Конкурс за организиране и провеждане на Деня на Европа в България 2004

Описание

Конкурсът за организиране и провеждане на Деня на Европа в България е елемент от Информационната и комуникационна програма на Делегацията на Европейската комисия в България.

От 1985 г. насам 9 май се чества като Ден на Европа и символизира стремежа към общност на споделени ценности и общи интереси, към европейска идентичност в контекста на националната самобитност и културното разнообразие на отделните страни от Стария континент.


През 2004 г. този ден ще бъде отбелязан за 6-ти пореден път и в България. Важно е българите да познават принципите на процеса на разширяване на ЕС, за да подходят с разбиране и реалистични очаквания към бъдещото членство на България в Европейския съюз. Събитията, които ще бъдат организирани за честване на Деня на Европа, могат да допринесат за това.

Местни власти, неправителствени организации и читалища, могат да превърнат 9 май в празник на своята община или район.

Цели

Събитията, организирани за отбелязване на Деня на Европа целят повишаване на степента на общата информираност относно Европейския съюз и процеса на разширяване на ЕС, както и повишаване на общественото разбиране на процеса на евроинтеграция на България.

Да се поощряват инициативи на местно ниво за популяризиране на Европейския съюз в страната;

Да се създаде празник за общината, града или района на столицата, в който да участват всички целеви групи;

Да се разяснят практическото значение и реалните последствия от присъединяването към ЕС за България;

Да се създадат условия за разпространяване на информация за възможности за финансиране на проекти от страна на ЕС.

Дейности

Програмата за отбелязването на Деня на Европа трябва да бъде развита в контекста на темата Европейска интеграция на България в следните две направления:

Информационни събития (публични лекции, кръгли маси, семинари, дискусии, обществени дебати, конференции и др.).

Културни прояви и празненства (концерти, изложби, спортни прояви, празници на открито, викторини и др.).

Програмата за отбелязването на Деня на Европа може да включва комплекс от прояви на двата основни типа дейности като изборът им зависи от творческата концепция на кандидата. Предложените инициативи за популяризиране на Европейския съюз и повишаване на информираността на местните общности относно практическите измерения на бъдещото членство на България в ЕС следва да бъдат съобразени с конкретните информационни потребности на жителите на града, общината или района.

Период на провеждане

Събитията за отбелязване на Деня на Европа следва да бъдат планирани и проведени в периода 24 април – 23 май 2004 г.

Кой може да кандидатства

В конкурса за организиране и провеждане на Деня на Европа могат да участват общини и райони на столицата - самостоятелно или в партньорство с неправителствени организации (НПО) и читалища. В случай, че водещият кандидат е неправителствена организация или читалище той трябва да отговаря на следните условия, за да бъде допуснат за техническа оценка на предложения проект:

Да бъде неправителствена, нестопанска организация, официално регистрирана по ЗЮЛНЦ или закона за читалищата;

Да бъде регистрирана в България;

Да осъществи подготовката и изпълнението на проекта и да не бъде посредник между Програмата и друга организация или институция.

Не могат да кандидатстват

Политически партии

Търговски дружества

Държавни организации

Физически лица

Финансови параметри

По този договор ще бъдат сключени договори за финансиране на изпълненитето на проекти след успешно проведени преговори с до четири големи (над 70 000 жители) и с до пет малки (под 70 000 жители) български общини.

Максималният бюджет, предвиждан за една инициатива, е както следва:

10 000 Евро за голяма община (или район на столицата)

5 000 Евро за малка община (или район на столицата)

Общ бюджет: 65 000 Евро

Документация за участие

Всяка кандидатстваща организация трябва да представи комплект документация, включващ:

Попълнен формуляр за кандидатстване (във формата от Приложение А);

Анекс 1: Предварителна (примерна) детайлна програма на събитията (сценарий) с приложен времеви график за изпълнението им и резюме на английски език;

Анекс 2: Бюджет на проекта (съгласно предоставения в Приложение Б формат);

Анекс 3: Представяне на екипа на проекта с приложена трудова биография за всеки от членовете, следвайки посочения в Приложение В формат;

Анекс 4: Представяне на кандидатите (информация за дейността и за предишен опит в тематичната област на конкурса);

Анекс 5: Подписана декларация, следваща стриктно приложения във Формуляра за кандидатстване формат, се представя от Водещия кандидат. Писма за подкрепа се изискват от всички партньори (ако има такива).

Анекс 6: Декларация/писмо за подкрепа от общината, където ще се провеждат дейностите с описание на конкретните ангажименти на общината в изпълнението на проекта.

Краен срок за подаване на проекти

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 23.02.2004 г., 17:00 часа.

Всички кандидатури, получени след този срок няма да бъдат разглеждани, независимо от датата на пощенското клеймо или от факта, че причините за забавянето са извън кандидата.

Адрес за изпращане на проектите

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени по пощата, куриер или на ръка на адреса на изпълнителя на Информационната и комуникационна програма на Делегацията на Европейската комисия в България:

СПАН Консултантс

бул. “Цар Освободител” 17А

София 1504

За конкурса “Ден на Европа”

Допълнителна информация

Въпроси могат да бъдат изпращани по факс или електронна поща не по-късно от 05.02.2004 г., на следния адрес:

E-mail: evropa@evropa.bg

Факс: 02/9438702

На зададените въпроси ще бъде отговорено не по-късно от 11 дни преди крайния срок за кандидатстване. Отговорите, както и зададените въпроси без идентифициране на питащия, ще бъдат публикувани на Интернет-страницата на Делегацията на ЕК в България.

Списъкът с класираните проекти ще бъде публикувани на www.evropa.bg най-късно до 08.03.2004 г.

Документи за кандидатстване

Подробни условия за кандидатстване EuropeDay_Uslovia.doc

Информация за 9 май - Ден на Европа EuropeDay_Info.doc

Приложения

Приложение А: Формулярът за кандидатстване с формат на декларация Prilojenie_A_Application.doc

Приложение Б: Формуляр за Бюджет на проекта с инструкции за попълване Prilojenie_B_ProjectBudget.xls

Приложение В: Формат на Автобиография Prilojenie_C_CV_Bg.doc

Ключови думи към статията:

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK