На една маса с Европа

Европейския съюз Тази рубрика е по проект, съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора (авторите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях.