Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Къде растат блатните кокичета

Благовест Младенов е единственият земеделец в България, отглеждащ култивирано растението за фармацевтични цели

Къде растат блатните кокичета
Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.


7796 килограма. Точно толкова тежат набраните в един от последните дни на април блатни кокичета. След още две седмици обемът на всички отрязани растения трябва да достигне 80 тона, за да се превърне в медикамента "Нивалин" - и до днес единственият признат препарат за лечение на полиомиелит и едно от най-големите български медицински открития на всички времена. Естествените находища на блатните кокичета, които днес са под специален режим на опазване и се събират с разрешение на екоминистерството, в България са 16. Но има едно място, където те се култивират - находището, стопанисвано от фирма "Кабем-77" в местността Дяволското блато до Приморско.


*Текстът е част от поредица предприемачески истории, за които е използвано успешно европейско финансиране

Създадено още през социализма, днес полето край морския град е най-големият производител на суровината, преработваща се от фармацевтична компания "Софарма". През годините концесионерът му подобрява стопанската работа, механизира труда си и увеличава с 30% добива с финансиране по Програмата за развитие на селските райони.


Как се добива блатно кокиче
"Шефе, шефе!", чуват се подвиквания отвсякъде. Група роми разтоварват от камион снопове завързани растения, за да бъдат измерени на кантар. След като се установи колко точно е набраното от тях, ще получат дневната си надница, ще се измият, ще се качат на микробус и ще отпътуват към родния Сливен. Сутринта ще станат рано и ще са отново тук, в района на летището до морския град, готови за нова смяна беритба. Те са под опеката на Благовест Младенов - земеделският производител, грижещ се да осигури необходимото количество блатни кокичета за фармацевтични цели вече 11 години.


"Това място е създадено от "Фармахим", обяснява Младенов, докато ни разхожда наоколо. Тук са хвърлени милиони левове, за да се култивира и осигури добив от блатно кокиче. Навремето държавното стопанско обединение е изградило собствена база с агрономи, купило луковиците от Турция, сорт "Снежина", и ги насяло върху имотите на местните и тези на общината." Специалното блатно находище е завършено изцяло през 1987 г., но след промените и кратка авантюра с ненадежден арендатор растенията са виреели, без да се обработват и стопанисват. Така до 2006 г., когато "Софарма" започва да го развива отново. Младенов, с налични контакти с компанията, научава, че към онзи момент находището няма арендатор, и решава да се заеме с него. В началото

Къде растат блатните кокичета
изпраща свой познат да работи мястото, но след две години разбира, че по-добрият ход е лично да се ангажира с ценното растение. От 1150 декара терен земеделецът притежава много малка част, а за обработването на основната част на земята плаща рента на собствениците, както и има договор с общината за нейните 40% собственост. "Аз не мога да продам на никой друг в света това блатно кокиче освен на "Софарма", коментира Благовест Младенов. Ако спре производството на лекарството "Нивалин", няма какво да правя с растението, ще е само за красота, а и все пак е токсично."


Култивираното блатно кокиче се гледа по специален начин. Брането му продължава в рамките на три седмици, но земеделецът, родом от София, прекарва тук около три месеца в годината. През февруари "минава" мястото и го фрезова в участъците с липса на вода. Самата тя идва от Дяволската река и е въведена за употреба чрез бентове и канали - целта е да се постигне определено ниво, тип оризище, което позволява растежа само на кокичета, но не и на трева. Изключително важно условие е плевелите да се чистят, в противен случай активното вещество на билката ще бъде "дръпнато" от тях към земята и тя няма да успее да се развие добре.


Кампанията по брането е от 20 април докъм 6-7 май. Рандеманът на 90 - 95 тона мокра маса е около 9 тона суха. Кокичетата се режат с нож, за да се съхрани луковицата им, защото ако се откъсне, малките й коренчета се нараняват. След като се наберат, кокичетата се превозват в сушилня в Ямбол, а впоследствие в лабораториите на "Българска роза" в Казанлък.


Благовест Младенов осигурява около 20 - 25 работни места, и то сезонно - между 15 и 20 дни. Разказва, че ромите сами го намерили, по-точно - когато дошъл да стопанисва мястото, те вече го работели от дълго време.

Къде растат блатните кокичета
"Били са тук преди мен и вече сме заедно 10-11 години. Работим коректно, свикнахме едни с други", коментира той. Взема на работа и местни. Според него, ако не познаваш ромите, ще комуникираш с тях трудно, но щом ги опознаеш, няма проблем. И добавя: "Няма кой друг да върши тази работа в България. Тя не е тежка, но като че ли се възприема за унизителна. През годините са идвали и българи, но берат един ден и се отказват. Тук се спи и на палатки, когато обикновено нощем температурата пада до -5 градуса и има слана, а през деня се вдига до 27 градуса."


Още през 2012 г. земеделецът кандидатства за европейско финансиране по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони и е одобрен за закупуване на селскостопанска техника - трактор, ремаркета, плугове, дискови брани и други, през 2013 г. С нея той извозва продукцията, пресява, подменя луковиците и ги разсява. "Тази техника помага доста за развитието на бизнеса", коментира той. "Аз кандидатствах още при първите мерки, когато грантовата схема беше около 40%, но съм много доволен - имам нова техника. Добре е за бизнеса! Ако документите ти са изрядни, всичко става много бързо. За онзи, който има желание и разполага с необходимите точки, няма проблем!"


Съдбата на кокичето


Блатното кокиче вирее из лонгозни гори, периодично заливани и мочурливи ливади, заблатени терени и крайречни тераси, на надморска височина до 300 метра. Разпространено е в повечето страни на Европа с изключение на Скандинавия, Русия, Беларус и балтийските републики и се смята за популярна растителност в Турция, Иран и Кавказ. България предлага изключителни условия за естественото му развитие заради климатичните дадености и почвата. Тук се среща в Дунавската равнина, Североизточна България, черноморското крайбрежие, Тракийската хълмиста низина, Западните Родопи, област София и Витоша, по поречията на реките Дунав, Тунджа, Марица, Камчия, Дяволска, Струма, Факийска и др.


Къде растат блатните кокичета
В недалечното минало растението е било широко разпространено, но видът е намалял драстично заради няколко фактора - нарушен воден режим, промени в климата, нерегламентирана селскостопанска дейност, строежи, занемареност на находищата, пожари, пашата на домашни животни и др.


Има и още един фактор - след откритието "Галантамин" през 60 и 70-те години българските фармаколози и фитохимици съсредоточават усилия в добиването му, което довежда до промишлено използване на блатното кокиче. Според ботаническа експертиза, изготвена от ботаника на БАН Чавдар Гусев, създаването на българските препарати "Нивалин", "Нивалет", "Нивалин Р", "Ниватонин" и разширяването на пазарите са засилили търсенето на суровина. Патентованият през 1987 г. метод за лечение на болестта на Алцхаймер с "Галантамин" засилва търсенето на източници на този алкалоид. И така добивът на 10 - 15 тона от естествени популации намалява на 5, а сега е крайно ограничен.


Ето защо блатното кокиче е включено в приложение 4 от Закона за биологичното разнообразие и е под специален режим на опазване и ползване съгласно заповед на министъра на околната среда и водите. През 1984 г. то попада в Червената книга на Народна република България - том 1, като вид с категория "застрашен", а в червения списък на страната от 2005 г. той е поставен като "уязвим".


В момента в България има 16 естествени находища, като повечето от тях се намират в границите на резервати или са с местообитания, обявени за защитени местности. Всяка година РИОСВ извършва оценка на състоянието на популациите с представители на общините и държавните горски/ловни стопанства. Проверките имат за цел да установят както общото състояние на растенията, така и тяхната плътност на разпространение, жизненост и брой цветове. Въз основа на резултатите министърът забранява или разрешава събирането на блатно кокиче в находищата през съответната година. За неспазване на заповедта е предвидена глоба в размер от 100 до 1000 лв. за физически лица и от 200 до 5000 лв. за юридически лица.


Състоянието на находищата е различно всяка година, а събиране на листно-стъблена маса е възможно само в няколко от тях, а понякога и напълно забранено. Ако брането е възможно, към начина на събиране на растението има строги изисквания - то се изрязва на височина 5-7 см над земята, а 20-30% от площите трябва да се оставят непокътнати. Ниското отрязване до земята води до изтощаване и загиване на растенията, а качеството на билката се влошава.


Така че предвид ограничените количества отглеждането на култивирано блатно кокиче е единственият начин да се осигури необходимият добив за фармацевтични цели.


Бизнесът с природна ценност


А сега осигуряването му е също толкова важно, колкото и когато нивалинът е бил открит, а светът е бил под плътната сянка на полиомиелита до 1954 г. - годината на въвеждането на живата полиомиелитна ваксина. Макар 99% от днешното население да не се е срещало с болестта, в последните години детският паралич успява да пробие на места, на които е бил заличен, сред неимунизирани или непълно имунизирани деца. Пакистан и Афганистан все още се борят с него, а миналата година в Малайзия бе регистриран първият случай на полиомиелит от 27 години насам - според местните здравни експерти логично, след като ваксината срещу детски паралич не е задължителна в страната.


Интересът към "Нивалин" и търсенето му в световен мащаб се увеличава и защото той - самостоятелно или в комбинация с други медикаменти - намира приложение в неврологията, анестезиологията, физиотерапията и токсикологията. Активното вещество повишава интензитета на рефлексните центрове в гръбначния стълб, продълговатия мозък и мозъчната кора и по този начин повлиява на всички връзки на рефлексната дъга. В добавка световното население застарява, с което се наблюдава скок в ръста на невродегенеративните и паметови заболявания, а галантаминът спомага за възвръщане на паметта и на способността за актуално запаметяване.


Къде растат блатните кокичета

Без съмнение редкият вид лечебно растение е изключително ценно. А освен че е незаменима суровина за производството на лечебни препарати, България е една от малкото страни по света, разполагаща с негови естествени находища и отлични климатични условия за изкуствено отглеждане. Благовест Младенов е един от малкото хора, осъзнаващи отлично даденостите. "Но аз никога не съм си мечтал и никога не съм си представял, че ще се занимавам с тази дейност. Нито, че ще карам трактор", усмихва се той. Но по стечение на обстоятелствата така ме завъртя животът и вече започна да ми харесва. Тук човек се учи в движение. Всяка грешка се оправя догодина, не е като другите бизнеси - бързо", споделя той. А грешките му са били основно в началото - когато се опитвал да прави бизнес по телефона, докато не се захванал по-сериозно и нещата му потръгнали: "Да съм на място, да контролирам, да видя всяко нещо..."


Освен с култивирани блатни кокичета земеделецът се занимава с производство на домати и картофи в с. Кости, община Царево, гледа и люцерна.


Как се прави бизнес в България? "Зависи как си подредиш нещата - бизнес има, има и финансиране, коментира Младенов. Европа е разбрала, че без да финансира земеделието, то ще фалира, защото дейността е трудна. Често се случва се да се коментира, че някой е взел субсидия и затова му е лесно, но никой не знае какво му е на производителя - какво е засял, какво ще излезе... Земеделието е трудна работа - на три-четири години един път печелиш, и то защото природата ти помага чрез реколта", обобщава Младенов.


Най-важното българско откритие


Едно от достиженията, прославили България и отредили й важно място в световната фармакология, е откритието на лечебното действие на алкалоид, извлечен от блатното кокиче. Активната съставка галантамин е основа на единствения признат препарат за лечение на полиомиелит, от който се възползват хиляди пациенти по света.


Това се случва през 1956 г., когато фармакологът проф. д-р Димитър Пасков, един от основоположниците на българската експериментална фармакология, екстрахира антихолинестеразната съставка от листата и цветовете на блатното кокиче. Според Wikipedia докторът забелязал подобрение при болно от полиомиелит момиче, което изпило водата от чаша с натопени в нея кокичета, оставена от родителите му на масата до леглото. И така на 8 юли 1958 г. в ХФЗ - София, е осъществено опитно производство на оригиналния български продукт от растителен произход "Нивалин" ("Галантамин") чрез екстракция от листата и цветовете на блатното кокиче. Нивалинът се превръща и в препарат с голям терапевтичен обхват, който се прилага успешно в различни области на медицината: анестезиология и хирургия, неврология, психиатрия, физиотерапия, токсикология, рентгенология.


Блатното кокиче е рядък вид многогодишно луковично растение, принадлежащо към семейство Кокичеви, което израства по-високо от обикновеното, до около 60 - 75 см. Листата му, започващи в основата, са линейни, между две и шест на брой и с широчина от 5 до 13 мм. Цветовете са събрани на групички от три до седем на брой с различни по дължина дръжки, а всяко цветче се състои от шест бели листенца със зелени или жълто-зелени петънца по върховете и дължина от 10 до 15 мм. Активното развитие на растението е през април и минава през три фенофази - бутонизация, цъфтеж и плодообразуване, като цъфтежът протича между 25 и 30 дни. Употребява се само надземната му част


*****
Знаете ли, че...


Проектът на Благовест Младенов е реализиран по мярката "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони в периода 2007 - 2013 г., която беше сред най-атрактивните за кандидатите. Допустимите инвестиции по схемата включваха внедряване и модернизация на производствени мощности, внедряване на нови продукти, процеси и технологии, както и постигане на по-добра енергийна ефективност в предприятията и опазване на околната среда, включително и чрез намаляване на вредните емисии и отпадъци. Друга атрактивна част от възможните инвестиции включва покриване на международни стандарти в различни направления.
---
Тук може да видите изданието на Икономедиа с 10-те успешни земеделски проекта, финансирани по Програмата за развитие на селските райони. Ще ви бъдем благодарни ако се запознаете с изданието и отделите няколко минути за нашата онлайн анкета, до която може да достигнете чрез този линк. Трима от попълнилите анкетата, определени чрез жребий на 30 юни 2020 г., ще получат награда - едногодишен дигитален абонамент за Капитал.

Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  Съвременник съм на откриването на Нивалин и първите успешни приложения на препарата при деца с последствия от полиомиелит или болни от него. Проф.Пасков ми беше преподавател по фармакология - скромен , позитивен и креативен човек, когото по едно време удобно забравиха и отдаваха откритието на Нивалина на съветски учени. С него постъпиха много непристойно - веднага след откритието или 1 - 2 години след това - към 1967 г го уволниха от Медицинския факултет и го пратиха в "трета глуха ". Не е изненадващо за онова време ! Сега пускам материала , който говори за него и огромната благодарност на пациентите , която не може да се скрие:
  " Ако цялата благодарност, която излекуваните деца и техните родители изпитват към Димитър Пасков и всички благословии, отправени към него, можеха да надвият природните закони, то лечителят им щеше да живее вечно. Не бихме сбъркали, ако освен „лечител“ наречем фармаколога „спасител“ и „избавител“. Пасков успява да отърве хиляди деца по целия свят от един кошмар. А какво по-благородно дело може да извърши един човек от облекчаването на детското страдание!? "

 2. 2 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1393 Неутрално

  Проектът на Благовест Младенов е реализиран по мярката "Инвестиции в земеделски стопанства" от Програмата за развитие на селските райони в периода 2007 - 2013 г.,


  Ужас! Тоя е взел пари за нещо, което си има открай време с тонове край Приморско.
  Баща ми държеше служебно бунгало преди 40 години там, четири лета си прекарвах ваканциите на това място и добре го познавам. Изгледът през прозореца беше към поляна от 10-12 декара с блатно кокиче, буквално тонове кокиче.
  Мястото е отдясно на пътя, между моста на Дяволската река и ММЦ, до комплекс Магнолиите. Там имаше по това време и поделение на Строителни войски, което строеше резиденция Перла. Има и много други "находища" из района. Никаква Софарма не е култивирала нищо там, камо ли тоя арендатор-тарикат.

 3. 3 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  Благодарносрти към автора на материала. Много добре написано.
  И успех на предприемача!

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 4. 4 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 1902 Неутрално

  Добре че е "създадено при социализма" и има натрупан опит. Ако трябваше сега да се мисли никой нямаше да се захване. Да видим опита със шафрана колко години ще издържат.

 5. 5 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1393 Неутрално

  До коментар [#3] от "DDR":

  Абе, леекинко са пропуснати в статията част от фактите. ”Култивирането” на блатното кокиче всъщност се състои в изземването на луковици от естествените обитания на растението и засаждането им в нови площи. Нищо повече. Защо?
  Ами защото блатното кокиче е в Червената книга, застрашен вид. Просто Софарма си експлоатира естествените находища, но официално води дивите растения за култивиран вид, какъвто не съществува. И проблемът не е в събирането на листната маса, щото тя се възстановява всяка година, а в изпотъпкването и изземването на луковиците. Мислите ли, че Софарма по времето на Тошо Правешки близо 30 години е експлоатирала САМО естествените находища, щото не са открили начин да се произвежда промишлено растението, но сега при ГЕРБ изведнъж се намери начин да се култивира растението и да се раздаде на фирми с концесии и аренди събирането на листна маса?

 6. 6 Профил на Калиманата
  Калиманата
  Рейтинг: 845 Разстроено

  До коментар [#2] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Явно умствените ви способности са си останали 40 год назад!!!

 7. 7 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5714 Неутрално

  До коментар [#4] от "Петя":

  Факт е, че надминахме Франция по производство на лавандула, а при соца почти нямаше масово отглеждане на това растение. Много хора, които отглеждаха нископроизводителни сортове тютюн, сега отглеждат с успех лавандула. Със шафрана не знам как стоят нещата, там има тънкости в брането и съхраняването. Според мен, у нас може да се отглеждат и маслини, каквито нямаше при соца.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 8. 8 Профил на Калиманата
  Калиманата
  Рейтинг: 845 Разстроено


  До коментар [#5] от "Котаракът на Шрьодингер":

  От десет кладенци водаще доносете но нещата пак до ГЕРБ ще докарате! Как успяхте да изопачите написаното само и само да изкарате "лош арендатора" ! Типично по партиен маниер от едно време, частната инициатива(била тя и за производство на лекарство) е лоша!!!

 9. 9 Профил на Гарван
  Гарван
  Рейтинг: 659 Неутрално

  До коментар [#7] от "Незнайко в Слънчевия град": Това не е вярно. Лавандула се гледаше, но не толкова масово поради търсенето. Лавандула се сееше на земя където почти нищо не ставаше или ставаше само тутун или маслодайна роза. Поради повишеното търсене и по-високите изкупни цени на тутуна и розата ТКЗСтата и хората ги отглеждаха с приоритет. Дядо ми беше агроном и покрай него ги знам тези неща. Той и почти цялата рода си докарвахме доп. доходи от отглеждането на мента и делянка, чийто изкупни цени бяха високи. От тези култури лавандулата се отгледждаше и жънеше най-лесно (с машини), но нямаше търсене и съответна цена.

 10. 10 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 886 Неутрално

  Един само отглежда нещо от световно значение !!!

 11. 11 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Аз бих добавил, че това не е едно от най-големите български открития, а просто едно от известните.

 12. 12 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  В заблатени места, между Кранево и Албена си растат и цъфтят в естествена среда, но е забранено да се късат.

 13. 13 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  Аз бих добавил, че това не е едно от най-големите български открития, а просто едно от известните.
  —цитат от коментар 11 на deutschland


  А кои са според теб най-големите ????

 14. 14 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1393 Неутрално

  До коментар [#2] от "Котаракът на Шрьодингер":Явно умствените ви способности са си останали 40 год назад!!!
  —цитат от коментар 6 на Калиманата  До коментар [#5] от "Котаракът на Шрьодингер":От десет кладенци водаще доносете но нещата пак до ГЕРБ ще докарате!
  —цитат от коментар 8 на Калиманата  Знам, че вие милиционерите мислите, че блестите с умствени способности, но тук не обсъждаме интелектуалния ви потенциал, а фактите. Имаш ли представа какво представлява едно такова растение. Къде се отглеждат от семената луковиците за блатното кокиче? Джокер: не в хипермаркета, а се взимат от естествените обитания на растението!
  Ето малко факти като за милиционери ГЕРБ:

  2012

  Според правителственото решение концесията за добива на блатното кокиче ще се даде за местността „Блатото“, намираща се в землището на село Палаузово, община Стралджа. Максималният срок на концесията ще бъде 20 години с гратисен период до 10 години.

  2012
  2018
  Борисов пред ЕП: Карал съм министри лично да пренасят блатни кокичета, за да не остане нито един стрък смачкан от валяк. "

  2016

  2016


  Тази година блатното кокиче ще може да се събира само в 4 находища в защитените територии, а разрешеното количество е до 5000 кг. Това гласи заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

  В момента започна масовият цъфтеж на лечебното растение, което е под защита на Закона за биологичното разнообразие. Блатно кокиче ще може да се събира в защитените местности „Дебелата кория“ в землището на с. Блатец, Сливенско, където квотата е 1000 кг, в землището на с. Присад, Бургаско – 1000 кг, в защитената местност „Калината“, Бургаско –1500 кг и в местността „Блатото“ край Ямбол – 1500 кг.

  През 2016 г. е забранено събирането на листно-стеблена маса в останалите 12 защитени местности и територии в общините Свиленград, Хасково, Шумен, Бургас, Ямбол и Пловдив.

  Надземната част на блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, който се използва като съставка на уникалния лекарствен препарат – нивалин. Той е открит от д-р Димитър Пасков през 1956 г. и се смята за едно от най-големите български научни постижения на 20 век.

  В страната са описани 40 находища, в които до 1970 г. са се добивали до 15 т суровина, но през последните години запасите от вида намаляват рязко поради промените в климата. Затова всяка година министърът на околната среда и водите определя къде и колко може да се бере.

  Към начина на събиране има строги изисквания – растението се изрязва на височина 5-7 см над земята, а 20-30% от площите трябва да се оставят непокътнати. Причината е, че от едно и също място може да се събират билки през една година, а при продължително засушаване - още по-рядко. Любопитно е също, че популациите по р. Дунав не съдържат галантамин.

  https://www.moew.government.bg/bg/mosv-razreshi-subiraneto-na-maksimum-5000-kg-blatno-kokiche/

  Ей това са фактите, милиционерчета - бат ви Бойко раздава безогледно концесии и аренди за добиване на листна маса от блатни кокичета в ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМ НАХОДИЩА, в ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ.
  Тук ви баламосват с някакви култивирани кокичета, но се иска малко акъл да се сетиш, че такива на практика няма - скубят и тъпчат дивите блатни кокичета и вие се радвате на тарикатите арендатори и циганите, които унищожават кокичетата.


 15. 15 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  До коментар [#3] от "DDR":Абе, леекинко са пропуснати в статията част от фактите. ”Култивирането” на блатното кокиче всъщност се състои в изземването на луковици от естествените обитания на растението и засаждането им в нови площи. Нищо повече. Защо?Ами защото блатното кокиче е в Червената книга, застрашен вид. Просто Софарма си експлоатира естествените находища, но официално води дивите растения за култивиран вид, какъвто не съществува. И проблемът не е в събирането на листната маса, щото тя се възстановява всяка година, а в изпотъпкването и изземването на луковиците. Мислите ли, че Софарма по времето на Тошо Правешки близо 30 години е експлоатирала САМО естествените находища, щото не са открили начин да се произвежда промишлено растението, но сега при ГЕРБ изведнъж се намери начин да се култивира растението и да се раздаде на фирми с концесии и аренди събирането на листна маса?
  —цитат от коментар 5 на Котаракът на Шрьодингер


  Хубаво де, какъв тие проблема сега? Човека такъв онакъв - явно се справя, за сега, и то успешно. Дава хляб и на циганите, дето форумните специалисти викали, че не работят. Такъв онакъв, от прехода са минали близо 30 години, че и повече. Много от "героите " ги няма вече, полека лека нещата си идват на мястото. Какъвто и да е арендатора по партийна пронадлежност, захванал се е с дейност, която предполагам не е хич лека. Не бива на ангро да омаловажжаваме всяка дейност на български предприемач, защото те "българските чорбаджии са изедници, купуват само бентлита на любовниците си и не знаят как да управляват". Времената се менят и излизат нови играчи на терена.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 16. 16 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1393 Неутрално

  До коментар [#15] от "DDR":

  Да, много труд, акъл и предприемаческа мъдрост се иска да бутнеш рушвет за аренда или концесия, за да гепиш пари от еврифондове с добиване на листна маса от блатно кокиче, което не изисква никакви грижи - просто всяка година наемаш за няколко дни цигани да го окастрят и предваш кокичетата от защитената местност на Софарма. Голям героизъм, страхотни предприемачи, гордост за нацията.
  😂😂

 17. 17 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1714 Неутрално

  До коментар [#15] от "DDR":Да, много труд, акъл и предприемаческа мъдрост се иска да бутнеш рушвет за аренда или концесия, за да гепиш пари от еврифондове с добиване на листна маса от блатно кокиче, което не изисква никакви грижи - просто всяка година наемаш за няколко дни цигани да го окастрят и предваш кокичетата от защитената местност на Софарма. Голям героизъм, страхотни предприемачи, гордост за нацията. 😂😂
  —цитат от коментар 16 на Котаракът на Шрьодингер


  Защо продължаваш да пишеш , когато виждаш , че писаниятаа ти не се "котират " сред останалите колеги ???

 18. 18 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1393 Неутрално

  [quote#17:"doroteus"][/quote]

  Не ме интересува колко се "котират" коментарите ми. Но направо е невероятно, колко лесно една статия може да залъже матряла, който не ме котира ... 😂😂
  Абе, кьорави ли сте? Ако не друго, поглегнете снимките, къде виждате дори минимални следи от култивиране, обработване на земя с трактори, разсаждане на луковици, фрезоване за напояване или каквато и да е следа от обработване на земята?
  Дяволското блато затова се нарича блато, защото периодично се заблатява и няма нужда от напояване. И там си е пущинак, пълен с блатно кокиче - никой, никога не е разсаждал луковици там, камо ли тоя арендатор с наети за няколко дни да скубят кокиче роми. Като подминете Приморско в южна посока, 300 метра след моста над Дяволската река, отбийте и след 30 метра вдясно от пътя, ще видите къде вършее тоя арендатор - в естествената среда на блатното кокиче, защитена местност.
  Нищо друго не правят там, освен да вършеят, това което е създала природата.
  Бай дъ уей, там има и една лонгозна горичка с лиани, преди трите блокчета на служителите в МЗмЦ, където ако обичате охлюви, може са си съберете цяла кофа за броени минути.
  А втората снимка в статията е от местността, северно от втория мост над Дяволската река, където се сее царевица, на километър и нещо от местата с кокиче. Смятайте колко има общо снимката с блатни кокичета и тоя арендатор.


  Ето ви и доказателство, че двадесетте хектара на Дяволското блато са естествено местообитание на блатното кокиче - заповед на Министерство на горите и горската промишленост на НРБ от 3 юли, 1970 година, в т. 11, обявяване на местността за защитена:
  http://eea.government.bg/zpo/docs/1-6-19-1938-1970.pdf

  Та нито преди, още по-малко сега някой обработва там земите и сее, и/или напоява кокичета, това са някакви днешни измишльотини за крадене на грантове и фондове.

  Е, има опити за култивиране на блатно кокиче... Ама в лаборатории!

  http://old.segabg.com/article.php?issueid=515§ionid=2&id=00011


  Блатно кокиче ще отглеждат специалисти от БАН при изкуствени условия. Новата биотехнологична лаборатория е създадена по проект, одобрен от програмата "Наука за мир" на НАТО. 15 млн белгийски франка са отпуснатите средства за апаратура и обучение на специалисти. "Първият ни обект е отглеждането на блатно кокиче в изкуствени условия, но идеята е да се разработват различни лечебни растения", обясни д-р Марина Станилова, ръководител на проекта. Блатното кокиче е основната суровина за производството на "Нивалин", с който се лекува детски паралич. Находищата на растението в България са едва 16.

  "България е един от основните износители на билки в Европа и оттам идват проблемите с естествените популации на лечебни растения", каза д-р Станилова.
  😂😂😂

 19. 19 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 423 Неутрално

  Според мен, у нас може да се отглеждат и маслини, каквито нямаше при соца.
  —цитат от коментар 7 на Незнайко в Слънчевия град


  В Южна България отдавна се гледат студоустойчиви сортове маслини. Просто става бавно, защото дръвчетата почват да "работят" пълноценно след десетата си година. Сега със затоплянето на климата насажденията ще нарастват и като мине още време да се преживеят грешките на растежа от корупция и липса на опит ще започнем да ядем и български маслини.

 20. 20 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2796 Весело

  Ако някой има мочурливи имоти и се чуди какво да сее - ето идея за бизнес !

  Пък ако няма желаещи роми бачкатори може да сее ориз и да вика виетнамци ...

 21. 21 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3335 Неутрално

  И после, нивалин тб. 5 мг х 60 - 40 кинта. Интересно, кога му изтича патента?

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK