Светослав Божилов: С демократизъм и прагматизъм СДС може да стане модерна европейска партия

Светослав Божилов е един от 12-те учредители на новия клуб на СДС в община Лозенец заедно с Едвин Сугарев, Филип Димитров, Евгений Дайнов, Александър Божков, Йордан Василев. Това стана възможно след промените в устава на СДС, които дадоха право на хора с близки позиции за развитието на партията да се съберат на едно място. Новият клуб има амбицията да генерира идеи и позиции, които да покажат истинските възможности на една модерна европейска партия - така съучредителите представят целите си. Официално новият клуб ще се учреди следващата седмица.

Светослав Божилов е 38-годишен, завършил е физика в СУ"Св. Климент Охридски", но винаги се е занимавал с финанси. В началото на кариерата си е бил финансов консултант, после съсобственик на финансова къща, имал е дялово участие в различни банки. В момента е акционер и главен консултант на надзорния съвет на СИБанк (Стопанска и инвестиционна банка).

На ръководството на СИБанк се дължи опазването и реставрирането в автентичния й вид на една от най-красивите сгради в София - на ул. "Славянска" 2, строена в началото на ХХ век за седалище на индустриално-търговската камара на занаятите, която сега е собственост на банката.


- - - - - -

В: Какво ви мотивира да членувате в СДС? И как един финансист, който се доверява само на числата, се чувства сред междуособиците, които тресат десния спектър?

- Не бих казал, че числата са единственият критерий за реалностите. В основата на моята оценка в момента стои разбирането ми, че дясното по-скоро има шанс, отколкото да се мисли като нещо свръхпроблематично. Според мен проблемите, които дотук стояха, по някакъв начин обективно произтичаха от необходимостта да се запълни цял спектър от възможни възгледи. Оттук нататък има шансове за обединяване на базата на това, че спектърът е пълен с всички възможни нюанси на десните възгледи. Тази е причината да смятам, че СДС има ролята на потенциален обединител на този етап, тъй като продължава да бъде най-голямата партия вдясно.

В: Множеството партии, назоваващи се десни, не затрудняват ли избирателя да ги различи? Как оценявате шансовете на новата формация на Иван Костов?

- Фактът, че вдясно имаме няколко политически сили, а през май ще се появи още една, изисква от всяка да намери точното си място и позиции. В този смисъл смятам, че припокриването на риториките няма да продължи дълго и нюансите ще стават все по-значими. Представите за създаващата се партия на г-н Костов очевидно се формират въз основа на личния профил, който той носи със себе си в резултат на предишното му публично поведение като политик. Но оценките за облика на новата партия и за шансовете й могат да бъдат дадени, след като станат ясни формулите, на които тя стъпва.

В: Кое в СДС ви дава кураж да смятате, че има потенциал да бъде силна и привлекателна партия?

- Демократизирането на механизма за функциониране на СДС, което започна след последната му конференция, е условието, без което не беше възможно да развие потенциала си и да намери нови привърженици. Абсурдна беше ситуацията, в която партията с амбиции да демократизира държавата самата тя не притежава демократичен механизъм за формиране и реализиране на политика.

Промененият устав на СДС направи най-важното - създаде условията за нормално, демократично функциониране на партията. Това не я прави автоматично силна или слаба. Но създава възможност нормалността да стане устойчивият модел за развитие на СДС.

Отделен е въпросът дали СДС ще успее да намери силни послания, дали ще има ефективно ръководство, дали ще бъде подкрепен от много хора. Един е измерителят за силна партия - електоралните нагласи. Каквото и да говори една политическа формация, важно е колко хора я чуват и вярват на това, което чуват.

В: Какво бихте направили вие лично, за да се избавят десните послания от демагогия и популизъм?

- Специално за десните партии в момента освобождаването от демагогията означава преди всичко да избягнат нападките помежду си. Голямо изкушение има в някои от субектите вдясно. Волята на политическите партии и особено на техните лидери би трябвало да доведе до търсене на обединителните елементи, включително и чрез риториката. Този е начинът дясното да се представи добре на следващите избори, не виждам друга логика.

В: Какво означава за вас силна опозиция? Различните представи за опозиционно поведение ли доведоха до разцеплението на СДС?

- Аз не смятам, че разцеплението на СДС дойде по тази линия. Понятието силна опозиция за мен има по-различен смисъл от това, което придоби гражданственост през последните една-две години. Силна опозиция не означава крайна опозиция, а такава, която е мотивирана в поведението си по национално отговорен начин, и държи сметка за интересите на хората, а не робува на собствената си представа - често криворазбрана, за впечатляваща опозиционност.

Когато трябва да поставим на везни интересите ни за влизане в НАТО и Европейския съюз и поетите ангажименти за закриване на блокове от атомната ни централа или други въпроси от национално значение, не може една отговорна политическа сила вдясно да бъде непримирима опозиция само защото не сме на власт. В крайна сметка националните приоритети бяха защитавани от това правителство. И Надежда Михайлова го каза и на конференцията: не можем да кажем, че нямаме макроикономическа стабилност; че не следваме външнополитическата линия, която е провеждало и правителството на СДС; или че социалната политика е драматично по-различна, специално в областта на пенсионното осигуряване... Да, там, където нещата не вървят добре, би трябвало твърдо опозиционно поведение, например за състоянието на здравеопазването и здравната реформа. Силна опозиция е онази, която е истинна в мотивите и поведението си.

В: Вашите балансирани оценки могат да прозвучат еретично сред някои сини редици?

- Демократично е да се чуят различни оценки. Не виждам нищо еретично в принципа, че силната опозиция намира аргументите си в реалностите, като ги съпоставя със собствените си алтернативи, ако ги има. И не търси демагогски основания за противопоставяне заради самото него. Например, ако аз изразя своето виждане, че по-дясно управление в макроикономически и финансов план държавата дотук не е имала, и се обоснова с данни, на тази моя теза трябва да се противопоставят аргументи.

В: Тоест вие виждате в говоренето с аргументи механизма за нормализиране на СДС и на дясното въобще, за да продуцира алтернативи?

- Да, този акцент е важен. Според мен три компонента са съществени за успеха на една партия. Първият е доколко тя е подредена и функционираща на демократичен вътрешен принцип, който да осигурява поведението й като нормална структура, а не да е фиксирана върху спорадично и хаотично формулирани крайни тези. На второ място - на базата на тази нормалност да може да събира мненията на поддръжниците си и да ги преработва от идеи в политики. И трето, да е винаги наясно доколко електоратът е склонен да слуша този тип послания, които партията събира чрез своите поддръжници и преработва в политики. И един четвърти компонент бих добавил: партията да има добро управление в чисто личностен план, тъй като екипът от личности на върха трябва да менажира целия този процес на нормалност вътре в партията.

В: Налице ли са тези компоненти в СДС?

- Част от тях са налице. Моите усилия ще бъдат насочени да подпомогна нормализиращите процеси в тази посока. Ще се помъча да внасям прагматика и онова, което наричам просто нормалност във функционирането на политическата система въобще - като представляваща интересите на хората, а не като нещо само за себе си.

И не на последно място - трябва да сме мотивирани десницата да излезе по някакъв начин с общи усилия на следващите избори. Моята увереност не е в това, че ние ще преборим чрез някаква форма на идеологическо противопоставяне БСП. Просто трябва да се намери начин да бъдат представени хората с десни убеждения, които вярвам, че са повече.

В: А какво е според вас значението на идеологическата компонента: комунизъм - антикомунизъм, или спорът за БСП - реформирана - нереформирана?

- От моя гледна точка такъв спор е архаичен. Дори и в него да има съдържателен елемент, той се обезсмисля през 2004-2005 г. като тема за обществен дебат. Онова, което трябва да бъде основата на дебата, е повече прагматизъм и тълкуване на дясната политика като метод, като модел на управление по отношение преди всичко на икономически и социални въпроси и на външна политика. Преимуществото на една дясна партия и коалиция трябва да се търси в това какви механизми ще предложи, за да има България двуцифрен темп на растеж, как да осигури по-бърз ръст на доходи и как да докаже, че именно вдясно се намират хората - и като експертиза, и като политически потенциал, за да се реализират тези идеи.

Според мен политическите спорове в България преминаха през фазата на идеологическото противопоставяне. И ще бъде контрапродуктивно от гледна точка на обществения интерес, ако се върне назад дискусията и се идеологизира наново в степен, която е извън прагматиката на текущи предложения по въпросите на данъчните и социалните политики и на икономическото управление на страната. Струва ми се, че СДС в момента влиза в по-мъдра фаза на отношение към тази тематика.

В: Вярвате ли, че е възможно дясноцентристко обединение?

- Чрез програмите на партиите ще се види, че то е не само възможно. Когато всички партии седнат сериозно да разработят своите програми и послания, ще стане ясно, че обединението им е напълно естествено. Специално за СДС съм сигурен, че така ще се получи, тъй като екипът се ръководи от експерти с огромен опит, какъвто е Александър Божков. Общото между отделните елементи на програмите и най-вече принципите, които не биха могли да бъдат с големи различия, са естествената основа за обединението. Ако се забравят междуличностните крайности и се помисли за обществения интерес, ако се действа нормално и прагматично, би трябвало това да се случи.

В: Ако се съди по противопоставянето от страна на формиращата се нова дясна партия, май няма да е лесно?

- Имам много приятели между учредителите на партията на г-н Костов и не вярвам, че който и да било от тях ще предпочете остро антагонистичната риторика за основа на своето политическо поведение. Това е противоестествено за политически субекти, които са родствени.

СДС в никакъв случай не бива да влиза в лексиката на противопоставянето.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK