Брайко Ташенов: Един от най-големите трудови пазари с най-много свободни работни места е германският

Брайко Ташенов

© Личен архив

Брайко ТашеновНиколай Стоянов е победителят в първия конкурс за студентски есета от поредицата "Главният редактор си ти" на тема какви да бъдат приоритетите на новия Европейски парламент -  "ЕПриотизирай". Николай е роден 1994 г. и завършва своето средно образование в СОУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора. В момента се обучава в специалност "Право" на СУ "Св. Климент Охридски". Този месец той ще избере и разработи три важни теми според него, свързани с ЕС.  Публикуваме интервюто му с Брайко Ташенов, което Николай Стоянов сам е подготвил.


Брайко Ташенов е старши експерт в дирекция "Европейска мобилност" към Агенцията по заетостта. Завършва специалност "Европеистика" в УНСС, като в момента приключва с магистратурата си - европейско право в Германия. Работи в агенцията от началото на 2012 г. Той се съгласи да отдели част от времето си, за да отговори на някои въпроси, свързани с ЕURES.


Г-н Ташенов, бихте ли разяснили с какво се занимава EURES?
- EURES е мрежата на европейските публични служби по заетост. Тя е създадена, за да се улесни свободното движение на работна сила, помагайки както на работниците да си намерят работа в други страни-членки на ЕС, така и на работодателите да търсят кадри в целия съюз. Кадри, които често липсват на местните трудови пазари, но са търсещи работа в други европейски страни. Известен е фактът, че има разминаване на търсене и предлагане на работа на националните пазари, затова формирането на европейски пазар е от полза и за работниците, и за бизнеса. Мрежата съществува от 1993 г., тоест след приемането на договора от Маастрихт, и целта й е да улесни гражданите да упражняват една от основните свободи на ЕС – свободата на движение на хора, в нашия случай - на работна сила.


Откога съществува мрежата в България?


- В България тя започва да функционира на 1-ви януари 2007 г., тоест с влизането на България в ЕС Агенцията по заетостта автоматично става част от EURES, като българската публична служба за заетост.


Как най-лесно може да се свържем с EURES?


- Ние имаме национален EURES сайт – http://eures.bg. Там могат да се намерят контактите на абсолютно всички EURES съветници и някои EURES асистенти. Можете да ни търсите чрез телефон или по електронната поща. В този сайт, освен информация за контакт и разпределението на EURES съветниците по страни, има обявени и свободни работни места в други страни-членки на мрежата, новини за предстоящи събития, информация за условията на живот и труд в другите страни от Евросъюза. Всъщност казвам съюза, но мрежата EURES включва и страните от Европейското икономическо пространство. В нея участват както Европейският съюз, така и Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.
Контакти на EURES съветниците от цяла Европа могат да бъдат намерени и на европейския Портал на мрежата: www.eures.europa.eu


Имате ли специална процедура, по която разглеждате всеки един случай?


- Всеки случай се разглежда отделно. При нас най-често се кандидатства по определена обява, тоест може да ни възприемате и като сайт за търсене на работа. Ние качваме свободните работни места и търсещите работа кандидатстват по вече предварително обявени оферти. Това е важно да се знае, защото има много кандидати, които се надяват, че могат да изпратят автобиография, по която ние да търсим свободни работни места в ЕС. Тъй като всеки EURES-съветник специализира и работи най-вече с една-две страни, той може да даде информация на кандидата за шансовете му да си намери подходящо място в съответната държава. Ако определен тип работници трудно намират работа в дадена страна поради големия брой местни кадри, обикновено съветваме кандидата да потърси възможности за реализация чрез EURES портала на Европейската Комисия (www.eures.europa.eu), който му дава възможност да се свърже директно с потенциални работодатели.


Споменахте Германия. Кои са най-търсените професии и в кои държави?


- В момента най-голямо е търсенето от Германия, Испания, Великобритания, отчасти Австрия, също и скандинавските страни периодично търсят български работници. Най-често работните места са в сферата на туризма – хотелиерство, ресторантьорство, готвачи, сервитьори. Много оферти имаме в началото на всяка година за сезонна работа в селскостопанския сектор - за бране на различни видове плодове. Има голямо търсене и за инженерни кадри, както и кадри в IT-сектора. Българските работодатели също търсят, макар и много по-рядко, хора от други страни-членки на EURES мрежата. Това са най-вече т.нар. call-центрове, които искат да наемат хора с по-редки езици – датски, норвежки, холандски.


А кои тогава са най-търсените езици в Европа?


- Определено бих казал, че в момента немският е най-популярен. Един от най-големите трудови пазари с най-много свободни работни места е именно германският. Ние получаваме много искания за набиране на квалифицирани и неквалифицирани кадри, но винаги едно от изискванията е владеенето на немски език. Австрия е другата немскоговоряща страна, която търси чрез нас специалисти за туризъм и с технически и строителни специалности. В останалите държави владеенето на английски език като начало е достатъчно, но се очаква, че тези, които започнат работа там, ще започнат да изучават и местния език.


Какво Ви подтикна да се занимавате с този тип работа?


- Първо, тя е свързана и с образованието ми –взаимодействието с Европейската комисия и службите за заетост в другите европейски страни дават възможност да приложа това, което съм учил. Но освен това се гордея, че помагам на хората да реализират правото си на работа в рамките на Европейския съюз. Не на последно място, самата работа е интересна и динамична. Имаме шанса да общуваме с колеги от цяла Европа, да участваме в различни семинари, трудови борси и други събития и да прилагаме в България добрите практики от други страни.


Споменахте,че си взаимодействате с Европейската комисия. С кои други институции работите?


- Европейската комисия координира дейността на EURES. EURES координационният офис е отдел в Генералната Дирекция, която се занимава със заетостта и социалните въпроси. Тъй като мрежата обединява публичните служби по заетост, ние си сътрудничим активно и с тях.
На национално ниво наши партньори са синдикатите, работодателските организации, представителствата на другите европейски мрежи, други български институции като НОИ, НАП и др.


А по какъв начин се извършва координацията между EURES мрежите?


- Трябва да уточня, че има една EURES мрежа и EURES екипи на национално ниво. На европейско ниво мрежата се координира от Европейския координационен офис с участието на EURES националните координатори. На национално ниво към момента само публичните служби за заетост отговарят за предоставянето на EURES услуги, но от началото на 2014 г. се провежда реформа, в резултат на която мрежата ще се разшири и ще обхване и частни посреднически агенции, социални партньори и други организации. Агенцията по заетостта ще трябва да поеме координацията на разширената мрежа в България. На оперативно ниво обменът на работни места и кандидати за работа се осъществява от EURES съветниците от различните страни, които координират проекти за подбор на работници.


Доколкото разбирам, EURESработи и с двете страни – работодател – служител. Как бихте могли да бъдете полезни на българските работодателите?


- Първият и най-важен момент е да ги свържем с правилните за тях кандидати. Както работниците търсят подходящи работни места, така и работодателите търсят подходящи работници. Нашият сайт става вече доста популярен - http://eures.bg/, защото на него качваме както разнообразни обяви за работа, така и новини за събития и други инициативи. Българските работодатели, които искат да работят с нас и искат да наемат работна ръка от чужбина също получават подкрепа, като ние изпращаме техните оферти за работа до колегите в другите страни-членки. Например, преди няколко месеца голям български call-център се свърза с нас. Те искаха да наемат хора, владеещи по-редки чужди езици. Ние директно се свързахме с колегите от другите страни-членки на мрежата EURES, които публикуваха офертите на техните национални EURES сайтове. Освен това даваме по-обща информация за състоянието на пазара на труда в другите страни, за да разберат дали имат шанс да се намерят определени специалисти.


Какво предстои за EURES до края на годината?


- На 21, 22 и 23 октомври участваме в Кариерните дни, организирани от Техническия университет в София и филиала му в Пловдив. Традиционно каним за участие заедно с нас и колеги от EURES Германия, които търсят студенти, завършващи технически и IT специалности. През ноември ще проведем интервюта в София и Пловдив, на които ще търсим кадри за верига хотели в Германия. Освен това имаме съвместна инициатива с германската служба по заетостта, която търси български младежи, които да започнат професионално обучение в Германия. Ще организираме информационни срещи за заинтересованите български младежи. Програмата се казва "The job of my life" и вече трета година българи заминават за Германия с нейна помощ. Освен, че се обучават в определена професия, те получават стипендия, покриват им се разходи за учене на език, тоест може да не знаят немски език, когато кандидатстват, покриват им се разходи и за транспорт. http://www.thejobofmylife.de/bg/home.html
Очакваме до края на годината да се проведат и интервюта за работа в селското стопанство в Португалия по обявена вече оферта.


С какви интересни случаи сте се сблъскали в практиката си?


- Много често имаме интересни лични истории, сблъскваме се с различни съдби и различни хора. Понякога получаваме оферти за работа, за които дори и ние не вярваме, че ще успеем да намерим подходящи кандидати. Посредничили сме на циркови артисти за голяма хотелска верига в Испания и обущари за малък цех в Германия, като въпреки наглед малките шансове да открием такива специалисти, и двете фирми останаха много доволни от способностите на българските кандидати.


А кои са най-често срещаните грешки, които работодателите и хората, търсещи работа правят?


- Работодателите идват с предварително определени изисквания. Те знаят какви хора им трябват, на какви условия трябва да отговарят, но има и такива, които не отчитат факта, че предлагат работа на хора от друга държава, които трябва да започнат живота си наново, да си намерят квартира, училище за децата си и т.н. Нормалното възнаграждение в този случай не винаги е достатъчно, а и е необходимо съдействие за намиране на квартира, за регистриране в различните институции.


Кандидатите за работа много често прибързват с изпращането на кандидатурата си и недоглеждат документите. Те не си дават сметка, че много често работодателят черпи цялата информация от едно CV от една–две страници. Понякога получаваме изключително кратки автобиографии, без информация, които работодателите оставят без разглеждане. Друг проблем е не добрата преценка на езиковите и професионалните умения. Често срещано явление е "Аз мога всичко и ще науча езика там на място!"


Предполагам, че това е работа, в която има много емоция, тъй като Вие помагате на хората да започнат един нов живот. И бих искал да разбера какво е чувството, когато си успял да помогнеш на някого да изпълни своя мечта?


- Винаги има чувство на задоволство, когато видиш, че един човек е успял да намери това, което търси, че е успял да убеди работодателя, че е подходящ за тази работа, защото ние сме само посредници и се радваме, когато нашите кандидати са добре приети. Всяка година издаваме един годишник на EURES, в който публикуваме успешни истории на българите, които искат по някакъв начин да ни заявят своята благодарност. Да ни кажат колко са доволни от новия си живот, новата си работа , и това ни дава мотивация да продължим в същия дух.

Ключови думи към статията:

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на doxen
    doxen
    Рейтинг: 836 Весело

    Бранимире що не си се похвалил във ФБ :Д

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK