Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

На върха на фуражния бизнес

Как фамилната търговска компания "Вианд" се превърна в лидер в производството на храна за животни

Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.*Текстът е част от поредица предприемачески истории, в които успешно е използвано европейско финансиране за развитие на бизнеса.

Повече от 25 години на пазара, пет фуражни завода, собствени складово-силозни пространства, над 200 служители в България и Румъния и много желание за бъдещо развитие. Така накратко може да бъде описан производителят на фуражи "Вианд". Компанията е основана през 1992 г. като фамилен бизнес и през годините преминава през различни етапи на развитие. За семейна компания приемствеността през поколенията е нещо естествено. Основателите са работили в областта на селското стопанство и през първите години на демокрацията, когато интересът както от чуждестранни инвеститори, така и от промяна и модернизация на отрасъла растат, решават да създадат "Вианд". Оттогава компанията е преминала през различни юридически преобразувания. Скоро след създаването – през 1993 г., тя започва да работи съвместно с "Провими". По това време холандската компания е един от лидерите в производството на фуражи на глобално ниво. През 2010 г. "Вианд" откупува 50-процентовия дял на "Провими" и продължава развитието си като самостоятелно, независимо дружество. Партньорството с холандския гигант обаче има своя отпечатък върху компанията – добрите практики, научени от съвместната работа, се прилагат в компанията и до днес.


"Вианд" е един от малкото производители на фуражи, които работят пряко със специалисти по хранене на животните. "Научихме, че печалбата не е единственото важно - от огромно значение е и да инвестираш в развитието на бизнеса", коментира главният изпълнителен директор на компанията Корнелия Харитонова. Стремежът на собственика Иван Трифонов винаги е бил да се работи по балансираното хранене на животните и да се следи не само за икономическите показатели на клиентите, но и за качеството на месото, млякото, яйцата и като цяло продукцията, която се реализира от клиентите на компанията. Следи се също така за новостите в науката, канят се специалисти в областта от развити европейски страни, ползва се холандския опит при разработване на храни за отделните видове животни. Инвестира се не само в материална база, но и в специалистите на компанията. Ежегодно специалистите по хранене, които работят в компанията или са консултанти, се обучават и посещават симпозиуми у нас и в чужбина. Обменя се опит с водещи компании, консултират се клиенти.
Напред към нови производствени мощности


Днес "Вианд" разполага с пет фуражни предприятия с общ производствен капацитет, надхвърлящ 400 хил. тона. Групата притежава и собствени силозно-складови стопанства с капацитет 50 хил. тона. Производствените мощности на компанията не са заети напълно – през изминалата година е произвела близо 90 хил. тона фураж.


През 1995 г. започва първият от няколкото проекта за изграждането на фуражни предприятия в различни краища на страната. През 1998 г. "Вианд" купува фуражен цех, намиращ се на територията на помощното стопанство на двореца "Врана". През следващите години компанията развива производството и реализацията на пълноценни комбинирани фуражи за всички видове животни и птици, като днес там се предлагат над 60 вида различни храни. От 1998 г. има производствено предприятие в София, което произвежда и доставя комбинирани фуражи на фермерите от региона и фуражи в малки опаковки, специално разработени за селския двор.


През 2011 г. "Вианд" купува завод в с. Борисово, област Русе. До решението се стига, след като ръководството на компанията твърдо е взело решението да увеличи производството на комбинирани фуражи и да стъпи уверено на румънския пазар. Успешното развитие на завода в София дава сигурност на "Вианд", че се движи в правилната посока. Компанията решава да го модернизира – преди това предприятието не е работило повече от 6 месеца и в него липсва техника. Тя кандидатства за финансиране по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). След придобиването на актива и установяването състоянието на производствените мощности бива разработен проект за реконструкция и модернизация. Макар с ограничено време, "Вианд" знае какво иска и с помощта на специалисти в областта на строителството и инженери по производство на фуражи успяват да изготвят проект, с който да кандидатстват по европейската програма. Средствата от европейските фондове са в размер на 2.3 млн. лв., като са вложени предимно в оборудване и за ремонти. Сумата, дадена за купуването на заводите, е извън това финансиране. В допълнение "Вианд" дава допълнително средства и за ремонт на складовите помещения. Така инвестираните собствени средства на компанията достигат 3 млн. лв. "Вианд" започва производството във фуражния си завод в с. Борисово през май 2011 г. Тогава в предприятието са работили 5-6 души, които нарастват до 35 през следващите години, а към днешна дата са над 50.


Инвестицията от еврофондовете е изразходвана за създаване на модерна система за съхранение на зърно, обновяване на производствените сгради, както и за изграждането на административна сграда, предоставяща добри битови условия за работниците. Средства от проекта са вложени и във въвеждането на модерна технология за производство на специализирани фуражи, както и за купуването на ново лабораторно оборудване. Производителят също внедрява информационни системи за управление на производствените и административните процеси във фуражния завод.


"Заводът беше със старо оборудване и производителността беше много ниска", отбелязва изпълнителният директор на дружеството Корнелия Харитонова. Чрез инвестицията на средствата от Програмата за развитие на селските райони на практика се създават и нови работни места - така намалява и безработицата в региона, тъй като основна част от наетите са жители от село Борисово и съседните населени места. В крайна сметка се модернизират производствените процеси и се въвеждат нови технологии за производство на различни видове фуражи. Това подобрява качеството на продукцията, подпомага по-доброто сътрудничество с производителите на суровини за фуражи и спомага за опазването на околната среда. Като резултат от проекта "Вианд" започва да предлага комбинирани фуражи за прасета, за птици, за преживни животни и други. От произвежданите фуражи основно място заемат продуктите за птиците (бройлери, пуйки, пилета, яйценосно направление, кокошки носачки), свине, преживни животни и зайци. На този етап компанията произвежда всички видове фуражи, включително такива за охлюви и щрауси, като работи и по рецепта на клиента.


Цел на "Вианд" е балансираното хранене на животните. Харитонова споделя, че качеството на продукцията на производителя на фуражи е основната притегателна сила за нови клиенти. "В този бранш рекламата се случва предимно от уста на уста - даден клиент е чул, че постигаме добри резултати при негови конкуренти, и започва да работи с нас", казва главният изпълнителен директор на компанията. "Вианд" също така разполага и с търговци, които обикалят страната и посещават фермите, за може комуникацията с клиентите да се случва максимално естествено.


Години след инвестицията – през 2019 г., в период на свинска чума и непрекъснати епидемии от различни болести при различните видове птици и животни, компанията оценява завода в с. Борисово като една от изключително добрите си стъпки. Гранулирането при закупените по програмата машини се извършва при висока температура и това дава възможност да се пресече пътя на заразите. Освен това инвестицията в нови производствени мощности позволява на "Вианд" да се докаже не само като доставчик на суровини за производство на фураж, но и като производител на качествена, добре балансирана храна за животни и птици в региона. С помощта на проекта по оперативната програма "Вианд" се утвърждава на пазара като конкурентен производител – производството е увеличено многократно, а фирмата развива производството и пазара на комбинирани храни за всички видове животни и птици. Тя посочва, че дружеството има интерес да участва с проект отново. "Миналата година не успяхме да се класираме за финансиране заради новата точкова система, но интересът ни към програмата остава висок", споделя Харитонова.


През 2013 г. компанията се разширява, като открива нов завод в с. Ситово край Силистра. Предприятието е с капацитет от 100 хил. тона годишно и произвежда висококачествени храни основно за преживното животновъдство. Към момента заводът се е развил значително – извършени са преустройства и реконструкции на производствената и административната сграда, автомобилният парк е обновен и разширен, построени са силози за съхранение на зърно.


Макар компанията да не работи на пълния си производствен капацитет, в началото на тази година тя купува и нов завод в Румъния. Стойността на инвестицията е над 1 млн. евро, а в новото предприятие работят 30-35 души (наблюдава се сезонност на работата, затова и бройката варира). Това се случва, тъй като през последните няколко години "Вианд" реализира 51-53% от продукцията си на румънския пазар, който е значително по-голям от българския. На него се предлага предимно храна за агнета, крави и бройлери.


"Едно от най-значимите технологични нововъведения, които направихме по отношение на оптимизацията на производството, беше купуването на машините за гранулиране на фуража, които дават сигурност както на нас, така и на нашите клиенти", споделя още главният изпълнителен директор на компанията. От една страна, тази инвестиция допринася за намаляването разхода на фураж за клиентите, а от друга, гранулирането на по-висока температура гарантира, че храната за животните не пренася зарази.


Трудностите


Сред най-големите проблеми на "Вианд" са просрочията в плащанията, както и болестите по животните. "Ние сме част от веригата – ако животновъдството се развива добре, и ние ще вървим нагоре. Затова сме и толкова прецизни в работата си – защото знаем, че ако не сме внимателни и ако нямаме грижата към хигиената на фуражите, клиентите ни ще преустановят дейност, а в следствие на това и ние самите ще затворим", коментира Харитонова.


Така се стига до това компанията да придобие и свинекомплекс "Николово" край Русе. "Вианд" е бил дългогодишен доставчик на фуражи за изхранване на животните в свинекоплекса, като през последните години има натрупване на задължения, които са останали неплатени. Така се стига до момент, в който единствената възможност за изчистването им е чрез прехвърляне на контрола върху дружеството на принципа "дълг срещу собственост" и поетапно изплащане на дълга чрез бъдещите приходи. Това обаче се случи в неприятен момент - разразилата се криза с чумата по свинете в България. Заради тази сделка компанията ще отложи бъдещите си инвестиции в модернизиране на производствените мощности и в складови площи. Ключов момент в тази ситуация е това как ще подходи държавата към възстановяването на свинекомплекса. Дори преди да придобие целия капитал на свинекомплекса, "Вианд" е планирала да изведе бизнеса в добро финансово състояние - той има своето място на икономическата карта на региона. Същевременно тази инвестиция, макар и не по желание, ще е най-голямата на производителя на фуражи в обозримото бъдеще.


Пътят напред


Харитонова смята, че в моментите, в които селското стопанство е в тежко състояние, е добре да се отворят програми за възродяването му. Тези програми не следва да са насочени само в животновъдния отрасъл. "Необходимо е да се обърне внимание и да се отпуснат средства и за фуражната промишленост. За да има качествено месо, мляко и яйца, трябва да има качествена храна", коментира тя. Обществото и специалистите в МЗХГ трябва да са сигурни, че фуражната промишленост работи изключително в полза на обществото.


"Да убедиш клиентите да работят с теб изисква време – трябва да промениш представите, че невинаги по-евтината храна дава по-добра печалба", казва Харитонова. Изисква се търпение и от страна на производителя на фуражи, и от на клиентите да се уверят, че двете страни са партньори, които имат една цел – доброто здраве на животните, даващи продукция, която е част от хранителната верига на човека.


В края на 2018 г. "Вианд" отчита приходи от малко над 83 млн. лв. спрямо 73 млн. лв. година по-рано и печалба от дейността в размер на 1.15 млн. лв. В отчета на компанията се отбелязва стремеж за по-пълно натоварване на фуражните мощности, което мотивира и други придобивания, в това число и покупката на предприятието в Румъния. Приходите обаче не могат да достигнат нивото от 2016 г. от 84.7 млн. лв., като това се дължи на комбинация от различни неблагоприятни фактори. От една странa, през последните години се наблюдават различни епидемии от болести по животните - птичи грип, шап, а сега и африканска чума, което свива производството на фуражи. От друга страна, са налице други фактори, като климатичния например.


******


Знаете ли, че...


Проектът на дружеството "Вианд" е финансиран по мярка 123 "Добавяне на стойност на земеделските и горски продукти" от програмата за развитие на селските райони в периода 2007-2013 г., която беше една от най-атрактивните за кандидатите в този период. По схемата бяха възможни инвестиции за внедряване и модернизация на производствени мощности, внедряване на нови продукти, процеси и технологии, по-добра енергийна ефективност в предприятията, опазване на околната среда, включително намаляване на вредни емисии и отпадъци, покриване на международни стандарти и др. Отделеният бюджет по схемата надхвърляше 471 млн. лв.

Коментари (1)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6038 Неутрално

  Хората работят.
  Не прочетох да се оплакват от политици и партии.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK