Колко е важно да бъдеш невинен

Колко е важно да бъдеш невинен

© ДневникСтатията е част от проектa "На фокус - Основните права в ЕС", изпълняван от "Дневник" с експертната помощ на фондация "Български адвокати за праватa на човека" (БАПЧ) и с финансовата подкрепа на посолството на Кралство Нидерландия.
---


България е спрягана като една от най-често осъжданите от Страсбург страни. Към началото на 2009 г. Европейския съд по правата на човека се е произнасял по общо 231 дела срещу България, като в над 90% от случаите Съдът намира нарушения на основни човешки права от страна на българските институции. Най-многобройни, 40%, са нарушенията на правото на свобода и сигурност, свързани най-вече с незаконно или необосновано дълго задържане под стража. Веднага след това се нареждат решенията срещу България за неспазване на правото на справедлив съдебен процес, включително и по отношение на твърде дългите дела, по времето на които обвиняемите са държани в ареста.


Ако бъдат отчетени и изминалите две години, броят на решенията срещу практиките на съдебната и изпълнителната власт в България ще нарасне още повече, тъй като очевидно има сериозни разминавания между модерните европейски практики и разбиранията за справедлив съдебен процес у нас.

чл.6 т.3 ЕКПЧ:
Βсяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има минимум следните права:


a) да бъде незабавно и в подробности информирано за характера и причините за обвинението срещу него на разбираем за него език;
b) да има достатъчно време и възможности за подготовка на своята защита;
c) да се защитава лично или да ползува адвокат по свой избор; ако не разполага със средства за заплащане на адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато го изискват интересите на правосъдието;
d) да участвува в разпита или да изисква разпит на свидетелите, свидетелствуващи против него, и да изисква призоваването и разпита на свидетелите на защитата да се извършват при същите условия;
e) да ползува безплатно услугите на преводач, ако не разбира или не говори езика, използван в съда.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд предварително създаден със закон", се казва в чл. 47 на Хартата на основните права на ЕС. Както и при повечето права, Хартата препраща към Европейската конвенция за правата на човека, където правото на справедлив съдебен процес е формулирано по-подробно в чл. 6, а в точка 3 са изброени и минималните права, с които разполага всеки обвинен в извършването на дадено престъпление.

Всъщност, практиката в областта на правото на справедлив наказателен процес в Европа е изцяло по чл. 6 на Конвенцията и е на Съда в Страсбург. Досега Съдът на ЕС в Люксембург не бе гледал подобни дела, тъй като правото на ЕС бе оставило наказателното правораздаване изцяло в ръцете на националните съдилища. Сокончателното влизане в сила на Договора от Лисабон, обаче, ЕС се задължава да стане страна по Конвенцията на правата на човека, така че пред международните съдилища тепърва ще се поставят нови въпроси във връзка с разглеждането на правото на справедлив наказателен процес.


Практиката на Съда по правата на човека в тази област обаче е доста богата, като често неговите решения се явяват последната защита на демократичните права на гражданите срещу съдебен произвол или злоупотреба с власт. Освен това се счита, че справедливият съдебен процес не е само в интерес на подсъдимите, но и на самото правосъдие, чиято ефективност в противен случай би била поставена под съмнение.


Значението на "невинен до доказване на противното"

През 1976 г. Людвиг Минели, швейцарски журналист от Цюрих, публикува разследване в местен всекидневник, в което обвинява компанията Теле-Репертоар и нейния изпълнителен директор във финансови измами. Подобна статия се появява и в друго издание, като авторът й впоследствие е осъден за клевета. Твърденията на Минели така и не биват доказани, а Теле-Репертоар повдига обвинение и срещу него в щвейцарски съд в Цюрих.


Делото срещу журналиста се проточва повече от допустимия четиригодишен срок, порад което местният съд го прекратява. Решението му обаче е Минели да плати две трети от разходите по делото, както и да изплати компенсации на двамата частни обвинители. Мотивът е, че журналистът "най-вероятно" е щял да бъде признат за виновен, ако не се е налагало процесът служебно да бъде прекратен. Впоследствие съдебното решение е потвърдено и на федерално равнище.


Тогава Людвиг Минели се обръща към Съда в Страсбург с мотива, че швейцарските юрисдикции са се произнесли в нарушение на т.2 от чл. 6 на Конвенцията, според която "Βсяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона". Според Съда по правата на човека презумпцията за невинност, която е и един от най-ключовите аспекти на правото на справедлив съдебен процес, безспорно е била нарушена. В решението си той посочва, ''че нарушение на презумпцията за невинност има тогава, когато вината на обвиняемия не е била доказана според закона, а съдебното решение отразява мнението, че той е виновен''. ЕСПЧ е категоричен, че каквито и да е съдебни решения, базирани на хипотези и недоказани предположения, са напълно несъвместими със смисъла на презумпцията за невинност.


Ако в делото Минели Съдът в Страсбург поставя стандартите за прилагането на точка 2 от чл. 6 oт страна на съдилищата, то в по-модерната си практика той дава да се разбере, че презумпцията за невиннoст трябва да бъде зачитана от всички органи на властта.


Най-ясно това става от решението на ЕСПЧ по делото на Петьо Петков срещу България, което изважда наяве сериозните недостатъци в поведението на българската правораздавателна система.


През 2002 г. таксиметровият шофьор Петьо Петков е обвинен, че е залял с киселина тогавашната директорка на Дирекцията за национален строителен контрол Светлана Гебрева. Половин година след атентата, през май 2002 г., тя почина от тежко заболяване, отключено след нападението.


Петков обаче беше оправдан на три съдебни инстанции поради липса на убедителни доказателства, че той е извършил престъплението. Това решение срещна общественото недоволство, тъй като случаят получи широка медийна разгласа. Очевидно недоволен остана и бившият шеф на Софийската районна прокуратура Славчо Кържев, който открито заяви на пресконференция след постановяването на оправдателната присъда, но преди влизането й в сила, че "няма съдия, който да може да го убеди, че Петков е невинен по това дело".


Именно това изказване става причина за поредното осъдително решение срещу България в Страсбург


В решението си Съдът по правата на човека подчертава огромното влияние на изказванията на представителите на публичните власти върху справедливото провеждане на съдебния процес. Той категорично отхвърля обясненията на българското правителство, че това е било лично мнение на прокурора, който е и страна по делото. Напротив, подчертава ЕСПЧ, това си изявление Кържев прави в качеството си на представител на съдебната власт, по време на висящ процес и то на пресконференция по случай, който предизвиква широк медиен и обществен интерес.


Според европейските магистрати, подобни изказвания насаждат в обществото чувството, че обвиняемия безспорно е виновен по повдигнатото обвинение, което може и да повлияе на хода на съдебния процес. Нещо повече, Съдът в Страсбург припомня, че не само съдиите трябва да спазват презумпцията за невинност – това задължение важи за всички представители на публичната власт: прокурори, полицаи, дори и законодатели и министри.


Oчевидно представителите на държавните власти в България все още не са си взели поука от това категорично решение на страсбургските магистрати. Наскоро зам.-градски прокурор се обърна към бивш министър с думите ''Ти си абсолютен престъпник, на колене!'', и то в акция, излъчвана в национален ефир. Подобни показни акции, в които органите на реда си позволяват да ''постановяват присъда'' още при задържането на обвиняемите, или да се държат унизително с тях, напоследък станаха ежедневие в българското медийно пространство.


Ограните на публичната власт са длъжни да се въздържат от изказването на недоказани обвинения пред обществеността, които могат да повлияят на хода на бъдещите съдебни дела. В противен случай за грешките им отново ще плащат българските данъкоплатци, както и при случая с изказванията срещу Петьо Петков.


Задължение на властите е да се съсредоточат не толкова върху говоренето, а върху събирането на качествени доказателства и върху провеждането на справдлив съдебен процес. Само така може да бъде преодоляна тежестта на презумпцията за невинност. А за да се случи това, ЕСПЧ е поставил ясни стандарти в делото Барбера, Месеге и Жабардо срещу Испания.


Франсеск-Хавиер Барбера, Антонио Месеге и Феран Жабардо членуват в националистическа организация, бореща се за автономията на испанската провинция Каталуния. Тримата, заедно с още двама каталунци, са обвинени в организацията и извършването на убийството на бизнесмена Хосе Мариа Булто Маркес, който през 1979 г. е ликвидиран от експлозив, поставен умишлено в дома му. Тримата са признати за виновни на базата единствено на самопризнания, за които те твърдят, че са дали под влиянието на физическо насилие. Въпреки това Барбера и Месеге излежават присъди като извършители на убийството, а Жабардо е осъден за съучастничество.


Тримата се обръщат към Съда по правата на човека, който признава, че презумпцията за невинност е била нарушена от испанския съд в делото срещу тях. Тогава ЕСПЧ подчертава, че презумпцията за невинност изисква да бъдат изпълнени няколко ключови условия. На първо място, Съдът постановява, че когато изпълняват задълженията си, членовете на съдебния състав не трябва да се изхождат от предубеждението, че обвиняемият е извършил престъплението, в което е обвинен. Второ, тежестта за доказване на обвинението пада върху обвинението, и всяко съмнение трябва да се тълкува в полза на обвиняемия. Също така, отговорност на прокурора е да информира обвиняемия за делото, което се води срещу него, за да може той да подготви защитата си.


Принципът non bisinidem, или защо не могат да ни осъдят два пъти за едно и също престъпление


Другият ключов аспект на правото на справедлив съдебен процес е принципът, според който "Никой не може да бъде съден или наказан от съда на една и съща държава за престъпление, за което вече е бил оправдан или окончателно осъден съгласно закона...". Този принцип, наричан още non bis in idem, е уреден в член 4 на Протокол 7 от Конвенцията. Както посочва Европейският съд по правата на човека, целта му е да се избегне повторението на наказателни процедури, които вече са завършили с влязло в сила решение.


От влизането в сила на Хартата на основните права в ЕС обаче, принципът важи за цялата територия на Европейския съюз, тъй като чл. 52 от Хартата налага признаването на всички права, регламентирани от Конвенцията. Това на практика означава, че ако един български гражданин е бил осъден, или е понесъл административно наказание на територията на собствената си страна, то той няма как да бъде подведен под отговорност за същото престъпление на територията на другата страна членка на ЕС.


Значение обаче има тежестта на наказанието, което е било наложено. Например, ако някой е бил осъден за причиняване на пътно транспортно произшествие, и е понесъл присъдата си, то той не може впоследствие да бъде глобен и от КАТ. Най-ясно това правило е илюстрирано в делото делото Градингер срещу Австрия от 1995 г.


Градингер предизвиква катастрофа под влиянието на алкохол, която става причина за смъртта на колоездач. Тогава австрийски съд го осъжда за убийство по непредпазливост, причинено поради употребата на алкохол и той понася присъдата. Впоследствие обаче, на базата на ново разследване, административните власти в Грац му налагат и глоба за шофиране в нетрезво наказание, която той оспорва в Страсбург.


Според Съда по правата на човека в случая действително има нарушение, тъй като за един и същи акт са повдигнати две обвинения – първото в изрършване на криминално престъпление, а второто – на административно нарушение. Това, посочват съдиите, противоречи на принципа non bis in idem.


В същото време, спазването на принципа не трябва да пречи на възобновяването на някое дело, ако са открити нови доказателства и факти, важни за изхода на делото, или ако са налице съществени нарушения на съдебната процедура, пояснява Съдът в Страсбург. Тези случаи са уредени и в Наказателно-процесуалния кодекс, като делото може да се възобнови с решение на Върховния касационен съд.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на antropos
  antropos
  Рейтинг: 547 Любопитно

  Ами сега???Излиза,че след изявлението на ББ относно подслушването,всеки може да съди държавата за нарушени права!

  Sic transit..
 2. 2 Профил на berbenkov
  berbenkov
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  В САЩ

  Невинен! След 30 години затвор!
  Позор!!!

  www.berbenkov.hit.bg
 3. 3 Профил на Big Muzzy
  Big Muzzy
  Рейтинг: 1351 Разстроено

  Защо като кликнах на шахмат ми излиза новия нисан Кашкай, галерия с жени и прочие само дето нямат нищо общо с шаха?

 4. 4 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#1] от "antropos":
  Така е и Б.Б. трябва да прогледне правно, защото ще плаща пак бг. държава- т.е. всички ние, за последиците от "правната слепота " на кабинета Борисов "Подслушването" ще донесе огромни вреди на бг. хазна- нека да потърсят друг начин да "овладяват" подчинените им ведомства!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 5. 5 Профил на Васил Дакев
  Васил Дакев
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Статията е много навременна.Особено сега,при развихрилата се полицейщина у нас.Отчита се ръст на делата срещу България през 2009г.,решени в периода на управлението на НДСВ и тройната коалиция,когато от управляващите беше създадена една стравнително спокойна обстановка за работа на българското правосъдие,тотално разгромено при първото и второто правителство на СДС.Какъв ще бъде резултата през следващитеи 2-3 години,когато европейския съд в Страсбург излезе с решения по новообразуваните дела за бруталната полицейщина на ГЕРБ през последната година и половина.Какво смятат следващите участници във форума,че ще се случи с жалбата на Гуцанов-Варна, или бившия министър на отбраната,които бяха задържани в стил Гестапо?Не става въпрос за това дали са виновни или не,но умишленото унижение,на което бяха подложени при арестите е достатъчно за осъдително решение на европейския съд.Не ли време вече медийте да се ориентират не само към бездушно отразяване на това,което е станало,а чрез подходящи коментарии,подобни на тази от Дневник да започнат и една възпитателна работа за електората?Трябва да се започне решително настъпление срещу правния нихилизъм.Защо Министерството на правосъдието не се обърне към миналото,когато беше издавано популярното списание "Общество и право",предназначено не за тесните специалисти в областта на правото,а за широк кръг читатели и да помисли дали не е назрял моментът да се възстанови това издание?

 6. 6 Профил на NK /имигрант в родната страна/
  NK /имигрант в родната страна/
  Рейтинг: 877 Гневно

  До коментар [#5] от "molesan2":

  "в периода на управлението на НДСВ и тройната коалиция,когато от управляващите беше създадена една стравнително спокойна обстановка за работа на българското правосъдие,тотално разгромено при първото и второто правителство на СДС."

  Ти на коя планета живееш...???

  Правителството ОЛИГАРСКИ призовава: "ПЛУВАЙ, БЪЛГАРИНО... НЕ Е РИБА!"
 7. 7
  ****

  Този коментар беше изтрит в 10:53 на 08/01/2011 от неговия автор.

 8. 8 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1366 Разстроено

  До коментар [#6] от "NK":
  Независимо от политическите си пристрастия, ник "molesan2" е написал много верни неща и за съжаление е прав , особено в тази част от поста си "Какъв ще бъде резултата през следващите и 2-3 години, когато европейския съд в Страсбург излезе с решения по новообразуваните дела за бруталната полицейщина на ГЕРБ през последната година и половина", както и "Не става въпрос за това дали са виновни или не,но умишленото унижение,на което бяха подложени при арестите е достатъчно за осъдително решение на европейския съд". Разберете, че е налице правна възможност хора, които са виновни и това е прогласено с влязла в сила осъдителна присъда на бг. съд, да се жалват пред европейския съд в Страсбург и да осъдят държавата българия да им плаща обезщетение, което се плаща от държ. фиск Това не е политическа измишльотина, а правен факт.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 10. 10 Профил на NK /имигрант в родната страна/
  NK /имигрант в родната страна/
  Рейтинг: 877 Неутрално

  До коментар [#8] от "dqdomart":

  Основен принцип на манипулирането е скриване или изменяне на част от истината за да се постигне желаната цел.

  Макар и molesan2 да посочва доста важни проблеми, целта му е както винаги една - набиване в канчетата на електората "КОСТО е виновен", "Костов пак го направи", Костов, Костов, Костовввв... Откъде са тия комплекси, не ми е ясно.

  Не мисля, че некадърността на ГЕЕЕРБ в някои отношения може да послужи като морално оправдаване на крадливата Тройна Ламя (Цар, Гей и Сокол "под егидата" на Трипера).

  Просто гледаме един и същи клоун с различна маска, това е. А на всеки средноинтелигентен човек е ясно, че пак ние ще им плащаме масрафа... уви.

  Правителството ОЛИГАРСКИ призовава: "ПЛУВАЙ, БЪЛГАРИНО... НЕ Е РИБА!"
 11. 11 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1366 Разстроено

  До коментар [#9] от "chara":
  Когато фактите говорят, всички политици , ако наистина са политици и целят поне капка грижа към електората си, трябва да се замислят!!! Само погледнете текста на "докладната записка" на Странджев- България не се намира във гражданска война, че да се "овладяват"/ чисто военна терминология/ министерства! Държавата има достатъчно законови средства ДА ПРИНУДИ- С ДЪРЖАВНА ПРИНУДА ПО ЗАКОННИЯ НАЧИН- държавните служители да не крадат, да не се корумпират и да не се свързват с организираната престъпност и едрия бизнес. Въпросът е НАЛИЦЕ ЛИ Е ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ ПО ЗАКОНОВ НАЧИН! Я кажете, в кой предмет по специалността "публична администрация" се употребяват термини като "овладяване на държавна структура" или "врагът в държавната структура" За съжаление, всичко случващо се днес, е последица от случващото се във България от 1989г. насам и това не можем да променим.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 12. 12 Профил на chara
  chara
  Рейтинг: 605 Разстроено

  До коментар [#11] от "dqdomart":

  И аз бях изумена от фразата!
  Но аз все пак съм цивилен гражданин и се впечатлявам. За Странджев това е ежедневна терминология.

  Що се отнася до възможностите на държавата, те не са големи. Ако имате време да прочетете коментарите в блога ми под темата,

  http://chara.blog.bg/politika/2010/12/28/cenata-na-bez-otgovornostta-na-dyrjavata.658303

  ще видите, че единствената възможност е предявяването на РЕГРЕСЕН ИСК от финансовия министър към виновните държавни чиновници, прокурори или който е в конкретния случай. Само че ... той не го прави и санкциите ги плащаме всички ние.
  Каква е вината ни, че кмета на Варна е издал 327 разрешителни за строеж в защитените зони и сега ще ни санкционират от ЕК за това?
  Аз не искам да плащам тази санкция!

 13. 13 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#12] от "chara":
  И аз не искам, но сме бг. данъкоплатци Защо ще плащаме за това , че даден политически кабинет не е поставил правилните експерти на правилната държавна позиция?! Нали това им е работата???? Проблема е, че от 1989г. насам нито 1 политик/ това е мое лично мнение/ не управлява реално! Мисля, че политиците трябва да имат поне някакви елементарни познания за управление на хора и процеси, което се изучава в науката мениджмънд, както и дарбата да работят с хора. Изобщо , сбъркаността във българската политическа действителност от 1989г. насам е толкова тотална, че се изражда в корумпираност, алчност и чувството на ненаказуемост

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 14. 14 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1366 Гневно

  До коментар [#11] от "dqdomart":
  До коментар [#12] от "chara":
  А не е ли това законно източване на паричките ни и избелване
  на нечий кални физиономии ?
  Досега не съм чул а и видял срещу някой държавен служител
  да е заведен РЕГРЕСЕН ИСК !!! А както върви и няма да чуя.ЗАЩО?

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 15. 15 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#12] от "chara":
  Цитирам част от статията във блага Ви , зач да я прочетат възможно най- много съфорумци и отново ще постна линка на Вашата статия- http://chara.blog.bg/politika/2010/12/28/cenata-na-bez-otgovornostta-na-dyrjavata.658303
  "....Цената на държавната (без)отговорност е впечатляваща, предвид стандарта на живот на българина. Впечатляващи са и нехайството и лекотата, с които държавата плаща обезщетения и глоби и не търси персонална вина за милионите евро, излизащи от бюджета. А такава има . И тя е идентифицируема. Аз обаче не желая повече да плащам за грешки на държавни чиновници, които не са си свършили работата качествено и в срок. Нито за техни умишлени действия или бездействия, донесли изгода на трети лица, нарушавайки съществуващи български и европейски правила и норми. Нито за калпави закони, нито за липсата на процедури, нито за свръхупотреба на сила от полицията, нито за безконтролни СРС-та."

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 16. 16 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#14] от "танас"
  Питайте самите държавни служители защо това е така...Имаше казус, по който беше решено да съм процесуален представител на такъв служител, но след 1-2 часа се обади майката и каза, че предпочита да не се завежда такова дело, защото се страхува за живота на детето си- и беше права!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 17. 17 Профил на Васил Дакев
  Васил Дакев
  Рейтинг: 660 Неутрално

  До "6": За сега науката не е установила живот на други планети в слънчевата система,така,че живея на планетата Земя и в държавата България.А вие направете справка при първото правителство на СДС и при прокурора Татарчев колко съдии,прокурори и следователи бяха уволнени с телеграми.Списъците се одобряваха от местните ръководства на СДС.При управлението на Костов с изменение на съдебния закон беше разгонен Висшия съдебен съвет без да му е изтекъл мандата.Послушния тогава Конситуционен съд постанови,че това изменение на закона е правилно,а преди това имаше друго ,но противоположно на това решение.Посочете случай,при който министър-председателя Станишев да е ругал съда по телевизията или радиото,въобще да се е намесвал в работата на съдебната система.Не ми говорете,че в съдебната система било пълно с комунисти и агенти на ДС.Те си отидоха още в началото на 1990 г.Средната възраст на съдийте в районните съдилища в страната е между 25-35 години,в окръжните рядко ще намерите съдии над 40 години.Между 40 и 50 годишни са съдийте в апелативните и Върховния касационен съд.Рядко ще намерите и прокурори в районните прокуратура над 40 години.Къде са тук комунистите?Друга е тенденцията сега.Синът на члена на Конситуционния съд,добрия юрист и бивш зам.председател на ВКС Румен Ненков,бил зам.председател на ВКС при злостния антикомунист и сам нарекъл себе си публично "костовист" Иван Григоров, е депутат от ГЕРБ в Народното събрание.Нищо лошо.Всеки избира сквоята политическа ориентация.

 18. 18 Профил на NK /имигрант в родната страна/
  NK /имигрант в родната страна/
  Рейтинг: 877 Весело

  До коментар [#17] от "molesan2":

  Всичко по-горе щеше да е вярно на 100% ако беше проведена лустрация преди 20 години. Повтарям: ЛУСТРАЦИЯ!!!

  След като ВСС ръководи тази система, коли и беси и е зависим на 70% от Гоце Трипера и компания (само от тях), след като средната им възраст е 50 години (примерно)... след като КС на 2 пъти отхвърля лустрационни закони... кое му е разкатано на системата. Тя продължава да си работи както преди 89-та.

  Единствената съществена промяна се получи, когато при брадатия козел на власт дойде адвокатското лоби. Е тогава вече стана весело. Закони за конкретни случаи, назначаване на "частни" магистрати и резултата е налице. НЕКАДЪРНИ и КОРУМПИРАНИ попълнения!!!

  Това за мигрирането между партиите само означава, че в системата хората си търсят интереса, не справедливостта.

  Системата е в хаос, защото 20 години някои хора имаха нужда от това. В мътна вода риба най-добре се лови, а много крадене имаше и то от 80-та година още е започнала подготовката.

  Все пак уцелих - Костов е виновен, нали? КОСТОВ, КОСТОВ, КОСТОВ, КОСТОВ... дали не сънуваш кошмари с него нощем?

  Правителството ОЛИГАРСКИ призовава: "ПЛУВАЙ, БЪЛГАРИНО... НЕ Е РИБА!"
 19. 19 Профил на NK /имигрант в родната страна/
  NK /имигрант в родната страна/
  Рейтинг: 877 Неутрално

  http://www.eurochicago.com/2011/01/d-r-ivan-gadzhev-arogantnostta-na-bivshata-agentura-na-ds/

  Правителството ОЛИГАРСКИ призовава: "ПЛУВАЙ, БЪЛГАРИНО... НЕ Е РИБА!"
 20. 20 Профил на chiqui
  chiqui
  Рейтинг: 62 Весело

  Убедена съм че UE има "механизми" да сложи на място развихрилата се милиционерщина в България.До тогава всеки който се чувства жертва на неодиктатурните практики да си търси правата.А избирателите да плащат.

 21. 21 Профил на сократ1
  сократ1
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Бля, бля, бля....не видях никой да посочи какво практически може да се направи по въпроса за изтичането грешни държавни пари по вина на некадърни управници....макар, че се знае щетата/те/ и виновника/ниците/.

  сократ1
 22. 22 Профил на vivacom
  vivacom
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Национален протест срещу мобилните оператори на 20-ти януари www.mtelbg.eu

  www.vivacom.bg
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK