Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Покани за финансиране

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"


26 октомври 2016 г. - начален срок за прием на заявления за кандидатстване
7 декември 2016 г. - краен срок за прием на заявления за кандидатстване


###
Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"


2 септември 2016 г. - начален срок за прием на заявления за кандидатстване
3 октомври 2016 г. - краен срок за прием на заявления за кандидатстване


###


Подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.


9 май 2016 г. - начален срок за прием на заявления за кандидатстване
3 юни 2016 г. - краен срок за прием на заявления за кандидатстване


###


Мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г.


11 януари 2016 г. - начален срок за прием на заявления за финансова помощ
26 януари 2016 г. - краен срок за прием на заявления за финансова помощ


###


Индикативен график за отваряне на мерки и прием на документи по Програмата за развитие на селските райони през 2016 г.*


Мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" – 01.08-30.10.2016


Подмярка 2.1.2 "Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани" (ТПП - Тематичната подпрограма за малките стопанства) – 21.03-03.04.2016


Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"04.07-31.07.2016; 05.09-25.09.2016 (за кандидати в обхвата на ТПП)


Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти" 24.10-27.11.2016


Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" (ТПП) – 04.04-01.05.2016


Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"30.05-03.07.2016


Подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата"18.04-15.05.2016


Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производителите" 29.08-30.10.2016


Мярка 10 "Агроекология и климат" 29.02-12.06.2016


Мярка 11 "Биологично земеделие" 29.02-12.06.2016


Мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите"29.02-12.06.2016


Мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения"29.02-12.06.2016


Мярка 14 "Хуманно отношение към животните" 21.03-12.06.2016


Подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР)"04.01-29.05.2016; 26.09-31.12.2016 (за кандидати в обхвата на ТПП)


Подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ" (местни инициативни групи) – 05.12-31.12.2016


Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие" 22.08-04.09.2016


* Източник: Министерство на земеделието и храните. Програмата е индикативна, възможни са промени


###


Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" на мярка "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.


- 30 ноември 2015 г. - начален срок за кандидатстване по подмярка 4.2
- 18 декември 2015 г. - краен срок за прием на заявления за кандидатстване по подмярка 4.2


###


Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.


- 9 ноември 2015 г. - начален срок за втори прием за годината на заявления за кандидатстване по подмярка 19.1
- 11 декември 2015 г. - краен срок за прием на заявления за кандидатстване по подмярка 19.1


###


Индикативен график за отваряне на мерки и прием на документи по Програмата за развитие на селските райони през 2015 г.*


Мярка 10 "Агроекология и климат" - 02.03-14.06.2015 г.


Мярка 11 "Биологично земеделие" - 02.03-14.06.2015 г.


Мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите" - 02.03-14.06.2015 г.


Мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения" - 02.03-14.06.2015 г.


Подмярка 2.1 "Консултантски услуги за земеделски и горски стопани" - 02.03-14.06.2015 г.


Обявяване на прием на заявления за подпомагане по подмярка 2.2 "Създаване на консултантски услуги" - 01.07.06.2015 г.


Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти" - 13.04-10706.2015 и 02-29.11.2015 г.


Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" - 29.06-26.07.2015 и 28.09-01.11.2015 г.


Подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" - 15.06-12.07.2015 г.


Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" - 28.10 – 04.11.2015 г.


* Източник: Министерство на земеделието и храните. Програмата е индикативна, възможни са промени

Още по темата

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK