Новата зелена енергетика: Цената е висока и изкопаемите горива ще я платят

Новата зелена енергетика: Цената е висока и изкопаемите горива ще я платят

© Associated PressПовечето експерти смятат, че визията на Европейската комисия за бъдещето на енергетиката ще е най-трудната за прокарване реформа от мега пакета, с който ЕС трябва да изпълни обещанието си да направи икономиката си въглеродно неутрална до 2050 г.


Реформа на пазара за въглерод и втора схема за търговия с емисии, която да включи автомобилния транспорт и отоплението на сградите, нови задължения за използване на възобновяема енергия и ангажиране на авиацията и корабоплаването в усилията срещу затоплянето на климата. Промените ще засегнат толкова много бизнеси и интересите на държавите, че тази част от Зеления пакт има еднакви шансове да се осъществи или да остане само на хартия.


Но председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за която Зеленият пакт е топ приоритет, смята, че "да правим по-малко или нищо, означава да не направим нищо".
Цената на енергията ще е по-висока за всички, но особено за онези, които не вървят с останалите. Всички мерки, които Европейската комисия е заложила, водят към повече разходи за използването на изкопаеми горива, за несанираните помещения и за енергийно неефективните производства. Законодателните предложения почиват на два принципа - поставяне на цена за въглеродните емисии и регламентиране на стимули за декарбонизация.


На енергийния сектор се падат 75% от емисиите на парникови газове в ЕС и затова той ще понесе най-голямата тежест в изпълнението на Зеления пакт.

"Този законодателен пакт ще ни позволи да постигнем целта си и да ни постави на пътя на въглеродната неутралност. Да, ще е трудно и тежко, но ние сме задължени да поведем планетата, за да не се налага децата ни да се бият за вода и храна", казва Франс Тимерманс, климатичният вицепрезидент на Европейската комисия.


Чистата енергия


Приносът на енергията от възобновяеми източници трябва да се увеличава по-бързо, казва Еврокомисията, като отчита, че целта от 20% до 2020 г. е успешно постигната, а държавите са заявили интерес към увеличаване на нейния дял. Затова се предлага поставянето на нова цел от 40% (досега 32%) до 2030 г., която ще задължи правителствата да ускорят плановете за собствения си енергиен преход, за да може ЕС колективно да постигне целта. Подадените до момента заявки са за около 33% кумулативен дял на възобновяемата енергия, така че до окончателната цел остава под 1%.


Но ангажиментите за промяна на енергийния микс няма да са доброволни.


Еврокомисията предлага изчислението на приноса на всяка държава да се прави въз основа на енергийната консумация, БВП на глава от населението и потенциала за икономии на енергия в допълнение към фиксираните темпове на намаляване на потреблението на енергия. Предвидени са и санкции чрез "механизмите за преодоляване на различията", които ще бъдат задействани, когато държавите изостават в предоставянето на своя национален принос.


Задължителни квоти за възобновяема енергия


Комисията предлага ремонт на директивите за енергийната ефективност и за възобновяемата енергия, като с първата иска да направи задължително приоритетизирането на енергийната ефективност, а с втората - за насърчи използването на възобновяеми горива като водород в сектори, които трудно могат да бъдат декарбонизирани, и да улесни сключването на преки договори между производителите и домакинствата и други потребители на ток на дребно като средство за привличане на нови инвеститори.


Новата зелена енергетика: Цената е висока и изкопаемите горива ще я платят


Предлага се удвояване на изискването за икономии на енергия от европейските държави от 0.8% сега до най-малко 1.5% годишно от 2024 г. до 2030 г.


Освен това се предвижда да въведе цели в транспорта и отоплението и охлаждането на сгради. Според тях транспортът трябва да намали с 13% СО2 емисиите, а климатичните системи на сградите и промишлеността трябва всяка година да увеличават потреблението на зелена енергия. 49% от енергията на сградите трябва да идва от чиста енергия. 2.6% от горивата в транспорта и 50% от тези в промишлеността трябва да са водородни.


В допълнение към биогоривата за транспорта, разпоредбите на директивата обхващат биомасата и биогаза в производството на топлинна и електрическа енергия. Директивата включва и специфични гаранции за биологичното разнообразие и климата по отношение на горската биомаса, чийто принос за биоенергията на ЕС възлиза на около 60 %.


Какво ще стане със сградите?


Около 80% от потреблението на енергия в сградите е за отопление и охлаждане, а останалата част - за осветление и електрически уреди. Тъкмо заради отоплителните инсталации, които все още се захранват с енергия от изкопаеми горива като газ и мазут, сградите ще трябва да преминат през значителни промени, за да бъдат адаптирани към енергийния преход към въглеродно неутрална икономика. В момента сградите - частни и обществени, произвеждат 36% от парниковите газове и консумират 40% от произвежданата в ЕС енергия.


Новата зелена енергетика: Цената е висока и изкопаемите горива ще я платят

© European parliament (audiovisual service)


През следващото десетилетие 49% от отоплението и охлаждането на сградите трябва да идва от възобновяема енергия според плановете на Европейската комисия. Това може да стане чрез пряка електрификация (използване на електроенергия от вятъра и слънцето или осигуряване на отопление и охлаждане чрез термопомпи), пряка възобновяема топлинна енергия (например геотермална и околна енергия, слънчева топлинна енергия и др.) или централно отопление и охлаждане, които могат да използват възобновяеми енергийни източници, както и отпадна топлина и студ от промишлени процеси и процеси в сектора на услугите.


Досегашното пожелание за годишно увеличение от 1.1% на отоплението и охлаждането с чиста енергия според комисията не е достатъчен стимул и затова Еврокомисията предлага то да стане задължение. За изоставащите държави ще има национални доставки, за да се модернизират, но те ще трябва в замяна да разработят и осъществяват схеми за подмяна на отоплителните инсталации или преминаването им към неизкопаеми горива.


За да се подтикнат топлофикациите да се модернизират, Еврокомисията предлага да се удвои спрямо сегашния 1% незадължителната цел за годишното увеличение на енергията от възобновяеми източници, използвана в районните отоплителни и охладителни системи.


Отделно от икономиите и модернизациите Европейската комисия предлага от 2026 г. сградите да купуват разрешителни за парниковите газове, които произвеждат. Точно като ТЕЦ-овете и химическите заводи сега. Това ще оскъпи потреблението и затова се предвижда създаването на компенсаторен климатичен фонд, от който държавите могат да подпомагат непряко например чрез подмяна на инсталациите или с енергийни помощи хората с ниски доходи, за да могат да си позволят отопление.


Електрическият транспорт и въглеродните горива


Електрификацията ще играе важна роля в автомобилния транспорт, казва Еврокомисията, която смята, че до 2035 г. двигателите с вътрешно горене трябва да бъдат забранени за новите коли, ванове и камиони. Според Брюксел това ще е по-лесно от очакването, тъй като големите европейски производителите вече са заложили прехода в своите корпоративни планове и ЕС само трябва да следи, че те ще ги реализират.


Към амбицията за електрическите коли е приложена и програма за изграждане на зареждащи станции със задължителна гъстота за различните видове горива, която ще направи съвсем излишна програмата на предишното българско правителство за държавни бензиностанции.


Зелен самолет


Въпреки че вътрешноевропейските полети са част от пазара на СО2 емисии от 2012 г., заради увеличения трафик преди пандемията емисиите са продължили да растат и затова се предвижда квотите да се намаляват всяка година. Така цената им ще се вдигне и авиокомпаниите ще бъдат принудени да търсят как да си намалят разходите. Според Европейската комисия те най-вероятно ще се обърнат към по-чисти горива, още повече че керосинът също ще започне да се облага.


Към 2026 г. Брюксел предвижда да спре издаването на безплатни квоти и всеки ще трябва да си плаща за замърсяването. Засега линиите, които ще бъдат включени във въглеродния пазар, остават вътрешноевропейските плюс полетите до Великобритания, Норвегия, Исландия и Швейцария.


Морските круизи и вносът от Далечния изток


Круизните кораби - и най-вече контейнеровозите, танкерите и други големи морски съдове - също ще бъдат включени в търговията с квоти. За разлика от авиацията подходът тук е, че всички кораби с водоизместимост над 5000 т, които акостират в европейски пристанища, ще трябва да плащат, независимо от флага си. Курсовете, които не започват и не завършват в ЕС - също, макар и половината от цената на разрешителните.


Новата зелена енергетика: Цената е висока и изкопаемите горива ще я платят

© Associated Press


Това ще засегне не само цените на презокеанските плавания, но и цените на всички стоки, които се пренасят по море. Освен разрешителни за СО2 Еврокомисията предлага да започне данъчно облагане на горивата за кораби, повечето от тях по най-високата тарифа, заради екологичния им ефект. Това ще доведе до сближаване на цените с много по-скъпите сега алтернативни горива, което според прогнозите на Брюксел ще накара корабособствениците да предпочитат нисковъглеродните.


Втори СО2 пазар за сградите и пътния транспорт


От 2005 г. в Европа съществува пазар на въглеродни квоти, които замърсяващите производства и производителите на енергия плащат заради изпусканите в тях СО2 емисии. От създаването му до днес цените на квотите се удвоиха и емисиите от производство на електроенергия и промишлеността намаляват. Секторите се модернизират, изнасят се от ЕС или спират, защото цените ги правят нерентабилни.


Като се позовава на успеха на схемата, Европейската комисия предлага тя да бъде дублирана, като се създаде втора за автомобилния транспорт и строителството.


Комисията, от една страна, смята, че новата схема ще регулира доставчиците на горива, а не домакинствата и шофьорите, от друга, е приготвила фонд да ги обезщетява, който ще заработи с година аванс.


Идеята е доставчиците на горива да докладват за количествата, които пускат на пазара всяка година, и да плащат за изгорелите газове от тях. Надеждите са, че цената ще ги накара да се насочат към нискоемисионните видове за сметка на бензините.


Новата система е проектирана да заработи от 2026 г., като ще бъде придружена с механизъм, който да не позволява прекомерно вдигане на цените на СО2 квотите.


И още по-скъпи емисии на досегашния въглероден пазар


Законодателният пакет за Зелената сделка е добър повод за сериозна ревизия и на действащата схема за търговия с въглеродни емисии, която сега обхваща производството на ток, топлинна енергия, замърсяващите производства и част от въздухоплаването.


За 15 години цената на емисиите поскъпна двойно, което принуди засегнатите да свият произвежданите от тях парникови газове с 43%, но Еврокомисията иска намалението да се закръгли до 61% през следващите 9 години.


Затова комисията предлага по-рязко годишно намаление на емисиите с 4.2% (вместо 2.2% годишно при настоящата схема), като преди това таванът на емисиите бъде еднократно намален. Предлага се и постепенно премахване на безплатните квоти за емисии за авиацията. Иска се още разпределяне на квотите само чрез тръжна продажба и отпадане на раздаваните през отделните държави разрешителни за СО2 емисии. 18-те процента, които трябва да се изпарят до 2030 г., не трябва да се вземат съвсем буквално, тъй като схемата се разширява с морския транспорт, а квотите за авиацията ще намалеят допълнително.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (84)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  дори не прочетох тези откровено нагли лакърдии. Няма смисъл! Нищо вярно няма, освен че ще ни клатят до безкрай, за да си пълнят банковите сметки! Безкрайно нагли типове са завзели властта в ЕС и в много от националните държави.

 2. 2 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1849 Неутрално

  "Новата зелена енергетика: Цената е висока и изкопаемите горива ще я платят"...
  Толкова тъпо и подвеждащо заглавие не бях срещал скоро.

  Как изкопаемите горива ще платят каквото и да е било?
  Доколкото ми е известно, могат да плащат само и единствено хората....
  Т.е. хората (данъкоплатците) ще платятза "зелената енергетика".
  С други думи - не бойте се овце, още едно стригане няма да ви застраши много.
  Но както знаем парите имат свойството да не изчезват, те просто си сменят само собствениците.

  Panta rhei....
 3. 3 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3753 Весело

  Хайдеее, пак!

  Щели да я платят "изкопаемите горива"!

  Йовка едно си знае - едно си бае: че НЯКОЙ ДРУГ ще плаща!
  От което работата става напра'о муци!
  Продаваш тая нагла, дебела лъжа на мат'ряла, щото той най си пада някой друг да плаща и - пей сърце!
  Само дето гадничката истина е, че винаги се плаща от крайният потребител!
  А от завихрените финансови потоци едни мазни дебели бонзи трупат още повече тлъстина!

  Прочее ... не мога да не отбележа градацията в пропагандната стратегия.
  Вчера пропагандната набивка по темата беше, че щял да плати някой анонимен.
  Но не и вие, драги редови мат'рялоединици!
  Днес се надгражда - направо ще плаща онова неодушевеното!

  Яко бичи пропагандата! И няма как да е иначе - огромни мъни за преразпределение и изкльопване се задават! От някои ...
  А мат'рялът ... мат'рялът, както винаги, ще ... таквозата ... супата!

 4. 4 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2836 Неутрално

  дори не прочетох тези откровено нагли лакърдии. Няма смисъл! Нищо вярно няма, освен че ще ни клатят до безкрай, за да си пълнят банковите сметки! Безкрайно нагли типове са завзели властта в ЕС и в много от националните държави.
  —цитат от коментар 1 на stargate


  Hяма нужда да четеш, завоалирано е написано, че трябва да плащаш, плащаш, ама много да плащаш ..... щото, като обеднееш, ще спасиш планетата.

 5. 5 Профил на avalanche
  avalanche
  Рейтинг: 510 Неутрално

  Демек на раята ще и ограничат пътуванията и чрез финансови мерки, а не само чрез здравни.

 6. 6 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2774 Неутрално

  В България цените засега се удържат от "държавната АЕЦ" , която освен герболяшки грабеж ( охрана , доставки , услуги) , бе и системно финансово ограбван ! За 6-7 години той е дал чисти пари в бюджета над 5-6 милиарда лева.

 7. 7 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1849 Неутрално

  До коментар [#1] от "stargate":

  Интересното е че дори да приемем че всички планове за редуциране на СО2 в Европа се реализират успешно и въпреки това не окажат никакъв ефект срещу "глобалното затопляне"/климатичните промени какво правим?
  При условие че населението на ЕС е по-малко от 8% от световното?
  Как ще накараме Индия, Китай, африканските страни и Латинска Америка да преминат към "зелена енергия"?
  Т.е. ние ще платим вместо всички?
  Ще загубим каквато и да е конкурентоспособност.
  Населението ще обеднее.
  Държавата ще се намесва все-повече в живота на хората/Ще има лост за още по - силно преразпределяне на ресурсите. В резултат на което малките и средни предприятия ще отидат в небитието. Естествено, големите ще стават все по-големи...
  Може би в крайна сметка това е целта.
  Вероятно звуча конспираторски, ама карам на принципа на елементарната логика.

  Panta rhei....
 8. 8 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1849 Неутрално

  До коментар [#3] от "xm...":

  Ми драги, те в Брюксел са свикнаи все някой друг да им плаща.
  И това е трагедията на ЕС.
  Дамата, попаднала в тази среда няма как да не прихване това.

  Panta rhei....
 9. 9 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  При положение, че сме платили вече реакторите и оборудването, с 4-те милиарда откраднати за "саниране" можехме да построим още един блок в Козлодуй или един блок в Белене! На тези безумни перки и соларки ще им берем гайлето само след 5-6 години.

 10. 10 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2836 Неутрално

  До коментар [#7] от "Molossian":

  Какъв ефект да окажат, Европа е малка част от света - и като площ, и като население ..... останалата част от света ще си бичи на СО2, ние ще опъваме каиша и ще обедняваме за тоя, дето духа. Дори и да бяха прави затоплистите, само с усилията на Европа, резултатът ще е почти нулев. Това е някакво безумие.

 11. 11 Профил на georgievb
  georgievb
  Рейтинг: 1541 Неутрално

  Добре дошли в света на богатите ... да го....бедните - няма самолети, няма кораби, няма отопление, няма коли. Ако не можеш да си го позволиш - дългове или в гробищата, то и там не си въглеродно неутрален, трябва да помислят за това при разлагането на труповете да не се обложи.

 12. 12 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Любопитно

  Йовке - от къде точно ги превеждате тия гьобелсовски съчинения? Или донора директно ви ги праща за дисеминиране на български?

 13. 13 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Любопитно

  ЕС е безвъзвратно отвлечен. Зелената сделка не е нищо повече от план за убийството на икономиката на Европа, покрай който една шепа милиардери ще станат 10-торно по-богати за сметка на гражданите на континента. Естествено ние играейки на правилата на Люксембург и Дания ще изцвилим първи на умряло.

 14. 14 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2836 Неутрално

  Всички производства за износ, ще трябва да се извадят извън ЕС, ако искат европейските компании да останат конкурентно способни на световните пазари. Защото със """зелените""" данъци, евро продукцията ще стане непродаваема по света. Всичко това значи закриване на огромна маса работни места в ЕС.

 15. 15 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4583 Любопитно

  "Промените ще засегнат толкова много бизнеси и интересите на държавите, че тази част от Зеления пакт има еднакви шансове да се осъществи или да остане само на хартия."

  Така мисля и аз. Планът е наистина МНОГО амбициозен и най-вероятно няма да бъде приет напълно, по-скоро ще бъдат приети части от него. И ще се върви напред стъпка по стъпка. Просто скока (предвиден в плана като срокове и цели), който държавите членки трябва да направят е огромен и непоносим за тях... за съжаление.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 16. 16 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4494 Любопитно

  "Това ще засегне не само цените на презокеанските плавания, но и цените на всички стоки, които се пренасят по море."

  И сега какво? След като изнесоха тенденциозно едва ли не цялата промишленост извън Европа сега ще започнат да цакат всички които връщат всичките тези стоки обратно в Европа за продажба? Значи първо разрешават изнасянето на производствата и по този начин увеличават печалбите на компаниите, но след това ще се увеличават продажните цени и обикновеният човек ще плати за тази зелена лудост?
  Тези вярно си заслужават прозвището "Зелени талибани"

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 17. 17 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  До коментар [#1] от "stargate":Интересното е че дори да приемем че всички планове за редуциране на СО2 в Европа се реализират успешно и въпреки това не окажат никакъв ефект срещу "глобалното затопляне"/климатичните промени какво правим?
  —цитат от коментар 7 на Molossian


  Ами те срещи и договорености за намаляне на СО2 емисиите има не от вчера - резултатите досега са кръгла нула по отношение на СО2 нивата и $ с много нули в сметките на ония господа дето го режисират тоя театър

  https://www.nationalobserver.com/sites/nationalobserver.com/files/styles/body_img/public/img/2019/12/11/co2-ppm-total-plus-fossil-2019-ch1c.jpg?itok=STOsZkHe

 18. 18 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4494 Любопитно

  .Държавата ще се намесва все-повече в живота на хората.
  —цитат от коментар 7 на Molossian


  Аз откога пиша, че ЕССР е във възход, но мнозина тук във форума са като коне с капаци.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 19. 19 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3753 Весело

  Как ще накараме Индия, Китай, африканските страни и Латинска Америка да преминат към "зелена енергия"?
  —цитат от коментар 7 на Molossian

  Ами не само, че не можем, ами те ще ни го нахакат обратно!

  Светът никога не може да се задържи в небалансирано състояние!
  Даже Нютон даде законите за това!

  Та Индия и Китай специално вече се усещат и един вид отговарят на удара.
  Дори няма нужда да е "умишлено да ни го върнат" - простата икономическа логика ги кара да търсят оптимизация.
  И какво са тръгнали да оптимизират в момента?
  Ами "мръсните" производства! Които Западът изнесе там, да произвеждат и експортират на тънки цени, а сега цака със зелената тояга.
  И какво следва?
  Ами следва, че ако "Развития свят" иска да запази потреблението си на неща като стомана, цемент, нефтопродукти и продукти на тежката химия - ще трябва да си произвежда ОТНОВО поне разликата у дома! На свъхцена!
  Ще каже някой - ми супер! Работни места и т.н.
  Мдам, ама това вдига цените за целите отрасли! И така надува и препомпва печалбите към въпросните Индия и Китай.
  Т.е. мат'рялът ще плати с прим!

 20. 20 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  До коментар [#18] от "padrino":

  Тука във форума всяка критика на корумпираните брюкселски марионетки се посреща с възгласи "Чемодан, вогзал, Челябинск"

  Мене ми е по-любопитно какво точно стана с БоДжо та засвири и той тая песен и същите безумия (че и по-"амбициозни") ще ви ги натресат и в ЮК?

 21. 21 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3753 Весело

  До коментар [#3] от "xm...":Ми драги, те в Брюксел са свикнаи все някой друг да им плаща. И това е трагедията на ЕС.Дамата, попаднала в тази среда няма как да не прихване това.
  —цитат от коментар 8 на Molossian


  Като рече ... една от трите големи телевизии - в момента не мога да се сетя коя - има една репортерка в Брюселя града, която колчем я чуя и изпадам в тежък дискомфорт.
  Така се дЕре горката, в такова кресчендо скандира речетатива си, че изпитвам - нали като зрител и аз съм адресатът на репортажа - та изпитвам не даже угризения, а направо вина, че аха-аха и горката женица заради мен ще скъса гласните струни или ще си скине някоя вратна жила от прискуняне и напиняне.

  Та съм съгласен, че брюселщината влияе зле!

 22. 22 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1849 Неутрално

  До коментар [#21] от "xm...":

  Е точно тази бдругарка се напъва толкова.
  Аз дълго време смятах че има някакви стомашни проблеми, ама после ми дойде на акъля че май това не е така.
  Голям напън, голямо нещо.

  Panta rhei....
 23. 23 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3753 Весело

  До коментар [#22] от "Molossian":

  Ама същата ли е?
  Майкоооууууу! И аз се 'абим!

 24. 24 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1849 Неутрално

  До коментар [#23] от "xm...":

  Същата.
  По БНТ1 поднася новините от централата на ЕССР.

  Panta rhei....
 25. 25 Профил на девети дан
  девети дан
  Рейтинг: 318 Неутрално

  КПД на атомна централа 80%
  КПД на фотволтаик 12%

 26. 26 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3367 Неутрално

  Дежурните тролчета във форума реват и се плачат-Брюксел ни разказа играта! Всъщност отново ще се окаже, че сме закъснели, както се и очакваше.
  Санирането на жилищата бяхме последните, които го започнаха.
  Соларните и фотоволтаичните панели по покривите все още са по-редки и от диамантите по пръстчетата на младите дами. Неща, които в останалите страни на ЕС са ежедневия, и задължителни по нормативни изисквания тук тепърва ще започнем ликвидацията на трошляците. А модерният ни автопарк кръстосва пътищата на Европа, а за вътрешни нужди се движат камиони пушещи като локомотиви. да не говорим за инфраструктурата.

 27. 27 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3367 Неутрално

  До коментар [#26] от "pontius_glarus":

  Я тролчета да обяснят Брюксел ли накара Буци да потурчи 4 млрд лв за турско-балканския пАток?

 28. 28 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1436 Неутрално

  Някой рязко натисна бутона "СТОП" на безкрайния прогрес, но това всички знаехме, че ще му дойде времето, нали? Просто докато всичко спре, някои хора ще направят повече пари.

 29. 29 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3367 Неутрално

  До 25:"девети дан"]КПД на атомна централа 80%КПД на фотволтаик 12%..."

  КПД-то на Лексъс хибрид е 50%, а на Гоуф 2 на Сулю е 30%. Само дето Гоуфа е 1000 лв, а на лексъса над 100 000

 30. 30 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  "Този законодателен пакт ще ни позволи да постигнем целта си и да ни постави на пътя на въглеродната неутралност. Да, ще е трудно и тежко, но ние сме задължени да поведем планетата, за да не се налага децата ни да се бият за вода и храна"
  *
  С тези затоплистки безумия не децата ни, а ние ще си унищожим икономиките и ще започнем да се бием за храна, вода и ще стоим на студено и тъмно.

 31. 31 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Любопитно

  До коментар [#26] от "pontius_glarus":Я тролчета да обяснят Брюксел ли накара Буци да потурчи 4 млрд лв за турско-балканския пАток?
  —цитат от коментар 27 на pontius_glarus


  И понеже Бойко бил потурчил Х пари за Турски поток всички трябва да сме много доволни от идеите на Брюксел за 10лв/л бензин 1лв за КВт/ч електроенергия и режим на тока зимно време?

 32. 32 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3367 Неутрално

  Всъщност "зеленият пакет" рязко ще натисне спирачката на боклучавите бизнеси и транспортни формули. Докато тук форумистите реват против електромобилите, електричките на Спарки вече се появиха и във Варна, и тепърва таксистите в провинцията ще изреват. От 2022г. надали някой ще посегне към нов автомобил, който не е поне хибрид.

 33. 33 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  До коментар [#2] от "Molossian":

  Какво стригане, тези искат не да стрижат, те искат кожи да дерат!

 34. 34 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3367 Неутрално

  "...да сме много доволни от идеите на Брюксел за 10лв/л бензин 1лв за КВт/ч електроенергия ..."

  това ли е новата опорка на евроскептиците? Я дай линк?

 35. 35 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  До коментар [#26] от "pontius_glarus":

  Нещо се напъваш, но са излезли само глупости! Първо, ние сме доста на юг и "санирането"не спестява толкова много енергия. Дори спокойно мога да кажа, че 4 милиарда за "саниране" са хвърлени абсолютно на вятъра. С ефекта от него не можем и за 1000 години да спестим енергия отговаряща на тази сума. Второ, фотоволтаиците на покрива звучи много добре, но като станат много трябва да се строи балансираща мощност. Демек, така или иначе ще се дублира производството на тази енергия. Не разбирам защо ще се напъваме със смотаните соларки, които са един истински боклук, вместо да си построим една стабилна и постоянно работеща централа. Трето, соларките взеха да поскъпват, защото материалите от които се правят взеха да се изчерпват и те всъщност изобщо, ама изобщо не са "зелени"!

 36. 36 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3753 Неутрално

  До коментар [#26] от "pontius_glarus":

  Начи ... към края на 70-те имаше една световна конференция. И там се изведе като основен критерий за развитие достъпът и усвояването на енергия.
  И въобще не визираха въглища, нефт или подобни днес "еретични" енергоизточници, а се визираше бъдещето чрез термоядрени централи и усвояване на слънчевата енергия, но не в простия и битово-самоделен вариант с панел на покрива.
  Та спрямо тази визия Брюселската Зелена стратегия наистина ни такова мамата, защото обрича широките мат'рялски маси на енергийна бедност, т.е. по горния критерий - на децивилизоване.

  Колкото до другото ти, за "нашенското" страдание - ами там си прав!
  Отдавна е на масата Зеленият преход, от три години вече бяха ясни програмите, а нашите не само бляха, а направо умишлено уж ги проспаха.
  С изумление гледах Баце и управляващите Му авери преди две години, когато заради въглищата Полша събра около себе си дружина да отстоява все пак съобразен с отделните особености на държавите идивидуален преходен период и цели, та чак блокираха Бюджета на ЕС заради това, а нашичките не само, че не се опитаха да се присъединят, но и информацията у нас беше в голяма степен поприглушена. При положение, че имаме проблемите си както с АЕЦ-овете, така и с ТЕЦ-овете и въгледобива в Марица Изток! Там трябваше да сме първа жичка и Баце да им се мазни да сме в задругата така, както и на Меркел не се е мазнил! Но не би ...
  И така, та до днес ...
  Даже и в момента, когато уж "нови" ще поемат Властта и ще Променят държавата - нЕма и гък по въпроса каква конкретно стратегия имат!

  Ама мат'рялът сам си е виновен!

 37. 37 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  няма да се хабя да громя тази "зелена" енергетика, която неприкрито си признава, че ще паразитира върху "незелената"
  няма да се хабя да доказвам очевидното - че това не е природозащитен проект, а голяма финансова далавера, подкрепена от бюрокрацията, за правене на пари от нищото

  ще попитам за едно съвсем дребно нещо: защо на снимките виждам изключително "самолетен" тип ветрогенератори? те са по-малко ефективни от хеликоидно огънати перки на вертикална ос, а и са по-безопасни за птици, да не говорим, че са значително по-тихи, както и че не зависят от посоката на вятъра
  хубаво - зелена енергетика
  но защо в рамките й реализират инженерно най-слабоефективен хардуер? фотоволтаиците на дъното на атмосферния океан са хилави, недълготрайни, мръсно произвеждани, КПД-то им е по-малко от същото на соларните стирлинги (които ще могат да генерират ток и нощем)!
  поне да се бяха престорили, че НАИСТИНА въвеждат зелена енергетика!

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 38. 38 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#7] от "Molossian":

  да, в крайна сметка това е целта

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 39. 39 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#15] от "Иво":

  точната дума не е "амбициозен", а "мошенически"

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 40. 40 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3367 Неутрално

  До коментар [#35] от "stargate":

  Закъсняхме със санирането, защото в другите страни на ЕС го започнаха още през 90-те. Колкото до другите неща, по "неизвестни" причини пак сме на опашката, дори и на Балканите. Благодарение на тиквите на ГЕРБ! 12 загубени години!

 41. 41 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 850 Неутрално

  дори не прочетох тези откровено нагли лакърдии. Няма смисъл! Нищо вярно няма, освен че ще ни клатят до безкрай, за да си пълнят банковите сметки! Безкрайно нагли типове са завзели властта в ЕС и в много от националните държави.
  —цитат от коментар 1 на stargate


  Почвай подписка за референдум за излизане от ЕС и присъединяване към БРИКС.

 42. 42 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 802 Неутрално

  "според Европейската комисия те най-вероятно ще се обърнат към по-чисти горива, още повече че керосинът също ще започне да се облага."

  Някой от дървените философи от ЕС може ли да посочи поне едно по-чисто гориво към което да се "обърнат" авиокомпаниите? Поне едно?

 43. 43 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3367 Неутрално

  "...соларките взеха да поскъпват, защото материалите от които се правят взеха да се изчерпват и те всъщност изобщо, ама изобщо не са "зелени"!..."

  Със сигурност не са зелени нито руските консервените кутии за 660 млн евро, нито турско-балканския поток, защото никога няма да се изплатят.

 44. 44 Профил на rexdog2004
  rexdog2004
  Рейтинг: 888 Неутрално

  Най много държавите от ЕС да изритат Германия и ще се приключи с тези простотии

 45. 45 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  До коментар [#40] от "pontius_glarus":


  До коментар [#35] от "stargate":Закъсняхме със санирането, защото в другите страни на ЕС го започнаха още през 90-те. Колкото до другите неща, по "неизвестни" причини пак сме на опашката, дори и на Балканите. Благодарение на тиквите на ГЕРБ! 12 загубени години!
  —цитат от коментар 40 на pontius_glarus


  Закъсняхме със санирането, защото за нашите ширини изобщо НЕ Е толкова важно!
  А за фотоволтаиците си казах мнението. По-добре сме без тях масово по покривите, защото ще сисъпят и без това крехката ни енергийна система. Вместо тях имаме нужда от подновяване на базови мощности и далекопроводи!

 46. 46 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  До коментар [#41] от "Nick F":

  Почвай подписка за референдум за излизане от ЕС и присъединяване към БРИКС.
  —цитат от коментар 41 на Nick F


  Няма нужда! Идват избори във всички големи европейски държави и тези ще изхвърчат като тапички от управлението!

 47. 47 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  До коментар [#43] от "pontius_glarus":

  "...соларките взеха да поскъпват, защото материалите от които се правят взеха да се изчерпват и те всъщност изобщо, ама изобщо не са "зелени"!..."Със сигурност не са зелени нито руските консервените кутии за 660 млн евро, нито турско-балканския поток, защото никога няма да се изплатят.
  —цитат от коментар 43 на pontius_glarus


  Това не прави "по-зелени" фотоволтаиците. За ВЕЦ и перките изобщо да не споменаваме, че те са истински бич за природата и нямат нищо общо със зелената енергия, а са само възобновяема такава, като за ВЕЦ не е много сигурно и това.

 48. 48 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3367 Неутрално
  До коментар [#40] от "pontius_glarus":
  —цитат от коментар 45 на stargate

  "По-добре сме без тях масово по покривите, защото ще сисъпят и без това крехката ни енергийна система. ..."

  Само преди това да не дойде някой от североизток да ни вземе затъналия до уши в лайна БЕХ! Барабар с тенекетата за АЕЦ Белене, за които продължаваме да плащаме данък "съхранение", въпреки че сме ги платили.

 49. 49 Профил на rexdog2004
  rexdog2004
  Рейтинг: 888 Неутрално

  До коментар [#45] от "stargate":

  Абе има много хубави фотоволтаици с електролизери за сгради . Ама освен Германия никой друг не може да си го позволи. Прекалено амбициозни са целите. Нормално е да вървим десет двадесет години след другите защото сме бедни. Не трябваше да се монтират фотоволтаици и перки когато бяха скъпи и да изядат инвестициите в енергетиката. Зелената енергия у нас се превърна в синоним на кражба, а не на опазване на околната среда

 50. 50 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2774 Неутрално

  До коментар [#7] от "Molossian":

  Сметките могат да бъдат и други ...!! Държави които дават най -много кислород на света са Русия ,Бразилия , Канада .......и тн !! Развитите държави - САЩ, ЕС....и тн са развити защото са унищожили своята природа ! Сега защо другите да им влизат в логиката ?? Да сеят гори , да възстановяват влажни зони ...и да дадат пример !

 51. 51 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3367 Неутрално

  "..Няма нужда! Идват избори във всички големи европейски държави и тези ще изхвърчат като тапички от управлението!..."

  Сигурно ще хвърчат, но не заради зеления пакет, а заради ковид ограниченията.
  Иначе си чувал за идеите за Европа на няколко скорости, нали? Е да видим ние на коя скорост ще сме, с лидери чугунени глави, и продавачи на джапанки.

 52. 52 Профил на девети дан
  девети дан
  Рейтинг: 318 Неутрално

  Ето доцент Чанков прави безпристрастен анализ на зелената сделка и споделя, че чете научните публикации на учени на които се отнема трибуната:

  Ако към фотоволатика се вземе предвид и буфера (както е в реалния случай) КПД-то спада на 4%

  https://www.youtube.com/watch?v=L8iWM1hb2FM

 53. 53 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  До коментар [#45] от "stargate":Абе има много хубави фотоволтаици с електролизери за сгради . Ама освен Германия никой друг не може да си го позволи. Прекалено амбициозни са целите. Нормално е да вървим десет двадесет години след другите защото сме бедни. Не трябваше да се монтират фотоволтаици и перки когато бяха скъпи и да изядат инвестициите в енергетиката. Зелената енергия у нас се превърна в синоним на кражба, а не на опазване на околната среда
  —цитат от коментар 49 на rexdog2004


  Няма значение хубави ли са фтоволтаиците или не са. Ако станат много срещу тях трябва да има балансираща мощност /или батерия/, защото през нощта НЕ произвеждат електроенергия, а има потребление.

 54. 54 Профил на rexdog2004
  rexdog2004
  Рейтинг: 888 Неутрално

  До коментар [#53] от "stargate":

  Срещу електролизери за зелен водород нищо не стои

 55. 55 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Неутрално

  До коментар [#14] от "Alex Ivanov":

  То и без това повечето европейски компании работят в чужбина, защото работната ръка е по - евтина.

 56. 56 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Весело

  До коментар [#25] от "девети дан":

  Ти направо уби мечтите на зелените хидиоти.

 57. 57 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8066 Неутрално

  Десетте най-замърсяващи икономики в света:
  1. Китай
  2.САЩ
  3.Индия
  4.Русия
  5. Япония
  6. Германия
  7. Иран
  8. СА
  9. Южна Корея
  10. Канада

 58. 58 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Любопитно

  До коментар [#42] от "z_axis":

  Най - екологично и чисто ще е при използване на антигравитацията. Но никъде не срещам и ред за това.

 59. 59 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4027 Любопитно

  До коментар [#44] от "rexdog2004":

  Брюксел не е в Германия.

 60. 60 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  електролизери за зелен водород
  —цитат от коментар 54 на rexdog2004


  много приказки за "водородна" икономика, но известно ли е на ентусиастите какво опако нещо е водородът? трудно се съхранява, прониква в метали и разваля якостните им характеристики, силно взривоопасен, втечнен е с ниска плътност, т.е. са му нужни големи обеми тара...

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 61. 61 Профил на г-н Саранди Говедаров
  г-н Саранди Говедаров
  Рейтинг: 569 Неутрално

  Е, да де, ама освен от хората, ел.енергия се ползва и от промишлеността.
  Сега да си помислим, чия промишленост ще има стратегическо предимство - тази на ЕС, ползваща скъпа зелена енергия, или тази на Китай, Русия, Индия.....и прочие държави, дето не се напъват много на зелено....

  Чрез глобализация и интеграция, към циганизация и всеобща кретенизация !!!
 62. 62 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  До коментар [#54] от "rexdog2004":


  До коментар [#53] от "stargate":Срещу електролизери за зелен водород нищо не стои
  —цитат от коментар 54 на rexdog2004


  Тъпотиите за водорода са по-смешни дори и от борбата с въглеродния диоксид. Имам чувството, че само неграмотни некадърници са се захванали със "зелените" неща! Можеха да измислят неща далеч по-смилени от тези двете откровени идиотии!

 63. 63 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4583 Любопитно

  До коментар [#39] от "Николай Теллалов":

  Според мен не е мошенически. Виж Ники, нека пак помислим какви са целите на този план!? В бъдеще ЕС да добива своята електроенергия чрез възобновяеми източници (вода, слънце, вятър и геотермална енергия), а не със замърсяващи природата фосилни горива (въглища, нефт и природен газ) или пък ядрено гориво, което след употреба е толкова радиоактивно, че трябва да се закопае дълбоко под земята в някакви огромни бетонни дупки, оставам настрана рисковете свързани с ядрената енергетика и колосалните разходи необходими да закриването на една АЕЦ след края на нейния експлоатационен срок (това е далеч по-различно от това да закриеш някой обикновен завод за производство на мебели например или автомобили). Кой от тези два източника на енергия е по-добър за нас хората, за животните, за флората, фауната, за биосферата и планетата ни като цяло!?

  Според мен безспорно това е ВЕИ.

  Относно транспорта. Кое е по-добре, нашите автомобили, камиони и т.н. да ползват електричество (добито от ВЕИ) и водород за източник на гориво (при изгарянето на който се получава само вода) или сегашните фосилни горива (природен газ (метан), бензин и дизел) при изгарянето на които се получава CO, CO2, и един куп токсични азотни и серни оксиди!? От там и ефекта на тези горива върху околната среда, флора и фауна.

  Пак безспорно по-добре за хората, животните, растенията и планетата са електрическите и водородните автомобили. При големите кораби и въздушния транспорт намирането на екологично чисто гориво е все още в процес ....

  Проблема е, че тази зелена трансформация в енергетиката и транспорта струва скъпо... електрическите автомобили (както и тези ползващи водород като гориво) са по-скъпи от настоящите автомобили, които използват фосилни горива за гориво. Енергията произвежда от ВЕИ често излиза по-скъпо от тази произвеждана във ВЕЦ на въглища или АЕЦ, поне в България досега така се получава, според данните на ЕСО и КЕВР така излиза. В бъдеще обаче, цената им ще пада.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 64. 64 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  До коментар [#63] от "Иво":

  "Кой от тези два източника на енергия е по-добър за нас хората, за животните, за флората, фауната, за биосферата и планетата ни като цяло!?

  Според мен безспорно това е ВЕИ."

  Тук си в грешка! Соларките НЕ се рециклират! Перките убиват хиляди птици и създават ужасен шум, който трови околната природа денонощно! ВЕЦ убиват реките и източват питейната вода. Една централа на въглища с добри филтри е в пъти по-зелена и екологична от всички ВЕИ взети заедно. Една ядрена централа също!
  Проблем е, че тези се налагат силово, т. е. без да са пазарно издържани.

 65. 65 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  До коментар [#7] от "Molossian":

  КОГАТО НЕЩАТА СЕ ПРОВАЛЯТ,

  след 15-20 г., Зелените престъпници ще кажат "извинявайте" и ще продължат да си харчат парите, извадени от нашите джобове...
  Дотогава младото поколение ще бъде индоктрнирано до голяма степен с бацила на Неомарксизма (затоплизма, зеленизма, джендъризма, веганизма ...), а пък няма и да помни, за какво е ставало дума преди 15-20 г.....
  Изглежда това е планът

 66. 66 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 1033 Неутрално
 67. 67 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4583 Любопитно

  До коментар [#63] от "Иво":"Кой от тези два източника на енергия е по-добър за нас хората, за животните, за флората, фауната, за биосферата и планетата ни като цяло!?Според мен безспорно това е ВЕИ."Тук си в грешка! Соларките НЕ се рециклират! Перките убиват хиляди птици и създават ужасен шум, който трови околната природа денонощно! ВЕЦ убиват реките и източват питейната вода. Една централа на въглища с добри филтри е в пъти по-зелена и екологична от всички ВЕИ взети заедно. Една ядрена централа също!Проблем е, че тези се налагат силово, т. е. без да са пазарно издържани.
  —цитат от коментар 64 на stargate


  Твърде ПРЕУВЕЛИЧЕНО и АПОКАЛИПТИЧНО описание си дал на ВЕИ-та!!! Има милиони хора, които живеят в близост до ВЕИ и са наясно, че това което си написал е силно преувеличено. Относно рециклирането на соларните панели не мога да пиша много, защото признавам си не съм запознат толкова много с тази тема. Предполагам, че много елементи от тези панели могат да се рециклират след изтичане на производствения им капацитет.

  Относно перките, колко хиляди птици убиват!? И колко хиляди птици убиват всяка година самолетите в небето, или автомобилите по пътищата!? Или пък ловците? Като ги сравниш данните ще видиш, че лошите перки не убиват толкова много птици.
  Второ, аз съм бил на няколко десетки метри от въпросните перки и те НЕ са толкова шумни, колкото си мислиш и въобразяваш. ВЕЦ НЕ убиват реките, това са абсолютни глупости. Ти наясно ли си, че ВЕЦ-ве има на всички големи реки по света - Нил, Яндзъ, Амазонка!? Тези реки да не са умрели нещо досега!? Освен това тук трябва да се отбележи, че има много ВЕЦ-ве, които НЕ използват речна река, а използват вода събрала се в създадените от човека язовири намиращи се в планините. От там водата по канали отива до ВЕЦ-вете минава през тях и се влива в реки или пък отива директно за напояване на селскостопански земи.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 68. 68 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  До коментар [#64] от "stargate":

  Така е, но за АЕЦ-а не си прав.
  На ОЯГ-ът от АЕЦ-а му трябват 200 000 г., за пълна утилизация. В Козлодуй се пазят
  1 000 т ОЯГ, които съдържат 1 000 кг плутоний, най-опасното вещество на Света.
  Това количество е достатъчно за да убие няколко десетки пъти целоно население на Планетата (виж статията в нета "Здравословният руски атом")

 69. 69 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 802 Неутрално

  До коментар [#63] от "Иво":

  "Енергията произвежда от ВЕИ често излиза по-скъпо от тази произвеждана във ВЕЦ на въглища или АЕЦ, поне в България досега така се получава, според данните на ЕСО и КЕВР така излиза. "

  Цената на енергията от ВЕИ е проблем, но не е най-големият. Това са допълнителни (помощни) мощности и техния процент в микса не бива да надвишава 10-40%. за България е около 20%, защото такива са ни природните дадености, население и територия. В някои държави могат да бъдат повече, в други по-малко, но в нито една 100%. Просто графиката на производството им е такова, че драстично се различава от графиката на потреблението и варира 0-100%, оттам балансът на системата се разваля и трябва да има почти толкова поддържащи и резервни мощности.

 70. 70 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#63] от "Иво":

  прекалено силно вярваш в човешкото у бюрократи, политици и бизнесмени

  говори добре за теб като човек
  но не те прави прав

  за слънчева енергия, по-изгодна и надеждна от фосилните горива, можем да говорим чак след ГОЛЯМ ПРОВИБ, след НОВИ ТЕХНОЛОГИИ за превръщането на светлината в ток; в момента фотоволтаиците са гола вода - изискват редки елементи, направата им е замърсяваща околната среда, а КПД-то е много ниско; заради това се учудвам, че не се говори за използване на стирлингови генератори, чието КПД е по-високо, а източниците на топлина могат да са разнообразни, вкл концентрирани с обикновени огледала слънчеви лъчи;
  вятърът е доста капризно нещо, и, поне каквото съм прочел, ефективни и безопасни и относително малошумни са генератори с вертикална ос и извити перки, но навсякъде виждам да строят друг тип, който разчита на постоянен вятър от една и съща посока.
  И много такива инженерни нелепости.
  Вкупом тези неща не ми позволяват да припозная в "зелената сделка" нещо друго, освен мошеничество.

  между другото, и за АЭЦ има какво да се каже. Ядрените отпадъци също са гориво, но за различен тип реактори. Каквито обаче не се строят. Защо? Ами именно защото би се получила енергийна независимост.

  приятен ден ти пожелавам

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 71. 71 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#59] от "Vlado Nikolov":

  вермахтът ще оправи това недоразумение...

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 72. 72 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4583 Любопитно

  До коментар [#70] от "Николай Теллалов":

  Във Франция мисля, че се намираше най-голямата огледална слънчева централа. Те са перспективни до колкото знам, дано повече навлязат в бъдеще в енергетиката.

  Гледал съм по телевизията и за някакви съоръжения, които могат произвеждат електричество от морски течения. Както и морския прилив, които е доста голям в някои части на света - примерно канадското източно крайбрежие.

  Хубав ден ти желая и на теб... и хубав уикенд.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 73. 73 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#72] от "Иво":

  Франция има най-много АЕЦ

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 74. 74 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  До коментар [#68] от "ogp03622986":

  Наскоро четох, че са разработили атомна централа, която да работи с отпадно ядрено гориво от АЕЦ. Не съм вещ по темата, толкова, че да преценя до колко е вярно, но май вече строят първата подобна централа.

 75. 75 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#74] от "stargate":

  през 1960-те е разработена концепцията на "затворен ядрен цикъл" (не съм сигурен за заглавието): верига разнотипни реактори, всеки следващ от веригата използва като гориво отпадъците на предишния

  между другото, първите АЕЦ са били проектирани да се строят като подземни, и то на прилична дълбочина, далеч от водоносни слоеве
  но решили, че е скъпо и излишно, стига всичко да се прави качествено и да не се пести, да се спазват правилата за безопасност.

  и всички досегашни аварии се дължат на всякакъв под "спестяване" или човъркане на реактора, поставянето му в непредвиден режим на работа, т.е. действия обратни на това, което е записано да се прави.

  още една добавка: стирлингите, освен соларни, могат да бъдат и "ядрени", щом шведските атомни подводници са именно с такива двигатели

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 76. 76 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 3220 Неутрално

  До коментар [#67] от "Иво":

  "Относно перките, колко хиляди птици убиват!? И колко хиляди птици убиват всяка година самолетите в небето, или автомобилите по пътищата!? Или пък ловците? Като ги сравниш данните ще видиш, че лошите перки не убиват толкова много птици."

  Мисля, че за САЩ, беше че перките убиват по 1 милион птици на година. Само за сравнение, котките (домашните котки) убиват 4-8 пъти повече птици на година.

  И перките стават все по- големи и по- мощни, Нормално е вече на сушата да видиш перки по 8-9 мегавата. А в океана, по 15 мегавата парчето. Това са почти базови източници на енергия, захранвани от постоянни ветрове. В средният запад на САЩ например е така, като улей създаден от Скалистите планини от северният полюс до Мексикансият залив. За последните години Западна Небраска, Източен Уайоминг, Източно Колорадо, Тексас са с все повече и повече, че и по- големи вятърни турбини!

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 77. 77 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  До коментар [#74] от "stargate":

  Това се говори от 60 г от Аномното лоби за приспиване на наивниците. Оттогава бяха построени две такива експериментални, последната, френската, беше закрита преди 10-15 г . Не става...не излиза изобщо сменката

 78. 78 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  До коментар [#75] от "Николай Теллалов":

  по-големи тъпни не можа ли да надраскаш?

 79. 79 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3850 Любопитно

  Цената на енергията ще е по-висока за всички, но особено за онези, които не вървят с останалите
  =======
  Много добра и поучителни статия.....
  ЕС е на прав път.....и това е Радващо.....

  Bukalemun
 80. 80 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3479 Неутрално

  До коментар [#78] от "ogp03622986":

  ми пробвай се ти да ме изпревариш

  о, ти вече го стори...

  честито!

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 81. 81 Профил на hqx04506254
  hqx04506254
  Рейтинг: 341 Неутрално

  Мисля, че за всички предложения по Зеления пакт трябва да се направи референдум в ЕС. Когато гласувахме за ЕП, никой не ни каза, че ще гласуваме за подобни безумни политики. Също така, Зелените не спечелиха изборите в ЕС и е абсурдно да се съобразяваме с тях. Комисията няма правомощия да определя енергийния микс на държавите членки. Заради зеленото лоби брюкселските бюрократи издевателстват върху всички нас. Вероятно скоро отново ще се появят жълтите жилетки, стига промитите мозъци на Запад да разберат, че всичко това е в техен ущърб и удря по техния джоб. Каквото е да прави Европа, тя има дял от едва девет процента от въглеродните емисии в света, но след всички ограничения просто ще си съсипе промишлеността и ще загуби конкурентоспособност.

 82. 82 Профил на Pavel Karacholov
  Pavel Karacholov
  Рейтинг: 5 Разстроено

  Намеренията на ЕК могат да се опишат само с две думи УЖАС и БЕДНОСТ. При това не е доказано, че ако се намалят СО2 емисиите това ще повлияе на климатичните промени, още повече, че останалият свят не обръща особено внимание на това и продължава да увеличава използването на въглищата за ел енергия и отопление. Така, че целта да се намалят СО2 емисиите на ЕС дори и да се постигне, това няма да повлияе на промените в климата, но ще обеднеят още повече и то най-бедните.

 83. 83 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2028 Неутрално

  .. От 2022г. надали някой ще посегне към нов автомобил....
  —цитат от коментар 32 на pontius_glarus


  Много хубаво казано !!!

 84. 84 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 879 Неутрално

  Кото каже руската мечка, нагледахме се как си играят с цените, досущ мачор со глушец.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK