Любомир ДАЦОВ: Бюджет 2007 ще финансира политики, а не отделни сектори

Ще работим с ЕБВР, СБ и ЕИБ за ускоряване на проектите за парите от еврофондовете , казва заместник-министърът на финансите

Любомир ДАЦОВ

© Красимир Юскеселиев

Любомир ДАЦОВПоредната хипотеза за членството на България в ЕС е средата на2007 г. С коментар по въпроса какво означава това от гледна точка набюджета за следващата година "Дневник" потърси зам.-министъра нафинансите Любомир Дацов. Заедно с това тази седмица европейскитеминистри на финансите разгледаха българската предприсъединителнаикономическа програма. Забележките по нея са, че трябва да се подобриметодиката за водене на бюджетните сметки и качеството на националнатастатистика.Какво означава от гледна точка на бюджета България да стане член на ЕС от средата на 2007 г.?


- Нищо съществено от гледна точка на финансовите потоци. За менлично тези неща, които в момента се появяват в пресата и различнитеизявления на родни и на чужди политици, са по-скоро в областта на оназидругата политика, неикономическата. Финансовите министри на Европаеднозначно оцениха достиженията на България и аз не виждам причина дане станем член на ЕС от началото на 2007 г.
Въпросът за голяма част от средствата, които ще получим от ЕС,е в готовността на структурите по усвояването им. Специалноземеделските средства например ще бъдат получени дори България да влезеот средата на годината, ако работи разплащателната агенция.


А ако датата за членството на България стане ясна през чак през октомври?


- Тогава ще има двойна работа за всички в Министерството нафинансите. Експертите ще трябва да извършат огромна по обем работа,защото трябва да правят всичко два пъти. Сигурно е обаче, че целите наполитиката ще бъдат едни и същи, т.е. дали сме членове на ЕС или ненашите цели ще са тези, които и в момента се изпълняват и ще бъдатприоритет след присъединяването. Така че от гледна точка на самитеполитики и приоритети няма да има съществени различия. Ще има различиячисто финансово от гледна точка на структурата на финансирането.


Значи, ако на 16 май не стане известна конкретна дата зачленството на България, министерството ще работи по два сценария набюджет?


- Силно е да се каже два сценария. Може би два сценария отгледна точка на източници на финансиране и структуриране на бюджетите.Вътре в отделните бюджети в консолидирания бюджет структурата,съотношението между отделните подбюджети ще бъде различно, защото ще саразлични източниците и допусканията на финансиране. Но ние няма даработим по различен вариант на политиката и приоритетите - при всичкиположения те са едни и същи.


Как ще се предвиди националното съфинансиране на еврофондовете в тази ситуация?


- България ще работи съвместно с Европейската банка завъзстановяване и развитие, Световната банка, Европейската инвестиционнабанка не толкова заради финансовите нужди, а заради опита на тезиинституции при осъществяването на проекти. Това е начин да бъдеускорена подготовката на проектите, защото тези банки финансиратподготовката им, осигуряват капацитет, а след това участват и вмониторинга при изпълнението им. Например от ЕИБ ще взимаме средства заголемите инфраструктурни проекти, защото те са най-добри там.


При какви допускания се работи при отделните варианти поотношение на дефицит или излишък? В последния доклад на Европейскатакомисия се прогнозира бюджет 2007 да е с излишък.


- Тези прогнози ги прави самата ЕК - на базата на трендoвеправят оценки, че нещата ще бъдат такива. Ние все още нямаме мониторингна самата комисия, така че това да е някаква програма, това е прогноза.


А нашата прогноза каква е?


- На този етап нашата прогноза в зависимост от различните допускания е също за превишение.


Една от забележките на ЕКОФИН е да прецизираме статистиката си.


- Става въпрос да има хармонизация на методологиите, така че даса съпоставими нещата във всички страни за целите на европейскатастатистика, т.е. да се измерват нещата по един и същ начин. Това обачесъвсем не означава, че нашата национална методология, която сеизползва, е лоша и не дава достатъчно информация.


А какво означава?


- Означава, че всички страни имат свои специфични методологии иедновременно с това имат и европейски. Хармонизираният индекс еунифицирана методология, който по един и същ начин, на базата на една исъща кошница от стоки измерва инфлацията във всичките страни в Европа.Но това не означава, че той измерва специфично за България по-вярно,отколкото нашата методология. Ние трябва да имаме статистика, която даотговаря на техните изисквания.


В момента нямаме ли?


- Напротив, България покрива почти всички стандарти в тазиобласт. Имаме силно развита статистика и въпросът е да се продължи дасе работи в тази посока. Забележките са основно в областта на реалниясектор, където имаме относително стара структура на следене напоказателите, неотчитащи динамиката на времето и промяната на нуждитена потребителите на тази информация.


Каква е ролята на предприсъединителната икономическа програма, която ЕКОФИН разгледа тази седмица?


- Има две основни значения. Всяка една страна членка езадължена да изготвя конвергентни програми, а страните кандидатки -предприсъеденителни. Конвергетнтите програми по своята същност саикономическите задължения на всяка страна, които тя трябва да следва.Предприсъединителната икономическа програма е подготовка на нашатастрана за въвеждане на конвергентните програми.


Какви са акцентите в нея?


- В най-общи линии се описва визията за следващите три години вобластта на публичните финанси, структурните реформи, развитието нареалния сектор. Тя е индикативна програма, която отразява виждането заразвитието на страната. Програмата не е нещо по-различно от бюджетнататригодишна прогноза и отразява и управленската програма направителството.


Как върви подготовката на бюджет 2007?


- Към момента подготвяме тригодишната бюджетна прогноза. Восновни линии е готова и чакаме политическото одобрение. От гледнаточка на политики няма да има разлика, ние твърдо залагаме европейскиприоритети в бюджета, независимо дали сме членове от началото на 2007г. или не. Основният принцип ще е заложените политики да отговарят наевропейските и да има концентрация на използване на ресурсите. Товаозначава, че не може всичко да е приоритет. Приоритетите трябва да самалко и ясно дефинирани. Въвеждаме т.нар. хоризонтални приоритети -конкурентоспособност, политика на заетост, на растеж, на иновативност.В Европа вече никой не говори за развитието на точно определен сектор.Секторната политика като такава е отречена през последните 15 години отЕС.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK