Офис на втория етаж, или как се става голям арендатор

Георги Арабаджиев е един от най-големите арендатори на земя и производител на бройлери в област Велико Търново

© Спас Спасов

Георги Арабаджиев е един от най-големите арендатори на земя и производител на бройлери в област Велико Търново
ПРОЕКТИТЕ


ЕТ "Пролет 90 Георги Арабаджиев" е един от най-големите арендатори на земя и производител на бройлери в област Велико Търново. Фирмата е член на Съюза на птицевъдите, регистрирана е като производител и търговец на фуражи, както и като търговец на зърно.


"Пролет 90 Георги Арабаджиев" подава първия си проект за финансиране по Програмата за развитие на селските райони на 9 май 2008 г. - само 15 дни след началото на приема по мярка 121 - "Модернизиране на земеделските стопанства", с която стартира програмата.


Проектът е на стойност близо 380 хил. лв. Осигурената безвъзмездна помощ по него е 50% от инвестиционните разходи, или малко над 190 хил. лв. Одобрен е през септември 2008 г. и напълно изплатен през март 2009 г. Инвестицията е за покупка на земеделска техника - мощен трактор John Deere ("Джон Диър") за обработване на почвата за тежки агротехнически мероприятия и необходимия прикачен инвентар. В резултат - икономическият ефект от дейността на компанията се увеличава.


Вторият успешно приключил проект на ЕТ "Пролет 90" е отново по мярка 121от програмата. Той е одобрен от фонд "Земеделие" в края на 2009 г. и изплатен през юни 2010 г. Стойността му е близо 700 хил. лв. С парите са закупени втори трактор John Deere ( за относително по-леки агротехнически мероприятия), зърнокомбайн (също John Deere) и телескопичен челен товарач Bobcat. Безвъзмездната помощ, която ЕТ "Пролет 90 Георги Арабаджиев" получава по този проект, е малко над 326 хил. лв., които представляват 50% от планираната инвестиция за техниката. Вторият проект е изплатен на фирмата през юни 2010 г.


Новата сграда на "Пролет 90 Георги Арабаджиев" в търновското с. Присово се вижда отдалече, прясно боядисана в резедаво. В нея е монтирана линия за производство на фуражи. Малко стълбище отвежда на втория етаж, където има напълно оборудван офис с бюро, библиотека и директорски стол. Има дори мека мебел и аквариум с рибки, но в офиса все още не работи никой. "Направил съм го за сина си – да седне и да управлява", казва собственикът на фирмата Георги Арабаджиев. И добавя: "Няма нищо по-хубаво от това децата да наследят бизнеса на родителите си и да продължат да го развиват."
Синът Павел е на 25 години и все още е студент. Завършил е първо земеделски колеж, а след това магистратура по стопанско управление във Велико Търново. "В момента завършва втора магистратура по селско стопанство и фуражи в Стара Загора, а гледа и към трета - по агрономство", разказва видимо доволен Георги Арабаджиев. "С това образование ще обхване всички дейности в управлението на бизнеса ни. Доволен съм, че това огромно нещо ще бъде оставено на децата ми и дано се продължи", казва той.


Едноличното дружество "Пролет 90" се занимава със зърнодобив, производство на фураж и отглеждането на близо 200 хил. пилета бройлери в четири ферми. Клането и продажбата на продукцията се извършват през друга фирма - "Пролет 57" ООД.


Ничия земя


Арабаджиев започва частен бизнес още в годините на плановото стопанство на социализма, когато това все още не е обичайна практика. "През 1986 г. по т. нар. постановление №26 на тогавашния Министерски съвет се заех да отглеждам бройлери за птицекомбината в Поликраище. След това през 1990 г. изтеглих банков кредит и започнах да отглеждам пилетата сам. През годините броят им се увеличаваше или намаляваше в зависимост от икономическите условия, като от 90 хиляди те достигаха на моменти до 240 хил. на цикъл. Преминах трудно, но успешно през инфлацията на 1997 г., а през 1998 г. започнах и собствено производство на фураж за изхранването на пилетата", разказва Арабаджиев.


В момента за един цикъл, който продължава около 60 дни, в птицефермата на "Пролет 90" се отглеждат около 180 хил. пилета. Арабаджиев е преценил, че е по-изгодно да ги коли на ишлеме, вместо да инвестира в собствена кланица.


През 2007 г. заради влезлите в сила нови изисквания към производството на фуражи, използването на стария цех, с който компанията разполага, става невъзможно. Налага се строителство на нов, съобразен с изискванията на Европейския съюз. Помещението е с капацитет за производство на 50 тона фуражи за осем часа. Дейността е сертифицирана от Министерството на земеделието и храните, което дава право на Арабаджиев да продава излишните количества.


От 2004 г. компанията се занимава и със земеделие. "Започнах малко на майтап, тъй като наоколо земите бяха пустеещи. Кооперациите си заминаха, земята беше изоставена и на първо време реших да произвеждам зърно за собствени нужди", обяснява управителят на "Пролет 91". Първата година започнал с три хиляди декара, като постепенно ги увеличил до 20 хиляди. Според европейските изисквания есенниците трябва да представляват 40% от обработваемата площ на едно стопанство. По тази причина Арабаджиев отглежда пшеница, малко ечемик, царевица и слънчоглед, който е нужен за производството на олио като съставка на фуражите за храна на пилетата. "Вече имам излишък от зърно, тъй като земята е достатъчна за основния ми бизнес - птицевъдството. Добивите винаги растат от момента, в който съм започнал да работя. Затова продавам остатъчното зърно", разказва Арабаджиев.


Според него проблем, който трябва да намери законодателно решение, е, че голяма част от терените край селата продължават да пустеят. Причините за това са различни. Някои от собствениците на земеделски земи са починали, но за това няма надлежно издадени документи. Друга част от нивите са притежание на хора, които просто нехаят за обработката или не могат да постигнат съгласие за съдбата им с останалите наследници. "При работа с голямогабаритна техника няма как безстопанствените терени да бъдат заобиколени, обяснява Георги Арабаджиев. - Така фермерите като мен навлизат в тях и ги обработват на практика неправомерно. Често ми се налага да плащам рента със стара дата, тъй като две или три години след като обработването на безстопанствените ниви е вече факт, собствениците им все пак се появяват. Често се стига до съдебни дела и спорове", казва още той. И допълва: "Аз обаче няма откъде да намеря контакт с тези хора, за да поискам разрешение за навлизане в парцелите им. Службите, в които собствениците могат да бъдат установени, не представят контакт с тях, тъй като става дума за лични данни, които са защитени от закона." В същото време неотдавна Арабаджиев е получил нотариална покана за ново дело. Пита се откъде собствениците на въпросния терен са намерили адреса му, за да го призоват в съда, а не са успели да го направят, за да се разберат с него за условията, при които могат да му отдадат земята под аренда, за да печелят от нея.


Повече работа за повече пари


Човек, който не рискува, не може да спечели, гласи една от максимите, които Арабаджиев обича. "През 2008 г. бях на семинар във Варна, разказва той. - Там бяха представени част от програмите, по които Европейският съюз отпуска субсидии за развитие на селските райони. Там се запознах и с компаниите, които извършват консултантска дейност по изготвянето на проектите, и набързо реших, че по-добре да купя един нов голям трактор, отколкото два-три малки", спомня си Георги Арабаджиев.


Според него е по-добре операторът на техниката да върши повече работа за повече пари, отколкото в стопанството да са наети повече хора, но с по-малки заплати. "За земята, която обработвам, са ми нужни 30 човека, обяснява логиката си Арабаджиев. - В момента имам 15, които са по-натоварени, но получават и по-високи от обичайното заплати. А фондът за работна заплата е голямо перо."


В момента в двете фирми на Арабаджиев работят около 70 души. "Повече от 80% от наетите в "Пролет 90" са от селата край Присово, в които няма никакъв друг поминък освен земеделието. "В същото време - на борсата хора, колкото искаш. А потърсиш ли работници – няма", констатира предприемачът.


"Учеха се от моя проект"


Фермерът не се оплаква от проблеми при кандидатстването за еврофинансиране първия път, когато купил нова техника за обработка на земята и обслужване на стопанството си. "Хората, които приемаха документите по Програмата за развитие на селските райони, се учеха от моя проект, тъй като все още не бяха добре подготвени, а аз бях в първата група от 200 души, чиито проекти бяха одобрени. Тогава цялата процедура приключи само за четири месеца", разказва Арабаджиев.


При второто кандидатстване документите по проекта му са подадени през април 2009 г., когато всички очакват предстоящи парламентарни избори. Вероятно по тази причина администрацията бърза с разглеждането на проектите и отново всичко приключва пак в сравнително кратки срокове - само за шест месеца. В този случай обаче субсидията, която получава, е намалена с 5 хил. евро без обяснения за коя част от проекта е наложена санкцията. По този проект до края на годината Георги Арабаджиев трябва да изплати малка част от банковия си кредит към "МКБ Юнион банк", след което той ще бъде окончателно затворена страница за бизнеса му.


След два успешни проекта обаче фермерът е категоричен, че няма да участва в трети. Причината е, че натоварването за селскостопанските производители при изплащането на машините  е твърде голямо. "Цените на земеделската техника са изключително надути в България, твърди Арабаджиев. - Единият от тракторите, които купих през 2007 г., струваше 126 хил. лв. Година по-късно вторият се продаваше вече за 140 хил. лв. Това са американски трактори "Джон Диър", а това означава, че при по-ниска цена на долара те трябва да са и по-евтини. В същото време цените им вървят прогресивно нагоре, защото обичайно в последните години се купуват със средства, осигурени по проекти. Това е спекула", категоричен е Арабаджиев. По думите му същите машини могат да бъдат намерени на доста по-ниски цени в Германия и Испания. С 400 лв. разлика според него може да бъде намерена и резервна част за техниката, в зависимост от доставчика й. "Може ли да има логично обяснение за подобна разлика!?", пита Арабаджиев.


Три флага


Стопанският двор на "Пролет 90" изглежда като технически музей на открито. Легендарните трактори "Болгар" и "Беларус" "мерят ръст" с новите лъскаво–зелени "Джон Диър". Във високите треви наоколо са потънали полу-разглобени камиони с едва различимата марка ГАЗ. "Това е военен камион, сочи към единия от тях Арабаджиев. - Купих го от военните за резервни части. Излиза ми по-евтино така, отколкото да ги търся на пазара." После с гордост показва шестметровата си нова брана и махва отчаяно с ръка, когато разказва за това как хората от кооператива продали цяла стара брана като старо желязо за 200 лв., при положение че това била цената само на един от дисковете й.


В един от хангарите Арабаджиев на всяка цена държи да покаже и челния си товарач "Бобкат". "Великолепна машина, потупва приятелски корпуса й той. - Маневрена и изключително функционална." В съседното хале Арабаджиев показва друга машина - този път за рязане на слама. "Това е наша "рационализация", смее се той. И уточнява. "Не машината – продукцията й. Режем сламата на ситно и така осигуряваме постеля за пилчарниците, която се отразява много добре на птиците."


Една от новите идеи на Арабаджиев е за изграждането на инсталация за производство на биогаз и електроенергия от птичия тор и отпадъците, които остават след почистването на помещенията. Плановете са проектът да бъде реализиран до няколко години. "Имам много идеи, но без добре подготвен и квалифициран персонал реализацията им е много трудна", клати глава Арабаджиев. "Аз съм завършил машиностроене, но в момента не виждам училища, които да подготвят кадри за селското стопанство. Всъщност училища има, но в тях няма ученици", казва той.


Проблем според него е и учебната база. Няколко от младите работници, които назначил, са завършили селскостопанско училище в Златарица. Когато идват в стопанството обаче, става ясно, че практическите им занятия са преминали на руски трактори, произведени през 1960 г. "Идват при мен и обучението започва отначало. А това подсказва, че държавата няма цялостна визия за образованието. В момента приоритет е висшето, само за това се говори, но не правим нищо за създаването на квалифицирани средни технически кадри", смята Георги Арабаджиев.


Земеделският стопанин има идеи за строителство на нови сгради за отглеждане на пилета, които вероятно ще бъдат реализирани от сина му. "В момента приходите в сектора намаляват при непрекъснато покачване цените на материалите. При това положение се оказва нецелесъобразно да строя нови пилчарници, след като цената на пилешкото се срива и няма сигурен пазар", обяснява Арабаджиев. Неотдавна един от партньорите му, които са купували охладени пилета за пазара в София, е обявил, че спира да купува. "Това значи, че аз губя пазар във време, в което и без друго се чудя какво да правя. Това е заради вътрешното задлъжняване на бизнеса. Търговията закъса. Тези, които продават, станаха много повече от производителите. А когато по веригата на препродажба се наредят много хора, цените стават високи. Тогава и производството закъсва", обобщава Арабаджиев.


От височината над Присово гледката е впечатляваща – низина с пожънати ниви, а над тях внезапните сини силуети на Балкана. На този фон горещият вятър леко поклаща три флага. Единият носи фирмения знак на "Пролет 90", вторият е националният, а третият - на Европейския съюз.БЛИЦ


Георги Арабаджиев: Българската администрация е пасивна


Какво спечелихте и какво загубихте от участието си в Програмата за развитие на селските райони?
- Загубих реално около 20% от стойността на безвъзмездната субсидия. На практика тя не е 50%! Като се сметнат лихвите по банковите заеми, стойността на консултантските услуги и останалите разходи, сумата на загубите става прекалено голяма.


Бихте ли кандидатствали отново за европейски субсидии?
- Не! Нямам повече време за това. От 2012 г. субсидията става 20% процента, което е неоправдано при високите лихви и невъзможните цени на техниката. По-добре е да изтегля банков кредит и да водя преговори за намаляване на цените на машините. Не бих участвал и по проекти за строителство на сгради, тъй като там нещата са още по-сложни - както с планирането, така и с плащанията.


Имате ли препоръки към Програмата за развитие на селските райони и към администрацията, която я управлява?
- Не мога да давам препоръки, тъй като съм го правил много пъти. Не съм видял обаче някоя от тях да е била реализирана. В момента българската администрация е пасивна. Тя чака някой нещо да й нареди, а след това се чуди как да не го свърши.ДРУГИТЕ ЗА ПРОЕКТА


Пламен Георгиев, собственик на фирма "Агроком" ООД – Велико Търново:


"Георги Арабаджиев постигна много добри резултати в земеделието, независимо от обстоятелствата. Имам предвид, че районът около с. Присово е труден, тъй като земята не е от най-полодородните. Арбаджиев обаче явно знае как да развива бизнеса си. Има усет за новите технологии, знае как да цени хората, които могат да са му от помощ със знание и опит. Затова има и един от най-добрите агрономи в региона. Нашата компания доставя за "ЕТ Пролет 90" торове, семена и препарати и в замяна на това изкупува до 80% от продукцията, която Арабаджиев не успява да усвои за производството на фуражи в цеха си. Стоката, която произвежда, е с много добро качество. Арабаджиев е лоялен и коректен партньор. Мога да кажа направо, че е един от малкото, които успяват да поддържат живо уважението в бизнес отношенията."


Димитър Шишков, управител на "Декаданс" - Бяла:


"Георги Арабаджиев е изключително коректен човек и бизнесмен. Познаваме се още от 1998 г. и съм го консултирал, когато започна да се занимава със земеделие. В тази сфера той не е специалист, но е от хората, които не се страхуват да питат и затова върви напред. Компанията, която управлявам, има цех за преработка на слънчоглед в нерафинирано олио. Това е продуктът, който ние доставяме на ЕТ "Пролет 90" за нуждите на фуражопроизводството им. Винаги сме имали коректни и открити бизнесотношения, които в днешно време не са особено често срещани."


Пепа Павлова, регионален търговски директор на "Агродимекс" ООД - гр. Добрич:


"Работя с Георги Арабаджиев от пет години и единственото, което мога да кажа, е, че е много добър партньор. Лоялен, точен, човек, който държи на думата си. Наред с другите си положителни качества той е и много добър стопанин. Нашата компания е дистрибутор на семена и препарати.Както и на други наши клиенти, ние често даваме на "Пролет 90" стока на разсрочено плащане. Заради добрите си партньорски отношения обаче никога не сме имали пристеснения за получаването на парите си. Арабаджиев е един от най-коректните ни клиенти. Това е човек, който има усет за новото. Бизнесът му върви стабилно напред и се разраства с годините, защото той го управлява умело."


Гергана Атанасова, главен експерт "Европейски програми" в "Елана Инвестмънт"- София:


"С Георги Арабаджиев работим от 2008 г. Той беше един от първите земеделски производители, които се свързаха с нашата консултантска компания, за да обсъдим инвестиционен проект по Програма за развитие на селските райони, преди тя да стартира. Вече имаме два успешни проекта заедно за закупуване на земеделска техника – напълно завършени и изплатени като субсидия. С Георги Арабаджиев се работи и партнира много лесно, защото той е много организиран човек, който винаги е подготвен с необходимата информация и знае какво иска да постигне. Забележителното при него е, че заради доброто планиране на инвестиции и познаването на бизнеса си успя за много кратко време да направи пълна модернизация на стопанството си чрез новата техника. Така успя да затвори производствения цикъл и да оптимизира разходите си".

Коментари (8)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 3520 Неутрално

  Браво на човека, с Божията помощ да продължава напред. Обръщам внимание, че работи като ЕТ - т.е. с пълната си отговорност, а не сведената "до размера на дяловите вноски" в някое ЕООД за 5 000 лева. Това го казвам, защото при сегашното законодателство ЕТ е най-дискриминираната от данъчна гледна точка форма на дейност. 15% данък одмах. При капиталовите дружества е 10%, а другите 5% се дължат само при разпределяне на дивидент. Ако управителят си гласува цялата печалба като заплата, същата ще бъде обложена с 10%, но след приспадане на "нормативно присъщи разходи от 30%", т.е. 7%. При физическо лице с булстат данъкът пък е само 10%.

  Та така е в нашата държава. Може по цял ден да се кълне в името на малкия и средния бизнес, но колкото дава с едната, 1000 пъти повече дере и скубе с другата.

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 2. 2 Профил на Язе
  Язе
  Рейтинг: 488 Весело

  Евала на човека и на сина му.
  Когато знаеш къде отиваш хората сами ще ти правят път.
  Дневник давайте повече такива новини.

 3. 3 Профил на bati vi
  bati vi
  Рейтинг: 1474 Неутрално

  Бай Георги, сменяй си счетоводителя незабавно!
  И чеп за зеле не става от него !

  Меня постоянно преследуют умные мысли! .. Но я быстрее ....
 4. 4 Профил на naturisten
  naturisten
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Това е пътят за развитие на икономиката ни. Успех!

  Какъвто им беше социализЪма, такъв им е и капитализЪма! ЗАБРАНА за движение на товарни камиони и ТИРОВЕ през почивните дни!!!
 5. 5 Профил на mlmirow
  mlmirow
  Рейтинг: 445 Неутрално

  "Идват при мен и обучението започва отначало. А това подсказва, че държавата няма цялостна визия за образованието."
  Ами как да има държавата визия за образованието като няма полза от тия кадри... Както сам каза - идват при тебе... Подари на техникума няколко трактора или ги вземай лятото при тебе на стаж. Това се отнася за повечето по големи фирми които мрънкат че няма инженери. Ами да инвестират в някой университет и да си ги произведат сами! Държавата близките 10 години няма да се сети...
  И ако бай Георги иска сина му да има висше образование да го прати в някой реномиран западен университет например...Тези три дипломи дето ще ги вземе от цитираните университети стават само за тоалетна бумага!

 6. 6 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Инциативните и борбените винаги успяват - колкото и да е трудно!
  Браво!

 7. 7 Профил на danailov
  danailov
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  Предполагам, че не всичко е толкова успешно и гладко при този земеделски производител, но всичко това, което е постигнал, трябва да се адмирира, насърчава и улеснява. Дали обаче държавата го прави, е друг въпрос. Корупционните практики при отпускане на помощи по програмите са факт, но за това се премълчава и тук, може би защото производството на земеделска продукция е успешно. Наистина консултантските услуги и цените на селскостопанската техника и особено резервните части са прекалено раздути и пак облагодетелстват "родовата" българска бюрокрация. Надявам се, че в един последващ пример, тези проблеми ще бъдат засегнати повече.

 8. 8 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 3520 Неутрално

  До коментар [#5] от "mlmirow":

  20 години след началото на промените, държавата е нацвъкана с техникуми по каучукова и гумена, химическа, стъкларска, порцеланова промишленост, по механотехника и т.н. в райони, където съответната индустрия е закрита преди 15 години. Даже въведоха 12 и 13 клас, правеха си устите и за 14 клас, когато Д. Вълчев поне това предотврати! А кадрите им, които са трошили 5 години народна пара, накрая работят като келнери, сервитьори, бърсачи в автомивки, бензинджии. Тоест, образованието служи за социална служба, която да осигурява щат за даскали.

  Трябваше поне там, където пробихме на международния пазар- тир превозите, моряците, сондьорите - пробивът да бъде разширен. Вместо това, кадрите в тези сектори почват от нулата. Даже 5 думи на английски не знаят!

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK