Верижна реакция

Отнетите акредитации от Брюксел са пречка за получаване на парите и от ЕИП

Осло ще обяви размера на следващия транш помощи преди Коледа

© Деница Каменова

Осло ще обяви размера на следващия транш помощи преди КоледаЕдна лоша новина никога не идва сама. Това правило беше доказано за пореден път, в случая по финансов начин, макар че верижната реакция донякъде остана недостатъчно осветена от медийните прожектори. Повсеместно, надълго и нашироко беше коментиран безпрецедентно критичният доклад на Европейската комисия от края на юли, в който тя обяви решението си както да отнеме акредитацията на две от агенциите, отговорни за управлението на средствата по ФАР, така и да замрази парите, чието плащане беше спряно поради корупционни практики. Някак встрани от вниманието обаче остана друго решение което малко след това беше взето - да бъде спряно и плащането на средствата за България, които идват по линия на Европейското икономическо пространство.


Основание може и да имат тези, които ще отдадат причината за липсата на достатъчен интерес на факта, че сравнени с милиардите, които теоретично се отпускат на България от ЕС, но сега са застрашени, 41.5-те милиона евро по линията на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество не могат да си съперничат за медийното внимание. Донякъде основание ще имат и оптимистите, които ще отбележат, че проектите все още не са одобрени и контрактувани, което реално означава, че така или иначе пари все още не е трябвало "да потекат" и нищо все още не е окончателно загубено. Вчера обаче ЕК нанесе поредния шамар, като реши да не връща отнетите акредитации. Постоянното им отнемане означава изгубването окончателно на 220 млн. евро, които все още на са контрактувани.


Затова, ако тези два начина на мислене продължават да надделяват на държавническо ниво, то те ще са поредното доказателство за късогледство. В момента България разполага с време до края на април следващата година, за да намери изход от създалата се ситуация с парите от ЕИП, защото именно дотогава трябва да бъдат одобрени проектите и да започнат да се осъществяват. Единствената може би добра новина в случая е, че пряко засегнати са само парите по този финансов механизъм (без тези за неправителствените организации), тъй като тяхното договаряне, отпускане и управление следва механизмът, създаден за работа със средствата от ЕС и съответно на тях пряко се отрази отнетата акредитация. Парите от Норвежката програма за сътрудничество минават през норвежката държавна агенция "Innovation Norway" и поради тази причина съмнение за тяхното прозрачно изразходване и управление няма.
Представители на норвежкото министeрство на външните работи увериха преди време, че дори и да се стигне до най-лошия вариант с акредитацията, ревизиране на сумите няма да има (виж интервюто). Проектите обаче трябва да бъдат изпълнени до април 2011г., което логично означава, че всяко излишно бавене от страна на властите ще създаде само проблеми и неприятности.


Погледнато в перспектива трябва да се има предвид и фактът, че реално финансовата рамка, по която се отпускат парите изтича. Преговорите между норвежкото правителство, което реално осигурява 95% от средствата и Европейската комисия за подписването на меморандум за нов финансов период и отпускането на нови средства обаче започнаха. Очаква се да бъде постигнато споразумение преди Коледа, увериха запознати с разговорите. От обявената позиция на Осло обаче става ясно, че той не е готов да увеличава размера на отпусканите средства, които за предишния период натежаха с 61 евро на джоба на всеки норвежец. Затова е логично, че преговарящите ще гледат много внимателно къде ще отиват парите и определящи в случая ще са показателите и резултатите, които са отбелязи бенефициентите.


Замисълът на отпусканите средства по линията на двете програми има едно особено ценно качество - че не припокрива сферите, които вече се подпомагат от ЕС, а се стреми да помогне на най-бедните членки на Съюза да напредват в области, които макар и донякъде загърбени от Брюксел, имат всъщност огромно значение за тяхното бъдеще. Затова би било най-малкото неразумно на подобна възможност да се гледа през пръсти.


Средствата по линия на Европейското икономическо пространство


Решението за отпускане на средства по линията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) е взето през 2004г. в светлината на разширяването на Евросъюза. Като членки на ЕИП Норвегия, Исландия и Лихтенщайн имат достъп до единния пазар. В отговор на това огромно преимущество обаче те поеха преди 4 години ангажимента да финансират 12-те нови членки и Португалия, Гърция и Испания с общо 672 млн. евро за периода 2004-2009г. Норвегия поема около 95% от тази безвъзмездна помощ като освен това осигурява и допълнителен фонд, т.н. Норвежки субсидии, които са в размер на допълнителни 567 млн. евро. С отделен фонд Осло финансира и развитието на двустранното партньорство с България и Румъния.


За България са предвидени 21.5млн. евро по финансовия механизъм на ЕИП. Процедурата по набиране на проекти стартира в началото на тази година и приключи през април. Приоритетните 4 области, по които можеше да се кандидатства с проекти са:


-Опазване на околната среда


-Развитие на човешките ресурси


-Здравеопазване и грижа за децата


- Опазване на европейското културно наследство.


Сега предстои оценка на предложените за финансиране проекти от националното координационно звено в министерството на финансите от страна на Офиса на финансовия механизъм в Брюксел и страните донори. Одобрените проекти трябва да бъдат обявени до април следващата година. След като бъдат контрактувани, тяхното изпълнение може да започне, като крайният срок за изпълнението им изтича през април 2011г.


Продължава кандидатстването за Норвежката програма за сътрудничество


Освен средствата, осигурени по линия на ЕИП, България може да се възползва от допълнителни 20 млн. евро, които се отпускат чрез двустранна програма за сътрудничество, чиято цел е да се стимулира икономическият растеж и устойчивото разивтие на страната. За средствата по тази програма може все още да се кандидатства, като крайният срок за подаване на документи за проекти е 31 декември. По принцип срокът на разглеждането и одобряването им отнема 4 месеца, като окончателното решение трябва да бъде обявено до края на април следващата година. Изпълнението им след това ще бъде до април 2011г.


За финансиране по тази схема могат да кандидатстват частни компании, министрества, неправителствени организации, публични институции. Минималната стойност на проекта трябва да бъде 250 хил. евро, а максималната не трябва да надвишава 5 млн. евро. Приоритетните области, които ще бъдат финансирани, включват:


-опазване на околната среда


-енергийна ефективност и възобновяема енергия


-подпомагане на устойчивото производство


-прилагане на Шенгенското законодателство.


Подпомагане на неправителствените организации


Предстои да бъде обявена втора поцедура за набиране на предложения за проекти от неправителствени организации. Специално за подпомагането на НПО са отпуснати над 1.8 млн. Евро. Те са част от финансирането по линията на Европейското икономическо пространство, но са фокусирани пряко върху подпомагането на развитието на гражданското общество. От българска страна отговорен за подбора на проектите е Фондация за реформа на местното самоуправление в партньорство с фондация "ЕкоОбщност", които са били избрани на тръжен принцип.


Крайният срок за първото набиране на предложения приключи през средата на октомври. За разпределянето на 1.021 млн. Евро са кандидатствали 321 проекта. След като бъдат обявени печелившите, проектите трябва да бъдат изпълнени до 2011г. Проектите могат да получат финансиране от 10 до 100 хил. Евро, като финансирането по ЕИП не може да надвишава 90%. Приоритетните области са:


-Опазване на околната среда и подпомагане на устойчивото развитие


- Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца


- Развитие на гражданско общество и защита на човешките права.


Практична информация в Интернет


За допълнителна информация за условията за кандидатстване, проектите, които вече са били подадени, документи и др. можете да консултирате следните сайтове:


- www.norvegia.bg - на сайта на норвежкото посолство са качени на български и на английски език разнообразна информация както за самите грантове и условия за кандидатстване, така и последни новини


- www.eufunds.bg - страницата се поддържа от Министреството на финансите и съдържа данни както за структурните фондове на ЕС, така и за финансирането по ЕИП. Можете да намерите и пълен писък на проектите


- www.eeagrants.org - страницата за Финансовия механизъм по ЕИП, която се поддържа от норвежкото министрество на външните работи и се обновява редовно


- ngofund.flgr.bg/bg - информация, специално посветена на финансирането на НПО


Ерик Орхюс: Не можем да работим с институции, които Брюксел не приема


Ерик Орхюс отговаря за фондовете за България и Румъния в министерството на външните работи


Средставата по Финансовия механизъм на ЕИП минават през Министреството на финансите, което също така отговаря и за първоначалния подбор на проектите. В своя безпрецедентно киритечн доклад от лятото обаче Европейската комисия реши да отнеме акредитацията на ключови агенции и като следствие на това Норвегия на свой ред замрази средствата.


-Да, парите бяха замразени. По силата на нашето споразумение с ЕС, ние не можем да приемем и да работим с институции, които Европейската комисия не приема.


Какво следва оттук нататък? И какво ще се случи, ако България не успее бързо да си върне акредитацията?


-Ще трябва да намерим друго решение.


Съществува постоянна заплаха да бъдат ревизирани част от сумите, които ЕК отпуска за България? Вие ще стигнете ли до такава крайна мярка?


-Не. Ако се стигне до най-лошия сценарий, тогава ще разговаряме с Министреството на финансите, за да намерим алтернативни институции, чрез които плащанията да могат да бъдат осъществени.


При останалите страни, за които отпускате средства е препоръчително, но не и задължително проектът да се осъществява с норвежки партньор. За България и Румъния обаче това условие е задължително в рамките на Норвежката програма за сътрудничество. Защо беше поставено то и разкрива ли липса на доверие от Ваша страна?


-Не. Още когато договаряхме финансовата рамка през 2003г беше решено, че една от основните цели е да бъде промотирано двустранното сътрудничество. Това обаче се оказа трудно през 2004г., когато бяха приети 10-те нови страни-членки. Затова, когато договаряхме с Европейската комисия рамката за България и Румъния, въпросът за осигуряване на двустранно сътрудничество беше застъпен много по-активно. Смятам, че министерствата на финансите и на двете страни са доста доволни от това решение. Защото основната ни цел е тези партньорства, които са се изградили благодарение на тези проекти, да останат и да ги надживеят и по този начин да се гарантират и бъдещи взаимоотношения с бизнеса, институциите, неправителствените организации и др.


Колко често се срещате с представителите от българска страна?


-Почти всеки месец.

Коментари (13)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Гневно

  Моите данни за НЕВЕРОЯТНА КОРУПЦИЯ В ТАКА НАРЕЧЕНАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА, включително във Върховния касационен съд (виж първите съобщения в блога):

  http://kkabakciev.blogspot.com/

  Има нови данни, за поредни безобразия, беззакония и некомпетентност (вж. съобщенията от 28 и 31 октомври 2008)!

  Отсега нататък, живот и здраве, ВСЯКО противозаконно действие в така наречената съдебна система ще бъде излагано на показ и анализирано!

  Настоящото съобщение, разбира се, не бива се възприема като обида спрямо онези представители на съдебната система, които са компетентни и некорумпирани! За съжаление обаче те сякаш стават все по-малко!

  Вж. за един достоен Съдия и Гражданин (да, главни букви) в най-новото съобщение в блога!

  Но предстои материал за едно повече от епохално по своята корумпираност и криминалност "съдебно решение"!

  Красимир Кабакчиев, дфн
 2. 2 Профил на EU
  *****
  Неутрално

  Това на Европейски Език означава "ВРЕМЕ Е ДА СИ СМЕНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО"

  тоест Европа неможе да даде по чсен сигнал от това, защото би била намеса във вътрешната политика,

  Всичко е в ръцете на Българите...

  Българи искате ли промяня?

  Тогава покажете че я искате, сменете правителството и Европа ще отпусне фондовете.

 3. 3 Профил на mned
  *****
  Неутрално

  Ерик Орхюс: "Не можем да работим с институции, които Брюксел не приема." По-директно от това може ли да се каже?

 4. 4 Профил на goodman
  goodman
  Рейтинг: 8 Неутрално
 5. 5 Профил на Иванчо
  *****
  Неутрално

  Много важно! Спират ни парите за:
  - Опазване на околната среда

  - Развитие на човешките ресурси

  - Здравеопазване и грижа за децата

  - Опазване на европейското културно наследство.

  Никое от тези направления не интересува нашата африканизирана държавица. Нас единствено ни интересува: да продължава да ни управлява и краде Любимата Партия съюзена с турските аги и царчето което същите тези комунисти-"столетници"; преди години смъкнаха от трона на България

 6. 6 Профил на Boriaz
  Boriaz
  Рейтинг: 877 Гневно

  Време е да си сменим хардуеъра (т.е. тези, на които им пречат чиповете).

  Искането няма мярка- даването има КРАЙ!
 7. 7 Профил на Sin
  *****
  Неутрално
 8. 8 Профил на ot poland
  *****
  Неутрално

  Новините в ПОлша .............Komisja Europejska definitywnie odebrała we wtorek Bułgarii 220 mln euro unijnych funduszy z powodu niewystarczającej walki z korupcją - poinformowała rzeczniczka KE Kristina Nagy

 9. 9 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  КАК СЕ СТИГНА ДОТУК, ДО ТОВА ДРАСТИЧНО И НЕПОЗНАТО В ИСТОРИЯТА НА ЕС БЛАМИРАНЕ НА ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО, Т.Е. НА ДНЕШНАТА НЕКАДЪРНА И ЕПОХАЛНО КРАДЛИВА ПАСМИНА, НАРЕЧЕНА ТРИСТРАННА КОАЛИЦИЯ?

  Вижте, комунистическата реставрация, или поне, ако не комунизъм, но реставрация на комунистическите кадри, е факт не от вчера, не от идването на власт на Сергейчо с моторчето, а още от инсталирането за премиер на необразования индивид от Мадрид. Но мнозина демократи - истински или претендиращи за такива, се правят, че няма такава реставрация и мълчат като пънове, въпреки че виждат, че всички възможни важни постове в държавните структури един по един се заемат от комунистически некадърници, агенти на терористичната организация ДС, партийни секретари и т.н. И от техни отроци и отрочки - включително дори на премиерския пост.

  В миналото имаше вестник "Демокрация" и други вестници, където комунистическите безобразии биваха разобличавани. Малоумници и малоумнички, развели синьото знаме, постепенно ликвидираха демократичния печат, ликвидираха синята идея, ликвидираха дори надеждата за ефективна борба с комуно-мафията.

  От много време насам пиша за така наречената Висша атестационна комисия, която е подразделение на Министерския съвет и където, лансирани още от Мадридския необразован индивид, се подвизават партийни секретари, агенти и офицери на терористичната организация Държавна сигурност, известни некадърници и, изобщо изключително отявлени комунисти. Това, разбира се, не е експертен научно-кадрови орган, това е една политическа групировка за прокарване кадровите и други интереси на комунистическата мафия.

  Във връзка с това имам удоволствието да ви предложа едно мое съобщение от днес, направено в блога Bulgarianscienceproblems, със заглавие "Те са на всеки километър".

  Уважаеми форумисти, уважаеми професор Лазаров,

  Получих лично електронно писмо с интересно съдържание. В днешната епоха на спама човек не може да е сигурен от кого получава писма. (Аз лично редовно получавам писма "от себе си", от своя електронен адрес – които са спам, разбира се.) И все пак, поради обществената значимост на проблема, ето автентичният текст на писмото:

  Uvajaemi g-n Kabakchiev,
  v mnogobroini svoi postingi po razni mesta razprostraniavate klevetata, che sum 'sistematichno otrichal zverstvata na stalinizma'.
  Nisto ne sum otrical i dokolkoto sum pisal za tova sum se opiral maksimalno na danni v nai-avtoritetnoto svetovno i amerikamsko istorichesko spisanie "American Historical REVIEW"
  (http://www.popline.org/docs/1006/239091.html), kakto i kum dannite, privedeni of Nikola Vert - izvesten frenski istorik i edin ot avtorite na "Chernata kniga na komunizma".
  http://www.online.bg/kultura/my_html/2210/ssr.htm
  NE razbiram Giobelsovata strast, s koiato razprostraniavate kleveti po moi adres.
  VP

  Не давам електронния адрес на подателя по разбираеми (етични) причини, но трябва да подчертая, че той видимо съвпада с официалния имейл адрес, посочен и в сайт на институт при БАН, на предполагаемото лице-подател. От какво обаче се поддържа съмнението ми за спам? От следните обстоятелства:
  (1) Латиницата. (2) Публично всеизвестния факт, че лицето Проданов е апологет на сталинизма. (3) Твърдението в писмото, че въпросното лице не е отричало зверствата на сталинизма. (4) Заявлението в писмото, че твърдението, че лицето е отричало зверствата на сталинизма, било клевета. (5) Подписаното с инициали писмо.

  И така, по четирите пункта поотделно. Относно латиницата. Трудно е да се повярва, че един АОНСУ-вски професор, автор на стотици написани на кирилица "философски трудове", много от тях за оправдаване на комунизма и сталинизма, няма кирилица на компютъра си. Дори и евентуално да се намира някъде по света, по покана на съответни "другари". (Знае се, че "другарите" са "на всеки километър".) Относно всеизвестния факт, че лицето Проданов е апологет на сталинизма. Може би дори не е нужно, но за целите на настоящото съобщение ще цитирам следното твърдение на АОНСУ-вския професор:
  "трябва да се има предвид, че последните проучвания на архивни материали показват, че в СССР за целия период на Сталин са загинали между 1 200 000 и 1 500 000 души".
  Горният цитат е от "научното" издание "Политическата мисъл на ХХ век – поуки за България" (Материали от научната конференция, София, 27-28 октомври 2006 г., Голямата конферентна зала на УНСС). София, 2006: "Авангард Прима". Не е излишен коментарът що за учени – като едно мнозинство – се подвизават в този "университет"! Що за икономика – или "икономикс", както го кръстиха, се преподава там! Какви материални и морални щети нанесоха на българската държава тези номинално икономисти, сътворявали "икономическия подход", "икономическия механизъм" и другите малоумия на варварското "социалистическо общество". С подобни "научни" форуми и писания и дребни лъжи и спекулации днес те се опитват да реабилитират позорното минало! За което носят отговорност! Но няма кой ефективно да им я потърси!
  В писмото също така, обаче, е направен опит да се твърди, че жертвите на сталинизма са малко. Цитирано извън контекст е някакво маргинално твърдение в американска статия, като единият участник в авторския колектив е руснак. Обстоятелството е в подкрепа на обратното предположение – че авторът на писмото до мен може и да е самият Проданов.
  По третия пункт. Да се твърди за някого, че не е отричал зверствата на сталинизма, при положение, че заявява, че "в СССР за целия период на Сталин са загинали между 1 200 000 и 1 500 000 души", е напълно безсмислено. Защото абсолютно безспорно е установено, че загиналите от сталинизма са десетки милиони! Твърдението за загинали до милион и половина е аналогично на твърденията, че не е имало Холокост – или че, ако е имало, жертвите му са много по-малко от официално установените.
  Тук авторът на електронното писмо, който и да е той, пропуска да отбележи обстоятелството, че аз редовно правя аналогия между поведението на лицето Проданов и поведението на определени лица в Европа, които се опитват да отричат или да поставят под съмнение Холокоста. За това свое поведение те могат да бъдат осъдени на затвор, дори за дълги години – и има ефективно осъдени. Тук трябва да се подчертае фактът, че в някои страни от бившия социалистически лагер на преследване по наказателен ред подлежат както отричащите Холокоста, така и отричащите комунистическите престъпления (които, разбира се, са много по-големи от тези на Холокоста). В България подобен текст в законодателството все още липсва, но е крайно необходимо да бъде въведен - и заради поведението на лица като Проданов!
  Четвъртият пункт също насочва към извода, че авторът на полученото от мен писмо по-скоро не е АОНСУ-вският професор. Няма как да е клевета нещо, което е абсолютна истина: напълно безспорен факт, всеизвестен. Да се мисли, че авторът на твърдението, че "в СССР за целия период на Сталин са загинали между 1 200 000 и 1 500 000 души" може да заяви, че е клевета, че е отричал зверствата на сталинизма, е нелепост. АОНСУ-вският професор Проданов, автентичният, би следвало да се гордее с горното си прозрение – а не да го квалифицира като клевета! Ако автентичният Проданов намира, че е клевета отричането от негова страна на мащабите на сталинизма, то тогава утре той може да заяви, че изобщо не е комунист! Ами е много голям демократ! И хуманист! По възпитание и образование! И по дух и рождение!
  Вярно, видяхме безбожници да влизат в храм и да се кръстят! Видяхме член на криминалната шайка Политбюро да оглавява "демократична партия"! Видяхме милиони други лъжи, демагогии и мимикрии! Но все пак ще е повече от прекалено много, ако лице, систематично публично отричащо сталинизма, се определи за демократ и хуманист! И ако наистина АОНСУ-вският професор Проданов възнамерява да стори това, поне следва да го направи публично! Не в подписано с инициали писмо!

  Красимир Кабакчиев

  Красимир Кабакчиев, дфн
 10. 10 Профил на lub
  *****
  Неутрално

  вие 4етете ли?от една страна:"Не можем да работим с институции, които Брюксел не приема.НО ОТ Друга: Ще трябва да намерим друго решение. Ако се стигне до най-лошия сценарий, тогава ще разговаряме с Министреството на финансите, за да намерим алтернативни институции, чрез които плащанията да могат да бъдат осъществени.
  това какво озна4ава: норвегия има доверие в България!!!

 11. 11 Профил на Красимир Кабакчиев, дфн
  Красимир Кабакчиев, дфн
  Рейтинг: 0 Неутрално

  В момента така нареченият вицепремиер на име Плугчиева разгромява по БНТ Европейския съюз за неговото "несправедливо решение"!

  Също били направили вече и Сергейчо с моторчето и оная хубавица Гергана!

  Това не е наглост!
  Това е от компетенцията на медицината, и по-конкретно психиатрията!

  Красимир Кабакчиев, дфн
 12. 12 Профил на луноход
  *****
  Неутрално

  На Гоце ВВС му беше виновно за Могилино и другите домове за изоставени деца и затова спря "вражеската" радиостанция. Сега ЕС ни е виновен, че крадем като за последно, само че ЕС не е радио!

 13. 13 Профил на edin
  *****
  Неутрално

  Хора , четете ли какво става в Тайланд в момента! Масови протести оа тайландците с използване на оръжие. Литищата се затворени.Опозицята изцяло е взела контрола над тях. И това става защото правителството е корумпирано и некадърно. Какво ли биха направили тайландците ако са на нашето място! Кога ще ги стигнем тайланците или бутанците, дето си свалиха монарха и станаха република!!!!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK