Еврокомисията започва пет наказателни процедури срещу България в различни области

Еврокомисията започва пет наказателни процедури срещу България в различни области

© Жени КолеваЕвропейската комисия предприе днес правни действия срещу България в пет сектора заради неизпълнение на задълженията по европейското законодателство, съобщиха от пресслужбата на институцията. Мерките са в областите околна среда, здравеопазване и политика за потребителите, правосъдие, морско дело и рибарство, както и транспорт.


Днес Брюксел месечния пакет от действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на Европейския съюз. Тези решения обхващат редица сектори и имат за цел да осигурят правилното прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията. Приетите днес решения са 420, включително 29 мотивирани становища и 12 решения за предявяване на иск пред Съда на ЕС.


Околна среда
Брюксел иска от България и Латвия да подобрят защитата на гражданите от замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ПЧ10). Тези фини частици могат да причинят астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Частиците са резултат от емисии от промишлеността, автомобилите и домашното отопление. Съгласно правото на ЕС държавите членки трябва да ограничат излагането на гражданите на тези частици.


Поне от 2007 г. насам гражданите във всички шест зони и агломерации в България (агломерация София, агломерация Пловдив, агломерация Варна, зона Северна, зона Северозападна и зона Югоизточна) са изложени на нива на ПЧ10, превишаващи пределно допустимите стойности.


Според Брюксел страната не е взела необходимите мерки за защита на здравето на гражданите и иска от тях да предприемат насочени към бъдещето, бързи и ефективни действия, за да спазят съответните норми възможно най-скоро. Днешното действие – мотивирано становище – следва допълнително официално уведомително писмо до България от януари 2013 г. Ако не бъдат предприети действия, Еврокомисията може да сезира Съда на ЕС.


Укрепване на правата на потребителите


Европейската комисия е загрижена, че България все още не е транспонирала директивата за правата на потребителите в националното си законодателство. Срокът за транспониране на директивата изтече на 13 декември 2013 г., а националното законодателство трябваше да започне да се прилага от 13 юни 2014 г.


Директивата за правата на потребителите съдържа набор от основни права, които засилиха защитата на потребителите в рамките на ЕС. Той включва повишена прозрачност на цените, забрана на допълнителните такси за използване на кредитни карти и горещи линии и на предварително отбелязани с отметка полета в интернет, както и удължаване на периода (от 7 на 14 дни), през който потребителите могат да се откажат от договор за покупка.


Тези права обаче ще останат без значение за потребителите, ако не бъдат транспонирани в националното законодателство на държавите членки, за да им бъде придадено правно действие. Това е още по-важно в страните, в които съгласно последния индекс за развитие на пазарите на дребно информираността за правата на потребителите е ниска, каквато е и ситуацията в България.


Малко преди да бъде обявен месечният пакет с наказателни процедури на Брюксел, българските депутати приеха окончателно на второ четене промени в Закона за защита на потребителите, които въвеждат изискваните мерки от Европейската комисия.


Права на пациентите


Комисията изпрати официално искане до 12 страни, сред които и България, да съобщят за пълното транспониране на директивата за правата на пациентите да получават здравно обслужване в друга държава членка и да искат възстановяване на разходите за него в своята държава членка.


Директивата е била транспонирана частично от България и няколко други членки, но определени разпоредби от нея изглежда не са били приложени. Страните ще разполагат с два месеца, за да информират Еврокомисията за мерките, които са взели, и ако съответните мерки не бъдат съобщени, комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.


Единно европейско небе


Брюксел призова 18 страни от ЕС, сред които и България, да предприемат решителни действия за общо управление на въздушното пространство. Страните, които членуват в шест различни функционални блока въздушно пространство, трябва да подобрят своите блокове.


Функционалните блокове въздушно пространство представляват общо въздушно пространство, организирано според потоците на трафика, а не според държавните граници. Те са решаваща стъпка към по-ефикасна, по-евтина и по-малко замърсяваща система на въздухоплаване в Европа, отбелязват от Еврокомисията.


Електронен обмен на информация в областта на рибарството


Европейската комисия изпрати още официално искане до България, Гърция и Словения да осигурят пълно спазване на Регламента на ЕС за контрол на рибарството, по-специално на задълженията за осигуряване на пряк електронен обмен на съответна информация в областта на рибарството с другите държави членки.


Държавите членки трябва да създадат необходимите системи, които им позволяват да обменят по електронен път данни за рибарството. Липсата на такава система може да възпрепятства корабите от други страни да упражняват правото си да извършват риболовна дейност в тези три страни и да разтоварват или продават риба на тяхна територия.


От 1 януари 2010 г. тези изисквания са задължителни за всички държави членки. Пълното и правилно прилагане на разпоредбите на ЕС в областта на рибарството е сред приоритетите на комисията и има за цел да осигури устойчивост на риболовните практики. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Брюксел може да предяви иск пред Съда на ЕС.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK