Аритметика за можещи

Строителството на новите помещения за отглеждане на кокошки-носачки в "Яйца и птици - Зора" - с. Дончево, започва през февруари 2009 г. Работата е завършена за по-малко от година. Общият бюджет на инвестицията е 4.1 млн. лв., като 3 млн. лв. от тях са субсидия по Програмата за развитие на селските райони

© Спас Спасов

Строителството на новите помещения за отглеждане на кокошки-носачки в "Яйца и птици - Зора" - с. Дончево, започва през февруари 2009 г. Работата е завършена за по-малко от година. Общият бюджет на инвестицията е 4.1 млн. лв., като 3 млн. лв. от тях са субсидия по Програмата за развитие на селските райони
ПРОЕКТЪТ


Проектът на фирма "Яйца и птици – Зора", село Дончево, Добричка област, е финансиран по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" на Програмата за развитие на селските райони. Общият бюджет на инвестицията е 4.1 млн. лв., като 3 млн. лв. от тях са субсидия от програмата, а останалите са осигурени чрез заем от Сосиете женерал Експресбанк.


Средствата са вложени за изграждане и оборудване на две нови сгради за отглеждане на кокошки носачки според изискванията на Европейския съюз за хуманно отношение към птиците.


Договорът за финансиране е подписан през юли 2008 г., а през декември същата година е регистриран в Разплащателната агенция. Строителството на двете сгради започва през февруари 2009 г. Те са завършени и открити единадесет месеца по-късно. Капацитетът им е за 120 хиляди птици, които дават около 110 хиляди яйца дневно.


В двора на компанията "Яйца и птици – Зора" в с. Дончево, Добрич, два лъскави трактора са строени като детски играчки. Малко по-встрани зелената трева, каменните делфини в малкия фонтан пред административната сграда и чистите алеи на парка са изненадващи детайли за българския индустриален пейзаж. Обяснението за всичко това идва още с първите думи от разговора с изпълнителния директор на компанията Иван Иванов. "Започнах работа тук за пръв път преди 24 години и както повечето служители на моята възраст, станах свидетел на всички промени, най-голямата от които бе приватизацията на птицекомбината", разказва Иванов. Сега собствеността в дружеството е разпределена между хора, които работят в него. Според Иванов именно интересът на всички тях компанията да съществува е решаващият фактор за успешното развитие на "Яйца и птици - Зора".
Иванов е завършил Висшия институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство в Русе със специалност "Двигатели с вътрешно горене" , а в началото на деветдесетте години получава и следдипломна квалификация по мениджмънт и маркетинг в УНСС – София. В птицекомбината в с. Дончево започва работа през 1987 г., а през 1996 г., малко преди приватизацията на предприятието, става негов изпълнителен директор.


Цикълът на производство във фирмата е напълно затворен. Компанията обработва под аренда 35 хил. дка земя. Има и собствен завод, където влага произведеното зърно в комбиниран фураж. "На фона на рязко увеличените цени на фуражите това се оказа голямо предимство за нас, разказва Иван Иванов. Големият кръг обхваща зърнопроизводството, фуражния завод и производството на яйца. А това, което наричаме малък кръг, включва отглеждането на родителски стада, люпилните, фермата за възпроизводство на птици за основното стадо и фермата за т.нар. стокови носачки."


По думите на Иванов от 1996 г. досега резултатите на дружеството непрекъснато се подобряват. Нещо повече - оборотите растат дори през 2009 г., когато индустрията започна да се задъхва в резултат на глобалната финансова и икономическа криза. Точно по това време "Яйца и птици - Зора" стартира изпълнението на проекта си за изграждане на нови помещения и покупка на оборудване, съобразени с последните европейски тенденции в отглеждането на кокошки носачки. Част от инвестицията е под форма на субсидия по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони.


Новият "апартамент"


Строителството започва през февруари 2009 г., два месеца след като договорът за финансиране на проекта е регистриран в Разплащателната агенция. Работата е завършена за по-малко от година и от декември 2009 двете сгради осигуряват условия за отглеждане на общо 120 хил. птици. Цялото оборудване в новите помещения е произведено от германската компания Big Dutchman ("Биг дъчман").


Всички процеси по почистването, подаването на храна и вода и събирането на яйцата в новите сгради са механизирани. "Във всяка от клетките има специална "постеля за ровене", отделна поилка за всеки десет птици, обособена имитация на гнездо, където снасят яйцата си, и достатъчно на брой места за кацане и спане", обяснява Веселина Даткова, зоотехник в компанията. "В помещенията е изградена и вентилационна инсталация, която работи в три режима. Изборът им се определя след анализ за съотношението на броя птици, температурата и влагата в помещението. Системата смесва въздуха в сградата със свеж и го разпределя по всички седем етажа, на които са разположени клетките. Така независимо от сезона температурата е постоянна в цялото съоръжение - 24 градуса", казва Даткова.


От изключително значение за бизнеса с яйца е спазването на строг ритъм на хранене и поене на птиците, съчетан със специфичен светлинен режим. "Процесът е напълно компютризиран и елиминира всяка възможност за резки светлинни промени в помещенията", обяснява зоотехникът на дружеството. Осветителната система имитира свечеряване и така в продължение на половин час животните могат да намерят местата си и да се подготвят за сън. По същия начин системата имитира и изгрева на слънцето сутрин, разказва Даткова. Според технологичните изисквания за отглеждане на птиците т.нар. светлинен ден се увеличава на всеки седем дни до достигането на максималната си продължителност от 16 часа, с което се стимулира снасянето на повече яйца. Тази плавност на режима намалява стреса у птиците.


Честотата и продължителността на храненията също се залагат от зоотехника в компютърна програма. С новата технология на производство дружеството трябва да произвежда около 140 млн. яйца годишно, обяснява Даткова.


В България няма прародителски стада, от които се произвеждат родители, обясняват от зоотехническия отдел на "Яйца и птици - Зора". По тази причина всяка година компанията купува по две или три партиди родители от Франция.


Голямата промяна


"Има няколко способа за отглеждане на кокошки носачки", обяснява Иван Иванов. "При свободното отглеждане птиците се пускат на открито и на всяка трябва да бъдат осигурени 10 кв.м площ. Подобни изисквания обаче могат да бъдат покрити само от малки фермери, тъй като примерно за 50 кокошки трябва да бъдат осигурени 500 кв.м. Ние развиваме т.нар. подово отглеждане, при което на един квадратен метър се разполагат 8-9 кокошки. Третият вариант, в който по мое мнение се направи малка крачка назад, е въвеждането на т.нар. евроклетки, в които птиците живеят заедно в групи по 60, а не по 2-3, както в старите традиционни клетки", уточнява Иванов.


Според Иванов евроклетките, макар и по-скъпи като първоначална инвестиция, са по-добрият вариант, отколкото подовото отглеждане, тъй като при него себестойността на продукцията се увеличава с една трета. Освен това в клетките достигнатата най-ниска смъртност на птиците е 5% , докато при подовото отглеждане тя често е до 20%", обяснява Иванов.


Именно за модернизирането си "Яйца и птици – Зора" кандидатства за финансиране по мярка 121 на Програмата за развитие на селските райони. "Таванът на проектите по тази мярка е 1.5 млн. евро, от които в идеалния случай субсидиите са в размер на 50%, казва изпълнителният директор на компанията Иван Иванов. Стойността на нашият проект излезе около 4.5 млн. лв., като финансовата помощ покри около 1.4 млн. лв. Останалата част от инвестицията осигурихме с кредит от Сосиете женерал Експресбанк. Нямахме никакви проблеми при изплащането на субсидията. Проектът беше добре подготвен и внесен навреме от консултантската ни компания "Елана". Много хора се оплакват от проверките, които наистина са бавни и бюрократични, но аз не се сърдя за това, защото проверяващите със сигурност имат основание", добавя Иванов.


Личното мнение на изпълнителния директор на компанията обаче е, че парите за модернизиране на земеделските стопанства са абсолютно недостатъчни.


След 1 януари 2012 г. отглеждането на кокошки носачки по използваната до момента технология вече няма да бъде възможно, тъй като до края на тази година всички ферми трябва да бъдат оборудвани с т.нар. евроклетки. "Ние отглеждахме 700 хил. птици. Ликвидирахме старата база, която вече не отговаря на евронормите, и я заменихме с нова. За да направим обновлението, получихме субсидия по мярка 121. Таванът на финансирането по тази мярка от около 3 млн. лв. за един проект ни позволи да направим евроклетки за не повече от 120 хил. птици. Сами разбирате, че модернизацията сви драстично капацитета ни", обяснява Иванов. Решението за увеличаване на производството според него е в тегленето на други кредити, с които да се изградят допълнителни помещения с евроклетки за още около 200 хил. птици.


Освен това с финансова помощ, предоставена по програма САПАРД, преди време дружеството е изградило база за отглеждането на 80 хил. птици по т.нар. подов способ. Така според изискванията на ЕС, които ще влязат в сила с началото на следващата година, компанията ще отглежда общо около 400 хил. ярки носачки. Останалите 300 хил. птици няма да бъдат отглеждани, защото условията за това не отговарят на евроизискванията. "Така на практика от 1 януари догодина капацитетът на фермата ни ще се намали, което означава, че от 250 души, които в момента работят тук, 100 ще трябва да отидат на трудовата борса", обяснява изпълнителният директор на "Яйца и птици - Зора". "В този смисъл нещата при нас не са много радостни", обобщава той.


Необяснимият пазар


По данни на "Яйца и птици – Зора" за последната година и половина пазарът на яйца в рамките на Европейския съюз непрекъснато се свива и вече е достигнал критични нива. "За разлика от цените на останалите хранителни стоки, които са се повишили, цените на яйцата непрекъснато падат, казва Иван Иванов. Така от април миналата година досега сме принудени да продаваме продукцията си на себестойност. Това стана причина 14 от по-дребните фирми - производителки на яйца, в страната да фалират."


За двадесетте години, през които е трупал опит в бранша, Иванов твърди, че не помни да е приключвал годината на загуба. "Това, което стана сега обаче – ниски цени на яйцата при скъпи суровини – е нещо, което се случва за пръв път", обобщава той.


Едно от обясненията е свръхпроизводството не само в България, но и в рамките на целия Европейски съюз. "Ако от 1 януари изискванията за използване само на новия тип клетки влязат в сила, при добре организиран контрол нещата би трябвало да се нормализират. Опасявам се обаче, че успоредно с въвеждането в експлоатация на новото оборудване, много ферми ще продължат зареждането и на стария тип клетки, което ще задълбочи проблема и ще отложи решаването му във времето", прогнозира Иванов.


Между 60 и 70% от продукцията на "Яйца и птици - Зора" се продава на вътрешния пазар, останалите до 40% - зад граница. "Преди години една от големите износни дестинации на компанията бе Швейцария, но в момента продажбата на яйца на този пазар е неизгодна", казва Иван Иванов. От търговския отдел на компанията поясняват, че основните износни направления сега са Румъния, Гърция и Кипър, но при ниските цени, на които яйцата се търгуват, сключването на дългосрочни договори е невъзможно. "Износът, който правим, е предимно за преработвателни предприятия в чужбина, уточнява Иван Иванов. До миналата година имаше преработвателно предприятие и в с. Дебелец, Великотърновско. Там работехме с датска компания, която обаче тази година не работи."


С търговците и партньорите си в чужбина компанията контактува директно. Дружеството няма просрочия по сделките си и на тази база гради коректни отношения с доставчиците си. "На практика обаче ние не сме равностойни партньори с големите вериги за търговия на дребно, твърди Иванов. В Германия например още преди една година бе взето решение в големите вериги да се продават само яйца, произведени по технологията на подовото отглеждане. В България такова ограничение няма, а това би помогнало на инвеститори като нас, които са направили вложения за модерно европейско производство."


"Преди години развъдните ферми получаваха субсидии на бройка птица. Сега освен Програмата за развитие на селските райони, по която получихме финансиране, няма други субсидии за подпомагане на птицевъдството. Така нашият сектор се оказва най-ощетеният", обобщава Иванов.


Той не приема, че всички промени в сектора, в който работи, се инициират от Европейския съюз. Според него държавната администрация трябва да изработи свой механизъм за защита на успешния бизнес и да го отстоява пред Брюксел. "На тези, които могат да работят, трябва да се помага", убеден е изпълнителният директор на "Яйца и птици - Зора".БЛИЦ


Иван Иванов: Администрацията трябва да следва темпото на бизнеса


Какво загубихте и какво спечелихте от участието си в Програмата за развитие на селските райони?
- От програмата не сме загубили нищо. Бяхме активни, успяхме да работим по нея още със стартирането й и сме доволни, че я има, макар и в минимални размери. Загубите ни, ако можем така да ги наречем, са били по-скоро свързани с изхвърлянето на старото оборудване и забраната за ползването му. Това за мен не е добре обмислено, въпреки че е свързано с изпълнението на директивите на ЕС. Така се спира от използване оборудване, което е изправно и на част от което не са изтекли дори амортизационните срокове. Това са вложени средства, а човек трябва да е много богат, за да смени мерцедеса си с нов мерцедес. Става дума за вложени средства. На всичко отгоре никой не е доказал, че отглеждането по старата технология не е хуманно. Готов съм да споря с всеки и да го уверя в обратното. На база на опита си съм готов да твърдя, че в новите технологии на отглеждане също има недостатъци. Хибридите птици, които се отглеждат тук, са създадени за такъв начин на живот, че се чувстват добре и в стария тип клетки. Доказателство за това е фактът, че те снасят максималния брой яйца, което значи, че се чувстват добре. Именно затова твърдя, че изхвърлянето на старото оборудване не е икономически обосновано.


Бихте ли кандидатствали отново за европейски субсидии?
- Да, това беше моята лична борба. Мисля, че при добре изпълнен и приключил проект таванът му трябва да бъде увеличен, за да може инвестицията да бъде завършена. Виждам обаче, че това не може да стане в момента. Вторият проблем, с който аз и останалите производители на яйца и птици се сблъскваме, е финансирането по т.нар. Нитратна директива за получаването на биогаз от птичия тор. Ако един производител има проект по нея, но и по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони, таванът на двете програми остава пак 1.5 млн. евро. Много по-удачно щеше да е, ако инвестициите по Нитратната директива бяха отделено. Тя трябваше да позволи изграждането на инсталации за биогаз, с който да се задвижват генератори за производство на електроенергия. Сега заради липса на адекватно финансиране пропускаме възможността да извлечем метана и да го използваме като алтернативен източник на енергия. Бюрокрацията явно не следи тенденциите. Не следи факта, че има ферми като нашата, които могат да усвоят повече пари.


Какви грешки бихте избегнали и какво не искате да се повтаря при следващо кандидатстване?
- Мисля, че не допуснахме грешки и затова проектът беше бързо и качествено изпълнен. При кандидатстването по него ние вече имахме опит от работата си по програма САПАРД. Бяхме направили много голямо предпроектно проучване на технологиите. Пътувахме до Холандия, Германия и Испания. Бяхме в централата на доставчика на оборудване "Биг дъчман" в Германия. Така в момента, в който мярката влезе в сила, ние вече бяхме готови с идейния си проект, който бързо се превърна в работен. Реализирахме проекта само за една година и още на следващата субсидията беше платена.


Какви са препоръките ви към Програмата за развитие на селските райони и към администрацията, която я управлява?
- В момента секторът на птицевъдството в България е най-ощетеният. Преди години съществуваше система за субсидиране на брой птици. В момента единствената помощ, която получаваме, са евросубсидиите и, както виждате, те също са крайно недостатъчни за развитието на бранша. Всички животновъди получават субсидии на глава добитък, но ние не. Не виждам никаква логика системата на подпомагане да е различна за птицевъдите. Браншът ни трябва да бъде защитен и от нелоялната конкуренция. През декември м.г. в страната бяха внесени огромни количества яйца от Полша на изключително ниски цени. Съюзът на птицевъдите реагира, като предизвика проверка, след което беше констатирано, че яйцата отговарят на всички изисквания. Ние обаче сме убедени, че не беше така, тъй като е невъзможно при покриването на всички изисквания да бъде постигната цена от 10 ст. за яйце, на каквато те се продаваха в магазините. Аз знам колко струва едно яйце и не мога да приема такава цена за нормална.ДРУГИТЕ ЗА ПРОЕКТА


Теодора Овчарова, ръководител "Европейски програми" в консултантската компания "Елана инвестмънт" - София :


"Започнахме да работим с "Яйца и птици – Зора"  през 2002 г., когато беше разработен проект на дружеството по програма САПАРД. След това бяхме партньори и по друг голям проект по мярка 121 на Програмата за развитие на селските райони.  И при двата проекта наш екип подготви кандидатстването и след това консултираше отчитането на изпълнението им. Иван Иванов е изключително активен и организиран мениджър. Той е стриктен и точен партньор, който умее да създава добра организация в екипа си. Така съвместната работа винаги тече безпроблемно и с добро настроение.


Като резултат от съвместната ни работа в модернизацията на "Яйца и птици – Зора" са инвестирани близо 5 млн. лв., от които около 2.3 млн. лв. са безвъзмездни. Успешният проект по мярка 121 за изграждане на две сгради за отглеждане на кокошки носачки и оборудване за производство на яйца беше внесен в първата година след старта на програмата, като проектът беше реализиран в рамките само на една година. Субсидията бе изплатена в средата на 2010 г.  Тъй като лимитът за кандидатстване по програмата е 1.5 млн. евро, "Яйца и птици–Зора" АД ще може да кандидатства отново в нейния следващ период след 2013 г."


Николай Иванов, управител на "Тивис" ООД - София:


"Работя с "Яйца и птици – Зора" АД от 1994 г. при перфектни бизнес отношения. Нашата компания е вносител на т.нар. биоконцентрати и хранителни добавки за фуражи, които са изключително ценна съставка на животинската храна. Срещу количествата биоконцентрат, който им доставяме, получаваме яйца. Те се реализират в магазинната мрежа на веригата "Метро", чийто доставчик сме ние. С част от цената покриваме сумите, които "Яйца и птици" ни дължи за доставения биоконцентрат. Останалата привеждаме на дружеството. Тази схема работи много добре и отношенията ни винаги са били коректни. Тя е удачна както за нас като доставчик, така и за производителя, тъй като в сектора на животновъдството плащанията винаги са проблем."


Добромир Ангелов, регионален мениджър продажби на "Амилум България" - Разград:


"Търговските ни отношения с "Яйца и птици – Зора" в с. Дончево се развиват успешно вече повече от 8 години. "Амилум – България" е българско-американско дружество, което произвежда царевичен глутенов фураж. Със сигурност мога да кажа, че компанията, управлявана от Иван Иванов, е от първите пет в класацията на най-добрите ни клиенти. Нещо, което в никакъв случай не бих искал да пропусна, е и изключително стриктният входящ контрол в "Яйца и птици – Зора", а той гарантира много високо качество на продукцията им. На анализ за евентуални следи от микотоксини и салмонела се подлага всяка доставка на фураж, което ги прави едни от лидерите в това отношение."

Коментари (14)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1463 Неутрално

  Според Иванов именно интересът на всички тях компанията да съществува е решаващият фактор за успешното развитие на "Яйца и птици - Зора".
  ...........
  Точно това е. Обратният вариянт на колхоз и ткзс.
  Инициативност, частна собственост, кредитиране, пазари, печалба.
  Трудът в тези условия е като песен.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 2. 2 Профил на Wornoxmaniak
  Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1262 Весело

  Браво бе! Яйца, големи и с по два жълтъка!

 3. 3 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 729 Неутрално

  Мда. 9 кокошки на 1 кв. м. Е нема как да са щастливи, нали?

  Изродия си е индустриалното производство на яйца, пък ако ще да е напудрено по евро програма. Пак си е гнусна история. Затова ще продължавам да си купува яйца и мляко от "нелицензирани" баби на село. Да го дух.ат и чиновници и стандартите им.

 4. 4 Профил на satanail13
  satanail13
  Рейтинг: 803 Неутрално

  Не на мъчението на домашни животни! Вас да ви затворят доживот в килия 6 на 6 метра с още 5 затворници да видим да ли ще ви е добре и дали ще се трудите качествено..Това което са построили е концлагер за домашни животни а вие ще ядете труда на концлагеристи!

  Марс е изконна Американска територия!
 5. 5 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1806 Неутрално

  ...."Преди години една от големите износни дестинации на компанията бе Швейцария, но в момента продажбата на яйца на този пазар е неизгодна"....
  Тия банкери к'во искат? 5 евро за едно кирливо кафе искат, пък яйцата им безплатни да са....

 6. 6 Профил на jabababa
  jabababa
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Твърде много математика има вече в кокошката....
  Разумният потребител следва да е много внимателен, когато консумира такива продукти...

 7. 7 Профил на email
  email
  Рейтинг: 466 Неутрално

  М-да, колкото и напудрена и хвалебствена да е статията, честно казано си е отвратителна. Както каза michobeizadeto концлагер, нито слънце виждат, нито синьото небе, нито някаква зеленинка и растителност, нито истинска пръст под краката си така с кеф рийнат малко... нито пространство където на воля да разперят криле и да попърхат малко, да се поразтърчат... няма братче метална клетка в металното хале и на изкуствена светлина под контрола на компютър... ха да си ни честити еврояйцата от кокошки концлагеристки! А единственото прозорче в сградата чие ли е? Сигурно на петела?

 8. 8 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4180 Разстроено

  Горките кокошчици, без слънце, без зелена тревичка - едва ли са полезни техните яйца...

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 11. 11 Профил на email
  email
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#10:"be_google"]...има кокошарници със стъклени покривии и кокошките са щастливи като гербери след избори..[/quote]

  Чак пък щастливи... имат ли къде да поровят в пръстта да клъвнат някое и друго камъче...

 12. 12 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4180 Весело

  До коментар [#11] от "email":

  Или червейче...?!

 13. 13 Профил на Santa_Claus
  Santa_Claus
  Рейтинг: 531 Неутрално

  А ако знаете колко страдат краставиците в оранжериите само...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Powerful you have become, the dark side I sense in you.
 14. 14 Профил на toi.znae
  toi.znae
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Толкова съм възмутен, че има толкова неграмотни и незапознати хора в нашата Държава. Първо попрочетете и тогава попишете.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK