Как се става "Фаворит"

Модернизацията на стопанството и свинефермата на "Фаворит-97" ЕООД, с. Царев брод, Шуменско, е финансирана с два проекта от Програмата за развитие на селските райони, обяснява собственикът д-р Добрин Папазов

© Спас Спасов

Модернизацията на стопанството и свинефермата на "Фаворит-97" ЕООД, с. Царев брод, Шуменско, е финансирана с два проекта от Програмата за развитие на селските райони, обяснява собственикът д-р Добрин Папазов
ПРОЕКТИТЕ 


Проектът за "Модернизация на производствени сгради и закупуване на земеделска техника и оборудване на свинеферма" е на "Фаворит-97" ЕООД, с. Царев брод, Шуменско. Финансирането е по Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони.


Стойността на проекта е 332 085 евро, а субисидията е 50% от сумата. Срокът за изпълнение е декември 2011 г. В резултат е доставена цистерна за разхвърляне на тор, оборудвани са нови родилни отделения, подменени са покривите на други помещения. В родилното отделение на свинефермата е монтирана система за автоматизирано хранене, нова вентилация и модерно отопление. Това е вторият проект на "Фаворит-97", финансиран с европейски средства от Програмата за развитие на селските райони.


Първият е за покупка на земеделска техника. С нея компанията обработва насажденията си от царевица и зърно, които влага при приготвянето на фуражи в собствен цех. Разработен е още със стартирането на програмата през 2008 г. и е на стойност 244 642 евро, от които половината са безвъзмездни.


"Аз съм ветеринарен лекар по професия", казва Добрин Папазов - собственик на "Фаворит-97" ЕООД, което притежава свиневъдната ферма в шуменското с. Царев брод.
"Дълги години работих в един от големите свинекомплекси край Шумен, докато един ден реших, че е време да се захвана със собствен бизнес. Напуснах държавната си работа, купих свинефермата в Царев брод и я развивам вече 14 години", разказва Папазов.


Базата, която купува, е стара, амортизирана и крайно занемарена. За да стане тя отново годна за работа, се налага възстановяването й сграда по сграда. Освен това Папазов построява и нови помещения за отглеждане на свинете. Купил е и ново оборудване - инсталации за хранене, вентилация, системи за почистване на тор.


"За възстановяването на помещенията до състояние, което да позволява отглеждането на животни, бяха инвестирани няколко милиона лева. Осигурих ги главно с банкови заеми, макар че не беше лесно", прави равносметка д-р Папазов.


В началото прасетата, които се отглеждат във фермата на "Фаворит-97", са от местни породи. Скоро след това обаче се оказва, че трябва да бъдат подменени с нови, по-съвременни и с месодайни качества, които да отговарят на стандартите в ЕС. Затова женските свине, които и в момента се развъждат, са доставени от водещата в сектора британска компания ПИК (PIC). Вносът от чужбина е наложителен, тъй като в България няма подобен генотип, уточнява собственикът на фермата.


"В България в годините са развивани породи, които не отговаряха на изискванията на модерното месопреработване. Те имат по-бавен интензитет на растеж, усвояват повече фураж за постигане на килограм тегло, а и сланината им е по-дебела, отколкото налагат евростандартите", обяснява Папазов. По думите му с налагането на новите технологии за обработка преработвателите започват да търсят по-постно месо, докато традиционно произвежданото в страната е с по-високо съдържание на мазнини. Така година след година местните български породи са изоставени за сметка на внесени от Дания и Великобритания.


В момента в свинефермата в с. Царев брод се отглеждат около 7500 угоени прасета за година. Спрямо обемите, постигани от големите свинекомплекси, това е малко производство. По тази причина "Фаворит-97" не разполага със собствена кланица. Продукцията на свинефермата се изкупува от различни компании в страната.


Дъмпинг ли


"До влизането на страната в ЕС бизнесът се развиваше доста интензивно. След това обаче започна да запада поради доставките на свинско месо от различни европейски страни", обяснява Добрин Папазов. И уточнява: "Основните количества свинско месо, които влизат в страната, идват от Италия, Испания или Франция и са на дъмпингови цени спрямо произведеното в България. В тези държави вероятно има национални схеми за субсидиране на производителите, което прави тяхната продукция по-рентабилна", коментира Папазов. Според него немалки количества месо влизат в страната, без за тях да е платен ДДС. "При съществуването на граничен контрол възможността за вкарване в страната на нелегално месо беше в рамките на два процента от общо реализираните количества. В момента може да се каже, че така влиза всичкото месо, което някой е решил да вкара на пазара", твърди собственикът на "Фаворит-97".


Според Папазов, "ако нещата продължават да следват модела, по който животновъдството в България се развива сега, секторът със сигурност няма да може да оцелее".


"До 2007–2008 г. броят на свинете се увеличаваше. В България имаше 800 хил. до 1 млн. свине. В момента те са под 500 хил. На пазара са останали само най-упоритите, които оцеляват напук на обстоятелствата", твърди д-р Папазов. По думите му от близо две години насам фермата на "Фаворит-97" е принудена да задържа броя на отглежданите прасета, защото няма перспектива за развитие и защото липсва реализация на продукцията поради голямата конкуренция на вносно месо.


"При зърнопроизводителите състоянието е точно обратното, твърди още Папазов. При тях има евросубсидиране, национални програми и други стимули. В животновъдството обаче нещата не вървят. По тази причина през последните години в страната няма новосъздадени свинеферми. Същото е и положението с птицевъдните и овцевъдните стопанства, с кравефермите", обобщава д-р Папазов.


Полето е чудесно изравнено


Още със стартирането на европейските програми за подпомагане на земеделието през 2008 г. "Фаворит-97" разработва първия си проект на стойност 244 642 евро, от които половината са безвъзмездни. "През 2002 г. бях станал арендатор на около 7000 дка земя, разказва Папазов. На тях отглежда царевица и зърно за нуждите на фуражния си цех. "Възможността да използвам европейски средства за развитие на стопанството ми даде шанс да купя нов, модерен инвентар и машини. Обнових парка с трактора Fendt 820 Vario, дискова брана, две сеялки, плуг, култиватор и торачка Rauh.", изброява той.


Когато за първа година Папазов ползва дискова брана на Knoche, не може да повярва, че разликата в сравнение с резултата от старата техника може да е толкова голяма. "Дълбочината при обработката беше много добра, полето беше чудесно изравнено, а посевите никнеха равномерно", спомня си той.
Парите от втория проект инвестира предимно в животновъдството. Неговият размер е около 332 085 евро, от които половината е безвъзмездно европейско финансиране. Останалите средства Папазов осигурява със заеми от Банка ДСК и "Алианц – България". Този път обаче кризата става причина за трудности с кредитирането.


"Със средствата, получени по проекта, купихме цистерна за разхвърляне на тор, оборудвахме новите си родилни отделения, подменихме покривите на други помещения. Новото, по-модерно оборудване, което бе и по-високотехнологично, направи производството по-рентабилно. В родилното отделение беше монтирана система за автоматизирано хранене, направихме нова вентилация и модерно отопление. Основната част от оборудването купихме от компанията "Биг дъчман", която е водещ производител в сферата на технологиите за животновъдството", изброява д-р Папазов.


Равнис по ЕС


В новите помещения на фермата в с. "Царев брод" младите прасета се угояват за 180 дни. За шестте месеца животните достигат 108–110 кг. "Технологията ни е подчинена на европейската норма за хуманно отношение към животните. Тя включва отглеждането на определен брой животни на квадратен метър площ. Има изисквания за разстоянието от ребро до ребро на скарите например, за да не нараняват животните краката си, а в същото време торта да пада лесно в канализацията. Има стандарти за отопление, за вентилация и т.н.", обяснява Папазов. От начина на отглеждане зависи добрият растеж на прасетата, както и способността им да усвояват пълноценно храната.


"По-голямата част от условията, които сега спазваме според изискванията на ЕС, са били част от практиката ни още преди влизането на страната ни в съюза, твърди Добрин Папазов. Това са задължителните изисквания, ако искаш от животните прираст и добиви. Ако те се отглеждат в лоши условия, ако не се спазват предписанията, те не се развъждат в максималния обем, не наддават в нормите, смъртността е по-голяма и т.н.", обяснява собственикът на "Фаворит - 97".


Температурата на въздуха в помещенията на свинефермата е различна и зависи от възрастта на животните. За новородените тя трябва да е сравнително висока – 32ºС, а с напредване на възрастта на прасетата постепенно се намалява до 22°С. За възрастните свине оптималната температура е между 15 и 20°С. "Ако например температурата в помещенията за угояване е по-висока от 25°С и по-ниска от 10°С, разходът на фураж за единица прираст е по-голям", дава пример Папазов. И добавя, че свинете са чувствителни и към високата влага и затова поддържането й в нормални граници е задължително. Относителната влажност в помещенията трябва да се движи в границите 65-75%.


На въпроса дали би се заел с производство на биологично чисто свинско месо Добрин Папазов има готов, и то категоричен, отговор: "Никога! За мен това не е възможно. Когато отгледаме един човек без лекарства, без антибиотици, без ваксини и дори без аспирин, тогава можем да кажем, че ще отгледаме и такива прасета."


В началото на 90-те години д-р Папазов пътувал с група фермери от България в Съединените щати. "Там видяхме модерното земеделие – как изглежда, как се развива, разказва той. Мисля, че успях да приложа на практика много от това, което видях там, макар и все още нашето животновъдство да е далече от американските стандарти. Сега е трудно, но важното е да се гледа напред."


Заради бъдещето си "Фаворит-97" има и свой собствен фуражен цех. Според собственика на фирмата това са направили повече от големите производители на животинска продукция в страната. "Някой ден и ние ще пораснем, убеден е Добрин Папазов. Колкото и трудно да е, все ще се появи светлина в тунела!"БЛИЦ


Добрин Папазов: Бюрократичното отношение към проектите издава некомпетентност на администрацията


Какво загубихте и какво спечелихте от участието си в проекта?
- Убеден съм, че спечелих, и мисля, че не съм губил нищо! Спечелих възможността да развия стопанството си по-бързо. В условията, в които работим, 350 хил. лв. не се печелят лесно. Така че всяко усилие за осигуряването им от европейските фондове за подпомагане на земеделието е било оправдано.


Готов ли сте да кандидатстване по друг проект за еврофинансиране?
- Не! Средствата са вече ограничени, а бюрокрацията сякаш става все по-трудно преодолима. В началото нещата вървяха бързо. Проверките също станаха прекалено тежки, стига се до издребняване за гайки и болтове, което спъва работата. При мен например имаше проблем за това, че един от покривите е с 20 см по-къс от останалите. За подобни разминавания съкратиха около 10 хил. лв. от субсидията ни. На фона на това, което получихме, не беше кой знае какво, но подобно бюрократично отношение към проектите издава некомпетентност на администрацията. Това в никакъв случай не е добро за бъдещето на сектора.


Какви грешки бихте избегнали и какво не искате да се повтаря при следващо кандидатстване?
- Не мисля, че съм грешил по време на изготвянето на проектите и работата по тях. Бях точен и коректен и затова разплащането стана бързо и лесно. Въпреки това не мисля, че имам нерви за още един опит. Ако нещата вървят в добра посока, би трябвало оттук нататък да можем да се справим със собствени усилия.


Какви са препоръките ви към Програмата за развитие на селските райони и към администрацията, която я управлява ?
- Препоръките ми засягат основно сроковете, в които земеделските стопани са принудени да се вместват, за да реализират проектите си. Времето между обявяването на определена програма за финансиране от ЕС и крайните срокове за подаване на документите са прекалено кратки, за да успеят заинтересуваните да реагират. Така се създава впечатлението, че се толерират определени производители, които разполагат с предварителна информация.ДРУГИТЕ ЗА ПРОЕКТА:


Ивайло Тодоров, главен секретар на Асоциацията на земеделските производители в България:


"Управляваното от Добрин Папазов дружество "Фаворит 97" е сред водещите свиневъдни стопанства в България. По Програмата за развитие на селските райони е направена инвестиция за модернизиране на свинефермата. Изграден е затворен цикъл на производство от зърното, необходимо за фураж, до крайната продукция – угоени прасета от елитни породи. Фермата вече разполага с модерен, компютърно управляем фуражен цех и по този начин дружеството е независимо от външни доставчици и съответно производството е по-рентабилно. Свиневъдната ферма е с европейски стандарти за хуманно отношение към животните и покрива изискванията за опазване на околната среда по т.нар. Нитратна директива на ЕС. Това е един добър пример за поетапно развитие на стопанството, с максимално възползване от възможностите по европейски програми и с минимален риск на инвестицията."


Димитър Роглинов, председател на Асоциацията на свиневъдите в България:


"  Добрин Папазов се познаваме вече повече от 15 години. Ние сме партньори и колеги, а не конкуренти, тъй като в свиневъдството в България конкуренция няма. Всички заедно задоволяваме едва около 20% от пазара на свинско месо в България. Добрин е от бизнесмените, които първи въведоха новите технологии при отглеждането на свине в страната. Той е новатор в пълния смисъл на тази дума. Като бизнесмен с визия за развитието на компанията си той започна сам да произвежда зърно и фуражи, което го направи самостоятелен и даде преднина за развитието на производството му. Начинът, по който работи, иновативните техники и затвореният цикъл на работа в свинекомплекса му гарантират и високото качество на продукцията. Освен всичко друго Добрин Папазов е и един от най-коректните бизнесмени, с които съм общувал."


Галя Бъчварова, управител на "Репродуктор по свиневъдство" АД, с. Калояново, община Тунджа:


"Познавам д-р Добрин Папазов още от времето преди 1989 г., когато всички работехме под шапката на тогавашното Национално промишлено обединение "Свиневъдство". За него мога да кажа единствено, че е невероятен професионалист. Фермата му в с. Царев брод е образец за всички, които се занимават със свиневъдство. Ако някой иска да се учи – нека отиде да види! Д-р Папазов е човек, отворен към новостите и модерните технологии, което се вижда навсякъде в стопанството му. Това, което е най-важно обаче, е, че той е вероятно един от малкото свиневъди в България, който се занимава с тази дейност, защото разбира от нея!"

Коментари (5)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Massive atack
  Massive atack
  Рейтинг: 403 Гневно

  "Как се става "Фаворит""
  С много измама, кражби и рязане от заплатите на работника...така го правят българските работодатели-чорбаджии.

  Да живее България и българският народ.
 2. 2 Профил на programmes
  programmes
  Рейтинг: 8 Неутрално

  СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013Г.

  В съответствие със стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони и при спазване на изискванията на Регламент 1698/2005г на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), България изготви два програмни документа - Националният стратегически план за развитие на селските райони и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г (ПРСР). Тези два документа представляват различни, взаимно подчинени нива в прилагането на политиката и в управлението на целия процес за развитие на селските райони.

  Дефинираните в Националния стратегически план цели ще бъдат постигнати чрез прилагането на 22-те мерки, включени в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г и групирани в четирите приоритетни оси:
   Oс 1 “Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектор”
   Oс 2 “Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)”
   Oс 3 “Подобряване качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”
   Oс 4 “ЛИДЕР”.

 3. 3 Профил на programmes
  programmes
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Стъпки за кандидатстване по мерките от Ос 1 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

  Мерките включени в Ос 1 са групирани тематично в три групи, имащи за цел:
  - Повишаване на знанията и подобряване на човешкия потенциал
  • мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”,
  • мярка 112 „Създаване стопанства на млади фермери”,
  • мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния (2007-2009г.)
  - Преструктуриране и модернизиране на технологичната база и насърчаване на иновациите
  • мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”,
  • мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”,
  • мярка 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”
  - Подкрепа за адаптиране на структурата на стопанствата и за кооперирането им:
  • мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”,
  • мярка 142 „Създаване организации на производители”

  Географският обхват на мерките по Ос 1 е територията на цялата страна.
  Всеки бенефициент ориентиран в сферата на земеделието и решил да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г, трябва да бъде регистриран като земеделски производител по Наредба № 3 от 29.01 1999г за създаване и подържане на регистър на земеделските производители. Регистрацията се осъществява в Областните дирекции „Земеделие” или Общинските служби по земеделие и гори.

  Друг важен момент при избора за кандидатстване по мерки 112, 121, 141 е определянето на икономическия размер на стопанството. Икономическият размер на стопанството е размера изразен в икономически единици. Една икономическа единица е равна на левовата равностойност на 1 200 евро.

 4. 4 Профил на programmes
  programmes
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Стъпка 1 “ИДЕЯ”: Всеки земеделски производител преди да реши да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2007 -2013г, трябва да има ясна идея / представа какво точно планува да разработва в бъдеще, начините по които да развива стопанството си и какви инвестиции желае да направи за това.
  Стъпка 2 “Избор на мярка”: За да направи правилно своя избор още в самото начало, земеделският стопанин трябва добре да разгледа всички мерки, включени в Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и внимателно да прецени коя мярка отговаря най-добре за условията на неговото стопанство. В случай, че земеделският производител се затруднява при избора на мярка, той може да се обърне за съдействие към съответната Областна служба за съвети в земеделието (ОССЗ) разположена на територията на региона в който живее. Изчисляването икономическият размер на стопанството може да се извърши от самия кандидат или да се ползва помощта на ОССЗ или областната / общинска служба „Земеделие”. Всички нормативни документи, самата ПРСР, както и помощната таблица за изчисляване размера на стопанството, могат да бъдат намерени на електронната страница на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) www.mzh.government.bg - рубрика “Програма за развитие на селските райони”, подрубрика - „Документи по мерки от Ос 1”.
  Стъпка 3 “Запознаване с наредбата по мярката”: Всеки потенциален кандидат по ПРСР трябва да прочете внимателно наредбата към мярката по която е решил да кандидатства, за да провери дали отговаря на всички условия описани подробно в нея. Наредбите са публикувани на електронната страница на МЗХ - www.mzh.government.bg (Документи по мерки от ос 1 Наредби, публикувани в Държавен вестник).
  Стъпка 4 “Изготвяне на Бизнес план”: След като всеки е направил своя избор е необходимо да изготви бизнес план (по образец), включващ: настоящето състояние на стопанството, цели и бъдещо развитие на стопанството. При желание от страна на земеделските производители кандидатстащи по мярка 112 «Създаване на стопанства на млади фермери» и мярка 141 «Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране» бизнес плановете могат да бъдат изготвени безвъзмездно от «Националната служба за съвети в земеделието».
  Стъпка 5 „Попълване заявление за подпомагане и набавяне на необходимите документи”: Паралелно с изготвянето на бизнес плана е необходимо кандидатстващия да си попълни заявлението за подпомагане (по образец), като едновременно с това трябва да набави набор от документи подробно описани в него.
  Стъпка 6 “Кандидатстване в Областната разплащателна агенция (ОРА)”: Следващият етап от кандидатстването е подаването на всички документи със заявлението и бизнес плана в ОРА.
  Стъпка 7 и 8 “Проверка/Одобряване/Отхврляне на Заявлението”: В срок до три месеца след подоване на документите Разплащателната агенция (РА) извършва проверка на място, след което с писмено становище изпълнителния директор на РА се произнася с решение за одобрение или отхвърляне на проекта.
  Стъпка 9 “Подписване на договор”: В 15 дневен срок след одобрението на проекта кандидатът подписва договор с РА по мярка 112 «Създаване на стопанства на млади фермери» или получава заповед за одобрение за подпомагане по мярка 141 «Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране».
  Стъпка 10 “Изпълнение на бизнес плана”: Полупазарните стопанства получават ежегодни плащания в продължение на 5 години, като на 3-та година се прави проверка на изпълнението на бизнес плана. В случай, че междинните цели поставени в бизнес плана са изпълнени, помощта се продължава за 4-тата и 5-тата година. При младите фермери – след подписване на договора в рамките на един месец се изплаща първата част на помощта (12 500 евро), втората част се изплаща между 3-тата и 5-тата година след положителна оценка за изпълнение на бизнес плана. Точната година на проверката на бизнес плана се определя от самия млад фермер още в началото при кандидастването.

 5. 5 Профил на петър палчев
  петър палчев
  Рейтинг: 638 Неутрално

  ТОВА Е ПЪТЯ АКО ИСКАМЕ ДА СМЕ В КРАК С ЕВРОПА.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK