Новини от ЕС

Новини от ЕС

Специалист по миграцията заменя Салвини в новото италианско правителство

Специалист по миграцията заменя Салвини в новото италианско правителство

Назначаването й трябва да бележи край на ерата на Салвини, чиито твърди мерки срещу миграцията включваха затваряне на италианските пристанища за спасителни кораби на неправителствени организации.

/ Дневник 52