Управляема ли е миграцията: Какво се опитва да промени ЕС

Управляема ли е миграцията: Какво се опитва да промени ЕС


През 2015 г. над 1 млн. души пристигнаха нелегално в Европа, искайки закрила от войни, климатичните промени, бедност, преследване, както и просто по-добър живот. Миграционната криза, предизвиква срив в правилата, по които дотогава ЕС управляваше приема на чужденци и доведе до два опита за цялостен ремонт на политиката за миграция и убежище.


Законодателният пакет за миграцията на комисията "Юнкер" от 2016 г. след четиригодишно отлежаване беше ревизиран от комисията "Фон дер Лайен" през 2020 г., за да се "чуе гласът на европейските столици". Но ключовите му елементи продължават да стоят блокирани от страните членки, заради липсата на еднаква оценка на ситуацията и начините за справяне с нея.


Рисковете


Европейската комисия на Урсула фон дер Лайен си беше поставила амбициозната цел основните принципи на предложението да бъдат приети до края на 2020 г. Законодателните предложения от пакета "Юнкер", за които беше намерено съгласие, трябваше просто да се гласуват. Почти година по-късно тя трябваше да признае, че технически разговорите между Европейския парламент и страните членки, които трябва да ги одобрят, са напреднали, но "политическото споразумение по някои ключови елементи все още е далеч".
В доклад за състоянието на миграционната политика на ЕС, публикуван в края на септември, Европейската комисия предупреждава, че моментът е критичен. Предизвиканата от Беларус изкуствена миграционна криза по източните граници на ЕС, може да се случи на всеки, независимо дали досега е бил обект на миграционен натиск, хибридна атака или опит за дестабилизация отвън, се казваше в текста.


"Ситуацията в Афганистан може допълнително да увеличи риска от принудително разселване, миграционни потоци в региона и контрабанда на мигранти към ЕС", се казва още в документа.


Задава ли се нова миграционна вълна?


Незаконните мигранти по всички маршрути са значително по-малко, отколкото преди голямата вълна от 2015 г. Но от началото на годината пристигащите започнаха да се увеличават, като броят на незаконните преминавания на всички външни граници на ЕС през деветте месеца на 2021 г. достигна около 120 хил. За сравнение - те бяха близо 77 хил. през същия период на 2020 г. и малко над 91 хил. година по-рано.


Централният средиземноморски маршрут, от който тръгна предишната криза, отново е най-експлоатиран, като в Италия са влезли над 41 хил. души, почти половината от които от Либия. Миграцията от Тунис също остава висока, като представлява почти 40% от новопристигналите. В Испания броят на мигрантите се е увеличил с 54% до почти 26 хил., главно заради влизащите от Алжир и Мароко през Канарските острови.


В Източното Средиземноморие натискът е силно отслабен като влезлите незаконно от началото на годината са с 85% по-малко от миналата. Спадът на мигрантите, пристигащи в Гърция е намалял с 58%, но за сметка на Кипър, където увеличението е с 47%.


2021 г. е белязана с две нови тенденции - нарастването на броя на преминаванията от ЕС във Великобритания през Ламанша, където за 9 месеца са регистрирани 13 500 души - двойно повече от миналата година. Както и с кризата по границите на Литва и Полша, които досега не бяха попадали на пътя на мигрантите.


Засега не са се оправдали най-големите страхове от надигането на нова вълна от Афганистан, след смяната на властта в Кабул през август. Но няколко милиона души са се установили в околните държави и очакванията са гладът и липсата на препитание, могат да отприщят движение в посока на "богатия Запад".


Ковид ефектът


Европейската комисия смята, че наложените от короновирусната пандемия ограничения в движението са основната причина за значителното намаляване на мигрантите. Броят на подадените през 2020 г. нови молби за убежище - 485 хил., са с около една трета по-малко от 2019 г., а общото ниво на молбите през 2021 г. остава под нивата преди пандемията. Но медицинската криза забави и връщането на незаконно пребиваващите в ЕС, на които е отказана международна закрила. Под 18% от подлежащите на връщане са напуснали Европа през 2020 г. в сравнение с 29% през 2019 г.


Турция все още не е подновила договореното чрез миграционната сделка с ЕС приемане обратно на незаконни мигранти от Гърция, което беше прекъснато през март 2020 г.


Управляема ли е миграцията: Какво се опитва да промени ЕС


Чрез новата система за пръстови отпечатъци се установи, че 131 хил.души, подали молба за убежище в една държава, са се преместили в друга и отново кандидатстват. 23 хил. молби са подадени, след като авторите им са засечени от властите като незаконно пребиваващи.


Несвършена работа


Както и при първия опит за реформа на миграционната политика на ЕС, сега страните членки се оказват основна спирачка пред осъществяването ѝ.

"Опитът с Беларус е ярка илюстрация на факта, че незаконната миграция може да засегне всички държави-членки. Докато не се извърши цялостна реформа на системата на ЕС за убежище и миграция, както е заложено в новия пакт през септември 2020 г., ЕС ще остане по-уязвим и по-малко подготвен да реагира на променящите се обстоятелства", се казва в доклад на Европейската комисия, описващ ситуацията с миграцията.


Пакетът съдържа няколко законодателни предложения:

 • Регламент за управление на убежището и миграцията с нов механизъм за солидарност. Година по-късно преговорите между страните членки продължават, а позицията на Европейския парламент още не е обсъждана във водещата комисия
 • Регламент за въвеждане на скрининг за граждани на трети държави на външните граници. Европейският парламент и страните членки не са изработили позиции за започване на преговори по приемането му
 • Регламент за процедурите за убежище. Позицията на Европарламента не е готова, преговорите в Съвета са още на техническо ниво
 • Реглемент за промени в Евродак - европейската база за пръстови отпечатъци. Позицията на Европарламента още очаква мнението на водещата комисия. Преговорите между страните членки за даване на мандат за преговори с парламента продължават.
 • Регламент за установяване на процедури и механизми за справяне със ситуации на криза и форсмажорни обстоятелства в областта на мигграцията и убежището. Парламентът още подготвя позицията си, а обсъждането между страните членки дори не е започнало
Еврокомисията не губи надежда за пробив до края на годината по законодателството за срининга, процедурите за убежище и правилата за действие при кризи, като се позовава на бързия напредък в изготвянето на позиции на експертно ниво.


Страните членки отхвърлиха промените в няколко директиви и регламенти, уреждащи приема на мигрантите, регистрацията и връщането на мигранти, които новата Еврокомисия реши да не поправя, а да наследи от предшествениците си. По тях беше постигнато политическо споразумение между парламента и съвета по време на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Но след това държавите го отхвърлиха, заради решението пакетът да се приеме едва, след като всичките му части са договорени. И най-вече правилата за връщане на незаконните мигранти, където напредъкът към постигане на съгласие е незначителен.


Не всичко е толкова замръзнало. ЕС прие промените в директивата за легалната миграция "Синя карта" и се договори за създаването на нова европейска Агенция за убежището. Започна и изпълнението на плана за подготвеност и кризи.


Но основният спор остава т.нар. "механизъм за солидарност", с който се въвежда задължително квотно разпределение на пристигналите в ЕС мигранти до разглеждането на молбите им за убежище и връщането на тези, които нямат право на закрила.


Как изглежда солидарното разпределение?


Във виждането на Европейската комисия механизмът да се задейства по нейна преценка или при поискване, ако една или повече държави са поставени под миграционен начин. Комисията оценява нуждите от разселване на пристигналите, за да облекчи потърпевшата държава, като всяка друга членка има квота за прием. Тя се определя в еднаква тежест от два показателя - БВП и брой на населението. Ако държавата не иска да взема мигранти, тя може да плати за връщането на същия брой от тези, които нямат право да останат, или пък да помага с обработването на молбите и издръжката на мигрантите.


Управляема ли е миграцията: Какво се опитва да промени ЕС


След като изчисли потребностите Еврокомисията праща съобщения до столиците за броя мигранти, който трябва да приемат и отделните държави доброволно обявяват колко души ще приемат. Ако общият брой е под 30% от нуждите, Комисията изисква всяка страна да изпълни поне 50% от квотата си за прием.


Основните възражения срещу схемата идват от държави като Унгария и Полша, които не искат да приемат мигранти, а Будапеща дори и бежанци, защото според тях те не споделят християнските и европейските ценности и не могат да се интегрират.

За да се излезе от задънената улица докладчикът на Европейския парламент за приемането на регламента шведският християн-демократ Томас Тобе предлага механизмът да отпадне, като държавите, които не искат да имат общо с мигранти, да финансират миграционната политика и разходите на тези, които се нагърбят с тях.


Европейската комисия смята, че са "необходими по-задълбочени дискусии относно различните форми на солидарност", но ще е необходимо още време, за да се прецени как "различни политически варианти в различни хипотетични бъдещи сценарии", биха се отразили на механизма за солидарност. Далече от намиране на компромис е и въпросът за нивото на отговорност на всяка държава за управление на мигрантите на нейните граници и територия. Кризата с Беларус показа, че вижданията са твърде разделечени от Литва, която прие европейска помощ и покани европейски граничари да пазят границата й до Полша, която и до днес не е допуснала Европейската комисия и граничната й агенция до граничните си пунктове и отказва помощ за опазване на границата си, която е и външна граница на ЕС.


Въпреки всички неудачи Европейската комисия продължава да смята, че "миграцията е нормална и управляема част от съвременния живот, която може да бъде овладяна чрез съвместна работа по ефективен и хуманен начин". За да се случи това европейската миграционна политика трябва да се модернизира. Следващият опит да прокара промените ще е на Франция, която поема председателството на Съвета на ЕС на 1 януари 2022 г.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (24)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 326 Неутрално

  Изобщо не е управляема, не трябва да бъде управляема а и не трябва да се допускат пълчища, чужди на европейската цивилизация.

  Common sense !
 2. 2 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 818 Неутрално

  И ние сме в кюпа, на партньори-НАТО кьоркьопеци, допринасящи за разбомбените им домове Иии...получаваме каквото получихме.

 3. 3 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1768 Неутрално

  Емигрантите от страни с ислямско вериозповедание показаха на Запад що е то хаос и джихад…
  Европа да си направи добре сметката иска или не иска повече атентати!!!

 4. 4 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3893 Неутрално

  След поредната бежанска криза ЕС трябва максимално бързо да се огради в буквалния смисъл на думата с огради по външните си граници, за да може да стопира това безумие.

 5. 5 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3893 Неутрално

  До коментар [#1] от "stalker":

  ++++++++++++++++++++++++
  Европа на европейците , а останалите вън от пределите на ЕС!

 6. 6 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2900 Неутрално

  Мигрират птиците, това си е нашествие.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 7. 7 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2900 Неутрално

  До коментар [#5] от "bat_plamen":

  И това при ниска раждаемост и увеличаваща се продължителност на живота?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 8. 8 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4296 Неутрално

  До коментар [#1] от "stalker":++++++++++++++++++++++++Европа на европейците , а останалите вън от пределите на ЕС!
  —цитат от коментар 5 на bat_plamen


  Интересно ти като какъв се изявяваш в ОК? Като Европеец или като Британски гражданин? Защото си настроен много против ОК, но това не ти пречи все още да живееш и работиш тук. Не пропускаш случай да се изказваш негативно, но си се закотвил тук и не мърдаш. На това Бат Пламене му казват лицемерие.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 9. 9 Профил на stenlyaka
  stenlyaka
  Рейтинг: 2127 Неутрално

  Всички талибани да заповядат в Европа .Европа има нужда от нов облик на медиите и брадати орангутани с калашници по улиците .Бурки за цялото джендъроразнообразие .Подмяна на банковата система с бананова система на разплащане .Чакаме ордите ,нямаме търпение - само свежа кръв ще ни спаси от чумата Ковид - талибаните ще донесат светлото бъдеще в Европа !

 10. 10 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 828 Неутрално

  И да спре напълно, вече има достатъчно лайн[email protected] в кацата с меда.

 11. 11 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2775 Неутрално

  Миграция нулева.

  Щото дори и да е управляема, ако приемеш един след него ще повлекат крак хиляди, а после милиони и ще стане неуправляема.

 12. 12 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 634 Неутрално

  автоматични стрелкови установки по границите ще спестят доста пари и мизерия на граничните полицаи. няма нужда в 21век да се гърчат по къра граничарите.
  програмирани фанатици, чиито обучение в училище е било да зубрят избрани участъци от корана заливат света, очакваме убийства на честта, крадене на жени, убийства на отклоняващите се от шариата

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 13. 13 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 3594 Любопитно

  Ако НПО-та докарват в Италия мигранти в кораби е ок, но те са били "спасени" на 10 километра от либийския бряг, да ги връщат отново в Либия!

  Или тук се говори за управляемо насищане на Европа с мехлюзи от Африка и Азия?

  ДБ: Време е да спечелим България
 14. 14 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 634 Неутрално

  До коментар [#13] от "Полковник Паликъщов":

  една от стратегииит е засилване на общата мизерия, така че малкото образовани да ги е страх за живота и да работят по-евтино, а изпадналите в мизерия да работят каквото когато им кажат

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2286 Неутрално

  Интересно е дали някога освен просто излагане на фактите за срещи, закони и позиции на държави, в Дневник някой ще направи анализ на ситуацията. Да каже, ако идват по толкова ще се случи това, пък по онолкова онова, възникнали са такива и такива проблеми, има такива и такива решения, изглежда най-добре да се прави това или онова за дългосрочно решение, защото иначе ще стане нещо друго.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 17. 17 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 3924 Любопитно

  "Под 18% от подлежащите на връщане са напуснали Европа през 2020 г. в сравнение с 29% през 2019 г."

  Изключително нисък процент е това. Наскоро гледах видео на France 24 в което показваха точно този процес на връщане (репатриране) на имигранти и кандидат бежанци на които им беше отказан бежански статут във Франция. Цялата процедура е много тегава, дълга и скъпа (транспортните разходи ги плаща френската държава). Един от основните проблеми е, че някои от държавите граждани на които са тези лица не иска да ги приеме обратно на тяхна територия. Френското правителство като контрамярка беше решило да спре издаването на входни визи за Франция на граждани на въпросните държави, които искат законно да посетят страната. Но и това не беше достатъчно в някои случаи. Едно от решенията в тези случаи е тези хора да се пратят в трети страни и от там да се оправят както могат. Но досега ЕС няма подписан договор с такава трета страна, която е готова да приема тези нежелани хора... нежелани както от ЕС, така и от собствените им държави.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 18. 18 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 896 Неутрално

  Евробюрократите са във престъпно бездействие !!!

 19. 19 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1885 Неутрално

  До коментар [#18] от "valtoro":

  Не само бездействие, а дори и насърчават мигрантите с предлаганата система за "споделена отговорност".

  Ако навлеците знаят че пристигнали в Европа ги чака шут и обратно, откъдето са дошли, тогава няма да си правят труда да идват дотук.

  Panta rhei....
 20. 20 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2494 Неутрално

  Превод - идвайте, ще ви приемем всички, даже ще си ви разпределяме по квоти, така че да не остане нито една страна в ЕС, която да не стане пълна кочина.

 21. 21 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2869 Неутрално

  "През 2015 г. над 1 млн. души пристигнаха нелегално в Европа, искайки закрила от войни, климатичните промени, бедност, преследване, както и просто по-добър живот. "
  *
  От всички обстоятелства единствено войната и преследването са легални причини за даване на бежански статус.
  ЕС трябва да окаже натиск и да приложи санкции на държави, отказващи обратен прием на свои граждани, депортирани от ЕС.
  За съжаление липсата на единна твърда позиция срещу нелегалната миграция спъва ограничаването на потоците мигранти и окуражава все повече и повече от тях да пътуват към Европа.

 22. 22 Профил на bxr35608444
  bxr35608444
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  До коментар [#8] от "padrino":


  Интересно ти като какъв се изявяваш в ОК? Като Европеец или като Британски гражданин? Защото си настроен много против ОК, но това не ти пречи все още да живееш и работиш тук. Не пропускаш случай да се изказваш негативно, но си се закотвил тук и не мърдаш. На това Бат Пламене му казват лицемерие.
  —цитат от коментар 8 на padrino


  Хо - хо , Падрино , той сега е омекнал . Ако знаеш преди години какви змии и гущери бълваше не само срещу Великобритания , но и срещу Английския народ . С какви ли не обиди и псувни ги засипваше и никога не отговори на елементарния въпрос защо седи и не мърда от Обединеното Кралство . Питай го защо е подал молба за получаване на Постоянен Статус за живот и работа във Великобритания ? Питай го защо след Брекзит не се е премистил в любимия си Евроколхоз , а продължава да яде белия Английски хляб и същевременно да плюе по Англичаните и по Англия . На такива им се вика : Храни куче да те лае .

  Цял ден може да ти обяснява колко по - хубаво е в Германия , Франция , Испания и Белгия обаче нещастникът не ще да се възползва от убавината им и продължава да си седи в Англия и да я плюе колко кофти е там . 23. 23 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 719 Неутрално

  До коментар [#15] от "EU Fighter":

  ти си необработено захарче!

 24. 24 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1253 Неутрално

  До коментар [#7] от "дерибеев":

  "И това при ниска раждаемост и увеличаваща се продължителност на живота?"

  Ай стига с тази лъжа. Мигрантите само ще отложат демографското развитие, няма да го обърнат.

  Пък и намаляването на населението на тази лодка/планета е правилно, иначе ще се претовари и ще потъне.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK