Весела Кирова, СОЛВИТ: Задачата ни е да помагаме на гражданите и фирмите в ЕС да намират решения на презгранични проблеми

Весела Кирова, СОЛВИТ: Задачата ни е да помагаме на гражданите и фирмите в ЕС да намират решения на презгранични проблеми

© Личен архивНиколай Стоянов е победителят в първия конкурс за студентски есета от поредицата "Главният редактор си ти" на тема какви да бъдат приоритетите на новия Европейски парламент -  "ЕПриотизирай". Николай е роден 1994 г. и завършва своето средно образование в СОУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора. В момента се обучава в специалност "Право" на СУ "Св. Климент Охридски". Този месец той ще избере и разработи три важни теми според него, свързани с ЕС.  Публикуваме интервюто му с Весела Кирова, което Николай Стоянов сам е подготвил.


Весела Кирова eдържавен експерт в дирекция "Координация по въпросите на ЕС" в администрацията на Министерския съвет, e член на екипа на Българския СОЛВИТ център от създаването му през 2007 г. Работи в областта на европейските въпроси от 2003 г., магистър е по право от Софийския университет и магистър по Европейска социална сигурност от Католическия университет в гр. Льовен, Белгия.


Бихте ли разказали на читателите на Европа. Дневник с какво се занимава СОЛВИТ? 
СОЛВИТ е безплатна услуга, предназначена да помага на гражданите и фирмите в ЕС да намират прагматични решения на презгранични проблеми, възникнали в резултат от неправилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от администрациите на държавите членки. Като механизъм, действащ в рамките на изпълнителната власт, СОЛВИТ се занимава с разглеждане на въпроси, свързани с отношенията гражданин - държавна администрация, или фирма - държавна администрация, което изключва решаването на проблеми в частната сфера. Извън компетентността на СОЛВИТ попадат и споровете, с чието решаване вече е ангажиран съдебен орган.


Във всяка държава членка на Европейския съюз, както и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, има изграден и функциониращ по един СОЛВИТ център. В България СОЛВИТ центърът е създаден в рамките на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет. Най-честите случаи, които разглежда центърът, са свързани с правата на гражданите в областта на социалната сигурност, правото на пребиваване и признаването на професионални квалификации.


Всички СОЛВИТ центрове си сътрудничат посредством специално създадена от Европейската комисия единна база данни, като целта е да подпомогнат разрешаването на проблеми, възникнали пред гражданите и бизнеса, в рамките на препоръчителния срок от 10 седмици.


За успешното разрешаване на даден проблем винаги си сътрудничат два СОЛВИТ центъра от две държави - членки. В практиката те се наричат местен и водещ център. Задачата на местния център е да контактува с жалбоподателя, за да събере цялата информация по случая, след което да я анализира и да прецени, дали е налице нарушение на правото на ЕС в областта на вътрешния пазар. Водещият център от своя страна, след като е приел случая за разрешаване, следва да убеди администрацията в своята държава, която е нарушила правата на жалбоподателя, да поправи нарушението.


Как най-лесно могат гражданите и фирмите да подават своите оплаквания към вас?


Когато пред гражданин или фирма възникне проблем, свързан с прилагането на правилата на вътрешния пазар на Европейския съюз, те могат да се обърнат съм мрежата СОЛВИТ за съдействие като попълнят електронния СОЛВИТ формуляр, който може да бъде намерен на официалната Интернет страница на мрежата СОЛВИТ на адрес http://ec.europa.eu/solvit. Добре е към формуляра да бъдат прикачени и документи, свързани с конкретния случай. След попълване на електронния формуляр случаят автоматично попада в базата данни на мрежата СОЛВИТ, където започва неговото разглеждане.


Гражданите, които не разполагат с достъп до интернет, могат да ни изпращат писма по пощата на адрес: Български СОЛВИТ център, бул. Дондуков 1, 1594 София. Добре е в тези случаи винаги да се посочва и телефон за обратна връзка с оглед по-бързото обработване на случая.


Независимо от начина на подаване на жалбата до СОЛВИТ, важно е да се отбележи, че колкото по-конкретно е формулиран проблемът с посочване на конкретни факти и дати, толкова по-лесно за нас ще бъде да обработим случая и да съдействаме за неговото разрешаване.


Трябва също така да се знае, че поставянето на проблема пред СОЛВИТ не влияе върху сроковете, които трябва да бъдат спазени, съгласно националното законодателство, за да бъдат защитени правата на гражданите и фирмите. Например сроковете за обжалване не спират да текат поради подаването на жалба до СОЛВИТ.


Какъв е приблизителният брой хора, които от началото на съществуването на центъра, са се свързали с вас?


От създаването на Българския СОЛВИТ център през 2007 г. до днес сме получили над 2100 жалби и запитвания от граждани и фирми, като броят им нараства с всяка следваща година. Така например през 2012 г. сме получили 245 жалби и запитвания, през 2013 г. броят им е 404, а от началото на настоящата година до момента имаме получени около 500 жалби, като в оставащите до края на годината още два месеца вероятно броят им ще продължи да се увеличава.


Вие сте своеобразни защитници на правата на българските граждани в ЕС. Как бихте определили една такава отговорност, отредена ви от Европейската комисия?


Важно е да се знае, че СОЛВИТ, макар да е механизъм, предложен и насърчаван от Европейската комисия, представлява усилие на държавите членки, насочено към правилно и ефективно прилагане на правилата на вътрешния пазар на Европейския съюз. СОЛВИТ центровете са установени в администрациите на държавите членки и служителите, които работят по случаите, са част от тези национални администрации.


Независимо от това, целта на СОЛВИТ е установените правила да работят и да се прилагат еднакво за всички. В този смисъл нашата задача не е да защитаваме жалбоподателите на всяка цена, а да се уверим, че разпоредбите са правилно и точно приложени в конкретния случай. Понякога това може да означава, че жалбоподателят не притежава правото, за което претендира. Нашата цел е да намерим пътя за решение на реални СОЛВИТ проблеми.


Какъв е пътят, който трябва да извърви всеки един случай, постъпил в СОЛВИТ?


Казах вече, че винаги два СОЛВИТ центъра си сътрудничат за успешното разрешаване на даден проблем. Местният център установява всички факти по случая, преценява, дали е налице нарушение на правото на ЕС и проверява дали възникналият проблем може да бъде разрешен в рамките на мрежата или е възможно той да бъде разрешен посредством други средства. Ако центърът прецени, че предоставеният случай е от компетенциите на СОЛВИТ, той го вписва в електронната база данни на мрежата и случаят автоматично се прехвърля към СОЛВИТ центъра в държавата членка, в която е възникнал проблемът.


Водещият център в рамките на една седмица трябва да потвърди или отхвърли приемането на случая. След потвърждаване приемането на даден случай водещият център се свързва с администрацията в своята държава членка и в сътрудничество с нея се стреми към намиране на приемливо за всички страни решение.


Двата СОЛВИТцентъра работят заедно за решението на поставения проблем, а местният СОЛВИТ център информира жалбоподателя за постигнатите резултати.


Достигането или не на каквото и да било решение в рамките на мрежата СОЛВИТ не ограничава по никакъв начин правото на гражданите и фирмите да предприемат правни мерки или да подадат официално оплакване до Европейската комисия.


Бихте ли споделили с нашите читатели случаи от практиката, които по един или друг начин, са Ви направили впечатление?


Спомням си един по-нетипичен случай, който се отнасяше до критериите за класиране на деца за детска градина. Един от елементите, който носеше допълнителни точки, беше, родителите да са осигурени в НОИ. Жалбоподателите, които се свързаха с нас, бяха родители, работещи в друга държава членка и поради това се осигуряваха в нея, а децата им бяха останали в България и трябваше да бъдат приети в детска градина.Оказа се, че България наказва собствените си граждани за това, че са се възползвали от правото си на свободно движение и работа в ЕС, което е недопустимо. След нашата намеса случаят беше успешно разрешен.


Кои са най-честите случаи, с които се сблъсквате в ежедневието?


Най-често срещаните случаи, не само за Българския СОЛВИТ център, но и в рамките на цялата мрежа СОЛВИТ, са свързани с правата в областта на социалната сигурност. Най-типичната и повтаряща се хипотеза е забавяне на издаването на документи от страна на компетентна институция на друга държава членка, необходими за удостоверяването в България на осигурителния стаж, придобит в тази държава. Често се срещат случаи и в областта на визите и правото на пребиваване.


Какви добри практики според Вас българският СОЛВИТ център е допринесъл за европейската мрежа?


Българският СОЛВИТ център е първият от мрежата национални СОЛВИТ центрове, който създаде собствена интернет-страница, както и страница във Facebook. Ние сме първите, които насочваме специално внимание към нашите общности в други държави членки на ЕС и организираме за тях специални информационни срещи и открити приемни. Там те могат директно да разговарят с нас и да подадат своите жалби. Също така, вече втора година, ние организираме специална инициатива, насочена към младите хора, които имат интереси, свързани с развитието и бъдещето на Европейския съюз. На 31 октомври предстои обявяването на имената на победителите от конкурса за есе: "Моята Европа – моят дом", които ще имат възможност да бъдат наши гости в сградата на Министерския съвет , като в рамките на един работен ден ще бъдат част от екипа на нашата дирекция - ще се запознаят с координационния механизъм по европейските въпроси на България,както и с дейността на Българския СОЛВИТ център. Екипът ни е подготвил и изненади за авторите на трите най-добри есета, но какви са те, ще запазя в тайна до обявяването на тазгодишните победители.

Ключови думи към статията:

Коментари (4)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на tunlas
  tunlas
  Рейтинг: 273 Неутрално

  Ако имате подозрения за нарушени права не си губете времето със Солвит а се обръщайте директно към Европейската Комисия. Смятате ли че ПРАВИТЕЛСТВЕНА организация, където работят ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, ще ви защити за нарушените ви от по горна ПРАВИТЕЛСТВЕНА (ДЪРЖАВНА) иерархия права? Тази организация (solvit.government.bg) по конструкция е в конфликт на интереси. От личен опит ви го казвам!

 2. 2 Профил на ivanbaraban
  ivanbaraban
  Рейтинг: 418 Неутрално

  СОЛВИТ: Задачата ни е да помагаме на гражданите и фирмите в ЕС да намират решения

  Имат глас но нямат тежест -дават съвети но не уреждат проблемите-в една европа където секрегацията и дискриминацията са взели дълбоки корени--личен опит

 3. 3 Профил на ivanbaraban
  ivanbaraban
  Рейтинг: 418 Неутрално

  СОЛВИТ: Задачата ни е да помагаме на гражданите и фирмите в ЕС да намират решения

  Имат глас но нямат тежест -дават съвети но не уреждат проблемите-в една европа където секрегацията и дискриминацията са взели дълбоки корени--личен опит

 4. 4 Профил на Anoushka
  Anoushka
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#1] от "tunlas":

  Ако бяхте прочел статията, щяхте да научите, че СОЛВИТ не е "правителствена организация", а мрежа, създадена от Европейската комисия. Самата Комисия е дала възможност на гражданите на ЕС да се уверят, че проблемът им може практично да бъде разрешен на национално ниво.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK