Брюксел превърна в омагьосан кръг европейската интеграция на Сърбия и Косово

Сръбският министър на външните работи Ивица Дачич и министърът на въшните работи на Косово Хашим Тачи се ръкуват след среща с посредничеството на ЕС. На заден план е бившият първи дипломат на ЕС Катрин Аштън.

© Associated Press

Сръбският министър на външните работи Ивица Дачич и министърът на въшните работи на Косово Хашим Тачи се ръкуват след среща с посредничеството на ЕС. На заден план е бившият първи дипломат на ЕС Катрин Аштън.Политиката на разширяването беше най-силният инструмент на Европейския съюз (ЕС) за упражняване на влиянието и стимулиране на демократичното развитие на съседните му държави. Вече липсата на воля и ентусиазъм у правителствата на държавите членки да абсорбират нови членове се отразява и на подхода на Европейската комисия, която от визионер за разширяването на ЕС, се превръща в бюрократичен "одитор" на напредъка на страните кандидати.


Следователно, романтиката на европейската интеграция като кауза губи силния си политически заряд за елитите на страните кандидати – те знаят, че ще станат членове на ЕС, но също така, че това е изключително дълъг и тромав процес. Когато той се забавя още повече, както в момента, някои открито се чудят дали изобщо си струва – въпрос, заради който Брюксел може би ще се наложи да плати скъпа цена.


Това е особено очевидно за Сърбия и Косово – чиято история и бъдеще на европейска интеграция крият най-много въпроси и най-малко дадени до момента отговори. Балканските държави започнаха сложен преход от пост-кофликтна зона към стабилни демокрации преди повече от десетилетие. ЕС, от своя страна, прие ролята на лидер, отговорността да стимулира реформи и задължението да бъде партньор с правителствата на всяка една държава в региона, пише в свой доклад чешкият Европейски институт за политика.
Да бъдем откровени


Въпреки че процесът на преговори с държавите кандидати не е спрян, инерцията като че ли е изчезнала. Очевидно липсват значими промени в стратегията за разширяване, за разлика от преди, сега за ЕС е приоритет по-скоро ефективното прилагане на реформите и правилата, а не просто приемането на законопроекти и създаването на административни структури. А тази задача е много по-трудна и изпълнението ѝ изисква повече стимули и воля както от Брюксел, така и от Белград и Прищина.


Тонът, с който Европейската комисия разговаря с кандидатите си се промени – към по-резервиран, но и по-реалистичен. ЕС като че ли бавно признава ниската степен на готовност за членство на Западните Балкани. Докато предишните ежегодни доклади за напредъка на държавите са изпълнени с високи политически фрази, обясняващи какви ползи ще донесе разширяването за ЕС ("да се направи Европа по-сигурно място" , "да се подобри качеството на живота на хората"), документите от 2015 г. не съдържат изпълнена с патос и ентусиазъм реторика, а посочват конкретни предизвикателства и проблеми – най-вече неприлагане на законодателството и реформите.


Заявлението на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, че до края на мандата му през 2019 г. няма да бъдат приети нови членове изпрати силно и вредно съобщение до региона, което повдигна сериозни въпрoси у елитите на страните кандидати – освен негативна оценка за напредъка по критериите за членство на държавите, това съобщение демонстрира и липсата на воля у Брюксел да работи по-активно за разширяването, за да окуражи държавите да направят повече. За да напредват и да се стабилизират, държавите от Западните Балкани повече от всичко се нуждаят от потвърждение от страна на ЕС, че те рано или късно ще станат държави членки на общността. Ако не, национализмът, евроскептицизмът и обръщането към други възможни благодетели първи ще заменят желанието за европейско бъдеще в региона.


Новият тон на политиката на разширяване освен това отразява по-бюрократичния и технически начин, по който Брюксел вече гледа на процеса на интеграцията на Западните Балкани.


Блокирани на различни стъпала


Не може да се пренебрегне фактът, че между нивата на напредък на различните държави от региона има огромна разлика. Все още в Брюксел обаче витае усещането за единство на Западните Балкани и негласното очакване, че присъединяването им ще бъде колективно.


При разглежданите два случая, една от държавите – Косово, дори не е кандидат, а е потенциален кандидат.


Сърбия подава молбата си за членство през 2009 г. Статутът на кандидат обаче получава чак през 2012 г., a първите преговорни глави бяха отворени през декември 2015 г. Косово е потенциален кандидат, което означава, че все ще не е призната за кандидат, но в рамките на политиката за разширяване спрямо Западните Балкани, ѝ е обещана перспектива за европейска интеграция.


За да се сдобие със статут на кандидат и да изравни напредъка си с този на Сърбия, Косово трябва да покрие следното изискване - "да е европейска държава, която уважава общите ценности на държавите членки (зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона, зачитане на човешките права и малцинствата) и "да прави стъпки да ги популяризира".


Тук идва и напомнянето, че пет европейски държави членки не признават Косово – Кипър, Гърция, Румъния, Испания и Словакия. Съответно тази цел изглежда далечна. Дори и да успее да подаде молба за членство, за предоставяне на статут на страна кандидат е необходимо единодушието на всички държави членки, както и позитивна оценка от Европейската комисия, че държавата покрива Критериите от Копенхаген.


В докладите на Европейската комисия рядко се срещат силно позитивни оценки на прогреса както за Сърбия и Косово, така и за останалите държави от Западните Балкани. Повечето държави са оценени като постигнали "известно ниво на готовност" или са "умерено подготвени", а при други е намерен "известен" или "никакъв прогрес" за 2015 г.


Сърбия напредва сериозно в областта на монетарната политика и има добри постижения в адаптирането на дружественото право. На ниско ниво е напредъкът в областта на земеделието и развитието на селските райони, околната среда и борбата с климатичните промени и в адаптирането на финансовите и бюджетните разпоредби. Страната не се е върнала назад по нито един от критериите, но ѝ липсва прогрес по гарантирането на свободата на изразяване, околната среда и общата търговска политика.


През декември 2015 г. Белград отвори първите си преговорни глави – финансов контрол и нормализация на отношенията с Косово. Темпото на напредъка по тях ще зависи от това как се справя държавата с установяването на върховенство на закона и в нормализирането на отношенията си с Косово.


Преговорите за присъединяване със страни кандидати обичайно започват с разговори за правосъдие, основни човешки права и сигурност. В случая на Сърбия обаче едната пилотна глава за преговори е "Други въпроси" - именно тази, посветена на отношенията с Косово. Напълно неясно е колко дълго ще продължат тези преговори.
През 2015 г. сръбският премиер Александър Вучич даде гаранция, че за четири години "до края на 2019 г. Сърбия ще е приключила със своите задължения" и тогава дали страната ще се присъедини към ЕС вече няма да зависи от Белград, а от Брюксел.


Сръбската гледна точка въпреки това е, че няма алтернатива за страната освен бъдещо членство в ЕС. Министър-председателят Александър Вучич често заявява, че присъединяването към блока е стратегическа цел за Белград.


Всичко зависи от добрия тон


Случаят със Сърбия е показателен за някои неблагоприятни ефекти от стратегията на ЕС – непоследователността на подхода на Европейската комисия към индивидуалните държави членки. Въпреки че Комисията не намира връщане назад в напредъка на Белград, демокрацията в страната според мнозина се влошава, основно по отношение на свободата на изразяване и независимостта на регулаторните органи и правосъдието. В докладите за Босна при въпроси от същото естество е ясно посочено негативно развитие, докато за Сърбия се споменава единствено, че са "проблематични".


Европейската комисия посочва, че условията за "пълно упражняване на свободата на словото все още не са на лице" и че "сръбското правителство трябва да си сътрудничи активно с независими регулаторни органи и с институцията на Омбудсмана", като освен това трябва да уважава техните компетенции.


Други мерки и специфични препоръки липсват. Това се дължи основно на факта, че Брюксел е фокусиран почти изключително върху отношенията между Сърбия и Косово за сметка на всички други политики, които са жизненоважни за демократичната трансформация на страната.


Докато сръбското правителство сътрудничи в "де факто признаването" на свободата на Косово, то е възнаградено за нормализирането на отношенията с Прищина, като еврокомисията си затваря очите пред влошаването на демокрацията в страната.


Външният министър (и сегашен президент) на Косово Хашим Тачи, европейският комисар за разширяването Йоханес Хан и сръбският министър на въшните работи Ивица Дачич (и тримата на преден план) по време на коференция с посредничеството на ЕС.

© Associated Press

Външният министър (и сегашен президент) на Косово Хашим Тачи, европейският комисар за разширяването Йоханес Хан и сръбският министър на въшните работи Ивица Дачич (и тримата на преден план) по време на коференция с посредничеството на ЕС.


В момента признаването на Косово не е официално условия зе членството на Сърбия в ЕС, но за никого не е тайна, че няколко държави членки, включително Германия, биха искали това да се превърне в твърдо задължение. Отговорът на сръбското правителство в такъв случай би бил категорично не.


Именно затова Европейската комисия никога не използва тази терминология. Брюксел говори единствено за "процес на нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово". До момента обаче не е ясно какви точно отношения биха се смятали за "нормални".


Въпреки желанието на Брюксел за нормализиране на отношенията, някои аспекти в диалога Прищина-Белград ще останат сложни и далеч от "нормални" за дълго време. Голяма част от страната на север от река Ибър и разделената на две Митровица, където живее сръбското население, де факто остава извън контрола на Прищина и според местните албанци, се управлява от Белград чрез паралелни структури.Положението на сърбите на територията на Косово се оказа изключителна спънка в диалога между Прищина и Брюксел. Изпълнявайки част от съветите на Брюксел – да предостави изпълнителни правомощия на асоциацията на сръбските общини в страната и да им позволи легално финансиране от Белград, правителството си навлече гняв и многократни демонстрации от страна на опозицията, която поиска и оставката му. Много от косоварите смятат, че тези две мерки на практика ще узаконят паралелната сръбска администрация, която лишава правителството в Прищина от контрол върху цялата територия на страната.


Активистите на опозицията организираха палатков лагер пред сградата на правителството.

Протестът в Косово в деня на незаивисимостта - 17-и февруари 2016 г,

© Георги Кожухаров

Протестът в Косово в деня на незаивисимостта - 17-и февруари 2016 г,


Въпреки разделението, държавата разчита на изключително благоприятната си демографска структура (най-младото население в цяла Европа) и изключително про-европейските и про-американски настроения у албанското мнозинство, за да изчисти имижда си на гнездо на организирана престъпност и корупция.
Макар и да е легитимна цел фокусът върху регионалното стабилизиране, опасността идва от факта, че вътрешната трансформация към стабилност на държавите остава в сянка.


Косово, от своя страна, също не се радва на много позитивни оценки, нито е постигнала добро ниво на подготовка в политиките. Прищина се справя добре единствено в областта на митническата политика според ЕК. В други области е все още на ранен етап или отбелязва "известен напредък" . Няма сфери, в които държавата се проваля да се задържи на нивото си, но и въпроси като свободата на словото, конкуренцията, заетостта и социалните политики, общественото здраве, образованието и изследванията, околната среда и климатичните промени са в застой през цялата 2015 г.


След като в края на миналата година Косово подписа Споразумението си за асоцииране и стабилизиране с ЕС последна от всички държави на Западните Балкани, ще бъде трудно Прищина да направи каквито и да е следващи стъпки, предвид "многобройните предизвикателства по отношение на необходимите реформи" и неразрешения проблем с международния статус.


Върховният представител на Европейския съюз по въпросите за външната политика и политиката на сигурнст Федерика Могерини и министър-предедателят на Косово Иса Мустафа подписват Споразумението за асоцииране и стабилизиране между ЕС и Косово. Октомври, 2015 г.

© EEAS

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите за външната политика и политиката на сигурнст Федерика Могерини и министър-предедателят на Косово Иса Мустафа подписват Споразумението за асоцииране и стабилизиране между ЕС и Косово. Октомври, 2015 г.


Ползите за Косово от Споразумението за стабилизиране и асоцииране ще дойдат основно във формата на търговски износ, тъй като страната ще разполага с по-добър достъп до европейския пазар.


Процедурата на подписването на споразумението с Косово се различаваше от всички останали заради петте европейски държави членки, които не са признали независимостта на Косово. То беше подписано от Европейския съюз като самостоятелно звено, но не беше ратифицирано индивидуално от държавите.


За Сърбия и Косово са валидни и дългогодишните негативни икономически статистики за Западните Балкани – висока безработица, източване на мозъци, спешна нужда от инвестиции. Успоредно с това от двете държави се очаква да водят и друга споделена война – срещу корупцията, която според международните наблюдатели е проникнала във всички нива на властта.


ЕС изнесе своята криза на Балканите


Бежанската криза от последната година също не спомогна за динамизирането на диалога и партньорството между Западните Балкани и ЕС – Брюксел реагира бавно при появата на т.нар. Балкански маршрут, който донесе хаос на територията на региона. Съвместни решения липсваха. ЕС промени ролята си и от стожер на стабилността се превърна в износител на нестабилност в региона в лицето на десетките хиляди имигранти стичащи се към територията на блока през Балканите. Бежанската криза обтегна двустранните отношения, разпали дългогодишни вражди и засили нелегалните трафикантски мрежи и организираната престъпност.


Въпреки тежестта на имигрантската криза, финансова и организационна, държавите от Балканския маршрут се опитаха да сътрудничат максимално на ЕС поне в етапите, когато имигрантите можеха да бъдат пропускани в ЕС.


Регионалните лидери видяха в тази криза възможност да се докажат като "добри европейци", след като самите държави от региона се прочуха като източник на нелегална имиграция към ЕС.


Косовски имигранти в Сърбия, по пътя за унгарската граница, са задържани от полицията, февруари, 2015 г.

© Associated Press

Косовски имигранти в Сърбия, по пътя за унгарската граница, са задържани от полицията, февруари, 2015 г.


Когато ЕС е зъл, Путин е добрият


На фона на всеобщата нестабилност Москва също спря да приема пасивно идеята, че Западните Балкани ще гравитират около европейската ос необезпокоявани. Кремъл е в готовност да използва всяка възможност да се намеси в региона и вътрешната му политика и да внедри анти-западни и популистки настроения. Тази тенденция е особено ясно видима в Белград, Баня Лука и дори в отличника на европейския преговорен процес – Подгорица.


Лозунгите, свързващи Крим със сръбските претенции към Косово, и за "антифашистката патриотична война" могат да бъдат видени навсякъде по улиците на Белград, селата в Република Сръбска и северната част на Косово и Черна гора, пише в свой анализ за състоянието на Западните Балкани Европейският съвет за външна политика.


Критиките към бомбардировките а НАТО в Сърбия през 1999 г. и западната подкрепа за независимостта на Косово през 2008 г. все още оформят сценария на сръбската любов към Русия. Местните националистически групи гледат на Русия като на защитник на интересите на Сърбия и като модел на съхранените консервативни ценности. Русия задържа влиянието си и върху Косово чрез участието си в Съвета за сигурност на ООН. Тя използва ветото си, за да подкрепя целите на Сърбия (например чрез блокирането на резолюцията на Съвета за сигурност за Сребреница през 2015 г.).


Русия и Путин имат стойност на религиозни символи за сръбските националисти, ултранационалисти, радикални групировки, включително паравоенни организации, които търсят всяка възможност за сътрудничество между Сърбия и Москва.


Сърбия е зависима от руския газ и от финансовата помощ, която Москва ѝ предоставя чрез заеми. Освен това Сърбия инвестира във военното си и външнополитическо партньорство с Русия, въпреки че междувременно търси сближаване с НАТО. Сърбия отказа да се присъедини към Европейския съюз в налагането на санкции към Москва след анексирането на Крим.


В същото време Косово се превръща в любима тема за Русия, във всеки момент, когато Кремъл се опитва да докаже колко лицемерен е Западът. Москва може да попречи на всяко международно решение за бъдещето на младата държава благодарение на позицията си на постоянен член на Съвета за сигурност. Разбира се, Русия се радва на силната любов на сръбското малцинство в Косово, което е и парламентарно представено.


Проблемно за Сърбия може да се окаже желанието ѝ да извлече ползи както от Москва, така и от Брюксел, като често се чуват критики, че Белград изнудва Брюксел чрез топлите си отношения с Кремъл. Добросъседските отношения са деликатна тема – отношенията със Сараево са недобре развити заради аспирациите на Белград към босненската Република Сръбска, където сръбските националистически настроения и влияние са официален тон.


Интеграцията на Косово и Сърбия в Европейския съюз и разширяването към Западните Балкани беше темата, която спечели най-много гласове в ежемесечната анкета на Европа.Дневник "Избери да научиш повече". В рамките на тази рубрика анализираме в дълбочита актуалната европейска тема на месеца, която се радва на най-голям интерес от читателите.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (29)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4155 Неутрално

  Проруските сръбски лидери,
  играейки курвенската,да не би
  да са очаквали,че някой ще ги
  пусне в ЕС с руските им рубашки
  Щом те така,и ЕС така....

 2. 2 Профил на За да останат ХОРА в България.
  За да останат ХОРА в България.
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Косово ще е троянския кон на мюсулманите и фанатиците в Европа..

  Но нали/дали това не беше целта ?

 3. 3 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Весело

  .....романтиката на европейската интеграция.......
 4. 4 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7964 Любопитно

  Значи Турция може , а Сърбия и Косово -НЕ ?

  [email protected]
 5. 5 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 895 Неутрално

  Хашим Тачи е военнопрестъпник и пряк виновник за смъртта на много хора. Името му бе споменато след международният скандал свързан с клиниката за трансплантации в Прищина. Този хуманоид не може да е лице на държава,която търси интеграция.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 6. 6 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2791 Неутрално

  Сърбия има много приятели в ЕС и традиционно добра дипломация.
  Отделно,че ЕС и САЩ искат да изтръгнат страната от прегръдките на Москва !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 7. 7 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 655 Неутрално

  Дертовете са други - Сърбия и Косово може да чакат ...

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 8. 8 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 248 Неутрално

  Този филм вече сме го гледали.Справка Гърция и Македония.Те поне са християни и може да се разберат.Мюсюлманския фактор не е за подценяване.Ще бъде трудно,но няма друг начин.Ще трябва да се живее заедно.

 9. 9 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 895 Неутрално

  "Когато ЕС е зъл, Путин е добрият"
  ЕС като не е "зъл" да излезе от оранжерията и да отиде техен представител сред тези хора,да ги чуе. В последно време се вижда колко са заблудени управниците в ЕС. Политическа класа и в най-високите си кръгове е една сбирщина от паразити,които не знаят защо са там и какво да правят!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 10. 10 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#1] от "Hawaii":
  Съгласна съм с Вас!

  Tony
 11. 11 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Географски погледнато - европейци от всякъде са сърби и албанци, ама манталитета им леекичко наподобява на азиатците и руснаците(Чикаго, ай ми кажи ти дето всичко знаеш - руснаците европейци ли са или азиатци??).

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 12. 12 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  Като почнат да говорят как някои държави не покривали критериите за членство и ми става смешно.Гърция кои точно критерии е покрила та я приеха в ЕС и наляха над 1 трилион евро в нея.Икономически или спазване правата на малцинствата?Според гръцките власти в цяла северна Гърция няма и един българин ,а пък кой знае защо голяма част от тамошното население говори български език.

 13. 13 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#11] от "oporna_to4ka":
  И какъв е европейският манталитет?Какво общо имат един швед и един сицилианец?

 14. 14 Профил на Wagner
  Wagner
  Рейтинг: 381 Неутрално

  А бе то целият ЕС вече е в омагьосан кръг, а тук пише за Сърбия и Косово. Какво ти разширяване на съюза, като той вече е под въпрос в много държави-членки. Какво ти Косово, каква ти е тая мафиотска структура. На снимката в статията се вижда демонстрация по случай независимостта на тази измислена държава с гора от албански знамена и нито едно косовско. А уж на Косово е забранено присъединяване към Албания.

  Знанието е велика сила. Само незнанието може да до обори.
 15. 15 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1074 Любопитно

  До коментар [#4] от "karabastun":

  Интересното е,че говорим за европейска интеграция,а Моленбек ,например,колко е интегриран?

 16. 16 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#13] от "mushashi":

  Да се внушава:" Сицилианците са кротки хора инженери. Трудолюбиви са.Обичат да творят и да правят полезни неща. Това да крадат, да мишкуват, да се трепят един друг -нее! Такова нещо при тях няма"!

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 17. 17 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Весело

  До коментар [#13] от "mushashi":

  Човекът просто е сменил тактиката! Вече не спуска опорни точки, а ги прокарва!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 18. 18 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7964 Неутрално

  До коментар [#15] от "xmm":


  [quote#15:"xmm"] европейска интеграция,а Моленбек ,например,колко е интегриран? [/quote]

  В близките години - целта е Моленбек + бежанци, мигранти и др......да не ги споменавам да интегрират Европа.

  [email protected]
 19. 19 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4155 Неутрално

  [quote#14:"Wagner"]На снимката в статията се вижда демонстрация по случай независимостта на тази измислена държава с гора от албански знамена и нито едно косовско. [/quote]
  Ами,като МИТИНГ на АТАКА,БСП,АБВ....

  ГОРА ОТ РУСКИ ЗНАМЕНА

  Тогава не написа нищо за ГОРАТА

 20. 20 Профил на mr.lottalove.
  mr.lottalove.
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  [quote#13:"mushashi"]До коментар [#11] от "oporna_to4ka":
  И какъв е европейският манталитет?Какво общо имат един швед и един сицилианец? [/quote]

  Хаха, точно Сицилия е била завладяна от норманите!

  В моя чуден свят всеки сън е толкова реален!
 21. 21 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4155 Неутрално

  [quote#2:"ОГРАДА с Турция - ВЕДНАГА!"]Косово ще е троянския кон на мюсулманите и фанатиците в Европа.. [/quote]
  Какъв "троянски кон на мюсулманите и фанатиците"
  било Косово,бе,колега.
  Че нали в една Франция,в една Германия,
  Великобритания...
  мюсюлманите са В ПЪТИ ПОВЕЧЕ
  от населението на Косово....
  Само,че МЮСЮЛМАНИТЕ гастарбайтери
  от Турция в Германия преди половин век
  ПЪРВАТА ИМ РАБОТА е била
  ДА СИ НАМЕРЯТ РАБОТА и ДА РАБОТЯТ
  а сегашните ТЪРТЕИ от АФРИКА
  и Близкия изток,първата им работа
  е ДА СЕ ЧУЧНАТ НА КОПАНЯТА
  НА СОЦИАЛА и да натякват,
  че ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ЕВРОПА
  Е ДА ГИ ДУНДУРКА И ОТГЛЕЖДА

 22. 22 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2791 Неутрално

  До коментар [#12] от "mushashi":
  [quote#12:"mushashi"]а пък кой знае защо голяма част от тамошното население говори български език.[/quote]

  Глупости на търкалета !
  Едни 30-тина хиляди говорят освен гръцки и един славянски диалект който е много близо до македонския.Предимно възрастни !
  Ако имаше българи кой им пречи да кажат,че са такива ?
  Това са лафове като българските имоти по егейска Македония.
  Един не е отишъл в европейския съд или в гръцкия за да си търси имоти !
  Турци си взеха имоти обратно или им бяха платени.Това обаче става с документи за собственост.....не баба ми каза !
  Особенно последните 30 години !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2791 Весело

  До коментар [#23] от "mushashi":

  Аааахахаха........

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 25. 25 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7638 Неутрално

  Те да не би да са готови да влязат в ЕС.Ние с Румъния бяхме последните,които влязаха неподготвени и ето какво се случва сега,особено в България.Като обеца на ухото сме им.

 26. 26 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2191 Неутрално

  [quote#0:"'статия"]изключително про-европейските и про-американски настроения у албанското мнозинство, за да изчисти имижда си на гнездо на организирана престъпност и корупция. [/quote]
  Един имидж колко му е да се изчисти нали това е целта на такива статии. В същото време Косово е цъкащата бомба на ислямският тероризъм и убежище за ислямисти от цял свят.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 27. 27 Профил на Калата
  Калата
  Рейтинг: 328 Неутрално

  [quote#19:"Hawaii"]Ами,като МИТИНГ на АТАКА,БСП,АБВ....

  ГОРА ОТ РУСКИ ЗНАМЕНА
  [/quote]
  Ами щото са ни ОСВОБОДИЛИ от вашето "присъствие" бе ага. Щото хората са им признателни. Ти да не искаш турски и американски чашафи да веят ?

  А колкото до Косово. Това е егион от сръбската държава, откъснат със сила от САЩ. Но това е така ЗА СЕГА. Нещото косово няма место нито в ЕС нито където и да било.

 28. 28 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1240 Неутрално

  [quote#12:"mushashi"]Според гръцките власти в цяла северна Гърция няма и един българин ,а пък кой знае защо голяма част от тамошното население говори български език.[/quote]Български говорят основно помаците в гръцките Родопи. В останалата част я са останали 10-тина хиляди неасимилирани българи, я не. А и тези дето не са асимилирани не е ясно дали се имат по-скоро за българи или по-скоро за македонци.

  А иначе си прав - правата на малцинствата не са на особена почит в Гърция.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 29. 29 Профил на ivanbaraban
  ivanbaraban
  Рейтинг: 434 Весело

  Да бъдем откровени --А досега се лъжехме
  За да се сдобие със статут на кандидат и да изравни напредъка си с този на Сърбия, Косово трябва да покрие следното изискване - "да е европейска държава, която уважава общите ценности на държавите членки --И да спре трафика на проститутки и човешки органи в ЕС
  И ако погледнете по добре снимката за независимоста на Косово -забележете не само албански знамена но и един плакат писан на кирилица та те празнуват също св.Кирил и Методи -просто да не повярваш

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK