Еврокомисията предоставя безплатна оценка на иновационния капацитет на български фирми

Еврокомисията предоставя безплатна оценка на иновационния капацитет на български фирми

© EENАвторът на интервюто Николай Стоянов е студент втори курс по право. Той получи титлата "Студентски главен редактор" на Европа.Дневник, след като спечели първото място през декември в поредицата от студентски конкурси за есета "Главният редактор си ти".


В състояние на все по – динамичен пазар, бизнесът по целия свят се старае да запази своята конкурентоспособност. Европейските и в частност българските фирми не са изключение от този процес. Експертите на Enterprise Europe Network (мрежа, създадена от Европейската комисия) предоставят изцяло безплатно услуга, която има за цел да даде оценка на потенциала на фирмата и насоки за бъдещите й възможности на европейския и световния пазар. С Христина Шотекова – ръководител на Enterprise Europe Network към Българска търговско – промишлена палата – разговаряме за тези възможности и вратите, които те могат да отворят на бизнеса в България. Г-жа Шотекова има магистърска степен по "Икономика и мениджмънт на иновациите" от Университета в Страсбург, притежава опит в областите на технологично и проектно сътрудничество, предоставяне на консултации за получаване на достъп до финансиране на бизнеса – от европейски програми за научни изследвания и иновации до инвестиционни фондове, фондове за рисков капитал, банки и оперативни програми на ЕС в България.


Бихте ли обяснили какво означава понятието "иновационен капацитет"?
Една от най-точните дефиниции на това понятие дава Анди Нийли, преподавател към Университета в Кеймбридж:
"Иновационен капацитет е вътрешният потенциал за генериране на нови идеи, идентифициране на нови пазарни възможности и внедряване на пазарно ориентирани иновации чрез използване на съществуващите ресурси и способности на компанията."


Ние оценяваме именно този вътрешен потенциал на фирмите и спомагаме за неговото укрепване.


Важно е да се подчертае, че тук не става въпрос само за оценка на процесите, свързани с внедряване на радикални иновации, които изцяло променят пазара, но и с така наречените инкрементални иновации, които са свързани с по-малки промени и риск. Пример за този вид иновация е въвеждането на пазара на нов софтуер с подобрени функционалности или козметичен продукт с нов аромат. Освен това иновацията може да бъде не само на ниво продукт или услуга, а също така и на ниво бизнес модел, технологии, процеси или организационна структура.


Христина Шотекова

© Личен архив

Христина Шотекова


Kакво е "Оценка на иновационен капацитет " и защо смятате, че е важна за бизнеса?


"Оценката на иновационен капацитет" е сравнително нова услуга, която сертифицирани експерти от Enterprise Europe Network (EEN) предоставят безплатно на ограничен брой иновативни български фирми. Услугата представлява интегрирана подкрепа, включваща оценка на управлението на иновации, сравнение с конкурентите, препоръки за по-добро управление и съдействие за прилагането им. Фирмата получава сертификат за успешно преминаване през асистирана оценка IMP³rove, която е в съответствие с европейските стандарти за управление на иновациите.


Самият инструмент IMP³rove е разработен по инициатива на Европейската комисия от АТKearney – водеща консултантска компания по мениджмънт.


Как протича процесът стъпка по стъпка?
Извършването на самата оценка не е времеемък процес. Ние също ценим времето на мениджърите. Започваме с оценка на управлението на иновациите, защото преди да се предприемат мерки за подобрение е необходимо да определим базата, от която започва надграждането. Сертифициран ЕЕN експерт, преминал през обучение от академията IMP³rove, асистира клиента за преминаването му през онлайн въпросник, като същевременно го запознава с основите на иновационния мениджмънт. Въпросите са свързани с управлението на иновациите в петте им измерения:
- Иновационна стратегия;
- Иновационна култура;
- Жизнен цикъл на иновациите;
- Основополагащи фактори;
-Иновационни резултати (финансовото измерение от внедрените иновации).


След попълването на въпросника системата на IMP³rove генерира доклад, сравняващ представянето на фирмата с други фирми от специално създадената за целта база данни за оценка и съпоставка. В нея към момента има данни от над 5 000 фирми от над 30 държави и от разнообразни сектори. Клиентът сам преценява с какви фирми желае да се сравни. В общия случай фирмите избират да се сравнят с фирми от своята индустрия, със същия брой служители и от същата възрастова група. Целта е да се създаде ясна картина, показваща силните и слабите страни на предприятието по отношение на управлението на иновациите и какво е нейното позициониране спрямо конкуренцията.


Нашето съдействие не спира дотук. Експертът работи заедно със своя клиент, за да подготви план за действие, който е изцяло съобразен със спецификите на предприятието и конкретните нужди. В него са включени мерки, които фирмата да предприеме, с цел да подобри иновационния си мениджмънт и всички свързани дейности (управление на човешките ресурси, управление на иновационни проекти, повишаване на приходите от иновации, увеличаване на броя партньорства и др.). В плана са представени и най-добрите практики в иновационния мениджмънт, прилагани от световноизвестни фирми. Подбират се инструменти и мерки, които не са свързани с твърде големи разходи за фирмите, тъй като ние разбираме, че българският бизнес разполага с ограничени финансови ресурси. Следващата стъпка е съдействие за изпълнението на плана за действие, след което експертът остава на разположение за повторна оценка, която може да се извърши след определен период от време, за да се измери постигнатия прогрес. Сертификатът, който получава фирмата след приключване на оценката, има добавена стойност за нейната репутация като иновативна фирма, не само пред нейните клиенти, но и пред партньорите и конкурентите.


Какви са изгодите за бизнеса?


Фирмите оценяват високо тази подкрепа, защото често външен човек вижда по-ясно недостатъците в управлението. Водещите световни фирми редовно използват консултантска подкрепа и въпреки че в България този пазар все още не е достатъчно развит, бизнесът започва да оценява добавената стойност на този вид услуги. В случая конкретните ползи за бизнеса са:
- Клиентът разбира как управлението на иновациите влияе на конкурентоспособността на фирмата;
- Фирмата се сравнява с водещи иновативни фирми на световно ниво.
Оценката позволява на фирмата да види силните и слабите си страни;
- Фирмата получава сертификат и повишава репутацията си като иновативна фирма;
- Консултантска подкрепа е безплатна и се изразява в комплексно обслужване и подготовка на конкретни препоръки за повишаване на иновационния капацитет;
- Оценката не е свързана с допълнителни разходи за прилагането на препоръките.


Влияе ли тази оценка на репутацията на дадена фирма при кандидатстване за европейско финансиране?


Преминаването през оценката има добавена стойност за кандидатстващите за финансиране по Инструмента за малки и средни предприятия, функциониращ в рамките на програма "Хоризонт 2020". Самият инструмент за МСП е насочен към иновативни МСП с амбиция да се развиват, растат и интернационализират. Европейската комисия гледа положително на кандидатите, които са я извършили. Дори и да не е разписано като критерий за оценка при кандидатстване за европейско финансиране, сертификатът от академията IMP3rove създава положително впечатление. По този начин фирмата показва, че не само развива иновации, но и се стреми да въведе систематизирано управление, целящо развитие на иновационния капацитет и максимализиране на резултатите от внедрените иновации.


Има ли критерии или ограничения за типовете бизнес, които могат да участват?
Инструментът е подходящ за фирми с иновационна дейност, наели от 10 до 1000 служители и с минимум тригодишна история. Тези критерии не са случайно подбрани. Идеята е да се подкрепят предприятия с история, които имат по-голям брой служители, защото именно тези предприятия изостават по отношение на иновационния си капацитет.


Често колкото по-голямо е предприятието, толкова по-трудно се управляват процесите и толкова по-малка е гъвкавостта, както и възможността за бързо реагиране на промените на пазара. В това отношение стартиращите фирми се характеризират с доста по-добра адаптивност и иновативност.


Защо Европейската комисия финансира тази дейност и защо тя е важна за икономиката на ЕС?


Европейските фирми все още не инвестират достатъчно в иновации, поради факта, че всяка иновация е свързана с известен риск. Същевременно клиентската маса намалява, а конкуренцията от Азия и САЩ расте. Фирмите са изправени пред много предизвикателства и за да се справят с тях, трябва да изградят иновационен капацитет за създаване на нови продукти, услуги и бизнес модели. Иновационният мениджмънт има доказан ефект върху минимализирането на риска, асоцииран с разработването на иновации. Повишаване на информираността на бизнеса по тази тема и засилване на иновационния му капацитет ще окаже ефект върху повишаване на процента успешно комерсиализирани иновации и съответно увеличаване на инвестициите в иновативни проекти.


Европейските МСП трябва да променят мисленето си и да започнат да поемат повече риск. Без иновации Европа не може да бъде конкурентоспособна. Това е и причината, поради която през новия програмен период иновативните фирми получават такава силна подкрепа за своя растеж. Инициирани са различни инструменти и политики на европейско и национално ниво в подкрепа на иновативните фирми, създаване на връзки между бизнес и наука и комерсиализиране на нови продукти. Думата "иновации" е навсякъде около нас и бизнесът трябва да гледа на тях като на свой основен приоритет и инструмент за устойчив икономически растеж. Това е и пътят към повишаване на конкурентоспособността на Европа.

Коментари (5)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lustmord
  lustmord
  Рейтинг: 332 Неутрално

  Булгартабак, Трейс, Водстрой 98 ще се включат ли?

 2. 2 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7993 Неутрално

  Като знам,какви неграмотни бизнесмени има,това ще им звучи направо на китайски.

 3. 3 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1439 Неутрално

  Тукааа, мутрите и милиционерите нЕмат конкуренция, е нЕкоя западна фирма препоръчана на бат. Бойко може, ама те са и както сега се нарича по модерно му - доставчици на услуга. Та тези са и най-иновативни.

 4. 4 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2027 Любопитно

  Ква оценка на иновационен капацитет, като всяка фирма в територията може да бъде открадната със съдействието на местната администрация и съд? Да консултират съдебната система как да се реформира и заработи по ЕС образец, а иновациите сами ще дойдат заедно с предвидимата бизнес среда.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 5. 5 Профил на delfina
  delfina
  Рейтинг: 403 Неутрално

  Българските фирми не надскачат капацитет на полезност от 3%, каквито и лъжливи резултати да пристигат от ЕК

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK