"Нощ... гора... Страх ли те е?", или как община Малко Търново обнови паркове и улици

Проектът  за рехабилитация на градския парк, реконструкция и изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в Малко Търново е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

© Спас Спасов

Проектът за рехабилитация на градския парк, реконструкция и изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в Малко Търново е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.
ПРОЕКТЪТ


Проектът "Рехабилитация на градски парк, реконструкция и изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в град Малко Търново" е финансиран по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони. С помощта на субсидията са изградени нови алеи с каменна настилка, парково осветление, входна арка, чешма и детска площадка със съоръжения за игра, дървен мост, пейки и др.


Договорът, подписан между община Малко Търново и фонд "Земеделие", е за 767 652 лв. безвъзмездна помощ. В резултат на реализацията на проекта са разкрити две работни места за поддръжка и охрана на открития неотдавна градски парк.


Рехабилитацията на уличното осветление в града включва реконструкция, подмяна и изграждане на стълбове и осветителни тела върху уличните платна в града. В резултат на инвестицията разходите на общината за поддръжка на уличното осветление ще намалеят. Освен това с новите енергоефективни осветителни тела и системата за дистанционното им управление ще бъде осигурено качествено осветление, осигуряващо по-голяма безопасност на движението в най-натоварените зони, както и по централните улици на града.


Пътят Е87 се спуска плавно по хълмовете на Странджа планина и отвежда върволицата от претоварени автомобили към граничния контролно-пропускателен пункт "Малко Търново". Градът, дал името му, се намира само на девет километра от границата, но сякаш никой няма време да го забележи. Зад стъклата на автомобилите пробягват неизмазани фасади, цъфнало мушкато и червени покриви. Далече светва позлатен купол на църква и... толкова. После пътят отново потъва в гънките на планината и от гледката не остава дори спомен.
Малко Търново е третата по големина община в Бургаска област. Разположена е в самото сърце на Странджа планина и има площ от почти осем хиляди квадратни километра. Най-големият град е Малко Търново, а Граматиково и Звездец - две от останалите съставни села на общината, са самостоятелни кметства. Останалите селища се управляват с наместници. В цялата община живеят 3793 души. Това е един от най-рядко населените райони в страната.


От мрамора до къщите за гости


Някога на мястото, където днес се намира Малко Търново, имало тракийско селище. Прелом в културното и икономическото развитие на града настъпил, когато византийският император Константин преместил столицата на империята си от Рим в Константинопол. Странджа се оказала в непосредствена близост до новия икономически и културен център, а заради рудата планината поела цялото снабдяване с метал за нуждите на новата столица.


Днешният град Малко Търново възникнал в края на XVI и началото на XVII в. Твърде прозаичното, но и най-разпространено обяснение за произхода на името на града гласи, че той бил наречен така заради бодливите тръни по околните възвишения. После Тръново се превърнало в Търново, а за да се отличава все пак от името на старата българска столица, към него било прибавено и определението "Малко".


В един от най-активните периоди от развитието си, в първата половина на XIX век, жителите на Малко Търново достигнали 3500 души. По това време основният поминък в града е овцевъдството и занаятите, свързани с него. В кариерите наоколо се добива мрамор, част от който според легендите за градската слава бил използван дори за строителството на прочутия дворец "Долма бахче" в Истанбул.


В началото на XIX век тук е открито първото килийно училище, през 40-те години - и светското, а още тридесет години по-късно - и първото девическо. В Малко Търново обичат да разказват и за това, че през 1902 г. в града е открит "салон за театрални представления". Добрите времена обаче свършват, когато след сключването на Берлинския договор Малко Търново остава в пределите на Османската империя. По време на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. в града се намирал околийският революционен комитет. По тази причина след разгрома на въстанието повече от 5000 жители били принудени да напуснат. За Малко Търново османското владичество приключило едва през 1913 г. От този момент нататък текстовете на историците, които описват развитието на града, стават все по-кратки и по-скучни.


Днес територията на община Малко Търново е изцяло обхваната от природен парк "Странджа", а горите представляват 80% от нея. В района няма работещи предприятия. Бюджетът на общината е малко над пет милиона лева, а основен приоритет в стратегията за развитието й е туризмът – културен, селски, ловен. По тази причина почти всички инвестиции, направени в общината през последните години, са в сферата на туризма. Строят се хотелски бази и къщи за гости, защото и климатът, и природата, и съхраненият фолклор правят от Малко Търново желана туристическа дестинация.


Ниски температури, високи очаквания


За да осигури по-привлекателна туристическа среда, през октомври 2009 г. общинската администрация в Малко Търново подписва с фонд "Земеделие" договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 800 хил. лв. Субсидията е отпусната по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони.


"Подготвихме проекта сами, с екип от администрацията. Имаме много добър опит, който сме натрупали благодарение на множеството реализирани проекти по програмите ФАР и САПАРД", разказа Катя Куюмджиева, заместник-кмет на общината от 2007 до есента на 2011 г. (времето, в което е изпълняван проектът).


След внасянето на заявлението за кандидатстване обаче до неговото одобрение и сключването на договора с фонда изминала почти цяла година, което забавило реализацията на предвиденото.


В осъществяването на проекта са ангажирани екип за управление, компания, изготвила работен проект за уличното осветление в града, и две фирми за строителен надзор.


Продължителното съгласуване на процедурата преди сключването на договора обаче преместило във времето строителните дейности за реконструкция на парка и те започнали през зимните месеци на миналата година. Ниските температури и лошите атмосферни условия попречили на добрите намерения и увредили вече извършените строителни работи по алеите. Затова се наложило възстановяване на вече построеното през първите пролетни месеци на тази година за сметка на фирмата изпълнител.


Първи, но не последен


Този проект е първият, който Малко Търново печели и реализира по Програмата за развитие на селските райони, но няма да е последният. Местната администрация вече има нов договор с фонд "Земеделие" и е започнала реализацията на още няколко проекта по същата програма.


Първият от тях е за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа, както и за изграждане на пречиствателна станция в с. Заберново. Субсидията е по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони".


Вторият проект е за изграждането на многофункционален посетителски център в с. Граматиково. Той е по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности". Освен посетителски център този проект предвижда и изграждането на инфраструктура на мястото, където се провежда Националният фолклорен събор-надпяване "Странджа пее". В проекта е включено изграждането на открита сцена, панорамна тераса и амфитеатър, парково осветление и система от указателни табели. Цялата му стойност е близо 339 хил. лв.


Отдолу нагоре


Преди няколко месеца общината приключила и трети проект. Той е за придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група (МИГ) на територията на Малко Търново, Царево и Приморско. Проектът е по подмярка 4.3.1 (2) на ос "Лидер" от Програмата за развитие на селските райони. "Лидер" е подход, който позволява изготвянето на стратегически план "отдолу нагоре". Чрез него всеки един - и физически лица, и неправителствени организации, и общините на територията, на която е сформирана местната инициативна група, може да кандидатства за финансиране. В този случай проектите се подават в общинската администрация в Малко Търново и могат да бъдат "прицелени" във всяка от мерките на програмата – туризъм, трайни насаждения, животновъдство и т.н. Функционирането на този модел за разпределение на средства е гарантирано от създаденото администриращо звено към местната инициативна група. Негова задача е да "облече" в проект всяка от идеите, с която се кандидатства за финансиране. За реализацията на всеки общински проект обаче е определен праг от 200 хил. евро. Става дума за ремонт на площадите, парковете и или сградите на кметствата в селата, за създаването на инфраструктура около туристически обект и т.н. Целият бюджет, с който разполага местната инициативна група, обаче е 2 млн. лв. Около 20% от тях са предвидени за осигуряване на работата на административното звено.


Следите остават


В Малко Търново следите от усвояването на евросредствата за подобряване на градската среда са видими. Стръмната улица, която тръгва от площада пред кметството, извежда случайния посетител пред три от най-красивите възрожденски къщи в града. В града има и четири музея - исторически, археологически, етнографски и природонаучен. Децата от училищата често ги посещават, там се организират част от т.нар. изнесени уроци. От общината твърдят, че правят всичко възможно, за да задържат интереса на учениците към града, към миналото, а по този начин и към бъдещето му.
В дъното на една от залите в природонаучния музей на Малко Търново полуоткрехната врата води към тъмен коридор. Над нея има странен надпис: "Нощ... гора... Страх ли те е?". Преди да премине през вратата, всеки посетител може да натисне звънец, монтиран на стената. Вместо фамилия върху него пише "Звуци от нощната гора". Преживяването да попаднеш в тъмен коридор, огласян от нощни птици, си струва. Дори само защото е неочаквано. И защото остава като спомен от един град, в сърцето на Странджа, на 9 км от турската граница, който изчезва от погледа още след първия завой в планината.БЛИЦ


Катя Куюмджиева, зам.-кмет на община Малко Търново от 2007 до есента на 2011 г.: Всяка възможност за европейско финансиране трябва да бъде използвана


Като спечелихте и какво загубихте от участието си в Програмата за развитие на селските райони?
- Спечелиха хората, защото безвъзмездните средства по програмата са за подобряване качеството на техния живот, на околната среда и на условията за правене на бизнес. Всеки проект е голяма отговорност, но и предизвикателство. За екипа от общинската администрация на Малко Търново остава удовлетворението от приключилата работа и натрупания опит.


Бихте ли кандидатствали отново за европейски субсидии?
- Да, моето категорично мнение е, че трябва да се използва всяка възможност за кандидатстване за европейски субсидии до приключване на Програмата за развитие на селските райони.


Какви грешки бихте избегнали и какво не искате да се повтаря при следващо кандидатстване?
- Грешки не бих казала, че сме допуснали, но бих искала да се намалят сроковете за разглеждане и одобрение на проектите.


Какви са препоръките ви към Програмата за развитие на селските райони и към администрацията, която я управлява?
- Мога да направя следната препоръка: Освен изискванията, разписани към дадена мярка в наредбата, която регламентира изпълнението й, трябва да има и ясно създадена методология за процеса на реализиране и отчитане на проектите. Този пропуск често бави излишно тяхното изпълнение.ДРУГИТЕ ЗА ПРОЕКТА

Арх. Атанас Стоянов "ЕТ "Ариана 2000" - Бургас, проектант на градския парк в Малко Търново:


"Градският парк в Малко Търново е вторият проект, по който работя с общината. Първият беше за озеленяване и благоустройство на района около историческия музей в града. Още тогава се убедих, че администрацията работи изключително отговорно, добронамерено и професионално. Бях поканен да участвам в конкурса за избор на изпълнител, което беше много добър знак за начина, по който общинската администрация гледаше към изпълнението на задълженията си. По-късно участвах и в авторския надзор по изпълнението на обекта като член на приемателната комисия. Това, което мога да кажа, е, че екипът в общината е професионален и отговорен."


Инж. Станко Михов, управител на консорциум " Българка", изпълнител на строително-монтажните работи по проекта за реконструкция на градския парк в Малко Търново:


"Това е третият кметски екип, с който работя по изпълнението на проекти, финансирани по програми на ЕС в община Малко Търново. За работата си по реконструкцията на градския парк мога да кажа само, че това са хора с много високи критерии и изисквания към крайния резултат. По тази причина всичко, което сега може да се види в парка, отговаря на най-високите стандарти. Работя с екип от много добри специалисти и затова винаги можем да предложим решения, които не са стандартни. Ще ги видите и в Малко Търново. Става дума за дървеното мостче, което монтирахме в детския кът, за кошчетата за отпадъци, които бяха проектирани специално за тях, и т.н. Има неща, които не могат да се купят, защото са създадени със сърце. Това е резултатът от съвместната ни работа с община Малко Търново по благоустрояването на парка. Винаги се стремим инвеститорите, за които работим, да останат доволни, за да ни потърсят отново."


Александър Бельов от ЕТ " Александър Бельов – Перфект ВСД" - София, автор на работния проект за улично осветление:


"Работя с община Малко Търново повече от две години върху проекта за улично осветление в града. През цялото това време отношенията ми с администрацията са били коректни и много плодотворни. При изпълнението на подобни задачи работата в екип е много важна и винаги дава добър резултат. След като проектът е вече в ход, това означава, че и документацията по него е била подготвена така, че да не създава никакви проблеми пред реализацията му – отговорно и професионално."

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на bta
    bta
    Рейтинг: 1316 Неутрално

    Така тр.да се работи навсякъде

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK