Планът за възстановяване не отговаря на очакванията в Брюксел за главния прокурор

Планът за възстановяване не отговаря на очакванията в Брюксел за главния прокурор

© Пресслужба на Министерския съветЕвропейската комисия до последно е давала детайлни препоръки на българското правителство да включи в Плана за възстановяване и устойчивост подробно разписана реформа, която да повиши отчетността и отговорността на главния прокурор и заместниците му - включително до временното им отстраняване от длъжност - но в крайна сметка в петък в Брюксел е предаден вариант без поемане на конкретни срокове по пътя към постигането на това.


Източник на "Дневник", запознат с част от неформалния диалог между Еврокомисията и правителството, сподели елементи от кореспонденцията, изпратени до София през септември. От Брюксел са казали, че не виждат в работния вариант на плана достатъчно ясно описани и амбициозни цели зад редица мерки - включително за главния прокурор - нито своеобразна пътна карта със срокове, в които се случва всяка ключова стъпка, кога в крайна сметка влиза в сила обещаното и как се измерва ефектът от него. В предадения план такива подробности няма.


Едно от възможните обяснения е, че той бе финализиран от служебно правителство при вече разпуснат парламент и ограничена възможност да се определи има ли и какъв точно е консенсусът относно върховенството на закона и борбата с корупцията между партиите, които разчитат да имат депутати и като част от бъдещо управляващо мнозинство да взимат нужните законодателни решения.
Изброеното засяга бизнес средата в България, която е един от трите компонента в плана, включени в главата "Справедлива България".


В тази глава са описани обещанията за 20 реформи, сред които "достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие; противодействие на корупцията; подобряване на рамката за борба с изпирането на пари; укрепване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията сред заетите в съдебната власт".


Срокът за постигнане на всичко това е записан най-общо - "последното тримесечие на 2022 г.".Още по-амбициозни (реализиране не по-късно от края на март 2022 г.) са обещанията за законови поправки, които засилват защита на подаващите сигнали за нарушения на законите и промени в Наказателния кодекс, така че да се ограничат възможностите по частен ред да се търси наказателна отговорност за обида или клевета по повод публикации на журналисти или подадени сигнали от отделни граждани.


Никъде не е посочено дали това са индикативни срокове. Изпълнението, което не се случва години наред, сега е предвидено да стане само за не повече от една календарна година, макар да включва законодателни промени от страна на неясно парламентарно мнозинство.


Освен това описаните реформи няма как да се случат без конкретни действия от състав на Висшия съдебен съвет, който досега не е показал особено желание за тях. В четвъртък след заседанието на Министерския съвет и ден преди изпращането на плана служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов, заяви по този повод:

"Спрямо юлската версия [на плана за възстановяване] имаше засилване на реформите в сферата на върховенството на закона. Бяхме индикирали също така към представители на Висшия съдебен съвет и прокуратурата, от тях не чухме предложения как могат да се подобрят тези параметри."


Според източника на "Дневник" Европейската комисия настойчиво е препоръчала създаването на всички проекти за предложения да става в сътрудничество със Съвета на Европа и да бъдат консултирани с Венецианската комисия, която е към тази институция.


В окончателния вариант на Плана за възстановяване и устойчивост по този повод е написано: "Консултиране на изпълнението на мярката с Венецианската комисия, Групата на държавите срещу корупцията (ГРЕКО), Съвета на Европа и други европейско признати организации." Иначе казано, не се говори изрично за консултиране на проектозакони, а за "изпълнение на мярката" (освен ако под този израз не се разбира цялостният процес).


Проблемът е, че изброените авторитетни европейски организации често изработват позициите, оценките и решенията си в рамките на месеци, а не на седмици. Тоест ходът на българския законодателен процес - дори при малко вероятно свръхусилие на новия парламент да постави реформата за отговорността и отчетността на главния прокурор сред най-челните си приоритети - ще зависи от времето за реакция от тези организации.


Не на последно място, тепърва предстои разглеждане и оценка на окончателния български план от Европейската комисия, което може да отнеме месеци и през това време кореспонденцията между Брюксел и София да продължи - този път с евентуалното ново и редовно избрано от парламента правителство.


Препоръките на Комисията в досегашните писма - както бе и с другите държави членки - имат само технически характер и не са сигнал каква ще бъде крайната оценка на предложените реформи.


Какво обеща кабинетът "Янев"


Ето какво е обещало правителството да постигне за една година според Плана за възстановяване и устойчивост:


"Гарантиране на ефективността на наказателно производство. Повишаване на отчетността и отговорността на главния прокурор с цел ефективна борба с корупцията и организираната престъпност и защита правата на гражданите (Q4/2022)


1. Ефективно наказателно производство


1.1.Въвеждане на съдебен контрол върху постановлението на прокурора за отказ да образува наказателно производство, определяне на обхвата и условията, при които такъв съдебен контрол следва да се осъществява, и разпоредби за избягване на прекомерно натоварване на съдиите и прокурорите;


1.2 Намаляване на формализма в съдебната фаза, който води до неоправдано забавяне и неефективен процес, включително намаляване на възможностите за връщане на делото в досъдебна фаза;


1.3 Въвеждане на право на пострадалия (евентуално на подателя на сигнала) да иска ускоряване на наказателното производство и преди повдигане на обвинение;


1.4 Въвеждане на детайлна уредба на възобновяването на наказателните производства, включително чрез въвеждане на засилен съдебен контрол.


2. Повишена отчетност на главния прокурор и неговите заместници


2.1 Въвеждане на задължение за главния прокурор да отговори на поставените по доклада за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика въпроси, постъпили в хода на общественото обсъждане на доклада;


2.2 Промени в ЗСВ относно обхвата на правомощията на главния прокурор и привеждането им в съответствие с Конституцията на Република България.


3. Въвеждане на ефективен механизъм за търсене на отговорност от главния прокурор и неговите заместници чрез създаване на гаранции за практическа, институционална и йерархическа независимост на разследването срещу тях, включително мерки като:


3.1 регламентация на временно отстраняване от длъжност на главния прокурор и неговите заместници в случай на образувано наказателно производство срещу тях;


3.2. гарантиране за независимо назначаване от ВСС на прокурори и следователи с ранг на или на длъжност прокурор във Върховната касационна прокуратура или следовател в Националната следствена служба, определени ad hoc на принципа на случайния подбор, които да проведат разследване срещу главния прокурор и неговите заместници;


3.3. създаване на гаранции за кариерна стабилност и независимост, която гарантира нормално кариерно развитие на прокурора, който е водил разследване срещу главния прокурор или неговите заместници, включително назначаване като съдия със същия ранг след края на процеса;


3.4. прокурорските актове по разследване на главен прокурор или неговите заместници да не подлежат на инстанционен контрол;


3.5. надзорът за законност и методическото ръководство да не се отнасят до тези актове;


3.6. за времето на разследване срещу главния прокурор и неговите заместници по отношение на разследващия прокурор да не може да бъде образувано дисциплинарно производство или за действия по разследването срещу главния прокурор да не се носи дисциплинарна отговорност;


3.7. да не се извършва извънредно атестиране по отношение на прокурор, предприел действия по разследване на главния прокурор, до изтичане на мандата на последния.


4. Въвеждане на ефективна годишна отчетност на разследванията и осъдителните присъди по дела за корупция, предоставяща ключови стойности и показатели, включващи изчисляването на броя на образуваните дела за корупция, броя на приключилите дела, подробно описание на основанията за приключване както на фаза разследване, така и в съдебна фаза, и брой на осъдителни и оправдателни присъди."


В документа, за който разказа източникът на "Дневник", се съдържали съвсем конкретни препоръки и за подобряване работата с обществени поръчки (България е с най-високия дял на такива поръчки, възлагани с пряко договаряне без обявяване на търг или конкурс), за достатъчно и качествено обсъждане на законопроектите в парламента (и прекратяване добавянето без оценка за въздействието или обществени консултации на значителни поправки между гласуванията в пленарна зала или в преходните и заключителни разпоредби) и др.


Комисията неведнъж е подчертавала, че ефективността на мерките за борба с корупцията са предварително условие за успех на начина, по който ще се използват милиарди евро в следващите няколко години. Останалите страни членки също имат глас при отпускането им, тъй като миналия юли бе предвидено задействане на "аварийна спирачка" на плащанията, ако сметнат, че правителството получател не изпълнява обещанията си за реформи.


В същността си това е политически лост за квазивето, докато се отговори на допълнителни въпроси защо се бавят реформите или се подкопават основни принципи на ЕС като върховенството на закона. Имаше спорове дали някога тази спирачка ще бъде дръпната от някого, но преди дни решението на Конституционния съд на Полша, оспорващо върховенството на част от правото на ЕС над полското, направи задействането съвсем реално от страна на Нидерландия, където парламентът даде такъв мандат на кабинета на Марк Рюте.


Решението за замразяване на средства се взима с квалифицирано мнозинство от страните членки.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (149)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4786 Неутрално

  Май някой в Брюксел не разбира как може да се случи една реформа в Бг а именно с промяна на Конституция и закони, които се правят от Народното събрание а не от което и да е правителство.
  В този случай няма как някой да поема ангажименти за бъдещи несигурни чужди действия или бездействия.
  Айде сега наред са умните герберски глави .

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1064 Неутрално

  Брюкселските бюрократи спаха 12 години, храниха ламята и я галеха по главата. А сега очакват, че за една година всичко ще се промени. При това в ситуация на нестабилно мнозинство, ако въобще има такова.

 3. 3 Профил на vova.josei_ki
  vova.josei_ki
  Рейтинг: 1889 Неутрално

  "Европейската комисия до последно е давала детайлни препоръки на българското правителство да включи в Плана за възстановяване и устойчивост подробно разписана реформа, която да повиши отчетността и отговорността на главния прокурор и заместниците му - включително до временното им отстраняване от длъжност - но в крайна сметка в петък в Брюксел е предаден вариант без поемане на конкретни срокове по пътя към постигнането на това..."

  ...но в крайна сметка в петък в Брюксел е предаден вариант без поемане на конкретни срокове по пътя към постигнането на това...

  ТЪРЖЕСТВЕНО ОБЕЩАВАМЕ ЧЕ НЯМА ДА СТРЕЛЯМЕ ПО СЪСТАВИТЕЛИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ЗАЩОТО ТЕ ... ТОЛКОВА СИ МОГАТ!

  Fu*k Your Opinion
 4. 4 Профил на Сд
  Сд
  Рейтинг: 622 Неутрално

  Който плаща той поръчва музиката.Толкова е брутално

 5. 5 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  Е сега е време Главният, заедно с ГЕРБ и ДПС да им обяснят на тия в европа за разделението на властите у нас и че прокуратурара е независима и тия в Брюксел не могат да и се мешат.

 6. 6 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Кмете, те разбират всичко в Брюксел, ама не разбират как след 14 годишни доклада по темата не сме имали парламент да я свърши тая работа.

 7. 7 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2985 Весело

  Докато прокуратурата е в съдебната власт е напълно безконтролна, какви механизми, какви пет лева. Гледам обаче, че няма партия, която да включи подобна реформа в предизборната си програма - ще я контролират, ще я преструктурират, ще я не знам какво. Както се казва - колко пъти още да настъпваме мотиката?
  пп. А иначе служебното правителство постъпва правилно - как да поемеш конкретен ангажимент за нещо, което не зависи от теб, и затова - общи фрази.

 8. 8 Профил на Vesselin Velkov
  Vesselin Velkov
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  Промени в конституцията, оставка на Гешев и ВСС. Колкото по-скоро, толкова по-добре.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на Активист
  Активист
  Рейтинг: 1414 Неутрално

  До коментар [#9] от "deaf":

  "Вие съвсем се побъркахте с тая шизофрения! Прокуратурата е всичко друго,но не и "безконтролна",както шизофренично твърдиш..."

  Ок - корумпирана, безотчетна, бухалка на мафията, институция дърпаща страната назад вече 30 години и непозволяваща да се развиваме и да има справедливост. Така добре ли е, шемет?

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на Активист
  Активист
  Рейтинг: 1414 Неутрално

  Тоя план явно някаква много предварителна рамка, която ще се променя от следващия парламент както си иска, така че буквално няма какво да го гледаме в кой знае какви детайли.

 13. 13 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  Действително не остана време НС да разгледа плана, комисия Росенец, премахване на синия талон, попълване на парламентарни делегации.... бяха далече по належащи

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 14. 14 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 1381 Неутрално

  До коментар [#7] от "boevbisser":Вие съвсем се побъркахте с тая шизофрения! Прокуратурата е всичко друго,но не и "безконтролна",както шизофренично твърдиш...
  —цитат от коментар 9 на deaf

  Прав си, контролируема е.
  От сараите.

 15. 15 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1559 Неутрално

  Повече отчетност и отговорност за всички служители. Не само за прокурора.
  Всеки да си знае задълженията и да знае, че ако се отклонява от тях, може да бъде докладван от друг служител и съден.

 16. 16 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2985 Любопитно

  До коментар [#14] от "Virgin":

  Голямата драма е, че и в следващото НС няма да има конституционно мнозинство, ГЕРБ и ДПС едва ли ще помагат по темата, т.е. ще я караме както досега. А че ЕК, Съветът на Европа и пр. институции си мислят, че нещо може да се подобри без промяна в Конституцията, е хем отчитане на дейност на хартия, хем наивност, да не кажа откровена глупост.

 17. 17 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1559 Неутрално

  “мислят, че нещо може да се подобри без промяна в Конституцията”
  До коментар [#16] от "boevbisser":

  Проблемът с корупцията не е в липсата на закони. Големият проблем е че законите не се прилагат.

 18. 18 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2523 Неутрално

  Добре , че планът за възстановяване отговаря на очакванията на Брюксел за теляка на градската баня и за гледача на общинския бик за всяко селище поотделно :-) поне не са изразили брюкселско становище относно тях

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 19. 19 Профил на zhoo
  zhoo
  Рейтинг: 61 Разстроено

  на всички ни е ясно, че само с доклади и препоръки нещата няма да се случат :(. Рано или късно ще се наложар финансови санкции от страна на Европа под една или друга форма. Само така обществената нетърпимост към корупция и беззаконие може да достигне нивата нужни за някакви реални политики за реформи. Неприятна препратка към количествени натрупвания =》качествени промени :), но в нашият случай, това е единственния път май.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2397 Неутрално

  До коментар [#16] от "boevbisser":

  И да няма, много от нещата могат да се оправят от ЗСВ, ама не съм оптимист заради комунетата. Те са зависими от прокуратурата и ще играят сечено, както го правиха предишния парламент с отсъствия от комисии и всякакави номера.

 22. ГЕРБ и ДПС нямат нищо общо и са смъртни врагове. Само троловете повтарят разни небивалици.

  Досега никой никъде няма нито едно доказателство за тази смехотворна теза.

  За обратното, че сме политически противници има хиляди доказателства.

  Жалка история.

 23. 23 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2509 Любопитно

  От Брюксел са казали, че не виждат в работния вариант на Плана достатъчно ясно описани и амбициозни цели зад редица мерки - включително за главния прокурор - нито своеобразна пътна карта със срокове, в които се случва всяка ключова стъпка, кога в крайна сметка влиза в сила обещаното и как се измерва ефектът от него. В предадения План такива подробности няма.
  ******************************************************

  Тези в Брюксел още ли не са разбрали, че у нас по параметър "срокове" работи правилото "800", а в област "цели" - стандартът "Кой"?
  Ахмаци!

  Мараба, С-ДС доносници!
 24. 24 Профил на Rational
  Rational
  Рейтинг: 712 Неутрално

  До коментар [#2] от "gogo2011":

  Хайде да не прехвърляме отговорност. Това, че ГЕРБ, ДПС крадоха и продължават да крадат си е най-вече отговорност на всички нас българите. В ЕС, докато им беше удобен Борисов, те си затваряха очите лицемерно, но от препоръките става ясно, че в Брюксел много добре знаят проблемите ни. Наша работа е да си ги решим.

 25. 25 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 2397 Весело

  До коментар [#22] от "Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо":

  Е ти също казваш, че не постваш флашките на Pi ar Sevi обаче всички знаем , че е така, въпреки, че твърдиш, че "няма доказателства". Нищо , че даже copy/paste с инструкциите за насторение.

 26. 26 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 1381 Весело

  ГЕРБ и ДПС нямат нищо общо и са смъртни врагове.
  —цитат от коментар 22 на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо

  Само троловете повтарят разни небивалици.

 27. Другите държави получиха и вече изпапаха милиардите от Брюксел. Радев и посочените докато се наканиха да внесат плана инфлацията изяде парите

  Оставка.

  Жалка история.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. До коментар [#24] от "Rational":

  Никой нищо не е крал. ГЕРБ е първа политическа сила с много проценти пред вторите и третите. Никой не ви вярва. Няма нито един осъден.

  Само лъжи.

 31. До коментар [#28] от "Тони КОСТОВ":

  Освен ГЕРБ никоя друга партия не е успяла да пробие и да вземе гласове от българските турци.

  Това са фактите.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 949 Неутрално

  Истината е, че Радев не иска реформи в съдебната власт. Също както и БСП.

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 34. 34 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  До коментар [#31] от "Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо":

  Правилно, Яне Янев (съветник на ББ) го обяви пред камера - Пеевски осигури 11 мандата на ГЕРБ.

 35. 35 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 913 Любопитно

  Тц, тц, тц, и за какво бяха хилядите всенародни въЗстания, десанти, ковчези, свински уши, избори, изчегъртвания, канибалски фантазии, канадски гражданства?

  Дали пък неформалните и споделени от неофициални източници очаквания на Брюксел не се разминават с едни много конкретни очаквания на Съмишленика, та се налага да се публикуват такива обтекаеми, направо аеродинамични статии?

  Знанието е сила, информацията - власт
 36. 36 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3297 Неутрално

  аз не знам защо някой очаква едно служебно правителство да направи някакъв извънземен план.

 37. 37 Профил на БГА Балкан
  БГА Балкан
  Рейтинг: 695 Неутрално

  "Планът за възстановяване не отговаря на очакванията в Брюксел за главния прокурор"

  План за възстановяване на главния прокурор? Вътрешните работи и ред не бяха ли извън правомощията на Брюксел? Как се "бори" за законност с незаконни средства?

  И в морето ми е до колене .....................
 38. 38 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 2250 Разстроено

  Отидоха кинтите по дяволите. Дано поне да е само за тази година.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 39. 39 Профил на courage.tcd
  courage.tcd
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  ГЕРБ и ДПС нямат нищо общо и са смъртни врагове. Само троловете повтарят разни небивалици.

  Досега никой никъде няма нито едно доказателство за тази смехотворна теза.
  —цитат от коментар 22 на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо


  До коментар [#28] от "Тони КОСТОВ":Освен ГЕРБ никоя друга партия не е успяла да пробие и да вземе гласове от българските турци.Това са фактите.
  —цитат от коментар 31 на Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо


  Усещаш ли как сам си го заби?

 40. 40 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 680 Неутрално

  "така че да с ограничат възможностите по частен ред да се търси наказателна отговорност за обида или клевета по повод публикации на журналисти или подадени сигнали от отделни граждани"

  Това план за възстановяване ли е или дописка на АЕЖ и Лицемери бе граници? Една камара празни грантаджийски приказки.
  Напишете подробно финансовите и техническите параметри по Зеления Обир и колко милиарда ще отидат за томболата ВЕИ. Запознайте хората с подробностите или ви е страх, че няма да им хареса?

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7363 Неутрално

  До коментар [#2] от "gogo2011":

  А защо Брюксел трябва да оправя нашите бакии, трупани с години. Ние малоумни ли сме. Избираме тези мафиоти 12 години и после друг ни е крив.

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 909 Неутрално

  Планът за възстановяване не отговаря на очакванията в Брюксел за главния прокурор
  Тъпотията броди и из Брюксел. План за възстановяване - очаквания за главен прокурор в плана. Нерде Ямбол, нерде Стамбул!

 48. 48 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 810 Неутрално

  А това че неаме реципрочен визов режим с америкосите, за богатите расисти не е правен лицемерен казус, ФАКТ- и досега неа ответно реални мерки.

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на 44bond_street
  44bond_street
  Рейтинг: 799 Неутрално

  Айде сега, те какво разбират от нашия уникатен прокурор. 🤭

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на cnu40695109
  cnu40695109
  Рейтинг: 565 Любопитно

  Хмм.. липсва изравняването на половите идентичности.. пекания министър да не е изпуснАл нещо?

 53. 53 Профил на Иван
  Иван
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  Абе какво им се молите на тия Брюкселски зелки, продажните политици ако не бяха затваряли реакторите на АЕЦа , повече пари само той би ни докарал от тия подаяния, но пък по трудно ще се крадат!

  Не съм нито американофил, нито русофил- те са родоотстъпници и подлоги на чужди държави.Аз съм българофил!
 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на Митко Палаузофф
  Митко Палаузофф
  Рейтинг: 604 Неутрално

  Е, стига де! Това си е заяждане: според мен, добре сме отбили номера с тоя план! Освен, ако и заяждането не е колкото и от Брюксел да отбият номера :)

 57. 57 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2598 Неутрално

  Ха, ха :)

  И кво и главния прокурор ли ще възстановяват :)

  Тея бюрократи хептен си повярваха :)

 58. 58 Профил на 1_april
  1_april
  Рейтинг: 1215 Неутрално

  "..3.4. прокурорските актове по разследване на главен прокурор или неговите заместници да не подлежат на инстанционен контрол;

  3.5. надзорът за законност и методическото ръководство да не се отнасят до тези актове;..””
  Какво става тука бе?
  Тези точки отекват много лошо в куфалницата под Каскета...

 59. 59 Профил на Are de
  Are de
  Рейтинг: 102 Неутрално

  Не приемат плана или само не са доволни от него?

 60. 60 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3452 Неутрално

  Гешев е пречка за приемането на Плана за възстановяване и отпускането на милиарди евро за България?!

  И хибридът ГЕРБ/ДПС продължава да го крепи и защштава?!

  Ами май всичко е ясно…

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 61. 61 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1827 Любопитно

  До коментар [#24] от "Rational":

  Не знам какво са крали ГЕРБ и ДРС, но сега излизат далаверите на "харвардската" ОПГ. Като чета какви далавери кражби и измами са въртяли от 2013 г.... свят ми се зави. Вижте само как са потънали 5,6 млн лв във стартиращата фирма на дамата зад Кирето Лъжеца ..... за производство на червеи и бубулечки? За 3 г приход 30 000 лв, приход не печалба, но потънали 5,6 млн лв с помощта на оня Лорер, жена му, Кокорчо и другите от шайката на белите якички. Няма ли прокуратура, няма ли кой да спре тези кражби?

  Русия- проказата на планетата Земя. Гребете роби, фараона ще кара водни ски!
 62. 62 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1681 Неутрално

  До коментар [#22] от "Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо":

  Това "жалка история" явно еи е спуснато като норматив. Гледамче масово се ползва от герберските тролове. Да припомня няколко жалки истории:
  - Студеният резерв - подарени от герб десетки милиони на Доган.
  - Дълбането на морското дхно до пристанището на Доган
  - Приватизацията на БТ - подарени от герб етотици милиони на Пеевски.

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 64. 64 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Любопитно

  До коментар [#9] от "deaf":

  И кой контролира прокуратурата? Помня фраза на Иван Татарчев - Над мен е само Господ. Същото важи и за всички главни прокурори след споменатия, и те го знаят.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 65. 65 Профил на Иван
  Иван
  Рейтинг: 1222 Весело

  [quote#55:"Мамуна"][/quote]

  Харесва ли ти или не 1 реактор има 0,5 милиарда печалба годишно -4 са 2 милиарда,
  5год. х2=10 милиарда. Жалкото е че промитаците като теб дори една такава сметка не могат да си направят. Не бягам никъде, у Хамбург ходят подобните ти, щото са неспособни нищо да направят сами. Роба навсякъде е роб и тук и там, но там поне е на германец!

  Не съм нито американофил, нито русофил- те са родоотстъпници и подлоги на чужди държави.Аз съм българофил!
 66. 66 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7363 Неутрално

  До коментар [#47] от "Мърмор":

  Без правосъдие, няма възстановяване!

 67. 67 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3452 Неутрално

  До коментар [#49] от "Мамуна":

  “Ами случайно са се сетили, как мафията герберско-депесарско-десарско-комунистическа ще открадне повече от половината пари, от плана за спасение ... и затова не искат да отпуснат парите ей така…”

  Ами 12 години брюкселските бюрократи си отглеждаха тази мафия, Меркел не даваше гък да се каже за нейния любимец, Берлускони му мереше гърба с педи, фон дер Лайен се оставяше да я мляска и награбва, а през това време Гешев израстваше като юрист, замазвайки КТБ и сключвайки извънсъдебни споразумения…

  И изведнъж всички се сетиха, че Гешев една безконтролна марионетка на мафията с мания за величие и месианска обсебеност?!

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 68. 68 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Весело

  До коментар [#40] от "z_axis":

  Аха, наричаш европейските институции - грантаджии. Мдам, гербоядите достигнахте нови висоти в регересията си.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 69. 69 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2397 Весело

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":
  "Май някой в Брюксел не разбира как може да се случи една реформа в Бг а именно с промяна на Конституция и закони"

  Май се шегуваш!!!
  Брюксел разбира, че спирането на кранчето ще предизвика не само промени в консктитуцията но и много други неприятни събтия.

  подпис
 70. 70
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 71. 71 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4775 Неутрално

  До коментар [#67] от "Norman Granz":

  Комундерите никога не сте харесвали ЕС.

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 72. 72 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2300 Неутрално

  Няма как служебно правителство да се ангажира с подобна мярка, която е в компетенцията само и единствено на редовния парламент.

 73. 73 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2397 Неутрално

  До коментар [#8] от "Vesselin Velkov":
  "Промени в конституцията, оставка на Гешев и ВСС. Колкото по-скоро, толкова по-добре."

  Грешно подреждане.
  Първо Гешев си подава оставка и след това ще се занимаваме с конституцията.
  Веднага да приемем закон за драконовска отговорност на чиновници, които с поведението си са донесли вреда на държавата. След като законът за отговорността влезе в сила веднага Гешеф ще си тръгне, защото всеки нов ден на поста ще му затяха примката.

  подпис
 74. 74 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1452 Неутрално

  Туй е бял кахър. То и немските прокурори не отговарят на очакванията на Брюксел (излязло съдебно решение) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190068en.pdf
  ама никой не ги гони. Виж, ако Планът не отговаря на очакванията за гендерски агитпроп в училищата, тогава лошо - ше ни го спрат като маджарския.

 75. 75 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 1185 Неутрално

  Всъщност, Планът за възстановяване е точно това- възстановяване от Ковид кризата, обезщетение за въглищните централо и т.н.

  Комисията няма право да се бърка във вътрешнополитически проблеми в страната. Жалко,че повечето платени безродници няма да го разберат. Още по-малко, че срещу предателството си, няма да получат дори потупване по рамото, а само студено презрение.

 76. 76 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1491 Весело

  До коментар [#29] от "Wornoxmaniak vs Кирчо и Кокорчо":

  Ха, зависи. Флашките все още се използват но не така масово. Гледам Парняк, че днеска пак си на смяна. Аз имам свободно време и тази седмица, така че ще ме забавляваш.

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 77. 77 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3936 Весело

  "Планът за възстановяване не отговаря на очакванията в Брюксел за главния прокурор"

  То самата личност, поставена на този пост, не отговаря на очакванията на българските граждани за главен прокурор, но нали сараите са доволни и чекмеджето на мутрата е пълно, другото вълнува ли го някой особено ? А Брюксел досега къде бяха ?

 78. 78 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2397 Весело

  До коментар [#72] от "ivanpopov":
  "Няма как служебно правителство да се ангажира с подобна мярка"

  Брюксел казва, че няма пари. Не се интересува как.
  Хитрите бюрократични хватки, с които си построихме десетки къщи за гости, вече няма да минат.

  подпис
 79. 79 Профил на Хай Буй
  Хай Буй
  Рейтинг: 0 Весело

  Планът за възстановяване не отговаря на очакванията в Брюксел за главния прокурор

  Без съмнение, никой не е очаквал друго ... от това правителство. Този път не виждам как г-н Борисов ще им е виновен.

 80. 80 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2397 Весело

  До коментар [#75] от "klecho":
  "Комисията няма право да се бърка във вътрешнополитически проблеми в страната."

  Е как тогава, според теб, ние имаме право да бъркаме в хазната на ЕС.

  подпис
 81. 81 Профил на 44bond_street
  44bond_street
  Рейтинг: 799 Неутрално

  Мутрата все пак се оказа, че може да бъде махната по демократичен начин, но постът на каскета е анахронизъм от други, революционни времена и като се заеме от нещо такова, чак в ЕС го забелязват накрая, без да се заглеждат с очила.

 82. 82 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2626 Неутрално

  Тюх, язък. А мисирките вече обсъждат на коя дата ще започнат да пристигат траншовете.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 83. 83 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 1185 Весело

  До коментар [#80] от "Иван K":

  А, не мисля да те уча. Европейското право е пространна материя. Отдели три месеца да прочетеш, и може сам да разбереш.

 84. 84 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1772 Неутрално

  В какво още трябва да се провали това правителство за да ни освободи от присъствието си!? Не може да се съгласяваш да станеш министър само за да изливаш помия върху политическите противници на президента!

 85. 85 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3452 Неутрално

  До коментар [#75] от "klecho":

  "Комисията няма право да се бърка във вътрешнополитически проблеми в страната."

  "Пари ми дай, акъл не ща", така ли трябва да е според теб?

  Да продължи да ви дава пари, а вие да продължавате да ги крадете?

  Нещо си в грешка.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 86. 86 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3452 Неутрално

  До коментар [#81] от "44bond_street":

  "Мутрата все пак се оказа, че може да бъде махната по демократичен начин, но постът на каскета е анахронизъм от други, революционни времена..."

  И от Европа поставиха парите ребром: или Каскета се маха, или няма пари.

  Крайно време беше.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 87. 87 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3452 Неутрално

  До коментар [#86] от "Norman Granz":

  "...поставиха парите ребром..." >> поставиха ВЪПРОСА ребром.

  Но понеже въпросът - това са парите, грешката е вярна. :))))

  Докато не се реформира съдебната система така, че на Каскета (и на всеки следващ Каскет след него) да се сложи нашийник, няма пари.

  Плачете, вдовици.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 88. 88 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2626 Неутрално

  "Пари ми дай, акъл не ща"
  —цитат от коментар 85 на Norman Granz


  Любимата поговорка на Данчо от дупасъ :-)

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 89. 89 Профил на Синдбад-мореход
  Синдбад-мореход
  Рейтинг: 194 Неутрално

  До коментар [#9] от "deaf":Прав си. Шайката я контролира брутално.
  —цитат от коментар 11 на КМЕТ В СЯНКА


  Не е шайка , а хунта! И би ли обяснил как я контролира? И ако да , дай примери!

  легендарный купец, моряк и путешественник, попадавший во множество фантастических приключений
 90. 90 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 1483 Неутрално

  До коментар [#7] от "boevbisser":

  Няма и как да включи подобни неща, доколкото това минава през сериозни конституционни реформи, които са обречени при тези проценти на ГЕРБ и ДПС

  Sic transit gloria mundi
 91. 91 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2397 Весело

  До коментар [#83] от "klecho":
  "А, не мисля да те уча. Европейското право е пространна материя. "

  Все пак можеш да ме светнеш, как по това право аз имам право да бъркам в хазната на Брюксел!
  Изгарям от желание да ме научиш.

  подпис
 92. 92 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 1257 Неутрално

  Или от Брюксел почват да се месят по-активно във вътрешната ни политика или поумняха и вече искат измерими резултати спрямо обещанията ни. Може би по малко и от двете

 93. 93 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3452 Неутрално

  До коментар [#92] от "Batezuzi":

  "Или от Брюксел почват да се месят по-активно във вътрешната ни политика или поумняха и вече искат измерими резултати спрямо обещанията ни. Може би по малко и от двете..."

  Няма вече празен чек за Зайчарника/Сарая.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 94. 94 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 3297 Неутрално

  До коментар [#92] от "Batezuzi":

  може вече меркел да не е в състояние да ни прави заслон

 95. 95 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1381 Неутрално

  И се докарахме до там, да зависим от индивиди, които не са избирани от нас. Конкретно членовете на Висшия съдебен съвет, които нямат никакво желание, или дори намерение, да си свършат работата.

  Отнемане на имуществото на всеки, който не е жигосан с COVID "ваксина"!
 96. 96 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 1972 Неутрално

  Оставето го тоя главен прокурор. Милиарди чак да зависят от него. Помислете върху идеята на този план. Пари от инфраструктурата се наливат в зелена енергия, културно-педгогически иновации и пр. Отсега са визирани определени зеленоенергийни субекти които ще лапнат бонусите. Всичко за ветрове и ел.панели,батерии и т.н. Вярно в унисон с разбиранията на Джо Байдън, който вижда в недалечно бъдеще минаване изцяло на батерии. Обаче там става. Тук няма нормални пътища, панелните квартали мязат на Мордор. Но тия ще ни правят зеленоенергийни...

 97. 97 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 1185 Весело

  До коментар [#91] от "Иван K":

  Ама ти наистина се държиш като амбициозен прогимназист!

  Давам някои жокеро, за повече нямам време:

  1. Брюксел няма хазна. Прочети си как се формират постъпленията в общностния бюджет и защо България, като външна страна за Съюза има повече от пропорционално участие в процеса.
  2. Наблегни на Учредителните договори, там детайлно са обяснени правомощията на Съюза, респективно Комисията.
  3. Направи историческа справка, за най-отявлените корупционни практики в ЕС и свързаните с тях престъпления (лица като Карел де Гухт, пък и леля Уши, нелегални образувания като Ндрангета, убийства на журналисти, като в Малта и Словакия, престъпни организации като Сименс, Фолксваген и Дойче банк).
  4. Пробвай се да направиш една обосновка, какъв би бил дълготрайния ефект за България от допускане намесата на чужденци (отстояващи чужди интереси) във вътрешнодържавните ни дела. Все, пак не е като да нямаме пълен списък от национални катастрофи.

 98. 98 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 1972 Неутрално

  Изобщо, на Европа чак толкоз не и пука кой точно ще е главен прокурор. Кьовеши легитимира именно Гешев. Както и да е. Много повече й пука кой, например, назначи менте министърът Кирил Петков за шеф на Българската банка за развитие. Някакъв комарджия /добре, покерджия/, уволнен по некадърност от друга банка. Активист на зелението и кандидат депутат на ДБ. Политическо назначение? Няма лошо. Но защо с такава експертиза. Ми ако от там минат част от парите на Европа?

 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 100. 100 Профил на courage.tcd
  courage.tcd
  Рейтинг: 1279 Неутрално

  Тук няма нормални пътища,
  —цитат от коментар 96 на nik_77.


  Глупости! Баце направи милиарди километри нови пътища. Дупките дет се друсаме в тях секи ден са новаторско естетично решение. Освен това спомагат авторемонтния бранш. Ма не ги разбирате нещата се трябва да ви се обяснява до кога така не знам...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK