Експерти поискаха да бъде спрян проектът за новото кръстовище на "Лъвов мост" в София

Експерти поискаха да бъде спрян проектът за новото кръстовище на "Лъвов мост" в София

© Надежда Чипева, КапиталГраждански организации и сдружения на архитекта, урбанисти и транспортни специалисти се обявиха против инвестиционната политика на Столичната община. В отворено писмо до кмета Йорданка Фандъкова, подписано от името на осем неправителствени структури, се призовава за спиране на проекта за изграждане на кръстовище на две нива на "Лъвов мост".


Според авторите на отвореното писмо проектът за реконструкция на "Лъвов мост" е пример за лошата инвестиционна политика на София, чиято транспортна инфраструктура според тях "не се проектира с оглед на нейното ефективно и дългосрочно обвързване в единна система". Според експертите "порочната практика в Столична община на строителство в името на строителството и усвояването на средства трябва веднъж завинаги да спре."


Критиците на проекта се аргументират, че реконструкцията е икономически необоснована и ненужна от инфраструктурна гледна точка.
Това е поредният проект, който е проектиран само с оглед на автомобилния транспорт – характерна слабост на цялостното градско планиране на столицата. Липсва стратегическа визия за намаляване на автомобилния трафик и подменянето му с алтернативни, обществени и релсови форми на транспорт, както повеляват съвременните тенденции в градоустройството. Липсва решителност за запазване, осъвременяване и доразвиване на забравената концепция за София като зелен град, смятат специалистите.


Преди десетина дни стана ясно, че общината е склонна да преразгледа проекта за ново кръстовище при Лъвов мост.


Експерти поискаха да бъде спрян проектът за новото кръстовище на "Лъвов мост" в София

© Мария Съботинова, СГ/ИИ


"Дневник" публикува пълния текст на отворено писмо до кмета по темата:


"Уважаема г-жо Фандъкова,
Долуподписаните инициативи, граждански сдружения и експертни групи, в качеството си на представители на гражданското общество и на професионалните урбанисти, архитекти и транспортни експерти, изявяваме за пореден път недоумението и несъгласието си с инвестиционната политика на Столична Община.


Транспортната инфраструктура на София не се проектира с оглед на нейното ефективно и дългосрочно обвързване в единна система. Поредният пример за това е проекта за реализация на кръстовище на две нива и реконструкция на съществуващото мостово съоръжение на пл. "Лъвов мост." Този проект, както Ви е известно, включва изграждане на кръгово кръстовище с две нови мостови съоръжения, опасващи историческия вход на София, както и тунелно преминаване на транзитно направление на бул. "Сливница."


Изграждането на този проект бе аргументирано от арх. Петър Диков като незаменим от транспортна и инфраструктурна гледна точка. Макар всички ние да уважаваме професионалната позиция на арх. Диков, не можем да се съгласим с аргументите му.


Изграждането на кръстовището на пл. Лъвов мост във вида, представен на обществото, е икономически необосновано и ненужно от инфраструктурна гледна точка. Искаме да Ви обърнем внимание на основните пропуски в идейния и последвалия го работен проекти, охaрактеризиращи проблемите на методиката на създаване и изпълняване на задание в подопечната Ви институция:


• Главната причина пл. "Лъвов мост" да е натоварен към днешна дата е липсата на връзката Централна гара – Сточна гара, чрез пробива Ген. Д. Николаев. Арх. Диков защитава нерационалното решение на двусветофарен кръгов обход чрез необходимостта да се улеснят левите завои на кръстовището, но отказва да приеме, че с реализацията на пробива Ген. Д. Николаев, тежестта на левите завои ще изчезне и основната функция на кръстовището на Лъвов мост ще е да обслужва транзитния трафик по бул. Сливница и минималния трафик по бул. Мария Луиза, както е видно от ИОУП – карта на прогнозните интензивности на бъдещата уличнамрежа в София 2020. Къмднешна дата по пробива Ген. Д. Николаев са изпълнени 150 метра булевард, отчуждителни процедури за болшинството имоти и напълно завършен проект за останалата част от пробива. Този булевард е от ключово значение за града и неговата липса не може и не бива да се компенсира с недообмислени и "пришити" инфраструктурни решения към кръстовища, които не се нуждаят от тях;


• Работният проект предвижда историческата и знакова архитектурна композиция на Лъвов мост да бъде "стерилизирана" чрез обграждането й с активно кръгово движение, регулирано от две светофарни уредби. Това решение визуално и комуникативно изолира мостовата композиция от пешеходния и велосипеден трафик, превръщайки го в недостъпна и нежелана дестинация за туристическа разходка, за пешеходен преход или за велосипедно преминаване. Арх. Диков, на провелата се с нас среща на 13.09.2013 г., ни представи скици, показващи корекции, правещи моста пешеходно-трамваен, но те не са убедителни и не показват, че проектантът на кръстовището е отчел удобството на пешеходеца и велосипедиста. Спорна е дори ползата за автомобилистите от кръгово движение, парализирано от напречна светофарна уредба за пресичащата го трамвайна линия, чието съхраняване никой не оспорва;


Архив

© Иван Григоров

Архив


• Третият основен проблем с проекта за това кръстовище е транспортната комуникация. Арх. Диков се опитва да убеди обществеността, че кръговото кръстовище се прави главно, за да се позволи на трафика да изпълнява по-удобно леви завои, които, както отбелязахме, няма да съществуват след реализацията на бул. "Ген. Д. Николаев" и за да се превърне пл. "Лъвов мост" в обръщало на мнозинството линии на градския транспорт с крайна спирка на пл. "Сточна гара." За наше огромно съжаление, бихме искали да Ви информираме, г-жо Фандъкова, че арх. Диков не само не е наясно с това кои линии правят връзка с пл. "Лъвов мост", но и планира и аргументира проект за 25 милиона лева на базата на транспортно-комуникационен план, който не е нито съгласуван с останалата част от транспортната мрежа на града, нито е парафиран от СОС или ЦГМ, а представлява набор от недефинирани и неизследвани идеи. Те не отговарят на желанията на местните жители, които претендират за намаляване и изолиране на източниците на шумозамърсяване и за увеличение дела на градския, пешеходен и велотрафик не само в района на пл. "Лъвов мост," но и по оста на бул. "Сливница." Към днешна дата през пл. "Лъвов мост" преминават общо дванадесет линии на градския транспорт, като само три от тях използват пл. "Сточна гара" като своя крайна спирка. Тези три линии (А310, Тб6 и 7) не са достатъчно натоварени,за да аргументират инвестирането на 25 милиона лева за обръщало. Останалите ¾ от линиите, минаващи през пл. "Лъвов мост", предстои или да бъдат преразгледани, тъй като пускането на метрото до ж.к. Младост 4 и Аерогарата ще го наложи, или има голяма вероятност да се преместят на пробива Ген. Д. Николаев, когато той бъде построен. Този елементарен факт поставя сериозно въпроса как и защо се взимат решенията за строителство на скъпоструващи съоръжения, които не са способни да се изплатят, имайки предвид, че други, вече започнати, но недовършени проекти, са с по-висок приоритет и имат възлова роля в обслужването на трафика в района;


• Това е поредният проект, който е проектиран само с оглед на автомобилния транспорт – характерна слабост на цялостното градско планиране на столицата. Липсва стратегическа визия за намаляване на автомобилния трафик и подменянето му с алтернативни, обществени и релсови форми на транспорт, както повеляват съвременните тенденции в градоустройството. Липсва решителност за запазване, осъвременяване и доразвиване на забравената концепция за София като зелен град. По силата й, бул. "Сливница" и р. Владайска предлагат безценен потенциал за зелен коридор, свързващ градския център с Витоша и северните квартали, с велосипедни и пешеходни алеи и обособени бус ленти. Изключително лошо впечатление прави липсата на каквато и да е мисъл за обвръзка (терминал) между превозните средства на наземния и подземния градски транспорт в предложения проект за Лъвов мост. Липсва степенуване на приоритетите на Столична Община, дори в проекти, касаещи толкова знакови обекти, какъвто е пл. "Лъвов мост" – извод, потвърден и от негативната оценката на консултанта "Мот Макдоналд" за планираното изграждане на кръстовища на две нива в столицата. Всичко това показва, че инвестиционната политика на Общината се гради на грешните бaзови разбирания за това как градът комуникира и как трябва да продължи да се обвързва с различните си видове трафик. Считаме това за недопустимо и престъпно безотговорно – както към историческото и културно наследствона София, така и към пешеходците, велосипедистите и обществените средства, които в крайна сметка идват от данъкоплатеца.


Тези компоненти на проекта: неправилният прочит на инвестиционния приоритет, изолацията на историческа забележителност, непризнаването на необходимостта да се даде предимство на пешеходния и велосипеден трафик и обществения транспорт, липсата на стратегическа зелена концепция и защитима транспортно-комуникационна схема, и пренебрегването на интересите на местната общност, ни карат да изразяваме сериозните си притеснения, че инвестиционната политика на Столична Община е лишена от предварително съгласуван план за действие; че Вие, като кмет и представител на гражданите на София, не изразявате достатъчно твърда позиция и с мълчаливо съгласие позволявате един след друг големите проекти на София да попадат в клопката на некачественото проектиране и краткосрочната перспектива.


Експерти поискаха да бъде спрян проектът за новото кръстовище на "Лъвов мост" в София

© Надежда Чипева, Капитал


Порочната практика в Столична община на строителство в името на строителството и усвояването на средства трябва веднъж завинаги да спре. Не е допустимо в европейска столица, в един от най-старите и значими за съвременната западна култура градове, главният архитект открито да заяви, че "по-добре е да направим нещо сега, макар и с грешки, отколкото да чакаме светлото бъдеще, което никога няма да дойде". Задача на главния архитект е да следи за недопускане на основни грешки при проектиране и изпълнение на проектите, които се реализират от Столична община. Не е приемливо човекът, чиято работа е да брани светлото бъдеще на града, да замазва очите на обществеността, прикривайки слабостите на редица мащабни инфраструктурни проекти чрез несъгласувани с другите институции аргументи. Недемократично и безотговорно е значим инфраструктурен проект в емблематично за града място да започне да се изпълнява, без да е публикуван и преминал обществено обсъждане, без да са обсъдени възможни алтернативи, без да почива на актуални транспортни анализи и в противоречие със съвременните световни урбанистични практики за автомобилния трафик в централните градски части. Един проект, който влиза в дълбок разрез с устойчивата и зелена градска политика, заявена във Вашата политическа платформа.


Уважаема г-жо Фандъкова, моментът за молби и прошения отмина. С настоящето писмо Ви информираме, че трябва да се действа бързо, ако искаме да предотвратим поредния недоизмислен проект. Настояваме за среща с Вас, за да Ви запознаем с нашите аргументи и с разработените от нас алтернативи за пресичане на порочните практики срещу които досега се борихме поединично. Настояваме за бърза реакция от Ваша страна.


С уважение:


Гражданска Интернет Инициатива "Спаси метрото"
Гергин Борисов – администратор на ГИИ "Спаси метрото"


Сдружение "Велоеволюция"
Иво Делин – Председател на УС


Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
инж. Цанко Симеонов – Председател на УС


Сдружение "Трансформатори"
Валери Гюров – член на УС


Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт
Веселин Кирев – координатор


Група Град


Гражданска група "Зелена Драз Махала"
BlueLink.net – Мрежа за гражданско действие
Павел Антонов, съучредител"


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (39)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  Радко - СВОБОДА или РОССИЯ
  Рейтинг: 995 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 2. 2 Профил на b_d_s
  b_d_s
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Вярно е, че по-скоро трябва да се направи пробива Сточна гара - централни ЖП и автогара и че пректът за реконструкция на Лъвов мост е недомислен. Абсурдно е да има изградена велоалея до Лъвов мост, а в новия му проект да няма място за велосипедисти.
  Но ме шокира това, което пише, че никой не оспорвал трамвайната линия по Лъвов мост. Та това е най-големият абсурд! Защо да остава трамвайна линия в средета на булевард, когато отдолу линията се дублира от метро, а дори и повечето спирки са на 100% дублирани. Още повече, че на успоредния съседен булевард (Хр.Ботев) има трамвайна линия.

 3. 3 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 634 Неутрално

  Градския транспорт наистина има нужда от нови линии. Може би вече е време за де заговори за четвърта линия на метрото. Вероятно е уместно да бъде кръгова - така ще обхваща кварталите, които останаха извън схемата на метрото и за кратко ще извозва пътниците до основните трасета. По някоя европрограма сигурно ще може да се кандидатства за финансиране.И както в Испания могат да преасфалтират 1 км за една нощ, могат да опитат и тук да го направят за 1 година.

 4. 4 Профил на ana_ni
  ana_ni
  Рейтинг: 517 Неутрално

  До коментар [#1] от "Радко":

  само но новите дето се прават на софиянци може да им допадне защитавания от диков проект.
  ей, това е нашият град и имаше атмосфера и характер преди да се довлекът сичкото кеч тук, да им е драго ,че живеят в София, но без да им е мила!То те си имат родни места и не се замислят,че ако в един малък град ,като Търново пример, отидат не 500 000 хиляди, а само 10 000 нови и си предявяват манталитета грубо, град Търново ще заприлича на кочина и местните ще са ужасени.Това се отнася за всеки град.


  Подклепям отвореното писмо!

 5. 5 Профил на Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Лукс на Прокопиеви и Плевнелиев в село Баня"
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Защо да е лесно и по-добре, като може да е тъпо и скъпо! Софиянците плащат!

 6. 6 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1291 Любопитно

  Време е главният архитект на София да бъде сменен...много фира дава тоя човек...ниско КПД...корупция...и най-вече, грозотия след грозотия...

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 7. 7 Профил на petergriffin
  petergriffin
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#1] от "Радко":

  Политически знаци само в твойта глава има.Няма адекватен човек, който да не осъзнава абсурдността на настоящия проект.А аз и като архитект, който е учил повече градоустройство от теб ще ти кажа, че е мега дебилен и ако се изпълни в този си вид, ще е поредната тъпотия която се строи в София.И бул.Витоша сигурно ше кажеш, че е страхотен, както и попа, както и шаренките, свежи метростанции?Така не се създава качествена градска среда.Разходи се на запад от Белград и разгледай.

  The things you own end up owning you
 8. 8 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  Зкъснял съвет или както казва народа дъжд след жътва

 9. 9 Профил на iSiktir
  iSiktir
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Има идея в това писмо.
  Не е лошо старите централни части на градовете да се пазят от автомобилен трафик.
  Центъра на един град е най-неподходящото място за магистрали и детелини.

  Путин - враг номер 1 на тутраканската селищна система
 10. 10 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 517 Неутрално

  То да ви кажа като гледам картинката..."Лъвов мост" прилича на двоен канал в автосервиз... Че трябва да се направи нещо - трябва.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на ivanasenov
  ivanasenov
  Рейтинг: 418 Неутрално

  нищо лошо трафикът около Лъвов мост да слезе отдолу..
  нищо лошо и от пробив от Сточна гара до Централна гара..
  Просто едното не измества другото, ЗАЩОТО
  СЛИВНИЦА И ПЪТЯТ ЗА БЕЛГРАД....

  А Диков отдавна трябваше да е сменен, 2 дена след назначението..

 13. 13 Профил на ivanasenov
  ivanasenov
  Рейтинг: 418 Весело

  До коментар [#9] от "iSiktir":
  Старите градски части, като Женски пазар, Централана Баня, Лъвов мост са окупирани от неприятни хора, миришещи, некъпани и придвижващи се с каруци, както и хора с ПЛЪТНИ дейности...
  Първо това трябва да се оправи, ама няма как, щот са много и полицията ни е подкупна...

 14. 14 Профил на angelboy8008
  angelboy8008
  Рейтинг: 579 Неутрално

  До коментар [#3] от "aleko":

  Ти па 4-та линия, тя 3-та е още на кантар дали ще се почне и дали ще се завърши...
  В София живеят 1.3млн души + още половин млн които не са си сменили адресните регистрации (пред нашия блок 1/3 от колите не са със софийски номера) + още незнаен брой хора, пътуващи през деня до София да работят от Перник, Ботевград, Елин Пелин и всичко на 50-70км от София, така че денем цифрата отива към 2 млн което сигурно е 1/3 от населението в Бг (доста народ се изнесе). Трябва да се инвестират много пари за градски транспорт. Минимума е да построят и разширят трите метродиаметъра и да подменят автобусите. Засега върви добре разширяването на 1МД до летището и бизнес парка в Младост 4, също и 2МД до Хладилника, а доколкото знам и видях това лято, тролейбусите ще бъдат изцяло подменени до нова година.

 15. 15 Профил на Milton Banana
  Milton Banana
  Рейтинг: 418 Неутрално
 16. 16 Профил на Milton Banana
  Milton Banana
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#3] от "aleko":

  Съгласен, и по-широк кръг в южната част на София, където се настрои цял нов град, а няма дори улици

  Amizade
 17. 17 Профил на Milton Banana
  Milton Banana
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#14] от "angelboy8008":

  Прав е за 4 та линия, третата така както сега са я планирали, пак оставя цели свръхзастроени части без нищо (например Тодор Каблешков и България, Борово, Студентски град)

  Amizade
 18. 18 Профил на angelboy8008
  angelboy8008
  Рейтинг: 579 Неутрално

  До коментар [#17] от "Кодкод":

  Щутгарт му трябва един довозващ транспорт до най бизката станция в Младост. Няма метро в света, което да покрива цял град. Живях в Лондон две години и въпреки, че там има близо 300 станции, пак има голями зони без метро. Аз съм за десет метродиаметъра в София, стига да има кой да плати затова, но трябва и да сме реалисти. Мисля, че след 3МД трябва големите пари да се насочът извън София, към например АМ Хемус, АМ Черно Море, скоростни пътища до Видин, Русе,Калотина,за жп транспорта и др.

 19. 19 Профил на Milton Banana
  Milton Banana
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#18] от "angelboy8008":

  Да. Специално за Чалгаджийски град аз си мислех, че могат от Хладилника метрото да не го карат към Плевнелиев (както той иска, за да си продаде непродадените имоти), а към Студентски - хем и т.нар. "квартал" Витоша ще го хванат с нещо, като няма улици, поне превоз да има ...

  Amizade
 20. 20 Профил на angelboy8008
  angelboy8008
  Рейтинг: 579 Неутрално

  До коментар [#19] от "Кодкод":

  Метрото е ДО Младост 1,2,3 и 4, не само до бизнес парка.
  Студентски град е сигурно десет пъти по-малък по население от Младостите (най-големия квартал с Люлин в София).
  Да не говорим, че от юни до октомври е мъртвили, също и един месец за нова година. Няма как студентски град (в който повечето вузове са си там) да е пред Младост за метрото.

 21. 21 Профил на angelboy8008
  angelboy8008
  Рейтинг: 579 Неутрално

  До коментар [#19] от "Кодкод":

  А, извинявай, писал си за 2МД до Хладилника. Също не съм съгласен. Един ден София ще почне да използва потенцията на планината си, дали ще свалят лифта до Хладилника или ще качат метрото до симеоново незнам.

 22. 22 Профил на Скиорски
  Скиорски
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Изкарайте автогарата извън София на някоя от крайните спирки на метрото - примерно на тази на летището или на Цариградско. Ако например летя за Мюнхен и полетът ми трае 1 ч. и половина, тръгвам от Търново 8-9 часа по-рано ако пътувам с автобус. От момента в който автобусът влиза в София докато отида на летището минава поне час и половина - защо? Отделно стават задръствания и замърсяване.
  Или примерно ако съм дошъл по работа в София - много по-бързо ще вляза с метрото до центъра и автобусът ми няма да се мота по задръстените улици.

 23. 23 Профил на angelboy8008
  angelboy8008
  Рейтинг: 579 Неутрално

  До коментар [#22] от "Скиорски":

  Щеше да е хубаво и 1МД и бъдещия 3МД да имат станции на летището. Сега първия ще има, а втория ще е от другата страна на пистата при Враждебна. И аз съм си мислел за автогарата да е в края на София (примерно към летището) след като 90% от автобусите минават покрай него, дали за към Пловдив, морето, Русе... но например в Лондон също централната автогара е в центъра и се губи час при излизане от града. Може би трябва да се намалят малко изкуствено колите в София, има хора където нямат €300 заплата, но не слизат от 15 годишните си кошници, ходят и до магазина, който им е на 200м от входа за цигари. Манталитет. Крайно време е данъка за старите коли (дали ще е +10г.) да е по-голям от на новите, които замърсяват по-малко.

 24. 24 Профил на Milton Banana
  Milton Banana
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#21] от "angelboy8008":

  не, София няма да стане Банско
  А и капацитетът на растеж е достигнат, няма кой повече да идва в София

  Amizade
 25. 25 Профил на Milton Banana
  Milton Banana
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#23] от "angelboy8008":

  Автогарата е добре да е извън центъра, да, тая дето е сега е дело на Софиянски и както всичко свършено от него не постига нищо. Обаче автогара в Илиянци (ако се направи северната допирателна) може и да свърши работа.
  Ама я си пусни Гугъл земя или вземи топографска карта и виж колко езера има на североизток - изток. Това е идеално за един парк, а?

  Amizade
 26. 26 Профил на Milton Banana
  Milton Banana
  Рейтинг: 418 Неутрално

  До коментар [#24] от "Кодкод":
  Аз мисля, че и зимна олимпиада вече не сме кадърни да направим. Виж как кандидатурата на Йорданка за европейска столица на културата ще се сгромоляса. То с булдозери култура не се прави

  Amizade
 27. 27 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Като редовно ползващ градския транспорт и то в участъка на Лъвов мост,мисля,че истинската тапа е кръговото движение на Сточна Гара,а не Лъвов мост.
  От над 1 година имаме и метро и метростанция,би трябвало автомобилния поток да намалее.Да остан основно метро,трамваи и автобуси и дори блд.Мария Луиза да стане пешеходна зона.

  Tony
 28. 28 Профил на angelboy8008
  angelboy8008
  Рейтинг: 579 Неутрално

  До коментар [#26] от "Кодкод":

  А тя Юрданка, ако остане до 2019...заеби.
  Що да не сме кадърни да направим зимна олимпиада? Щом едно село в Норвегия с 15хил души направи олимпиада и ние ще се справим. Това разбирасе не в близките 10-15г.

 29. 29 Профил на angelboy8008
  angelboy8008
  Рейтинг: 579 Неутрално

  До коментар [#27] от "Free person":

  И аз така си мисля. Те ако отпушат лъвов мост (ако въобще е запушен) преди да отпушат сточна гара, там ще стане непроходимо. А тея които казват, че софия е достигнала максимума си и няма да расте, да се замислят дали познават студент завършил в София и върнал се в родното си място?

 30. 30 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 2041 Неутрално

  До коментар [#2] от "b_d_s":

  С тезата ти за трамвайната линия няма да се съглася. Трамвая има локални функции, метрото транзитни. Не се дублират. Това е съвсем видимо след като по напълно идиотски начин премахнаха трамвая в Надежда, щото отдолу имало метро. Е, сега е по-зле.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 31. 31 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 634 Неутрално

  До коментар [#16] от "Кодкод":

  Да, точно южните квартали имах предвид. Както и големи части от Люлин и районите зад Централна гара. Ако градът ще се развива още, това са бъдещите му посоки. Една кръгова линия ще вдигне интереса към тези сега западнали терени.

 32. 32 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 829 Весело

  Поредните изцепки на хейтъри без работа!!! Кръгово движение на Шарения мост трябва да има!
  Дали трябва да има трамвай върху метрото е тема за обсъждане... донякъде.....
  Добре е да сеспретне и кръгово движение на Орлов мост, място има...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 33. 33 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 829 Весело

  [quote#2:"b_d_s"]по-скоро трябва да се направи пробива Сточна гара - централни ЖП и автогара [/quote]
  Крайно наложителна връзка, отдавна трябваше да го направят, само се мотае общината .... добре че още при Тато започнаха развръзката пред гара Подуене....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 34. 34 Профил на rotos
  rotos
  Рейтинг: 540 Неутрално

  [quote#7:"niksha"]И бул.Витоша сигурно ше кажеш, че е страхотен, както и попа, както и шаренките, свежи метростанции

  Какво имаш против бул. Витоша и "шаренките, свежи метростанции"?

  Алиса: Кажи ми по кой път да тръгна? Котаракът: Зависи, къде искаш да отидеш.
 35. 35 Профил на superstar
  superstar
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#33] от "boby1945":

  Боби този път съм съгласен с теб.
  А.Кръговото на Лъвов мост трябва да го има,но за да има ефект трябва да се направят:
  1.Пробивът на Сточна гара;
  2.Пробивът на бул;.Христо Ботев до ул.202;
  3.Оптимизиране на кръстовищата на бул.Христо Ботев и ул.Опълченска с бул.Сливница!
  Б.За ОРЛОВ МОСТ с две ръце гласувам за направа на конкурс за комплексното му транспортно-комуникационно решение с прилежащата инфраструктура.Проектирането на новата метростанция ще бъде неразделна част от тази разработка.

 36. 36 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 829 Весело

  До коментар [#35] от "superstar":
  На една крачка от Орлов мост вече има метростанция, аде кафа от метростанции....
  А иначе София се нуждае от генерален ТРАНСПОРТЕН ПЛАН, демек проект за работеща инфраструктура .... Кръгово при Шарения мост е обективно един, макар само един, елемент от този план....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 37. 37 Профил на superstar
  superstar
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#36] от "boby1945":

  Ех Боби,четеш много ,но не достатъчно.На Орлов мост ще има нова станция на трети метродиаметър на по по ниско ниво от съществуващата!
  Един съвет: не употребявай турцизми в изказа си!

 38. 38 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 829 Весело

  До коментар [#37] от "superstar":

  Глупостите в България край нямат от времената на хан Крум, не се съмнявам, че ще има метро станция и на 100 м от вече същуствуваща метростанция...
  Простакът с това се отличава от нормалните хора, обича с ентусиазъм да харчи собствените си пари за глупости и после да плачка че е беден и нещастен ...

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 39. 39 Профил на superstar
  superstar
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Ех Боби пак се изказваш грубо и невъзпитано!
  Кажи как е възможно да се пресекат двата метродиаметъра на едно ниво??
  Помисли !
  Няма как!!!
  Какво следва? Виж отговора в коментар №35 т.Б
  Засега лека нощ!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK