Плажовете на раздора

Чиновници щедри на "концесии по право"

Плажовете на раздора

© Надежда ЧипевaМинистерството на Регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се опитва да сложи ръка на 16 плажа по Северното и Южното Черноморие, възнегодуваха през седмицата бургаските общини. Повод за острата реакция се оказа настояване на министър Асен Гагаузов да бъдат отдадени спешно на концесия на 16 плажа преди влизането на България в Европейския съюз. Част от спорните плажове и досега са били стопанисвани от дружества, които в някои случаи са приватизирали къмпингите в съседство. Има дори случаи за някои от плажните ивици да се иска отнемане на концесията заради унищожаване на пясъчни дюни. Един от примерите е плажът в Китен, стопанисван от "Етап Адрес". Други концесионери са в дъното на скандали заради пропускателния режим като плажа в къмпинг "Градина" до Созопол. Получаването на концесия в този момент ще означава, че досегашните стопани автоматично ще получат възможността за т.нар. концесия по право. Опцията е заложена в предходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите и Закона за приватизацията и следприватизационен контрол, както и на допълните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Нормативните текстове дават възможност на досегашните ползватели да запазят позиции без търг или конкурс. Но тъй като от 1 януари 2007 г. тази привилегия отпада, стопанисващите плажовете бързат. Въпросът е защо експертите в министерството на Гагаузов се напрягат да претупат въпроса със заварените положения до края на годината.


"Ние още не бяхме подписали становището си за всички плажове, а МРРБ вече беше внесло искането си в Министерския съвет", твърди зам. областният управител на Бургас Георги Николчев. Според юристите на администрацията нормативните актове могат да бъдат само база, но не и задължително условие за предоставяне на концесия без търг или конкурс. "Дружества, които претендират за концесиониране по право, трябва да са подали заявление до държавния орган не по-късно от 2004 г. Спорно е доколко фактическото стопанисване на морски плаж, възлагано ежегодно от областния управител за съответния летен сезон, представлява право на ползване по смисъла на този закон върху имот - изключителна държавна собственост", се казва в писмо на областния управител на Бургас Любомир Пантелеев до министъра на регионалното развитие.


Срещу искането на Гагаузов обаче застава министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Възражението на екоминистерството пък е, че голяма част от териториите, за които се иска концесия, попадат в границите на защитени зони и предстои да бъдат включени в Европейската екологична мрежа "Натура 2000".
Свой фронт сега отварят и кметовете на черноморските общини. Според тях опазването и поддръжката на плажовете може да бъдат гарантирани само ако се предадат за ползване от общините.
Последна битка за плажовете, Европа - пред свършен факт


----------------------------


Общините и държавата:
Георги Николчев, зам. областен управител на Бургаска област:

Ако се избърза, плажовете ще попаднат в неподходящи ръце!


Не бива да се бърза с отдаване на плажовете. Ние оспорваме този момент. Първо, защото влиза скоро в сила новия закон за черноморското крайбрежие с възможност да предвиди не отдаването на плажните ивици от МРРБ, а директно от общините. Второ, изтичат до края на годината преференциите да се отдават плажове без конкурс. Тези, които отдават плажовете, трябва да имат ясни критерии за отдаването и за преференциите. Ако ви кажа, че част от къмпингите имат актове за собственост само на сградите, но не и на земята? Или че не е ясно как са получили тази собственост? Ако се избърза, плажовете ще попаднат в неподходящи ръце! Не може София или МРРБ да е най-добрият стопанин на плажовете. През лятото ходихме на проверки. Оказа се, че няма спасители. След един час водят спасители от друг концесионен плаж и казват: "Това са спасителите оттук!" Хващаме ги в нарушения, защото проверяваме инцидентно. Нашата позиция е дюните да бъдат извадени от плажовете, защото се използват от концесионерите безразборно - чрез бъги и други игри. Пясъчните дюни и други защитени зони трябва да се оградят и да се ограничи използването им. А от София, като тръгнат да проверяват концесиите, за проверката се знае два месеца предварително. Смятайте за какво става въпрос...


Петко Арнаудов, кмет на община Царево:Всички плажове - на общините


Аз съм против отдаването на плажовете на концесия по право без търг и конкурс. Държа плажовете да бъдат предоставени на общините като публична общинска собственост. Ние можем да бъдем по-добри стопани, да инвестираме дългосрочно и да създаваме оптимални условия за туризъм. Това го доказахме на практика. Чистим добре общината, ще чистим и плажовете по-добре от концесионерите. Те стопанисват плажовете два месеца, а след това ги оставят без надзор. С тези мотиви искаме Попският плаж и този в къмпинг "Нестинарка", които досега се отдаваха година за година по право, те са в регулацията на Царево. Изпратили сме писмено становище до областния управител и до Министерския съвет против това плажът на къмпинг "Нестинарка" да се отдава на концесия по право.


А също искаме и разваляне на концесията за Централния плаж в Царево. И всички плажове да ми ги дадат, пак ще ги поема.


Димитър Димитров, кмет на община Приморско:Да се изчака законът за черноморското крайбрежие


Не разбирам защо трябва да се бърза, при положение че условието плажовете да бъдат отдадени за стопанисване на черноморските общини е залегнало в закона за черноморското крайбрежие, който влезе за четене в парламента? По принцип, когато една община има визия за развитие на туризма като цяло, най-удачният вариант е тя сама да стопанисва плажовете си. Иначе се получава разминаване в предлагането на туристическия продукт. Защото общината изготвя цялостна характеристика, насоки за развитие на туризма и ги спазва. Докато в един момент туристите стават зависими от концесионера, който може и да не им предлага качествени услуги. Плажовете на Китен и Стамополу в Перла са на територията на общината. Ние настояваме те да останат общинска собственост. По този начин максимално ще се контролира тяхното опазване и поддръжка и ще се повишава качеството на предлагания туристически продукт.


Румен Желев, експерт по защитени територии, говорител на Регионална дирекция по горите (РДГ) - Бургас:Да не се поставя ЕС пред свършен факт с непрозрачни процедури


Югоизточна България и респективно Южното Черноморие са богати на ендимитни видове - редки за целия Балкански полуостров. Това са видове, които трябва по всякакъв начин да бъдат защитени, с цената на всичко. Защитените територии трябва да бъдат по-малко изложени на натиск. Защото това неминуемо води до намаляване на местообитанията на редките представители на флората и фауната. В Бургаска област е голяма концентрацията на влажни зони, пясъчни дюни, биоразнообразието е изключително, тук минава прелетният път на птиците Виа Понтика. Това изисква друго отношение към природните дадености. Не случайно е предвидено във връзка с европейската мрежа "Натура 2000" процентът на защитените територии в България да е до 30%. Не бива да се бърза с отдаването на плажовете по право, за да се избегнат по-прозрачните процедури и да се постави ЕС пред свършен факт. Практиката сочи, че досега някои от плажовете са стопанисвани лошо и проблемите са много. Не случайно голяма част от концесионерите първо застъпват, а след това започват да се съдят. Примери в това отношение на юг има много. А причината е, че стремежът на всички концесионери за съжаление е чисто комерсиален. И при тази система на отдаване не може да е другояче...
----------------------------------------


Концесионерите:


Ваклин Стойновски, концесионер на плажа в Бургас:Аз ще полагам усилия за стопанисването на плажа


Кметът Йоан Костадинов много отдавна желае плажът в града Бургас да бъде на общината. Не мисля, че аз като лош стопанин съм се превърнал в причина за неговото настояване. Зная, че той не е бил доволен от работата на концесионерите, които са били преди мен, особено на Централния плаж в града. Те са експлоатирали плажа, без да оставят нещо след себе си, без лев инвестиция. Аз съм против отдаването по право, защото на мен няма кой да ми забрани да кандидатствам за концесия като общинска собственост. Аз ще полагам същите усилия, защото брегът е на бургазлии и аз работя там със съзнанието на бургазлия.


Кристиян Коджуклиев, "Крим" ЕООД - стопанин на плажа в къмпинг "Градина":Собствениците на къмпингите нямат пари да ги развият

Не сме съгласни с отдаването по право. Плажовете в къмпингите трябва да се стопанисват от външни фирми като нашата. Не от собствениците на къмпингите, каквато е "Хелио турс" в къмпинг "Градина". Защото те не могат да се оправят сами, нямат пари да ги развият. Освен това не е много чиста собствеността на къмпинга. Ние стопанисвахме за известно време плажа по договор с областната управа, но станаха големи скандали. "Хелио тур С" е наследник на "Балкантурист" - Созопол, и като собственик на къмпинг "Градина" в продължение на шест години е получавала концесията на плажа по право. Тази фирма обаче има данъчни задължения спрямо държавата.


"Етап Адрес", концесионери на плажа в Китен:
Нашата фирма не е уведомена за отдаването на плажните ивици по право, ние имаме от 2005 г. спечелена 10-годишна концесия за стопанисването на плажа в Китен. Имаме проблеми с община Приморско, която ни обвини, че сме унищожили дюните.


Веска Караманова, кмет на Созопол: Плажовете - на собствениците на къмпингите


Нека се реши въпроса, плажовете трябва да се вземат от собствениците, които са купили къмпингите, какъвто е случаят на "Градина", а не от външни фирми. Почти на всички плажове има пясъчни дюни, но те не трябва да се ограждат, защото те са за туристите и трябва да се използват от тях. Те обаче трябва да се пазят и да не се унищожават като от тях се вземат материали за кариери. Ние сме взели всички мерки за дюните до "Златна рибка" и ги охраняваме с полиция. Но контролът трябва да е по-голям и в него да вземат участие и съответните държавни институции, които са страна в съхраняването на защитените територии - Министерство на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Сега ние плащаме за охраната на дюните. Финансово би могло да ни се помогне. Защото дюните са в територии, които са държавна собственос
-------------------


Списък на спорните концесии:
плаж общинакъмпинг "Юг" Царевокъмпинг "Китен" Приморскокъмпинг "Оазис" Царевокъмпинг "Нестинарка" Царевокъмпинг "Св. Влас - болницата" Несебъркъмпинг "Веселие" Созополкъмпинг "Каваците юг" Созополкъмпинг "Градина" Созополкъмпинг "Черноморец" Созополкъмпинг "Златна рибка" Созополкъмпинг "Стамополу - Перла" Приморскоплаж "Минерален басейн юг" Варнаплаж "Сахара І" Варнаплаж "Сахара ІІ" Варнаплаж "Аспарухово" Варнаплаж "Варна - централен" Варна

Коментари (3)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на -
  *****

  А уж парадираме с предмет, наречен конституция, където е записано, че на 200 м от морската ивица навътре теренът е ? собственост...

 2. 2 Профил на Rrrr
  *****

  Всички "концесионери", имам предвид всички до един, са престъпници. Те са спечелили правото да бъдат такива не чрез прозрачен търг или конкурс, а с рушвети. Това са в повечето случай и очеизвадни мутри.

 3. 3 Профил на "концесии по право"
  *****

  МУТРА-това звучи гордо! МУТРИ от всички плажове-обединявайте се.МУТРА - МУТРАТА око не вади.
  Не МУТРА,а желязо,бития казал,не ПРОСТ-КОМУНИСТ!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK