема макс 30 мин и можете да си направите селфи в стаичката 😁

 20. 20 Профил на zyb18561487
  zyb18561487
  Рейтинг: 3461 Неутрално

  Младите са лесни -- слагаш им нещо като Майкъл Джексън, Грета Тунберг, Джъстин Бийбър... колкото по-ненормално, толкова по-добре. Хормоналното състояние на тийнейджърите -- полу-деца, полу-възрастни, им създава влечение към противното.

  Проблемът е -- как да мотивираш разумните и отвратените.

 21. 21 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 2111 Неутрално

  ''Според нея приоритетите в политиката на ЕС трябва да са адресиране на климатичните проблеми, борба с крайнодесния популизъм и евроскептицизъм, както и борба с безработицата и то най-вече младежката безработица, която в някои държави е много висока. Също така да се изисква публичност на информацията за това колко данъци плащат големите корпорации е нещо, което смята за изключително важно.''


  так держать булъйжник , еще рубль заработал , не отставать ,блять, брасълс за нами

 22. 22 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 2285 Неутрално

  До коментар [#20] от "zyb18561487": ''....Проблемът е -- как да мотивираш разумните и отвратените....'' Аз съм от вторият вид и веднага мога да Ви кажа- мога да бъда мотивирана да гласувам на избори само по един начин- ако трябва да гласувам за промяна на представителната демокрация, в 100 процента пряка демокрация. Всичко друго генерира корупция и е лъжа. Ще се радвам, ако който и да е било ЕС гражданин ми посочи името на любимият си политик, на когото има доверие и за когото гласува, и след това ме убеди с факти и доказателства, годни за съд, че този политик не краде държавни пари, като е без значение от коя ЕС държава е политикът....

 23. 23 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 2491 Неутрално

  Младите хора по света са по-прогресивни и либерални, което е страхотно. Лошото е:

  1. Че истински активните в политиката, които четат и живо се интересуват, повечето са нео-нацита, надъхвани от нео-наци пропагандата на Алек Джоунс, Джордън Питърсън, Бен Шапиро, Доналд Тръмп и подобни крипто-нацисти

  2. Че в България болшинството млади хора са нео-нацистчета. Само из най-елитните училища, и то избрани единици, са на нивото на западноевропейските младежи. Останалото е неонацистчета, на които е суперлесно да пробуташ всякакви дискриминационни фейкове; откърмени са в расизъм и хомофобия, и изобщо не се замислят; в най-добрият случай са просто пасивни нацита, които просто нямат мнение; но да изразиш анти-наци мнение сред съученици те прави ън-куул;

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 24. 24 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3431 Неутрално

  Който иска - гласува. Който не иска, може да иде за гъби, на пикник, за риба(ако риболова е разрешен), на екскурзия. А може да си пие пиенето в къщи.

 25. 25 Профил на Юмрукчал
  Юмрукчал
  Рейтинг: 710 Неутрално

  За мен вече изборът е лесен. След тази сутрин, гледайки го по Канал 1, ще гласувам с преференция 109 за Момчил. Усетих го като много добро и кадърно момче. Успех, Момчиле!

 26. 26 Профил на zyb18561487
  zyb18561487
  Рейтинг: 3461 Неутрално

  Младите хора по света са по-прогресивни и либерални, което е страхотно. Лошото е:1. Че истински активните в политиката, които четат и живо се интересуват, повечето са нео-нацита, надъхвани от нео-наци пропагандата на Алек Джоунс, Джордън Питърсън, Бен Шапиро, Доналд Тръмп и подобни крипто-нацисти2. Че в България болшинството млади хора са нео-нацистчета. Само из най-елитните училища, и то избрани единици, са на нивото на западноевропейските младежи. Останалото е неонацистчета, на които е суперлесно да пробуташ всякакви дискриминационни фейкове; откърмени са в расизъм и хомофобия, и изобщо не се замислят; в най-добрият случай са просто пасивни нацита, които просто нямат мнение; но да изразиш анти-наци мнение сред съученици те прави ън-куул;
  —цитат от коментар 23 на КретенКилър


  Че тебе ли да слушат, бе мило...

 27. 27 Профил на ajsayder
  ajsayder
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  Лошото е:1. Че истински активните в политиката, които четат и живо се интересуват, повечето са нео-нацита ..
  —цитат от коментар 23 на КретенКилър


  И по-интелигентните са нео-нацита (според вашата терминология).. за това-искате да подмените населението, а?

  Ей в Британия-младите в големите градове, кръщават вече първородния си син Мохамад ..

 28. 28 Профил на arcanum
  arcanum
  Рейтинг: 3562 Неутрално

  Изберете - Русия или Европа.
  Сибир или Милано.
  Казан или Париж.
  Новосибирск или Мюнхен.
  Ростов на Дон или Женева.
  Изберете

 29. 29 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 501 Неутрално

  Защо въобще се смята за императив, младите хора непременно да трябва да се включват активно в политическия процес. Младият човек тепърва опознава света и обществото в което живее, постоянно си променя възгледите и нагласите. Ако на 25 имаш някакви твърди черно-бели бинарни възгледи за света, на 35 всичко е много по-умерено и нюансирано.

  Помъдрелият отраснал човек може да предложи адекватни политики и за младите, докато младите се развиват професионално и личностно.

 30. 30 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 2491 Неутрално

  Ей в Британия-младите в големите градове, кръщават вече първородния си син Мохамад ..
  —цитат от коментар 27 на ajsayder


  Според последния фейк нюз.

  Много хубаво си го измислиха термина едно време именно за нео-нацитата, маскирани като уж консерватори, и путинистите - горе долу едни и същи хора. Обаче с присъщата си наглост и неуважение към реалността, нео-нацитата почнаха на свой ред да опорочават термина, наричайки де що не им се нрави с него.

  Показателно е обаче как от вчера ( а вероятно и преди това) пледираш, че нацистите имат висок КИ. Мисля, че това изчерпва темата защо се обръщам към такива като теб с "нео-наци".

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 31. 31 Профил на ajsayder
  ajsayder
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  Изберете - Русия или Европа.Сибир или Милано. Казан или Париж. Новосибирск или Мюнхен. Ростов на Дон или Женева. Изберете
  —цитат от коментар 28 на arcanum


  Що да избираме?
  Що Казан или Париж?

  Нещо не ти ли е леко неадекватно мнението?
  Тя статията е за гласуването и за младите ..
  П.П
  В Новосибирск е много яко ..! Яко е и в Мюнхен-аз съм живял докато учех до БМВ-Велт в бившите олимпийски общежития .. ама си има и мизерия де , зависи как се оправиш в живота ..
  Ти къде си бил?

  П.П
  Ей ти уеб-камери от Новосибирск-гледай ..

  http://youwebcams.net/online/category/novosibirsk/

  http://fanat.tv/camera/goroda/novosibirsk

  https://www.geocam.ru/in/novosibirsk/

  П.П
  Ей в Новосибирск закрити комплекси .. скъпо, ама пък виж какъв лукс!
  И виж колко много .. :


  http://xn-----elcldwcjd3ab9akd.xn----ytbb7a.xn--p1ai/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term= {keyword}&utm_content={ad_id}&utm_campaign=Ysnyy_bereg&yclid=975820186315104&yclid=2545278431165963544

  http://novosibirsk.33varianta.ru/novostroyki/

  http://www.xn--54-mlcuxidl.xn--p1acf/


  Та не разбрах - що да избираме Новосибирск (където не е лошо) или Мюнхен (където също не е лошо и където има страхотни дискотеки в КултФабрик!) .. що не изберем, да речем ПЛОВДИВ И БЪЛГАРИЯ?

  И що въобще, изневиделица, насред статия за гласуването на младите трябва непременно да избираме между градове и географски области?

  За живеене, или по вкусност на храната, или що?

  Ами на мене, примерно в Нови Сад (работил съм наблизо) ми е било по-хубаво и по-весело и съм бил с по-добри колеги, отколкото в Мюнхен ..

 32. 32 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 626 Неутрално

  има един стимул ак 47.
  Даваш му да гласева с него и готово. ако не набара пичелившата кандидатура, поне ше се позабавлева.

 33. 33 Профил на ajsayder
  ajsayder
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  Ей в Британия-младите в големите градове, кръщават вече първородния си син Мохамад ..
  —цитат от коментар 27 на ajsayder

  Според последния фейк нюз.
  —цитат от коментар 30 на КретенКилър


  Много е хубаво, когато нечистоплътният ти опонент е тъп гъз ..
  Щото постоянно лъже ТЪПО!

  А кога е тъпо ли?

  Ами КОГАТО МАЛОУМНИЯТ ИДИОТ СЪВСЕМ ЛЕСНО СЕ ОПРОВЕРГАВА..

  Ей "Телеграф", за кукуригалниците-да четат, преди тъпо да лъжат :

  https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/11260549/Mohammad-and-Sophia-most-popular-baby-names-of-2014.html

  By Victoria Ward 6:00AM GMT ...
  The name Mohammed has become the most popular boys’ name in the UK, jumping 27 places to knock Oliver off the top spot...
  .. Sarah Redshaw, managing editor of BabyCentre, said: “Traditionally, Muhammad is often the name given to the first-born boy ...."
  --------------------

  И още:

  ей сайт .. най-популярните имена на новородени за 2015

  https://www.babycentre.co.uk/a25017755/top-baby-boy-names-2015

  1.Muhammad..
  2. Oliver ..

  за 2016 :

  Top UK boys' names 2016 https://www.babycentre.co.uk/top-baby-boy-names-2016
  Oliver , Muhammad

  За 2014 вече видяхме, нали .. 1. Muhammad

  Now in its second year at the top of our chart


  https://www.babycentre.co.uk/l25017751/top-20-boys-names-of-2015-photos #ixzz4jF0xYG7N

  Аз считам всичко за имената с които младите в Британия си кръщават синовете за изяснено ! Важното е, да идат младите, да гласуват .. ей така ще спрат антитолерантността !

  А лъжата на тъпите идиоти ТРЯБВА ВИНАГИ ВЕДНАГА ДА Я РАЗОБЛИЧАВАМЕ- ОЩЕ ЩОМ Я ВИДИМ..

  Поздрави

 34. 34 Профил на ajsayder
  ajsayder
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  Показателно е обаче как от вчера ( а вероятно и преди това) пледираш, че нацистите имат висок КИ. Мисля, че това изчерпва темата защо се обръщам към такива като теб с "нео-наци".
  —цитат от коментар 30 на КретенКилър


  Благодаря , вярно съм в "Менса" и последно , като се мерих бях 128 ..

  Показателно е обаче как от вчера ( а вероятно и преди това) пледираш, че нацистите имат висок КИ. .
  —цитат от коментар 30 на КретенКилър


  "Пледирам" е доста странен глагол, който си избрал ..

  Стана дума - дадох линк .. не знам, дали по-подходящо и не толкова претенциозно не ще опишеш моите действия с думичката "ти каза"

  Ей го пак инфото :

  https://www.thevintagenews.com/2016/09/15/nuremberg-trials-several-nazi-leaders-achieved-genius-level-scores-iq-test-highest-result-143/

  1 Hjalmar Schacht 143
  2 Arthur Seyss-Inquart 141
  3 Hermann Goering 138
  4 Karl Doenitz 138
  5 Franz von Papen 134
  6 Eric Raeder 134
  7 Dr. Hans Frank 130
  8 Hans Fritsche 130
  9 Baldur von Schirach 130
  10 Joachim von Ribbentrop 129
  11 Wilhelm Keitel 129
  12 Albert Speer 128
  13 Alfred Jodl 127
  14 Alfred Rosenberg 127
  15 Constantin von Neurath 125
  16 Walther Funk 124
  17 Wilhelm Frick 124

  Поздрави..

  П.П
  Благодаря ти, за уважението .. извинявай за реакцията ми на неверните неща дето пишеш .. ама много мразя лъжата, а дваж повече- тъпата лъжа..
  А е тъпа, когато съвсем лесно се опровергава ..

 35. 35 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 2491 Неутрално

  До коментар [#34] от "ajsayder":

  Обмислял ли си консултация с психолог, както вчера ти препоръчах?

  Колкото и да го надуваш АйКю-то, уви, не е толкоз високо, че да минеш за луд гений. Нали поне имаш силиците да осъзнаеш коя част от словосъчетанието отпада?

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 36. 36 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3540 Неутрално

  Абе по-добре да не гласуват :)

  Че те младите още фърчат у въздуха и подкрепят левите.

  Като почнат да изкарват пари - тогава да почнат да гласуват ще да е най-добре. :)

 37. 37 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 2502 Весело

  Това е хубава статия тип упътване, която е особено подходяща за активистите на "Демократична България". Не върви умните и красивите да са прости и необразовани :)

 38. 38 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 2502 Весело

  Това е хубава статия тип упътване, която е особено подходяща за активистите на "Демократична България". Не върви умните и красивите да са прости и необразовани :)

 39. 39 Профил на blahblah
  blahblah
  Рейтинг: 1215 Неутрално

  голяма надежда се възлага върху младия гласоподавател. Очаква се, че ще гласува "правилно" . Но да не излезнат сметките криви и да не се окаже автогол за либерали?

 40. 40 Профил на ajsayder
  ajsayder
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  До коментар [#34] от "ajsayder"Колкото и да го надуваш АйКю-то, уви, не е толкоз високо, ..
  —цитат от коментар 35 на КретенКилър


  Стига ми .. мое си е ..

  ..нацистите имат висок КИ. Мисля, че това изчерпва темата защо се обръщам към такива като теб с "нео-наци".
  —цитат от коментар 30 на КретенКилър


  Ей и ти ме оцени и се намеси с мнение, точно по този въпрос (макар че, нормалното нещо БИ БИЛО НЕ МЕНЕ,А МНЕНИЯТА ми да коментираш)..
  Колко им е било на нацистите IQ , вече многократно споменавахме ... благодаря, все пак, за вниманието към скромната ми личност ..

  А аз мисля, че тъпоумните и невъзпитани лъжи , заяжданици и манипулации, изчерпват темата, що пък моите обръщения са: "малоумния идиот" , "тъп кукуригалник" и т.н.

  Да попитам - кога лъжите на идиота са тъпи?
  Научено бе, нали - когато съвсем лесно се опровергават ..

  Поздрави

 41. 41 Профил на ajsayder
  ajsayder
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  голяма надежда се възлага върху младия гласоподавател. Очаква се, че ще гласува "правилно" . Но да не излезнат сметките криви и да не се окаже автогол за либерали?
  —цитат от коментар 39 на blahblah


  Кретенът , може да е всякакъв , ама тука е прав .. :

  :1. Че истински активните в политиката, които четат и живо се интересуват, повечето са нео-нацита.
  2. Че в България болшинството млади хора са нео-нацистчета.
  —цитат от коментар 23 на КретенКилър


  Ами и в Европа, интелигентни млади хора (не от тези, дето вече имат син и са му дали име- Мохамед) са си, както вика Кретенът "нео-нацита" .. така е, свиквайте ..

 42. 42 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1769 Неутрално

  Абе какво ви пука кой гласува и кой ходи за гъби? Така или иначе, накрая всеки живее с резултата от своето действие/бездействие. По-лошото е, че гласуващите се подвеждат по акъла на социалните анализатори и смятат че ако гласуват за малка партия (която няма шанс да премине границата), гласовете им отиват на вятъра. А е точно обратното: на фона на толкова негласували, ако дори малко хора гласуват за малка партия се оказва, че тя има реални шансове да прескочи бариерата, а това вкарва в смут големите партии, щото техния вот събира и вота на "страхуващите се да не им изгори вота"...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 43. 43 Профил на jobssboj
  jobssboj
  Рейтинг: 963 Неутрално

  Абе апатия то тук само бесилки трябва да играят - с това лъжене и крадене друга оправия няма. А изборите са за глупаци и корумпирани - само тоягата може да реши проблемите.

 44. 44 Профил на ajsayder
  ajsayder
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  .... По-лошото е, че гласуващите се подвеждат по акъла на социалните анализатори и смятат че ако гласуват за малка партия (която няма шанс да премине границата), гласовете им отиват на вятъра. А е точно обратното: на фона на толкова негласували, ако дори малко хора гласуват за малка партия се оказва, че тя има реални шансове да прескочи бариерата, а това вкарва в смут големите партии, щото техния вот събира и вота на "страхуващите се да не им изгори вота"...
  —цитат от коментар 42 на gost22

  Да!
  Примерно ето - ВМРО и Атака уж малки, но от години имат депутати в Европейския Парламент ..
  И пак ще имат!

  Така че - да се отиде и да се гласува!

 45. 45 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 2340 Неутрално

  "Твърде често не се чувстват достатъчно информирани, или пък са напълно обезверени от сегашната политическа обстановка, не вярват във върховенството на закона и в правовата държава, в медиите - всичко това допринася за ниската избирателна активност на хората на моята възраст", казва Кристин.

  Ами това е напълно достатъчно, за да те отблъсне от изборите и от политиката изобщо. Това, че ние възрастните хора на никого не вярваме, е малка беда, лошото е, че новото поколение не вярва на политическата класа. Или може би е за добро, на тези измамници не трябва да се вярва.Докато в политиката не навлезат млади хора с висок морал, не очаквайте никаква промяна в електоралната нагласа.

 46. 46 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 3375 Неутрално

  Няма начин да убеждавате младоците колко е “яко” да се гласува, направо кърти, а след това да се изправи есин апаратчик и с отрепетирана вдъхновено-обветрена физиономия да си издекламира заучените клишета. Точно младоците са много чувствителни към фалша и няма толква добър артист на този свят, който да може да го скрие. Той се вижда от светлинни години!

  Мърфи е оптимист!
 47. 47 Профил на hahohehi
  hahohehi
  Рейтинг: 307 Неутрално

  Да се пускат допълнителни пакети мобилен интернет от операторите за тези, които са гласували!

 48. 48 Профил на puhpuhan4o
  puhpuhan4o
  Рейтинг: 1129 Неутрално

  До коментар [#34] от "ajsayder":Обмислял ли си консултация с психолог, както вчера ти препоръчах?Колкото и да го надуваш АйКю-то, уви, не е толкоз високо, че да минеш за луд гений. Нали поне имаш силиците да осъзнаеш коя част от словосъчетанието отпада?
  —цитат от коментар 35 на КретенКилър


  Стюпи, тебе от умнокрасив ще трябва да те демоутна само на красив. Пали свещ това да е вярно, че ако и красив не си, отече работата.

  Върнете дъгата на децата, педераси!
 49. 49 Профил на Анийдмъни
  Анийдмъни
  Рейтинг: 375 Любопитно

  До коментар [#45] от "proza":

  Съгласен съм, но точно това обезверяване в политическите кръгове, заедно с кампаниите на медийната върхушка срещу всеки нов политически проект пречат на нови партии да имат реален шанс за навлизане в политиката. Като един вече не-толкова-млад човек, имал възможността да гласува на няколко броя избори мога да кажа, че голяма част от "наборите" не желаят да гласуват за дадена партия, само за да НЕ бъде избрана дадена друга партия. В България като цяло до това е сведен политическия процес. А същевременно някакви доайени се редят по медиите да обясняват как вот за малка партия бил прахосан вот. Е тогава защо да гласуваш, като ти се повтаря, че изборът ти всъщност не е твой избор? Лично за себе си съм решил, че гласувам за този, който е най-близък до моите убеждения (дори с протестен вот) - грешни или не в очите на другите, това си е мое право и задължение.

  На европейските избори ситуацията не изглежда много по-различна, само че за избранниците има още по-малко информация пост-факт. Отиват в Брюксел, излагат се или пък правят нещо полезно, но като цяло за това не се разбира много много. Само големите провали се набиват на очи (визирам един определен представител, чиято кампания се въртеше около това че знаел английски, пък после му се смяхме как срича като първолак на микрофона). Та след като последствията от вота ти биват толкова минимални и привидно негативни, защо да го правиш?

  panem et circenses
 50. 50 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3902 Неутрално

  Мотивите за гласуване са два:
  1. Да падне Боко от власт.
  2. Да остане Боко на власт.
  Едва ли на някой му пука за Европата. И на Европата за нас. Политическата класа има тежка задача: Да покаже че българите обичат Европейския съюз. По-скоро може да се докаже обратното. Те и за това се отказаха от референдум, при което положение това членство е незаконно. Тъй че най-важната задача на фалшификаторите от ЦИК е да покажат висок процент гласували. Което е много по-трудно, отколкото да помогнат на Боко да спечели.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK