Календар на събитията, свързани с регионално развитие

Календар на събитията, свързани с регионално развитие

© ReutersТук ще намирате информация за събития, програми, възможности за финансиране и инициативи на Европейския съюз, свързани с регионално развитие. Календарът ще се обновява, когато има новини.


Юли 2019


15.07. Краен срок за кандидатстване за програмата на Европейската комисия, която свързва журналистиката и регионалната политика на ЕС. Повече информация можете да намерите тук.


Май 2019
27.05. - от 10:00 часа Областният информационен център-Варна ще се включи в обучение, организирано съвместно с Местна инициативна група "ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия". То ще се проведе в сградата на Община Провадия. Обучението "Често допускани грешки при подготовката и изпълнението на проекти. Финансови корекции" е насочено към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица.


20.05. - Краен срок за участие в обществена консултация по Стратегия на Европейския съюз за Дунавския регион. Подробности можете да намерите тук.


15.05. - Краен срок за участие в конкурса "Иновативен млад фермер". Можете да участвате, ако сте на възраст до 45 години и имате/или управлявате земеделско стопанство (без ограничение за производственото направление), управлявате организация/група на производители или кооперация, имате собствено/или управлявате преработвателно предприятие, или сте млад предприемач от селските райони или от областта на горско стопанство, както и други иницативи в областта на повишаване на качеството на живот на селските общности/МИГ.


Участниците следва да са изпълнили (или да са във финална фаза на изпълнение) проект, финансиран по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013; ПРСР 2014-2020; някоя от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор или Националната програма по пчеларство или др. инструмент на Общата селксостопанска политика. Подробности можете да намерите тук.


10.05. - Областен информационен център – гр. Хасково организира в община Симеоновград публично информационно събитие на тема: "Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ". Срещата е насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Събитието ще се състои в залата на общинска администрация, гр. Симеоновград, начален час на събитието: 11.00 часа.


09.05. е крайният срок за участие в конкурса за наградите "Regiostars". Целта на конкурса е да идентифицира добри практики в регионалното развитие и да подчертае иновативни проекти, финансирани от ЕС, които биха могли да са привлекателни и вдъхновяващи за други региони и управители на проекти.


Категориите на конкурса са:


- категория 1 - Умен растеж: Популяризиране на цифровата трансформация;
- категория 2 - Устойчив растеж: Свързване на зелено, синьо и сиво;
- категория 3 - Приобщаващ растеж: Борба с неравенствата и бедността;
- категория 4 - Градско развитие: Изграждане на градове, издръжливи на климата;
- категория 5 - Тема на 2019 г.: Модернизиране на услугите в здравеопазването.


Април 2019


30.04. - Крайният срок за участие в конкурса "Екообщина 2019". Конкурсът насърчава усилията на общините да развиват проекти, насочени към следните области, свързани с устойчивото развитие: управление на отпадъците, управление на водите, повишаване на енергийната ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, обновяване на публичните пространства.


Конкурсът е отворен за участието на всички български общини с население под 10 хил. жители (кметствата на територията на тези общини), които желаят да разработят образцов проект в една от областите на устойчивото развитие (водоснабдяване и канализация, отпадъци, енергийна ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, публични пространства и др.). Предоставените средства могат да послужат или за реализирането на "малък" проект, или за създаването на добавена стойност към съществуващ проект, или за мобилизирането на други средства.


Повече информация можете да намерите тук.


19.04. - На 19 април 2019 г. от 10:30 ч. в зала "Архитектурен съвет" на Община Пазарджик, експерти от Областен информационен център – Пазарджик организират информационна среща, на която ще представят актуални и предстоящи възможности за финансиране по европейските програми през 2019 г.


18.04 е крайният срок за участие във видео конкурса на Транснационална програма "Дунав". Организации с проекти, финансирани от програмата, могат да участват в този конкурс, за да покажат чрез един или два клипа дейностите и резултатите от сътрудничеството, които са изпълнени или ще бъдат изпълнени скоро и илюстрират най-добре темите на проекта. Повече информация тук.


11-12 април 2019 г. - Форум на сътрудничеството в Дунавския регион, 11.-12.04.2019, гр. Галац, Румъния


Форумът цели да бъде формат за съвместна работа, диалог и анализ на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, за да се търсят най-добрите европейски решения за предизвикателствата, които срещат страните в региона.


Участници могат да бъдат правителствени и дипломатически служители, преподаватели, изследователи, представители на гражданското общество и на частния сектор, журналисти, млади професионалисти, докторанти.


10.04. - Информационна среща на тема "Европейски средства в подкрепа на бизнеса" ще се проведе в град Симитли. По време на срещата ще бъдат представени активните към момента процедури "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" и "Умения" по ОП "Развитие на човешките ресурси". Кампанията е насочена към представители на бизнеса и работодатели, включително общински предприятия.


09.04. е крайният срок за потвърждение за участие в първа регионална дискусия "Общини БГ 2030" за посоките за развитие на местното самоуправление в България през следващите 10 години. Повече информация тук.


08.04. е крайният срок за участие в националния конкурс за зрелостници за есе на тема "Проекти с европейско финансиране - добрият пример в моя роден край".


Катедра "Финанси и кредит" при Стопанска академия "Д. А. Ценов" – гр. Свищов, Фондация "Проф. д-р Минко Русенов" и специалност "Финанси" организират национален онлайн конкурс за зрелостници. Тазгодишната задача е написването на есе на тема: "Проекти с европейско финансиране - добрият пример в моя роден край".


Конкурсът е предназначен за зрелостниците от всички средни училища в страната и чужбина. На всеки участник ще бъде връчен поименен сертификат, гарантиращ прием по първа избрана специалност в Кандидатстудентска кампания 2019/2020 г. и парична стипендия в размер на 200 лв. за първия Студентски празник (8 декември), за всеки автор, записал се като студент - редовна форма на обучение, специалност "Финанси" в Стопанска академия "Д. А. Ценов" – гр. Свищов.


Март 2019


31.03 е крайният срок за ранно кандидатстване за участие в летен семинар за млади професионалисти по публични политики от Югоизточна Европа и Черноморския регион, с тема за 2019 г. "Предизвикателства пред публичните политики - европейски и регионални измерения". Семинарът ще се проведе на 03-07 юни в Албена. Повече информация тук.


29.03 е крайният срок по покана за организиране на местни партньорски събития по повод Европейската седмица на регионите и градовете. Освен организиране на местни събития, Еврокомисията предлага и втора форма на участие: регионално партньорство. Регионалното партньорство е група от региони и градове, които ще организират работна сесия между 8 и 10 октомври 2019 г., с цел обмяна на опит и добри практики и улесняване на сътрудничеството и работата в мрежа. Повече информация можете да намерите тук.


29.03. - От 10:00 часа пред кметството в с. Цалапица на община "Родопи" екипът на Областен информационен център -Пловдив ще разположи мобилен офис. Жителите на Цалапица и съседните населени места ще имат възможност да получат изчерпателна информация и зададат своите въпроси за оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР). Представители на Национална служба Съвети в земеделието - Пловдив организират открита приемна за индивидуални консултации.


28.03. - От 10:30 ч. в 7-ма аудитория на ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив ще се проведе дискусионна среща със студенти на тема "Какво прави Европа за мен?". Повече информация можете да намерите тук.


27.03. - На 27.03.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в залата на Община Бойчиновци, Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.


Краен срок за конкурса "Предприемчив европейски регион. Генералният секретар на Европейския комитет на регионите приканва териториите на ЕС да представят кандидатурите си за изданието на наградата Предприемчив европейски регион (ПЕР) 2020. Конкурсът е отворен за всички територии на ЕС под нивото на държава-членка, които са натоварени с компетенции на политическо равнище и могат да изпълняват цялостна предприемаческа визия, независимо от своя размер, богатство или специфични компетенции. Повече информация тук.


От 11:00 часа в град Петрич ще се проведе информационна среща на тема "Европейски средства в подкрепа на бизнеса". По време на срещата ще бъдат представени активните към момента процедури "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" и "Умения" по ОП "Развитие на човешките ресурси". Кампанията е насочена към представители на бизнеса и работодатели, включително общински предприятия.


От 14:00 часа в град Сандански ще се проведе информационна среща на тема "Европейски средства в подкрепа на бизнеса". По време на срещата ще бъдат представени активните към момента процедури "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" и "Умения" по ОП "Развитие на човешките ресурси". Кампанията е насочена към представители на бизнеса и работодатели, включително общински предприятия.


26.03. - На 26.03.2019 г. (вторник) от 10:00 часа в залата на Община Якимово, Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.


20.03. - На 20.03.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в залата на Народно читалище "Рало 1891" – град Вълчедръм, Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.


15.03. - На 15 март 2019 г. (петък) от 16:00 часа, екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград, ще проведе информационна среща на тема "Добри практики от европроекти в област Разград" с представители на широката общественост.


14.03. - На 14.03.2019 г. (четвъртък) от 10:00 часа в залата на Община Медковец, Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.


От 11:00 часа ще се проведе информационна среща в община Крумовград. Ще бъдат представени актуални процедури за кандидатстване по оперативните програми.

Ключови думи към статията:

Коментари (3)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 243 Неутрално

  що е гробар, все е мърша...

 2. 2 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3497 Любопитно

  Шихан мъжко или женско име е? Не ми е познато.


  До коментар [#1] от "Шихан Йордечка":

  Еретик
 3. 3 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 243 Неутрално

  До коментар [#2] от "Костадин Иванов":

  Shihan (師範) is a Japanese term that is used in many Japanese martial arts as an honorific title for expert or senior instructors. It can be translated as "master instructor".

  The use of the term is specific to a school or organization, as is the process of becoming a shihan. In aikido, the title shihan often is granted to teachers when they reach 6th dan.[1][2] It is sometimes associated with certain rights, such as the right to give out black belt (dan) ranks. However, the title is distinct from the black belt ranking system (段位 dan'i).[3]

  See also

  Sensei

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK