Гаранция за младежта в Европа – какво се случи досега

Гаранция за младежта в Европа – какво се случи досега

© ReutersВъпросът за това как върви прилагането на Гаранцията за младежта беше избран от чиатателите на Дневник за тема, по която искат да научат повече в рамките на онлайн анкетата "Избери да научиш повече".
Тя е част проекта "Твоето е-влияние върху ЕП" ("Your e-mpact on EP") с подкрепата на Европейския парламент. Всеки месец в играта читателите на "Дневник" избират от дневния ред на Европарламента въпрос, по който да получат повече информация. Темата за това какво прави ЕП за младите хора беше избрана и от Клуб Европеистика в Русе, които този месец избраха пет теми в ролята си на студентски главен редактор на Европа.Дневник.
---


Младежката безработица не е само "лична катастрофа за младите, но също за техните родители, деца, приятели и роднини", заяви наскоро председателят на Европейския парламент Мартин Шулц на среща на държавните ръководители на Европейския съюз (ЕС) за проблема със заетостта (8 октомври).


Той прикани за инвестиции в инфраструктурата за създаване на работни места. "Постройте училища, ремонтирайте улици, инсталирайте широколентов интернет, подкрепете стартиращи компании, финансирайте иновативни изследователски проекти", настоя той.
"Кризата ще свърши само когато Европа има стабилни темпове на растеж, 25-те милиона безработни намерят работа, компаниите получават заеми за иновативните си бизнес идеи и нашите деца гледат с надежда бъдещето. Днес трябва да изградим основата за едно добро утре", допълни още г-н Шулц на срещата на върха, провела се в Милано.


Европейската инициатива срещу младежката безработица в ЕП


Прилагането на Европейската инициатива срещу младежката безработица беше разгледано по време на първата пленарна сесия на новия Европейски парламент през септември тази година.


Позицията на правителствата относно проектобюджета на ЕС за 2015 г. влиза в противоречие с техния ангажимент да работят за стимулиране на растежа и заетостта, заявиха европейските депутати, след като италианското председателство на съвета направи представяне в пленарната зала на 17 септември.


Страните от ЕС трябва да се възползват по-добре от наличните 6 млрд. евро за мерки срещу младежката безработица, настояха още депутатите по време на дебата.


Национални планове за прилагане на Гаранцията


Страните от ЕС изготвят национални планове за прилагане на гаранцията за младежта. Европейската комисия помага на всяка страна да изготви свой план и да създаде схемата възможно най-бързо. Комисията също така улеснява обмена на добри практики между правителствата, по-специално чрез Програмата за взаимно обучение на Европейската стратегия по заетостта


Финландия беше една от първите държави, която изготви подробна схема за гаранция за младежта. Според оценка на Eurofound през 2011 г. 83,5% от търсещите работа младежи са получили успешна оферта в рамките на 3 месеца, след като са се регистрирали като безработни. Финландската схема е довела до по-бързо изготвяне на персонализирани планове за младите хора, като по този начин безработицата е намаляла.


Прилагането на гаранцията за младежката безработица в България


България представи план за прилагането на Гаранцията за младежката безработица на 20 декември 2013 г., подновен през май 2014 г. Планът цели всички младежи на възраст между 15 и 24 г. да получат предложение за работа, допълнително образование, стаж или практика, 4 месеца след регистрация в Държавното бюро на труда. Гаранцията е поетапно прилагана от януари 2014 г. с финансиране до 2020 г.


"Оценката за ситуацията в България по отношение на младежката безработица е повече от негативна. България има един от най-високите дялове в ЕС на млади хора, които нито работят, нито учат, нито са ангажирани в програми за придобиване на допълнителна квалификация – близо 22%! През юни 2014 г. Европейската комисия отправи специфична препоръка към България да подобри ефективността на Агенцията по заетостта именно към тази целева група, както и да се осъществят конкретни стъпки в съответствие с целите на Гаранцията за младежта", каза пред "Дневник" българският евродепутат Светослав Малинов (ЕНП), който в предишния състав на Европейския парламент беше част от Комисията по социални въпроси.


Малинов напомни, че Националният план в България за гаранцията е бил актуализиран през май 2014 г., с което значително са били намалени (на 23 млн. вместо 60 млн. лева) средствата, отделени за специфично изпълнение на тази програма за настоящата година. "Най-вероятната причина за така съкратените средства е, че това е пилотната година на проекта", коментира Малинов.


"От друга страна, налице е и цялостно забавяне на стартирането на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020", част от която са специално заделените пари по Гаранция за младежта. Европейските средства, отделени конкретно за борба с младежка безработица в България, възлизат на над 320 млн. лева за следващите седем години и са отделна категория от допълнителното финансиране, което се осигурява изцяло от националния бюджет в сферата на социалната политика.


Българският евродепутат коментира: "До есента не се наблюдаваха конкретни нови мерки в борбата с младежката безработица конкретно по "Младежка гаранция".


Официалният старт на програмата беше даден от служебното правителство през септември със събирането на заявления от работодатели, които са заинтересувани да участват в новата програма. Предложените възможности за нови професионални обучения, стажове и възможности за усвояване на занаят ще действат паралелно с вече познатите програми по "Старт в кариерата", "Старт в администрацията" и др.


Ще е интересно да се следи и развитието на програмата "Работа за мен" на Агенцията по заетостта, смята Малинов. Според него през 2015 г. "най-вероятно ще видим първите по-ясни индикации за успеха на Гаранцията за младежта и постигнатата синергия между отделните инициативи".


По отношение на развитието на схемата за борба с младежка безработица в Европа – всички страни членки са приели подобни планове за изпълнение на Гаранцията и тепърва започват да прилагат конкретни мерки.


Малинов каза, че също така тече и координационен процес между различни европейски програми за подобряване на квалификацията и обмяна на опит главно с Финландия и Австрия, които през годините са демонстрирали най-успешните резултати в тази сфера.


Светослав Малинов подчерта: "Европейската комисия ще следи и коментира прилагането на Гаранцията на младежта ежегодно във всяка страна членка като част от Европейския семестър за координация на икономическите политики в рамките на съюза."


Български работодатели заявиха около 10 хил. работни места за младежи


Близо 10 000 работни места са заявени от работодатели по схемата "Младежка заетост", съобщиха на 10 октомври от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Компаниите разполагаха с относително кратък срок - две седмици в края на септември, за да подадат документите си.


Схемата "Младежка заетост" е част от новата оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и цели да осигури възможности за стаж и обучение на младежи до 29 г. Общият й бюджет е 35 млн. лв., като средствата ще се използват за покриването на разходите на работодателите за заплати и осигуровки при наемането на младежите за стаж или обучение на работното място за срок от шест месеца.


Според данни на министерството общо 6486 от заявените места са за стаж, а 3471 са свързани с възможност за чиракуване. Заявките на работодателите са основно за сервитьори, бармани, готвачи, експерти по маркетинг, медицински работници и счетоводители.


Статистиката беше обявена при подписването на Национално рамково споразумение за реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 - 2020 г. между държавата, социалните партньори и представителните младежки организации. Чрез документа те заявиха съгласието си да работят целенасочено и в партньорство за реализирането на инициативи срещу младежката безработица.


Ползи и разходи за Гаранцията за младежта


Общите разходи за създаването на схеми за гаранция за младежта в еврозоната възлизат на 21 млрд. евро годишно, което е равно на 0.22% от БВП. (Доклад на МОТ - кризата на трудовия пазар в еврозоната.)


Според Европейската комисия бездействието ще струва много повече. Младите хора, които не работят, не учат и не се обучават, струват на ЕС според оценки, 153 млрд. евро годишно (1.21% от БВП) - във вид на пропуснати ползи, печалби и данъци. (Доклад на Eurofound за младежката безработица.)


Не всички мерки в рамките на гаранцията за младежта са скъпоструващи. Така например засиленото сътрудничество между заинтересованите лица е ефективно, без да изисква големи бюджети.


За да може гаранцията за младежта да стане реалност, в националните бюджети трябва да се даде приоритет на младежката заетост, така че да се избегнат по-големи разходи в бъдеще.


ЕС ще допълни националните разходи по тези схеми чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост на стойност 6 млрд. евро.


Ситуацията в момента в ЕС


По данни на Европейската комисия, през август 2013 г. 5.5 милиона млади хора са били безработни. Това представлява ниво на безработицата от 23.3% (23.7% в евро зоната) в ЕС. Повече от един на всеки пет европейски младежи не може да си намери работа на пазара на труда. В Испания и Гърция това е един на всеки двама. 7.5 милиона млади хора в Европа на възраст между 15 и 24 години нямат нито работа, нито стажуват, нито се обучават (NEETs). През последните четири години, цялостното ниво на заетостта при младите хора е намаляла три пъти в сравнение с това при възрастните.


Също така разликите между отделните държави членки с най-високо и най-ниско ниво на безработица, остават много високи. Наблюдава се разлика от почти 50 процентни пункта между страните с най-ниско ниво на младежка безработица (Германия – 7.7% през август 2013 г.) и страните с най-високи нива като Гърция (57.3% през юли 2013 г.), Испания (56%), Хърватия (52%), Италия (40.1%), Кипър (38.6%) и Португалия (36.8%).


Потенциалът за мобилност на работната ръка, който е една от възможностите за преодоляване на младежката безработица, трябва да се развие още повече. Работната сила в ЕС а близо 216.1 милиона хора, от които само 7.5 милиона (3.1%) работят в друга държава членка. Изследване на ЕС показва, че именно младите хора са тези, които са най-мобилни.Други действия на ЕС за младежката безработица


- Европейска рамка за качеството на стажовете


- Твоята първа работа в Европа (Eures – the European job mobility portal) – програма, която цели да подпомогне на 5000 младежи да намерят работа в друга страна от ЕС (2012-2013 г.)


- Erasmus & Leonardo da Vinci – 130 000 работни места в компании през 2012 г. в други страни от ЕС за студенти скоро завършили университета


- Erasmus за предприемачи – 600 места за млади предприемачи в малкия бизнес в други страни на ЕС


- Европейски доброволчески услуги – 10 000 възможности за доброволци в държавите от ЕС

Коментари (1)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ivanbaraban
  ivanbaraban
  Рейтинг: 458 Неутрално

  "Кризата ще свърши само когато Европа има стабилни темпове на растеж, 25-те милиона безработни намерят работа
  Тоя анализатор откри топлата вода--25
  мил.не е точна и както се вижда ЕСнямат нито програма нито идея и както се доказа техните идей се оказаха големи празни приказки но пък имат особена нежност и грижа към банките и банкстерите

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK