Да отвориш фабрика на 10 септември

Да отвориш фабрика на 10 септември

© Цветелина Белутова, КапиталКато няма, направи си. Това е мотото, което Пламен Панчев е следвал цял живот. След като стои в основата на създаването на прословутата вече "Тракия икономическа зона" (ТИЗ), сега Панчев иска да се пребори със следващото предизвикателство - липсата на кадри за компаниите в тази зона. Затова заедно с колегите си от зоната и новото й име "Тракия тех" отварят обучителен център за индустриални кадри, разказва "Капитал".


Той започна работа на 10 септември 2019 г. и събира около 200 обучаващи се души в общо 11 зали - една за тренировъчно обучение и десет за теоретично, а целта е в него да се квалифицират, преквалифицират и обучават кадри от цялата страна.


Панчев слага концептуалните основи на проекта още през 2017 г. Тогава сдружението кандидатства по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП" по процедура "Развитие на клъстери в България". Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 1.754 млн. лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размера на 1.243 млн. лв., а съфинансирането от страна на ТИЗ е 40% от сумата - 510 хил. лв. Основната цел на проекта е "да се повишат конкурентоспособността, бизнес развитието и експортният потенциал на Сдружение "Клъстер Тракия икономическа зона". Накратко: да се събудят още нови възможности, тъй като Пловдив ври и кипи и започва да отеснява. Затова е нужно да се създават нови възможности за създаване на кадри и развитие на нови сфери в зоната. Средствата са използвани за подготовка на инфраструктурата на сградата, както и за техниката, която е избирана със съдействието на индустриалните гиганти в региона.


Домът на индустриалните роботи


Центърът за професионално обучение "Тракия" всъщност е първият такъв в страната, който ще обслужва бизнеса в индустриална зона на Пловдив. По предварителни разчети обучаваните всяка година ще са над 600, като амбицията е те да се увеличават с времето.


Да отвориш фабрика на 10 септември

Центърът се състои от 10 зали за теоретично обучение, един тренировъчен център за изграждане на фундаментални знания и компетентности в различни, основни за индустриалното производство, области и специални умения в работата, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация. Това включва SCADA системи за автоматизация, локално и отдалечено управление на индустриални процеси и ОВиК, сградна автоматизация, енергийна ефективност в пневматичните системи, създаване на техническа и обслужваща документация, разчитане на документация и др.


В проекта е предвидено и купуването и въвеждането в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи за предоставяне на обучения, посредством IT решения.


Очакванията са това да доведе до по-добър финансов резултат от работата, както и самите фирми от клъстера да успеят да повишат производителността, конкурентоспособността и потенциала си за развитие.


Нуждата от подобен център се изразява най-вече в това, че индустрията в България се развива доста бързо, а предприятията изостават, сблъсквайки се с текучество и липса на квалифициран персонал. Доста от тях постоянно наемат нови хора, които трябва да обучават (а това е неизбежно заради специфичния вид на работата), и по този начин губят доста време и енергия.


"Може да се каже, че това е един център, в който имаме техника, еднаква с тази, която се използва във всички производства - пневматика (механизми, използващи сгъстени газове за работа), хидравлика (механизми, създаващи енергия чрез течности под налягане), автоматизация и др.", коментира пред "Капитал" Марко Иванов, който е един от ръководителите на проекта. "Участват много известни фирми като Schneider Electric и ABB и техниката, на която обучаваме, е тази, по която обучават самите те. Това значи, че не е предназначена за учебни цели, а отговаря на реалната в самото производство", уточнява Иванов. Според него чувството е съвсем различно, когато обучаващите имат възможност да се запознаят с една машина, която ще използват в реални бъдещи условия.


Предвижда се и друг филиал на центъра с по-леко оборудване, което ще бъде разположено в самия град. В момента се работи и по създаването на клон на в индустриална зона "Куклен" заради новите производствени предприятия.


Очи в очи с машината


За да е по-ефективно, обучаващите ще бъдат разделени в по-малки групи, за да може на всеки от служителите да се обърне максимално внимание. Те ще имат възможност да се запознаят с техниката, която ги интересува, "от първо лице", а това е един от най-устойчивите методи при такъв тип вътрешни обучения.


Ръководителите на проекта са се договорили с лектори от различни университети, както и с участници в индустриалното производство и преподаватели в професионални гимназии, които да обясняват материята. Образованието ще бъде теоретично и практическо - като според Иванов "едното е неразделна част от другото". "Първо трябва да преценим на какво ще ги обучаваме и после да им дадем възможност да разберат как работи, за да се научат как да реагират", обяснява той.


Проектният екип се състои от петима души, като има още и административен персонал, както и четирима преподаватели по съответните дисциплини, които ще се преподават - това са пневматика и електропневматика, хидравлика, електрозадвижване, роботика и индустриални контролери, вакуумни системи, основни системи на автоматизиране, дизайн на пневматични и електропневматични системи, хидравлика и електрохидравлика и др.


Техническата база на центъра е доста богата - в него ще има отдели, които симулират самото производство, системи с пневматични, хидравлични и автоматични задвижвания, центрове с електрически двигатели, които се използват за по-прецизни индустриални роботи в реална производствена среда. В допълнение центърът ще разполага и с комбинация от техника, която различи фирми произвеждат - например робот от ABB ще се задвижва с части на HMC.


Самите обучения ще бъдат къси, стегнати, с по-малко теория и строго профилирани в сферата, за която са насочени. "Едно базово обучение по хидравлика например се извършва в рамките на две седмици, за да могат обучаващите се да добият нужната информация и да работят с машините. Освен това, ако възникнат аварийни ситуации, те ще могат да реагират адекватно, а така самият модел на производство по-малко ще се възпрепятства", казва Иванов.


Всички големи са тук


Обучителният център ще работи най-вече с чуждестранни компании, като засега всички индустриални гиганти в ТИЗ и всички по-големи индустриални предприятия в България са проявили силен интерес към провеждането на обучения в него. Проектът в същността си е отворен и това позволява на всяко предприятие в зоната да участва пряко в специфицирането и предоставянето на техническото оборудване, с което иска да работят обучаващите се. "Нямаме точна програма, по която да работим, предпочитаме да отговаряме на специфичните искания на всяка отделна компания и да ѝ предоставяме това, от което има нужда", обяснява Иванов. Той уточнява, че средствата за обучение са за сметка на компаниите, които вдигат по този начин знанията и работната квалификация на персонала си, инвестирайки в него.


Заради развитието на индустрията много хора от различни краища на България идват в Пловдив, но на практика не са готови да влязат в едно производствено предприятие. Точно това е големият проблем, който екипът се надява да разреши.


На въпроса от какви кадри има най-голяма нужда Иванов отговаря, че това са операторите на машини в индустриалното производство. Тези, които желаят, могат да бъдат обучени допълнително, като целта е да се създадат и автономни работни групи, които могат да бъдат поддържащ персонал в едно предприятие и да реагират бързо и на място.


Гимназиите също


Екипът на обучителния център отправя и по-мащабен поглед в бъдещето. Една амбициозна идея е разширяването на проекта към професионалните гимназии в района (които са общо 7). Той ще бъде отворен за посещения от страна на учениците още от септември, но после може да се използва за място, където да се изнасят отворени уроци - някои от гимназиите вече са отправяли запитвания дали може да използват центъра като част от дуалните си обучения.


Заместник-кметът на Пловдив Стефан Стоянов, който е допринесъл до голяма степен за изграждането на идеологията на центъра, също ще съдейства в тази насока. Целта му е да предизвика интерес в ръководствата на самите гимназии. Проблемът е, че голяма част от учителите се плашат от новите технологии и обучителни програми. Мнението на Иванов обаче е, че такива са нужни, за да има приемственост - някой трябва да научи първо тях, за да могат после да преподават в училище или в университета. Това всъщност е една от програмите на обучителния център. Да се учат учителите.


Друга цел на екипа е да оборудва в самите учебни заведения няколко специализирани лаборатории, за да може да се вдигне нивото на средното образование. Някои от компаниите вече си партнират с гимназиите и провеждат обучения, затова и подобна инициатива би им била от голяма полза.


"Преговаряме с всички седем професионални гимназии - по електротехника, механотехника, машиностроене, дървообработка, хранително-вкусова промишленост и битова техника, но идеята да се интегрират зависи и от тях. За тях има два проблема - липса на ученици и липса на съвременно оборудване. А тук стигаме до въпроса за финансиране", разказва Иванов.


Екипът на обучителния център иска да помогне и на докторантите в университетите, които страдат от липсата на добро заплащане и се налага да живеят само с минимална стипендия. Една благоприятна възможност за тях би било например преподаването в професионалните гимназии и впоследствие в обучителния център. Засега в него ще преподават лектори от двата технически университета в Пловдив - филиалът на Техническия университет и Университетът по хранителни технологии.


За един интегриран проект


В България има създадени над 2200 обучителни центъра, които са разчитали на различни програми за европейско и държавно финансиране, разказва Иванов.


"Това, което правим ние, е да започнем от нуждата на самите предприятия, с част от тях сме избирали техниката, като имаме публично-частно финансиране. Идеята ни обаче е да развием нещата така, че нивото на образованието да се вдигне. Ние не можем да се наречем образователен център, по-скоро сме център за обучение. Но ще искаме да се включим максимално и за подобряване на образованието. Особено в средното, защото там е големият проблем в цяла България", разказва той.


Тъй като екипът държи да изпълни амбициозния си план да завърши целия интегриран проект за общо пет години, вече обмисля варианта да кандидатства и по други европейски програми, за да реши финансовите предизвикателства. Засега е в добри партньорски отношения с общините и води преговори с министерствата на финансите и на отбраната.


"Те са готови да ни помогнат, но все още не знаем дали тази помощ ще се изрази в парични средства, или ще е на методическо ниво. Важно е желанието за съдействие", обяснява ръководителят.


Въпреки краткия срок от пет години ръководителите на проекта се надяват да постигнат всички цели и дори да започнат да се занимават и с изследователска дейност. И Пловдив също е само началото. Идеята е този център да се "клонира" и на други места.


Проект: "Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи"
Финансиране: Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020
Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП" по процедура "Развитие на клъстери в България"
Стойност: 1 754 167 лв. (60% европейско финансиране)
Начална дата на проекта: 29.11.2017 г.
Продължителност
: 14 месеца


На 26 септември 2019 г. в Пловдив ще се проведе Среща на бизнеса в Пловдив и региона. Дискусията е част от проект на "Икономедиа" за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС (т.нар. Кохезионна политика). Целта на срещата е разкаже за проектите, успехите, предизвикателствата и възможностите за развитие в областта, както и да създаде предпоставки за ефективен диалог между активните компании в региона и местната власт. Повече информация за лекторите, темите и мястото на провеждане може да намерите на страницата на събитието - тук.


Специалното издание "Капитал Градове: Пловдив" може да намерите в библиотеката на "Капитал" - тук. Изданието е по проект на "Икономедиа" за информиране относно политиката за сближаване на Европейския съюз (Кохезионна политика), съфинансиран от ЕС.

Ключови думи към статията:

Коментари (11)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Сахаров
  Сахаров
  Рейтинг: 589 Неутрално

  "Като няма, направи си"
  Икономически зони, обучителни центрове... накрая и държава!
  Съдбата на българските предприемачи... от нулата с гарантиран единствено ленторезача
  Шапки долу пред този визионер, Пламен Панчев!

  I shave with Occam's razor
 2. 2 Профил на Бойчо Огнянов
  Бойчо Огнянов
  Рейтинг: 877 Весело

  Баси тъпия пример! Какво общо има ЗАГЛАВИЕТО, с "Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"?!🙄

  Има опасност да се национализира ли? 😏

  Молодци, Дневник, продължавайте с (анти)рекламата! 👍

  (не се чете)
 3. 3 Профил на ourson
  ourson
  Рейтинг: 467 Неутрално
 4. 4 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 1158 Неутрално

  Поздравления за инициативата.

  Много хубаво е, че обученията ще бъдат "къси, стегнати, с по-малко теория и строго профилирани". Това е начинът да се постигне добър резултат за кратко време. Моделът на центровете за професионално обучение със стотици часове теоретическо обучение се нуждае от промяна.

 5. 5 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 982 Разстроено

  Ле-ле, докъде сме паднали. Да си обясняваме какво е пневматика и хидравлика...

 6. 6 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4069 Весело

  Баси тъпия пример! Какво общо има ЗАГЛАВИЕТО, с "Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"?!🙄Има опасност да се национализира ли? 😏Молодци, Дневник, продължавайте с (анти)рекламата! 👍
  —цитат от коментар 2 на Бойчо Огнянов


  Съжаляваш, че не е на 9 Септември ли?
  Представям си как си се насъскал като си видял датата в заглавието!
  Ех ти Митя, Митя октомвриец млад!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 7. 7 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1123 Неутрално

  Да разбирам, че този обучителен център е алтернатива на неработещото ни образование, нали тъй...
  Вместо техникумите да работят в синхрон с търсенето на работна сила, трябва частните инициативи да поемат задачата на скопеното ни министерство на образованието...
  Мдаа...

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 8. 8 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  Браво!

  The best way to predict the future is to invent it.
 9. 9 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  До коментар [#2] от "Бойчо Огнянов":

  РУСКИ ИДИОТ!!!!

  The best way to predict the future is to invent it.
 10. 10 Профил на стефан иванов
  стефан иванов
  Рейтинг: 176 Неутрално

  Похвално ,практично.Едно само ме притеснява като се обучат и квалифицират
  дали ще им предложат "задържащи" заплати или просто вършиме работата на немците и другите западняци.

 11. 11 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 2586 Неутрално

  Еми браво, като образователната система не може има и други начини. Софтуерният университет в софия на телериг също е добър пример.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK