Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Пепел на розовия пазар

Кампанията с маслодайните цветове е полупровалена, докато лавандулата отново изстреля България на върха на световния пазар

Слабата реколта на розов цвят е шанс дестилериите да продадат количествата розово масло, които имат останали от миналия сезон

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Слабата реколта на розов цвят е шанс дестилериите да продадат количествата розово масло, които имат останали от миналия сезон

Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.


Избори 2022

Драматичен спад в розопроизводството и абсолютен рекорд в добивите на лавандула. 2015 г. определено постави на двата полюса сектора на най-популярните етерични култури в България. Това не само оказа влияние върху собствениците на насажденията и дестилериите в страната, но, по всичко личи, ще има и силен отзвук на световния пазар, където България осигурява около 40% от розовото масло, а вече е и производител номер едно на лавандула.


Макар официалните числа все още да не са обявени, по данни на сектора става дума за наполовина пропаднала кампания при маслодайните рози и около 30% ръст при лавандулата.
Всичко това е важно, защото бизнесът, макар и бутиков, е почти изцяло експортно ориентиран и има потенциала да печели добре и да създава позитивен имидж на българските продукти. Интересът към него също е траен. Насажденията се увеличават с постоянни темпове, въвеждането на нови технологии и методи за отглеждане покачва добивите от декар (виж графиките), а в нишата се появяват и повече преработвателни компании.


Лошите новини тази година са, че по-високите добиви на лавандула в никакъв случай няма да компенсират загубите от розовата кампания. Добрите - че устремените нагоре цени на розовото масло поне донякъде ще ги редуцират.
Розов срив


След устойчив във времето ръст на производство на розов цвят и сравнително силни добиви през 2014 г., неблагоприятните за маслодайната роза метеорологични условия през месеците февруари и март и последвалите твърде топли дни през април доведоха до пълен срив на реколтата през тази година. Тя е с около една трета по-малко от обичайните си нива, а по оценки на производители подобни критично ниски добиви не е имало от над 15 години.


Собственици на насаждения от Казанлък са събрали едва 90 кг розов цвят от декар при 250 кг миналата година. "Намалението на добивите е различно в отделните райони на Розовата долина. В някои масиви около Шипка не е откъсната дори една пъпка и е пропаднала цялата реколта", коментира Николина Узунова, изпълнителен директор на Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика" (БНАЕМПК).


Малкото количество набран розов цвят, недобрите рандемани и по-високата себестойност на маслото ще променят значително и нивата, на които се сключват сделки. "Сигналите за това проличаха още в кампанията по изкупването на цвета, където средната цена беше 3.50 лв./кг, а в отделни дни достигна 4-4.20 лв./кг", обясни Узунова. За сравнение - миналата година тази цена беше под 3 лв./кг.


Покачване вече има и в цената на крайния продукт – розовото масло, чиято себестойност се формира от цената на изкупения от дестилериите розов цвят и рандемана. Маслото е стока с ограничено производство, защото условия за отглеждане на маслодайната роза има в само определени области с подходящи почви и климат, а Казанлъшката и Карловската котловина в България е една от най-благоприятните в Европа. От друга страна розовото масло е и стока с лимитиран кръг потребители в лицето на по-престижните козметични и парфюмерийни компании, които го ползват в производството си, за да подобрят качествата и да запазят трайността на ароматите. Част от тези компании са големите имена като Chanel, Givenchy и Dior.


В контекста на ограничено предлагане и добро качество на маслото българската роза почти винаги се радва на гарантиран пазар още на зелено. Тази година обаче количеството, което ще достигне до този пазар, е наполовина по-малко от обичайното. В години с благоприятни климатични условия в България се добиват между 1.5 и 2 тона розово масло, а производството сега едва ли ще надхвърли и 800 кг.
Всичко това няма как да не се отрази и върху цените, където, макар да има постоянно нарастване във времето, скокът тази година е невиждан. Търговските сделки за розово масло практически се сключват на нива, каквито не е имало никога досега. По данни на директора на БНАЕМПК стойността за отделни партиди е около 8 хил. евро на кг при малко над 6 хил. за конвенционалното и 7 хил. евро/кг за биологичното розово масло преди година.


"Заради различното качество и на самите продукти през 2015 г. ще бъдем свидетели на предлагане на розово масло на много различни цени, които ще варират в диапазон от 1000 евро", каза още Узунова.
Тези числа обаче не са повод за радост сред производителите и преработвателите. "Никой не е щастлив от това, защото дори с тази тенденция за повишение няма да можем да покрием разходите си по кампанията", обясни собственикът на "Роза етерна" Ангел Токмакчиев. По думите му загубите са наистина значителни и макар че и розовото, и лавандуловото масло от тяхната дестилерия вече са договорени, годината пак няма да приключи с добри резултати.


Затруднения ще се пренесат и върху клиентите и търговците, които купуват българското масло. "Макар да има и други държави като Турция, които произвеждат този продукт, климатът там е твърде различен, за да говорим за сравнение в качеството. Няма и алтернативен продукт, който парфюмерийните компании биха могли да използват. Ето защо смятам, че заради свитото производство традиционните клиенти вероятно ще ограничат купуваните количества и по-скоро ще направят рецептури за парфюмите и козметичните серии без или с минимално количество масло", прогнозира Узунова. На същото мнение е и Константин Георгиев, директор в производствената база на френската Robertet в България. Той смята, че възможностите на турския пазар също са ограничени, понеже кампанията и там е била много слаба, а количествата произведено масло - също малки.


<#text>


Експанзия в лилаво


И докато капките розов аромат ще са редки диаманти за парфюмерийната индустрия в Европа и САЩ, пазарът буквално ще бъде залят от българско масло от лавандула. В страната ускорението в производството на лесното за отглеждане растение започна преди около седем години, когато световните добиви се свиха драстично, а оттам се повишиха и цените. Дестилериите пък видяха възможност чрез преработката на лавандула да запълнят капацитета на розоварните си, които са ангажирани в розовата кампания само за няколко седмици. Така от допълващо розовото производство дестилирането на масло от лавандула вече го измести по обеми, а площите в страната се удвоиха за период от само 5 години (виж графиката). Сега експанзията на насажденията продължава в нетрадиционни за отглеждане райони в северната част на България.


Мощта на местното производство личи и от факта, че то измести Франция от дългогодишната позиция на световен лидер по добива на лавандула и преработката й за масло. Скокът от 30% на добивите сега само ще затвърди това първо място. "Тази година очакваме производството на лавандулово масло да мине 200 тона. Франция обичайно прави около 40 тона", обясни Узунова.


Често обаче този бум се асоциира и със свръхпроизводство и възможна липса на пазари. Засега такъв сценарий за този сезон не се потвърждава нито от производители, нито от търговци. Заради по-широкото приложение на маслото в козметика и по-ниска му цена то намира пазар сравнително лесно, а 70% от продуктът се изнасят за Франция, където се препродава. "Новото тук е, че пазарът става много диверсифициран. Все повече производители предлагат маслото си без посредничеството на Франция или САЩ", казва директорът на БНАЕМПК. Според информацията към момента цените на лавандуловото масло ще останат в диапазона между 80 и 100 лв./кг, каквито бяха и миналата година.
Сериозна част от количествата ще останат за вътрешно потребление.


Сред водещите козметични компании, които имат и собствени насаждения, е шуменската "Лавена". Тя обработва над 500 дка лавандула и има две дестилерии с капацитет над 100 тона. И макар че компании с подобни мащаби не се появяват в бизнеса всеки ден, поне малките, които вече са в него, растат. В това няма изненада, защото България вече има силни позиции на глобалната карта на етерични култури. А при веднъж разработен пазар пътят е вече открит. Дори да има още трудни години, ходенето по него е поне по-леко.


Бизнесът на долината
В България работят около 45 розоварни. Някои от тях са малки семейни производства, а сред по-големите преработватели на розов цвят са компаниите "Еньо Бончев продакшън", "Интермед 1", "Българска роза" "Катеко" и местната фабрика на френската парфюмерийна компания Robertet - "Робертет България", която отвори миналата година. По данни на сектора те държат около 80% от пазара на розово масло. Приходите на "Еньо Бончев продакшън", "Интермед 1" и "Българска роза" са идентични и варират в диапазона между 8 млн. лв. и малко над 9 млн. лв. за 2014 г. С най-високи маржове от 21% е работила "Еньо Бончев продакшън". Нейният оборот за миналата година е 9.2 млн. лв., а печалбата 2.5 млн. лв. при 7.8 млн. лв. приходи и 1.7 млн. лв. финансов резултат година по-рано.
Основният износ на розово масло от България традиционно е за Франция, САЩ, Германия и Япония, а като нови търговски партньори се сочат Китай, Нова Зеландия и Австралия. Стойността на експорта на розово и лавандулово масло също е в постоянен растеж. През 2014 г. страната е изнесла розово масло за 36 млн. лв. и масло от лавандула за 17.7 млн. лв.
Устойчив е ръстът и при цените на розовото масло. Само допреди пет години килограм от редкия продукт струваше около 4500 евро.

Избори 2022

Още от Европа - Земеделие

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK