Дигиталното ретро на Велико Търново

Дигиталното ретро на Велико Търново

© Цветелина Белутова, КапиталПрез последните две десетилетия платформите за онлайн продажби постепенно се превърнаха във все по-ключов елемент по пътя към успеха за редица търговци. Това, което прави тези платформи толкова привлекателни, е фактът, че те срещат потребителите с производителите и им дават пространство, където те могат да взаимодействат онлайн. А това е от особено значение, когато говорим за местна занаятчийска продукцията.


При занаятите традиционно срещата между хората, които предлагат такава продукти, и потенциалните им клиенти се случва предимно физически. Онлайн продажбите на подобна продукция обаче са ниша, която не е особено добре разработена в България и има съществен потенциал. Интернет е добра възможност да се скъси пътят на качествената продукция от производителя до клиента.


Затова Велико Търново съвместно с партньори от Румъния работи върху създаването на иновативна мрежа, която да помогне на занаятчиите и местните земеделски производители да достигнат до нови клиенти по нов за тях канал. Fairdeal е платформа, която цели създаването на нови възможности за тях в трансграничния регион от двете страни на река Дунав. Чрез нея те ще могат максимално бързо и лесно да влизат в контакт с потенциални клиенти, да се рекламират и като цяло да достигнат до пазари отвъд местния.
С европодкрепа


Целите са логични: повече клиенти, развитие на малкия и средния регионален бизнес, заетост, трудова мобилност и надомна работа на хората в региона. Платформата дава решения срещу високия процент безработица, ниското заплащане и демографското "изтичане на мозъци", коментира ръководителят на проекта Павел Христов.


Платформата има за цел да действа като междинно звено, което да свързва крайните потребители със занаятчиите и земеделските производители от трансграничния регион. Взаимодействието между традиционните форми на маркетинг и иновативните решения цели да насърчи предприемачеството, да даде нова насока на развитие на малкия и среден регионален бизнес, да повиши ефективността му. По този начин FairDeal съдейства за подобряване на пазара на труда и на благосъстоянието на групите в неравностойно положение в трансграничния регион, както и за повишаване на доходите на местните общности.


"Проектът предвижда адекватни решения на общите предизвикателства по отношение на високия процент безработица, ниското заплащане и демографското "изтичане на мозъци" - явления, които възпрепятстват икономическия растеж и социалната конвергенция в региона", коментира ръководителят на проекта Павел Христов.


Финансирането идва от програмата на Евросъюза Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020 г., и по-конкретно по мярката "Квалифициращ и приобщаващ регион". Водеща организация по него е община Велико Търново, а партньори от румънска страна са асоциация "Диманш", Национален театър "Марин Сореску" в Крайова, както и двустранната Българо-румънска търговска камара.


Инвестицията в създаването на мрежата от платформи е на обща стойност над 656 хил. евро, като бюджетът за община Велико Търново е малко над 360 хил. евро. Продължителността на проекта е 18 месеца от датата на подписване на договора - 8 юни 2017 г. "Чрез Fairdeal общината цели да затвърди политиките си за насърчаване на малкия и среден бизнес, за развитие на пазара на труда в региона, за създаване на нови възможности за заетост и трудова мобилност, както и за социална интеграция на хора в неравностойно положение", коментира ръководителят на проекта Павел Христов.


Според Христов сред причините за слабия интерес към традиционните занаяти е и имиджът им като непечеливши бизнеси. В опит да промени тези представи община Велико Търново работи съвместно с партньорите си от Румъния, с които ще се опита да създаде по-големи перспективи пред занаятчиите в региона, давайки им достъп до един значително по-голям от българския пазар. Организациите целят да направят по-атрактивни традиционните занаяти.


В проекта могат да участват и неправителствени организации и образователни институции, които насърчават както занаятите, така и опазването на местното културно наследство, селскостопански и занаятчийски организации. FairDeal е насочен също към безработни, към хора, търсещи възможност за смяна на работата си, включително надомна заетост или работа на непълно и гъвкаво работно време.


Така FairDeal отговаря и на Програмата за стратегически цели по отношение на създаването на нови икономически възможности, подобряване перспективите на заетост и преодоляване на неефективността на трудовия пазар. Като акцентира върху земеделските и занаятчийските продукти и производства, проектът отговаря на целите на политиката на ЕС за опазване на националната идентичност, културното наследство и многообразие.


Как се прави


Директните продажби на потребители позволяват на производителите да получат по-висока цена за своите продукти, отколкото ако продават чрез търговци на едро. Но допълнителните административни и логистични разходи често са високи и това свива печалбата. Това са основните проблеми, чието решение се търси при разработването на платформа за електронна търговия.


Според Христов проектът има потенциал да ускори продажбите на българските занаятчии зад граница, както и да разнообрази предлагането на български традиционни стоки онлайн. Очаква се самият онлайн магазин да заработи в началото на следващата година, а към момента заявки за включване са подали над 5 хил. занаятчии от региона. И поне толкова от румънска страна.


Използването на интернет платформата ще бъде безплатно както за търговците, така и за клиентите.


По-лесният достъп до потребителите през платформата е и причината много занаятчии да имат интерес към проекта. Николай Петков например, който ръчно изработва изделия от дървесина, казва, че за него това е безплатна възможност да популяризира бизнеса си. Същото посочва и Бистра Николова, която предлага ръчно изработени изделия от плъсти и шушпола: "Безплатното промотиране е солидна мотивация за участие, когато предлагаш толкова нишов продукт."


Именно проблемът с откриваемостта на подобни бизнеси от клиентите до голяма степен е в основата на проекта. Онлайн предлагането на продукти е голямо, а маркетплейс платформи като eBay стават все по-претрупани с търговци и с всякакви стоки - това прави намирането на занаятчийски продукти от купувачите все по-трудно. От друга страна, разцветът на електронната търговия означава и все повече на брой онлайн магазини, голяма част от които не привличат особен поток от потребители просто защото не се появяват в първите страници с резултатите в онлайн търсачките.


Така създаването на платформа, която да се фокусира върху конкретна ниша като занаятчийските продукти, става логично. Междувременно все по-широкото навлизане на мобилните устройства и свързаната с това промяна в потребителското поведение също играе роля – купувачите искат да откриват нещата, от които се нуждаят, по бърз и удобен за тях начин.


Платформата ще опрости и автоматизира целия процес на продажба от управлението на запасите, събирането на поръчки и изпълнението до доставката, плащанията, счетоводството, отчитането и планирането. Системата може да се използва от отделни производители или групи производители, например онлайн или физически пазари на земеделски производители. В платформата за електронна търговия е интегриран софтуер за електронни разплащания, който позволява на производителите да имат достъп до всичките си данни за продажбите.


Планира се Fairdeal да предлага и възможност за интеграция с платформи като Amazon, еBay и системата за плащания PayPal. "Нашата основна цел е да оптимизираме връзката доставчик – клиент, за да подкрепим както местните занаятчии в популяризирането на бизнеса им, така и крайните потребители като има даваме достъп до подобна продукция", коментира Христов.


В пилотното приложение на платформата ще се предлагат ръчно изработени сувенири, плетива, ръкоделия, както и продукти от местните дърворезбари и кожари, кулинарни и месни продукти от биволско месо. Вторият етап на проекта включва разнообразяване на предлаганите продукти, като се включат и такива от занаятчии от всички краища на страната.


Използването на подобна маркетплейс платформа може да означава и удобство за производителите без много опит в електронната търговия. Така например човек, който се занимава с традиционен занаят, едва ли има времето или уменията да се занимава със SEO оптимизация или купуване на Google Ads, за да достигне до повече клиенти.


Идеята е платформата да подпомага занаятчиите и земеделските производители с ограничени компютърни познания по въпросите за публикуване на онлайн оферти и управление на клиентски поръчки.


Проектът включва и изграждането структури за взаимопомощ, които да подпомагат занаятчиите и земеделските производители с ограничени компютърни познания по въпросите за публикуване на онлайн оферти и управление на клиентски поръчки. Постепенно местните организации и сдружения, с които е осъществен контакт, ще бъдат насърчавани да поемат ролята на промоутъри, с което ще се гарантира устойчивостта на проекта в дългосрочен план. Екипът на Fairdeal ще разчита на реклама в социалните мрежи, за да изгради позитивен облик на занаятите сред по-младите.


Макар и с по-бавни в сравнение с останалата част от Европа темпове, подобни платформи за онлайн търговия набират популярност и в България. Забавянето не е изненадващо, като се има предвид, че като цяло развитието на електронната търговия тук изостава спрямо средното за континента – по данни на Националния статистически институт (НСИ) и Евростат делът на българите, които през през 2018 г. са пазарували поне веднъж онлайн, е едва 20.8%. За сравнение, средно за ЕС числото е 60%, което прави представянето на българския пазар доста скромно, но пък и пълно с възможности.


Основното предизвикателство, което статистиката очертава, е ниското интернет проникване – към края на 2018 г. една трета от българите са били без достъп до интернет, докато средно за Европа процентът на свързаност е 87%. Главните причини, поради които хората с достъп до интернет не купуват онлайн, пък са желанието да пазаруват лично с непосредствен достъп до продуктите, лоялност към магазините или просто по навик.


Общината предвижда и провеждането на обучения за включилите се в проекта занаятчии, на които българските и румънските представители на малкия и средния бизнес ще бъдат запознати с възможностите на платформата. Самите обучения ще бъдат къси, стегнати, с по-малко теория и строго профилирани в сферата, за която са насочени. Основната им цел е да гарантират успешното включване в мрежата на всички желаещи.


"Обучителните семинари ще бъдат провеждани и в малките населени места, където има хора с ограничени компютърни възможности – искаме участниците да добият нужната информация, за да работят с платформата. Освен това, ако възникнат аварийни ситуации, те ще могат да реагират адекватно, а така самите продажби ще бъдат по-малко възпрепятствани ", казва Христов.


Всяка година ще се организират и два земеделски и занаятчийски панаира – един във Велико Търново и един в Крайова. Базарът е насочен към производители на кулинарни и стопански продукти както от Велико Търново и региона, така и от всички български и румънски области по поречието на Дунав, част от трансграничния регион. Участието ще е безплатно.


Проект: "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти"


Финансиране: 360 хил. евро


Източник: Interreg V-A Румъния - България 2014 - 2020 г.


Мярка: Квалифициращ и приобщаващ регион


Начало на проекта: 8 юни 2017 г.
Край на проекта: декември 2019 г.


На 14 ноември във Велико Търново ще се проведе Среща на бизнеса във Велико Търново и региона. Дискусията е част от проект на "Икономедиа" за информиране в областта на политиката на сближаване на ЕС (т.нар. Кохезионна политика). Целта на срещата е да разкаже за проектите, успехите, предизвикателствата и възможностите за развитие в областта, както и да създаде предпоставки за ефективен диалог между активните компании в региона и местната власт. Повече информация за лекторите, темите и мястото на провеждане може да намерите на страницата на събитието - тук.


Специалното издание "Капитал Градове: Велико Търново" може да намерите в библиотеката на "Капитал" - тук. Изданието е по проект на "Икономедиа" за информиране относно политиката за сближаване на Европейския съюз (Кохезионна политика), съфинансиран от ЕС.

Коментари (2)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1646 Неутрално

  Заглавието очевидно е част от наказателната акция на изданието за неполученият "рекламен" договор....
  Представяне на проект по този начин е антиреклама и акт на отмъщение....както впрочем всички материали за Историческата и Духовна столица на Отечеството в ТОВА издание...
  Жалка история!!!

 2. 2 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 468 Неутрално

  Не лоши пари за усвояване :)
  Ефективност иначе никаква. От занаятчиите който е поискал отдавна продава в ETSY или в някоя тясно специализирана платформа

  "Alle bisherigen Bewegungen waren Bewegungen von Minoritäten oder im Interesse von Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist die selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl." - Karl Marx, Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. MEW 4, S. 472
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK