Дирекцията по логистика в ЕС търси да назначи ръководител

Снимката се разпространява под лиценза на <a href="http://creativecommons.org/about/" target="_blank">Creative Commons</a>.

© YanniKouts

Снимката се разпространява под лиценза на Creative Commons.Генерална дирекция за инфраструктури и логистика — Дирекция по логистика, търси да назначи ръководител. Назначението се извършва за степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е 13 216.49 евро.


Тази длъжност изисква от длъжностното лице да бъде на разположение, да поддържа многобройни вътрешни и външни контакти, както и контакти с членовете на Европарламента. Тъй като дирекцията по ресурсите има няколко места на работа, длъжностното лице ще трябва да бъде на разположение за чести командировки в местата на работа на Европейския парламент.


Назначеният за директор ще има следните задачи:
- гарантиране на доброто функциониране на голяма структурна единица на Генералния секретариат, обхващаща няколко отдела, които попадат в рамките на правомощията на дирекцията
- управление, ръководене, мотивиране и координиране на един или повече екипи от служители — оптимизиране на използването на ресурсите на структурната единица
- планиране на дейностите на дирекцията, вземане на необходимите решения, оценка на изпълнението на услугите с цел гарантиране на тяхното качество
- предоставяне на консултации на генералния директор, Генералния секретариат и членовете на Европарламента в неговата сфера на дейности
- сътрудничество с различните дирекции на Генералния секретариат, представляване на институцията и водене на преговори за сключване на договори или споразумения в неговата сфера на дейности
- ръководене и изпълнение на специфични проекти, които могат да налагат поемането на финансова отговорност
- изпълнение на функциите на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.


Изисквания


Кандидатите трябва да са граждани на една от държавите, членки на Европейския съюз.


Изискват се:


- Образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на съответния цикъл на обучение е четири години или повече, или
- образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование, удостоверена с диплома и съответен трудов стаж от поне една година (2), когато нормалната продължителност на съответното образование е най-малко три години.


Задължителни са поне дванадесет години трудов стаж, придобит след получаване на съответните квалификации по първа алинея, от които поне шест години като ръководен кадър. Желателен е опит в ръководенето на екипи, и по-конкретно ръководенето на персонал, изпълняващ технически задачи.


Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз, както и много добри познания по поне още един от тези езици.


Кандидатстване


С оглед улесняване на избора на органа по назначаване консултативният комитет по назначаването на високопоставени длъжностни лица ще състави списък с имената на кандидатите и ще препоръча на бюрото кои от тях да бъдат поканени за събеседване. Бюрото ще изготви окончателен вариант на този списък, а комитетът ще проведе събеседванията и ще представи окончателния си доклад на бюрото за вземане на решение. В рамките на тази процедура бюрото може да пристъпи към изслушване на кандидатите.


Краен срок: 4 май 2012 г.


Допълнителна информация


Допълнителни насоки за кандидатстване можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой C 114 A от 19 април 2012 г.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK