Чавдар ГЕОРГИЕВ*: За да стане голфът масов спорт, трябва да участва и държавата

Чавдар Георгиев, зам.-министър на околната среда и водите

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

Чавдар Георгиев, зам.-министър на околната среда и водите
Преди десетина дни правителството изненадващо реши да създаде държавна компания "Голф развитие". Ден по-късно премиерът временно замрази решението заради липсата на становище от създадената за целта работна група, в която е включен и заместник-министърът на околната среда Чавдар Георгиев. За логиката на държавното участие в подобен бизнес и за това ще се отрази ли на плановете за застрояване "връщането" им в "Натура" разговаряме със зам.-министър Георгиев.


Г-н Георгиев, какво ще се случи с устройствените планове на общините, след като те бяха "върнати" в зоните от "Натура"?
- Нищо специално няма да се случи с устройствените планове. И преди, и сега редът за устройствени планове, които засягат територии, свързани със защитени зони или територии, които са защитени зони, изисква и извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите за съответната защитена зона. Оттук нататък всеки нов подробен устройствен план или всяко изменение на общ устройствен план ще се подлага на такава защита. Действащите към юни 2007 г. планове остават такива, каквито са, а бъдещите им изменения ще подлежат на съответна оценка за съвместимост. Когато бъдат издадени заповедите за обявяване на зоните, в тях ще има ясни режими на ограничения, а съответните устройствени планове ще трябва да се съобразяват с тях. Искам да подчертая, че няма някаква предварителна забрана за строителни дейности или някаква друга стопанска дейност. Само в много редки случаи режимите, които се въвеждат, ще ограничат човешката дейност в зоните.


Възможно ли е например да бъдат прекратени концесионни договори?


- Не, всички планове и разрешени дейности, които са били приети до юни 2007 г., когато влязоха в сила измененията в Закона за биологичното разнообразие, се считат за дейности, които не засягат режимите по въвеждането на защитените зони.


Кой ще контролира дали се спазват ограниченията?


- Регионалните инспекции са длъжни да контролират спазването на режимите в защитените зони. Министерството ще поиска капацитетът им да бъде укрепен, включително и с нови щатни бройки.


Регионалният министър Асен Гагаузов заяви, че голф туризмът е най-щадящият природата, а еколозите са на обратното мнение. Вие какво мислите?


- Аз лично съм голфър. Мога да кажа, че тази игра е чудесна. Тя може да се играе от 5-6-годишни деца до 80-90-годишни старци. Не изисква особени физически натоварвания, свързана е с контакт с природата и затова е прекрасна. Лично аз подкрепям изявлението на министър Гагаузов и смятам, че устройването на голф игрища е максимално щадяща природата дейност, която наистина не засяга в значителна степен околната среда. Бил съм на игрища в други държави, където има изключително голямо биоразнообразие. Те представляват нещо като минирезервати, където има и водни площи, и залесяване, и затова има и голямо биоразнообразие, включително и на редки видове. Не зная откъде идват притесненията.


А как въобще се стигна до идеята държавата да се включи в този бизнес?


- Лично аз не съм участвал във взимането на решението. Вероятно междуведомствената комисия е заседавала, когато съм отсъствал. Но категорично подкрепям идеята държавата да стимулира развитието на голф туризма и изграждането на голф съоръжения.


Защо?


- Бил съм на места в Германия, където общината се грижи за развитието на голф туризма. У нас, ако държавата участва, първо, ще подпомогне самите инвеститори, защото съоръженията са скъпи. И ако държавата им предостави някакви права върху земята, инвестицията ще бъде по-малка и по-привлекателна. Второ, с участието на държавата дейността би била по-лесно регулирана и този вид съоръжения ще могат да станат по-достъпни. Аз си представям, че ще има голф игрища, които ще са нещо като публични стадиони. Така ще е възможно хора, които нямат достатъчно високи доходи, на по-ниска цена да упражняват този спорт. А той, пак казвам, е много хубав и много здравословен. Не говоря да се създават елитарни голф клубове със затворен характер. Аз поне разбирам, че идеята е държавата да помогне, за да стане по-масов спорт и повече хора да имат достъп до него. Може да се помогне и за развитието на отделни изостанали райони


Защо проектът беше насочен отново към Черноморието?


- Защото там е развит туризмът. И ако ние искаме нашият туризъм да не е сезонен и да привлича само ниска категория туристи, задължително трябва да има голф игрища. По мои данни в Германия например има приблизително 700 голф игрища. В Португалия са около 200. Във Флорида има 1500 игрища.


Не ви ли смущава, че президентският съветник Росен Карадимов участва и в междуведомствената група, която подготвя държавното участие в този бизнес, и в частно сдружение, което развива голф туризъм? Виждате ли конфликт на интереси, опасност от взимане на решения под частен натиск?


- Не. Опитвам да разсъждавам рационално. Възможно ли е държавата да участва в този процес? Да. Тя има земи, има възможност да организира такъв субект, който да подпомага развитието или строежа на голф съоръжения. Защо да не го прави? Защо държавата участва примерно в преноса на електроенергия или в обществения транспорт? Ако се стремим голфът да е по-масов и по-достъпен , трябва да участва и държавата. Не виждам нищо лошо.


А не е ли лошо, че например вие като част от работната група не сте знаели за проекта, но е знаел Красимир Гергов например?


- Напълно нормално е инвеститорите, които се занимават с голф, също да участват в този процес. Аз познавам Красимир Гергов покрай голфа. Играл съм на неговото игрище.


Той лобирал ли е пред вас за този проект?


- Не. Но не виждам защо София да няма 10 игрища, а да е само едно. Кой ще спечели от това? Няма ли да спечелят самите хора, които живеят тук? Доколкото аз съм информиран, голфът става все по-популярен в света. Причината за това е, че всеки може да го практикува. Няма разлика между голфа и ските нито по отношение на цените, нито по отношение на екипировката или времето, което изискват. Надявам се голфът да стане поне толкова масов, колкото са и ските у нас.


Преди три седмици стана ясно, че Европейската комисия е започнала проверка след жалба на столичния кмет Бойко Борисов заради замърсяването от "Кремиковци". Очаквате ли да се стигне до наказателна процедура?


- Важно е да уточним, че към настоящия момент наказателна процедура за "Кремиковци" няма. Има отправено писмо, което изискваше информация и ние сме я предоставили. Аз лично не очаквам да се стигне до наказателна процедура и мога да ви уверя, че министерството ще направи абсолютно всичко възможно такава процедура да няма. За нас беше в някаква степен изненада, че този въпрос се постави, защото не бяхме предварително уведомени за претенциите на определени лица към дейността на "Кремиковци". Лично аз считам подхода за неправителен. Смятам, че първо ние трябва сами да уреждаме проблемите си и след това да търсим някакъв арбитър в ЕК. Знаете много добре, че министерството полага всички усилия "Кремиковци" да бъде приведен в съответствие с изискванията за опазване на околната среда и се надявам, че това ще стане най-скоро.


Това е свързано с процедурата по издаване на комплексно разрешително. Може ли комбинатът да работи без този документ?


- В момента тече процедура на обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително. Докато трае тази процедура, не може да се каже дали то ще бъде издадено, или не. Ако издаването на комплексно разрешително бъде отказано и втори път, очевидно е, че няма да може да продължи дейността си. Категорично. Крайният срок на процедурата е 23 октомври.


Какви са процедурите по спиране на комбината, ако не бъде издадено комплексното разрешително?


- Тогава трябва да бъде издадено предписание за спиране на инсталацията. Трябва да се състави план за поетапно закриване на производствените дейности. Той трябва да отчита технологичните изисквания за безопасност, за да няма аварии и инциденти. Планът за извеждане от дейност отчита и управлението на всички опасни вещества, които се намират на площадките на комбината. Проектът се изготвя от оператора, но трябва да бъде представен за одобрение на регионалната екоинспекция, която да контролира изпълнението му. Но пак искам да подчертая, че дали комплексното ще бъде издадено зависи в най-голяма степен от собственика и управлението. Ако те докажат, че ще изпълнят всички мерки за опазване на околната среда и към датата на издаване на комплексното разрешително инсталациите функционират в съответствие с нормативните екологични изисквания, комплексното разрешително ще бъде издадено. Но ако това не се докаже, дейността ще бъде спряна. Това не означава, че впоследствие, ако осигурят необходимия финансов ресурс и ако предприемат всички нужни мерки, няма да бъде разрешено възобновяване на дейността.


Т.е. спирането като мярка не е задължително окончателно и завинаги?


- Не можем да забраним осъществяването на такава дейност на когото и да било. Но можем да я разрешим само ако се спазват изискванията на Закона за опазване на околната среда. Давам си сметка, че веднъж изведено от дейност, технологично оборудване в "Кремиковци" вероятно трудно ще бъде пуснато отново. Предполагам, че то е физически и морално остаряло, изхабено е. Но всичко това са конкретни въпроси, за които аз не мога да дам решение. За нас е ясно едно - ако до 23 октомври не докажат спазване на изискванията, ще бъде отказано комплексно разрешително.


Тази позиция споделя ли се от цялото правителство?


- Не знам това да е обсъждано на заседание на Министерския съвет. Но ние нямаме спор нито с министър Петър Димитров, нито с някого друг от правителството. Тази позиция е ясна и никой досега не е възразявал по нея. Никой не е казал, че изискванията за опазване на околната среда не важат за "Кремиковци" и че могат да се правят компромиси с него.--------------------
*зам.-министър на околната среда и водите

Коментари (41)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Boxing
  *****
  Неутрално

  Едно време японската милиардерка в розови полички Масако Оя искаше да развива голф туризма заедно с тогавашния кмет на София, Янчулев.Ама нещо не се получи работата.

 2. 2 Профил на Korector
  *****
  Неутрално

  Само като му види човек лицето (менторска-шмекерска мутра) на този управник, всякакви коментари за излишни!!!!

 3. 3 Профил на Бат'Киро
  *****
  Неутрално

  П**АЛ!
  И как го измери това видово разнообразие по голф-игрищата с ГМО-треви бе, тикво???
  Този трябва да го обесим.

 4. 4 Профил на Бат'Киро
  *****
  Неутрално

  Продължавам да му чета простотиите.
  Голфът бил здравословен???
  Я го вижте на какво прилича - бузи и гуша, цици под вратовръзката, която пък следва гънката на шкембето. Предполагам, че този тулуп приема за здравословен факта, че и останалите шишковци на голф-игрището изглеждат като него. И най-вероятно се комплексира от факта, че има и друга категория хора - хора с раници на гръб, които предпочитат наистина да спортуват и които разбират колко ценни са местата за пешеходен туризъм. За него не е здравословно да вижда такива хора.
  Защо голф-игрище край морето? Пак по същата причина. Движещите се хора нямат шкебета, но предпочитат истински плажове - без хотели, кръчми, англоезични надписи и асфалт. Едно голф-игрище край морето ще изгони добрев изглеждащите туристи и така шишковците от голф-игрищата няма да се чувстват нещастни. Ще са сред себеподобни.
  Така че, реално голф-игрището е резерват за разнообразни шкембета, бузи, гуши, задници и други отпуснати телесни части.

 5. 5 Профил на наблюдател
  *****
  Неутрално

  Леле мале, ние се чудим как да оцелеем, а тия как да откраднат още нещо от държавата. Ние събираме пари за Българската коледа и децата по домовете, а тия наливат държавните пари и държавни земи в частни дружества!
  Заедно с бизнеса играели голф...
  Човешката алчност само шепа пръст я оправя!

 6. 6 Профил на демавенд
  *****
  Неутрално

  Тюфлекът пак се проявява по медиите!!! Тюфлекът играел голф! Това е новина номер 1 за природозащитата у нас. Да живеят тюфлеците и голфа. Ние ставаме притегателна дестинация за всички тюфлеци по света! Всички орни земи ще ги направим на голф игрища.За какво са ни посеви- няма нужда, то и без това каквото и да си правят управляващите тюфлеци народът си търпи...Ше търпи и без хляб докато държавните мъже играят голф...Нещо започва да заприличват нещата като -"народът като няма хляб- ми да яде пасти". Само дето след това историята поазва че следва нещо много лошо за управляващите....

 7. 7 Профил на екс_перт
  *****
  Гневно

  "Дневник", моля ви се, недейте публикува всякакви глупости, пък било то казани и от зам-министър - не ви ли стигат глупостите на премиери и министри?!

  Две велики глупости още в заглавието:
  Първо, по цял свят голф-игрищата са частни предприятия и процъфтяват, само в България трябва държавата да бръкне с вълшебно пръстче, за да потръгне голфа!
  Второ, кому е нужно голфът да е масов спорт?! Това буквално ме връща 40 години назад във времето, когато спортът бе задължителен за всички - от ученици до академици... Доколкото съм запознат, никой не спира желаещите да спортуват или да играят голф!

 8. 8 Профил на Ха-хаааа!
  *****
  Неутрално

  Браво на Дневник, че му публикува снимката на тоя
  Такава жива, ходеща и ръсеща клишета антиреклама на идеята на някои тарикати българите през бюджета да им направят печалбата.

 9. 9 Профил на Едно време дядо му с картофите само голф е играл!
  *****
  Гневно

  А защо голфа трябва да стане масов спорт - за да се заграбят хиляди декари терени в най-красивите ни кътчета. После се увеличава уставният капитал и терена който е бил общински е вече лапнат за без пари!

 10. 10 Профил на Южна Флорида
  *****
  Любопитно

  Що за животно е това голфа и има ли той почва в българия? Със сигурност това е поредната лудост на пинковците на Станишев. Без много да мислят скачат като маймуни от палма на палма. Но както пишещи преди това отбелязват, нещата не са безобидни. Става дума за съсипване на зелени райони, които все още не съсипани. Америка е грамадна в сравнение с България, но трябва да пратят малко станишевски шимпанзета тук, за да видят как се защитават националните паркове. Ако нещата вървят така скоро България ще заприлича на бетонно-голфова джунгла. Земя без дървета, трева, реки и прочие богатства. Скудоумието на географската ширина 43 градуса явно придобива характера на епидемия. Червените мутри, които нямат сиво вещество не могат да се замислят, че шще оставят на децата си на децата на другите лунен терен.

 11. 11 Профил на Anon
  *****
  Неутрално
 12. 12 Профил на до Чавдар ГЕОРГИЕВ
  *****
  Неутрално

  Държавата -значи данъкопладците, ата там ще въртят задници такиво като индивида на снимката Андрей Райчев ,кънчо Стойчев и маса още КРАДЦИ на ПРЕХОДА. Е, не се научиха да цицкат от държавата/данъкоплатеца / и това е... Стига глупости. Предприемаческия дух не е като да КРАДЕШ и бъкаш в обществената каца. Ама ТЯ взе да попривършва....

 13. 13 Профил на Chushdenez
  *****
  Неутрално

  ЕК нигога няама да разреши игрище в НАТУРА 2000 места. 100%!!!

 14. 14 Профил на аха
  *****
  Неутрално

  Голфът - масов спорт?! А тая муцуна - зам. министър и "голфър"?!

  Мноооого сме го закъсали...

 15. 15 Профил на Йордан
  *****
  Неутрално

  Въпросния голфър е представител на едно от най-корумпираните министерства, където за всеки документ се плаща. Корупцията там е наистина отвратителна, а изобретателността на чиновниците как да не се свърши нищо без рушвет е безкрайна. Със сигурност закриването на това министерство би донесло огромни ползи за България.

 16. 16 Профил на От САЩ
  *****
  Неутрално

  Около мястото където живея в радиус от около 10 км има 5 игрища само едно от които се стопанисва от общината но се плаща за ползването. До скоро за България се говореше че ще привличат богатиге голфаджии от цял свят а сега се оказва че ще го правят народен спорт. Перачите намериха цаката да се съюзяват с чиновниците

 17. 17 Профил на Горица
  *****
  Гневно

  СРАМОТА!!!!Как може министър да ни убеждава в подобна глупост!!!! ОСТАВКА!!!!ВЪН!!!!Гадове такива!!!

 18. 18 Профил на D
  *****
  Неутрално

  Еми да...

  И ДЖАГИТЕ ще станат "масов" спорт ако продължаваме да им мълчим на безобразията на тия тлъсти пиавици !!!

 19. 19 Профил на Съмняващ се...
  *****
  Неутрално

  За съжаление голф-игрищата в защитените зони не се разрешават пряко от ЕК, а на местно ниво - от МОСВ или съответната РИОСВ. Ръководителите на тези ведомства се назначават с благословията на известна антиконституционна управляваща партия с етнически нюанс. Докато ЕК се намеси със забрани подозирам, че ще е твърде късно.

 20. 20 Профил на Възмутен
  *****
  Неутрално

  поредната глупост... няма ли трезво разсьждаващи хора в тази държава! Но така ще е докато хора с образование от Оксфорд ги държат 5 години на най-ниско ниво в администрацията и накрая напуснат, така ще е за съжаление.

 21. 21 Профил на neli
  *****
  Неутрално

  ne moga da si predstavja kak vsi4kite mutri na Purvanov - Gagausov i 4avdar Georgiev se okazaha "golfuri"?! Purvankata zasto produlgava da mul4i za masovija i naroden sport, koito ste ni osiguri svetloto budeste? Sumnjava li se ve4e njakoi v Bulgaria, koi e simvolut na mafiata - bash ni durgavnata glava. Kolko hubavo, 4e navreme se spasih ot tija mrusnici

 22. 22 Профил на mm40
  *****
  Неутрално

  Голфът-масов спорт-т.е- всеки прегладнял пенсионер -със стик!

 23. 23 Профил на melan
  *****
  Любопитно

  Този президентски съветник -Карадимов не беше ли виден комсомолски активист?Като сложим и Боков ,Гоце добре се е обзавел.

 24. 24 Профил на Константин Дичев Зелени Балкани
  *****
  Неутрално

  Заспал народ, тъпи и брутални управляващи = съсипана България.
  какво да каже човек на поредната глупост на Мафията? И защо "нашите управляващи" неистово се стремят да облагодетелстват Строителната мафия? Защото е тяхна рожба на Политическата Олигархия от всички "политически сили". Ако това може да се нарече политика. Цялата мара втасала, та сега с масов голф спорт ще я оправим... Мисля че правителството е стигнало до голяма деградация и наглост, щом такива като Георгиев са лицето на управляващите. То неслучайно МОСВ сред нашите среди се чете така: Министерство ПРОТИВ околната среда и водите....

 25. 25 Профил на Константин Дичев Зелени Балкани
  *****
  Неутрално

  Само преди месец Европа даде последно предупреждение за УВОЛНЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО! Ако не изпълните изискванията за НАТУРА2000, според присъединителния договор ЕВРОПА СПИРА ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ! Това означава че тройната коалиция пада от власт. Не случайно веднага много бързо МС взе правилното решение всички инвестиционни намерения на МАФИЯТА да не се изключват от Защитените зони по НАТУРА.
  Това е голямата победа на Гражданското общество срещу правителството Мафия. Не го забравяйте! И глупостите на Георгиев пак няма да минат пред Европа! Ако мафията си позволи да строи в зоните просто Европа ще врътне кранчето и ще падне това престъпно управление!

 26. 26 Профил на 18-та дупка
  *****
  Неутрално

  Простички сте, изостанали сте, задръстнеи сте...Ама какво да се прави - какъвто народът, такъв му и форумът. Прав е човекът: може да бъде и масов спорт, така, както може да бъде и елитарен. В половината свят е така, при това не само в Германия. Стойчев и Райчев няма да си звъртят задниците там, защото си имат свое игрище, а то иска много бачкане! А такива като Нели, добре, че са се омели...

 27. 27 Профил на Константин Дичев Зелени Балкани
  *****
  Неутрално

  от 18-та дупка
  Никой не е против голфа, най малкото ние. Но не виждаш ли умни и напреднали приятелю, защо Георгиев иска и къде да развива този "масов" спорт - Черноморието и планините които вече имено те - управляващите мафиоти ограбиха? Та нали Витоша, Пирин, Перелик и Карлък в Родопите е вече на БСП? Рила на НДСВ и ДПС, а останалата част от Родопите и цялото Лудогорие и част от морето на ДПС? Та кого защитава Георгиев? Помисли добре, не сме против развитието на държавата, а против развитието на МАФИЯТА! Видял ли си развита държава с преуспяващ народ в страна с правителство мафия?

 28. 28 Профил на българин
  *****
  Неутрално

  Чавдар Георгиев е невероятно нагъл и некомпетентен. За да се уверите в това, можете да изгледате следните клипчета:
  http://forthenature.org/video/25012008_bbt_television_chavdar_georgiev_vs_toma_belev_part_1
  http://forthenature.org/video/25012008_bbt_television_chavdar_georgiev_vs_toma_belev_part_2

  Просто не мога да си представя как заместник-министър на околната среда и водите може по такъв начин да защитава унищожаването на природата.

 29. 29 Профил на 18-та дупка
  *****
  Неутрално

  До Константин.
  Благодаря за конструктивния тон. Не познавам лицето Георгиев, само одобрявам принципното му виждане за голфа - една пичилшвша, екологично- и социално ориентирана игра. Разбира се, че трябва да се гледа под лупа, как да се използва земята в България, независимо чия е тя. Ние сме средно-голяма страна и няма откъде после да вземем друга земя - времето на войните за територии е отминало Често летя над България и винаги ме е изненадвал факта, колко малка част от земата у нас е обработена. Вижте Сърбия и Румъния, другаде не трябва да ходите. В този смисъл, не виждам лошо, ако държавата предостави неизпозвани от десетилетия земи в Странджа Сакар, или Добричко, на някой и друг километър от брега между Каварна и румънската граница...Ще има движение, развитие, нови работни места...Всеки сантиметър от българската територия може и трябва да прави българите по-богати.

 30. 30 Профил на Константин Дичев Зелени Балкани
  *****
  Неутрално

  До 18-та дупка.
  Приятелю, не смятам че голф игрищата могат да се строят в Натура зони, защото са "екологични". Не е вярно, повярвайте ми. Само да знаете колко вода е необходима за поддръжката на едно голфигрище, просто няма да споменавате Сакар - най сухата наша планина, в Калиакра също, откъде ще вземат по 100 - 200 куб м. вода на лято за един дка! Няма откъде, освен от малкото питейни източници в районите. Нека да се строят по подобни проекти, но трябва да се обмисли добре. Ама мафията първо купува за жълти стотинки района и назад няма искат да строят без да се съобразяват с нещо. Това е проблема, че мафията и правителството са едно и тяхната идея е да станат собственици на България независимо от последствията. И през трупове ще минат, но ние не се плашим, много сме и Европа е с нас. Доказателството е че след наша жалба за НАТУРА имено по тези мафиотски намерения на правителството, Европа каза не! И заплаши че ще спре структурните фондове, а Вие като интелигентен човек, то е ясно, ще разберете, че това е жълт картон срещу мафията правителство. Жълт картон, а може да стане и червен. Та такива некадърници като Георгиев могат да си говорят каквото искат, но Европа слуша нас това е факта.

 31. 31 Профил на Константин Дичев Зелени Балкани
  *****
  Неутрално

  До 18-та дупка.
  Приятелю, не смятам че голф игрищата могат да се строят в Натура зони, защото са "екологични". Не е вярно, повярвайте ми. Строежа предвижда замяна на ценна от биологично разнообразие тревна растителност с подходяща за голф смеска. Това не е екологично. Та нали за това са обявени зоните по хабитатен признак? Само да знаете колко вода е необходима за поддръжката на едно голфигрище, просто няма да споменавате Сакар - най сухата наша планина, в Калиакра също, откъде ще вземат по 100 - 200 куб м. вода на лято за един дка! Няма откъде, освен от малкото питейни източници в районите. Нека да се строят по подобни проекти, но трябва да се обмисли добре. Ама мафията първо купува за жълти стотинки района и назад няма искат да строят без да се съобразяват с нещо. Това е проблема, че мафията и правителството са едно и тяхната идея е да станат собственици на България независимо от последствията. И през трупове ще минат, но ние не се плашим, много сме и Европа е с нас. Доказателството е че след наша жалба за НАТУРА имено по тези мафиотски намерения на правителството, Европа каза не! И заплаши че ще спре структурните фондове, а Вие като интелигентен човек, то е ясно, ще разберете, че това е жълт картон срещу мафията правителство. Жълт картон, а може да стане и червен. Та такива некадърници като Георгиев могат да си говорят каквото искат, но Европа слуша нас това е факта.

 32. 32 Профил на ras16377431
  ras16377431
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Идеята е голфът да се развива по Черноморието, докато всичката вода отиде за напояване и извън голф игрищата остане само пясък. Тогава върху пясъка ще развиваме новия масов спорт - петанката.

  gradinko.bg
 33. 33 Профил на голфър
  *****
  Неутрално

  Голфът е нужен на държавата,както слънцето и въздуха на всяко живо същество!!! Всяко голф игрище победа на светлите европейски сили над ориенталската природа!!! Голфъри от всички страни съединявайте се да направим земята едно прекрасно голф игрище!!!

 34. 34 Профил на Мъдрост от Тюфлека:
  *****
  Неутрално

  Ако построиш сграда в нарушение на закона и строежът бъде спрян, но си почти завършил сградата имаш право да си построиш и покрива. Това да се приеме като становище на министерството!? Такъв нагъл копелдак няма на планетата.

 35. 35 Профил на Константин Дичев Зелени Балкани
  *****
  Неутрално

  Е, драги приятели, наистина гледайте по доло интервюто с Чавдар Георгиев и Тома Белев /с гордост мога да кажа, че освен директор на парк Витоша и председател на Зелени Балкани/ и ще видите кой прав и кой крив и няма да има нужда повече да се коментира и тази статия

  http://forthenature.org/video/25012008_bbt_television_chavdar_georgiev_vs_toma_belev_part_1
  http://forthenature.org/video/25012008_bbt_television_chavdar_georgiev_vs_toma_belev_part_2

 36. 36 Профил на 18-та дупка
  *****
  Неутрално

  Очевидно, не сме се разбрали: не съм твърдял, а и не бих, че строителството на голф-игрища трябва да става на защитените от Натура 2000 земи. Колкото до водата, това е съставна част от инвестицията - да си добиеш вода. С дрелката и докато не бликне, няма лягане! Това е начинът да се увеличат водните източници...Край Калиакра, впрочем, излиза вода, и то достатъчно не само за 1 голф. Просто иска дълбаене и контрол. Впрочем, понеже стана дума: САЩ, особено Италия, са страни, където в различна степен, разбира се, Мафия има и играе роля в живота на страната. Това не пречи на тези страни да са заможни и да поемат амбициозни социални задачи? Опазил ме Бог от това, някой да си помисли, че защитавам съществуването на мафиотски структури у нас...Забелязвате, че не казвам Мафия, а структури: смятам, че у нас няма Мафия - тя е нещо голямо, мощно, дисциплинирано, изисква мащаб и организация, на каквато ние не сме способни. У нас има разчленени самодейни престъпни отряди, осигурили си някаква, често на махленско ниво и на шуро-баджанашки принцип политическа подкрепа за отделни акции.
  В това е и шансът - всяко българско правителство с истинска воля за борба, би ги измела за 3 месеца...Дай Боже да доживеем да видим това!

 37. 37 Профил на турист
  *****
  Неутрално

  България -страна на голфа и граждани -голфатари! Това е!

 38. 38 Профил на Anon
  *****
  Неутрално

  SAMO OVZE MOGAT DA TARPIAT TAKAVA NAGLOST!!!!

 39. 39 Профил на Недоразумения
  *****
  Неутрално

  Чавдар ГЕОРГИЕВ*: За да стане голфът масов спорт, трябва да участва и държавата

 40. 40 Профил на Константин Дичев
  *****
  Неутрално

  до 18-та дупка
  Малко ни се разминава мнението, но това е нормално. Твърдя, че българската мафия е много добре организирана и тя избира и слага правителствата и ги контролира персонално. Далече съм от твърдението че Станишев, Царя, Костов, Доган, да не говорим за Тюфлека по горе че са някакви важни клечки в управлението на мафията. Те просто са "добри" изпълнители и ако не изпълняват ги махат. Това е. Червената върхушка и ДС стоят в ръководството на мафията и държавата и с поставени лица те вече са собственици на всички ресурси в държавата, ама те не се показват, да не са луди. Е "управляващите лица" ите намазват здраво особено сокола

 41. 41 Профил на xxx
  *****
  Неутрално

  Masov sport?? Prekaleno skup za masite

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK